Cuprins (Content)

 AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş – Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞ–LUNCĂ, I. THE 1992–1995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII,ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 © copyright: Sabin Adrian Luca; Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta 1   / Coperta 2 / Cuprins (Content)
 
Capitolul IV. Descrierea materialelor arheologice

f. Ceramica culturii Coţofeni.

Ceramica culturii Coţofeni este de doua categorii: fină şi de uz comun. Formele specifice (ROMAN 1976, 19-24) sunt: străchini, castroane, ceşti, căni, amfore, pahare, cupe, oale de cărat lichide, ulcioare, vase askos, borcane, vase de bucătărie sau provizii, vase–clopot, vase de dimensiuni reduse, vase ce imită formele de metal, vase sub formă de sticlă, vase adânci, vase ovale, vase sub formă de ghiveci de flori.

Ornamentarea ceramicii culturii Coţofeni (ROMAN 1976, 24-26) s-a realizat prin tehnici diferite: prin adâncire (incizii, impresiuni, caneluri); în relief (brâuri, creste, proeminenţe, aplicaţii de tip boabe de linte); prin încrustaţie (cu pastă de culoare albă, în incizii sau impresiuni); prin pictură (crudă, după ardere, de culoare albă sau roşie, mai rar, şi foarte rar de culoare brună).

Purtătorii culturii Coţofeni nu mai au acel sentiment de horror vacui caracteristic multora dintre populaţiile neo– şi eneolitice care îi preced. Ornamentele lor sunt mai aerisite, elementele componente ale unei idei ornamentale ies clar în evidenţă. Sunt ornamentate în special părţile vizibile ale vaselor: marginea aplecată spre interior sau exterior, gâtul, umărul, corpul – pe părţile bombate – toartele de cele mai multe ori.

Principalele motive ornamentale sunt: triunghiul (simplu sau haşurat), benzi haşurate, benzi incizate, motiv tip schelet de peşte, motiv tip ramură de brad, motive în căpriori, aplicaţii plastice în forma boabelor de linte, motive spiraliforme, cercuri concentrice, motive tip tablă de şah, benzi verticale, şiruri de impresiuni, ornamente în relief, motive pictate, motive – impresiuni cu sfoara răsucită, găuri perforate, ornamente striate, caneluri, motive realizate prin barbotină.

Şi mai multe informaţii despre ceramica coţofeniană din Ardeal găsim la CIUGUDEAN 2000, 22-29.

Existau cu siguranţă meşteri specializaţi în arta olăritului, care nu era o ocupaţie feminină, deşi este evident că acum creşterea animalelor domestice, mai numeroase, îndeletnicire predominantă a populaţiei, le răpea bărbaţilor mai mult timp decât înainte, iar caracterul mai războinic al acestora le lăsa şi mai puţin răgaz pentru alte activităţi (DUMITRESCU–VULPE 1988, 57-58).

f.1. Factura ceramicii coţofeniene de la Turdaş–Luncă.

Ceramica fină este în scădere procentuală faţă de nivelurile anterioare şi prezintă culori închise. Arderea este bună şi degresantul folosit nisipul şi, pe alocuri, materie organică tocată.

Ceramica semifină este ca şi inexistentă, ea putând fi asimilată, de cele mai multe ori, celei uzuale / grosiere. Distincţia se poate face doar după grosimea peretelui. Degresantul folosit este nisipul în amestec cu pietricele şi – după toate aparenţele – materie tocată, în unele cazuri. Arderea este bună.

f.1.a. Formele ceramicii culturii Coţofeni de la Turdaş–Luncă.

A.3. În nivelul III, zona de vest, s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 45/3).

A.4.a. În nivelul III, zona de vest, s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 46/16).

A.6. O variantă cu umărul mai arcuit a formei s-a descoperit în nivelul III a zonei de vest (Fig. 18/3).

B.4. În nivelul III, zona de vest, s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 46/11).

B.4.b. În nivelul III, zona de vest, s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 46/1).

D.4. În nivelul III, zona de vest, s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 46/9).

D.5. O variantă a acestei forme cu partea dinspre fund mai alungită s-a descoperit în nivelul III, zona de vest (Fig. 46/2).

F.1. În nivelul III, zona de vest, s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 46/19).

H.1. În nivelul III, zona de vest, s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 46/4).

I.1.b. În nivelul III, zona de vest, s-a descoperit un picior de vas cu această formă (Fig. 46/8).

K.2. În nivelul III, zona de vest, s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 46/7).

¤

f.2. Ornamentele ceramicii culturii Coţofeni la Turdaş–Luncă.

f.2.1. Ornamente incizate.

La Fig. 46/13 vasul ceramic este ornamentat cu tăieturi scurte, paralele, perpendiculare pe buza recipientului (nivelul III, zona de vest).

Cu incizii adânci s-a realizat un ornament după care inciziile sunt dispuse „în căpriori” (nivelul III, zona de vest; Fig. 46/5, 15).

În aceeaşi zonă a sitului arheologic de la Turdaş–Luncă s-au descoperit şi fragmente coţofeniene ornamentate cu mănunchiuri de incizii paralele mai rare (Fig. 46/14) sau mai dese (Fig. 46/17).

În sfârşit, cel mai complicat ornament incizat din acest punct este cel de la Fig. 46/11. Benzile incizate umplute cu linii scurte incizate oblic sunt paralele cu buza recipientului.

f.2.2. Ornamente realizate prin impresiune.

Pe partea foarte profilată a buzei unui vas ceramic descoperit în zona de vest, nivel III, s-au realizat două rânduri paralele de impresiuni cu unghia (Fig. 45/3). Tot din aceeaşi unitate stratigrafică provine şi fragmentul de la Fig. 46/19, ca şi cel de la Fig. 46/6 şi 12 ornamentate în aceeaşi manieră.

Impresiuni–tăieturi pe buza vasului apar la Fig. 46/9 tot în nivelul III, zona de vest.

f.2.3. Toartele, apucătorile şi butonii.

Toartele perforate se află de cele mai multe ori pe vase ale speciei semifine şi uzual / grosiere. Ele pot fi perforate orizontal (Fig. 46/3) sau, mai rar, vertical (Fig. 46/10).

Apucătorile se află de cele mai multe ori pe vase ale speciei semifine şi uzual / grosiere (Fig. 46/16).

 

 

Capitolul IV. Descrierea materialelor arheologice

a. Industria litică

b. Industria prelucrării osului şi cornului

c. Torsul, ţesutul şi pescuitul.

d. Ceramica culturii Turdaş.

e. Ceramica culturii Petreşti

f. Ceramica culturii Coţofeni.

g. Plastica

g.1. Plastica culturii Turdaş

h. Vase cu semnificaţii speciale.

i. Alte materiale arheologice cu semnificaţie specială.

j. Plastica culturii Petreşti.

k. Plastica culturii Coţofeni.

l. Activitatea metalurgică.