Cuprins (Content)

 AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş – Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞ–LUNCĂ, I. THE 1992–1995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII, ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 © copyright: Sabin Adrian Luca, Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta 1   / Coperta 2 / Cuprins (Content)
 
Capitolul IV. Descrierea materialelor arheologice

k. Plastica culturii Coţofeni.

Din lut ars au fost realizate (ROMAN 1976, 30-31) şi fusaiole, mosoare, linguri, reprezentări de roţi de car, reprezentări de ancore, perle de lut, reprezentări antropomorfe şi zoomorfe în cultura Coţofeni.

Raritatea chiar dispariţia statuetelor antropomorfe dovedeşte – fără îndoială – alte concepţii şi practici de ordin religios, toate populaţiile venite dinspre est şi nord-est – la care creşterea vitelor şi păstoritul jucau un rol mult mai mare decât agricultura – fiind străine de cultul chtonian al fertilităţii şi fecundităţii. Se trecuse – poate chiar din eneolitic, unde existase un oarecare dualism – la un cult uranian, solar (DUMITRESCU–VULPE 1988, 57).

k.1. Plastica coţofeniană de la Turdaş.

În nivelul III dispus în partea de vest a sitului arheologic de la Turdaş–Luncă s-a descoperit partea inferioară a unei statuete (Fig. 3/1) care are bune analogii ca formă, atât în descoperirile vechi de aici (ROSKA 1941, Taf. CXXIX/20), cât şi în alte părţi ale arealului de descoperiri aparţinând culturii Coţofeni.

Piesa este de factură semifină, lutul din care este compusă fiind mâlos, cu mică pisată mărunt. Fragmentul de statuetă este bine ars, găurile cu ajutorul cărora este ornamentată fiind de mărimi inegale şi dispuse neorganizat pe suprafaţa sa.

k.2. Alte obiecte ale culturii Coţofeni realizate din lut ars.

În nivelul III, zona de vest, s-a descoperit un fragment de lingură de lut (Fig. 46/18).

 

Capitolul IV. Descrierea materialelor arheologice

a. Industria litică

b. Industria prelucrării osului şi cornului

c. Torsul, ţesutul şi pescuitul.

d. Ceramica culturii Turdaş.

e. Ceramica culturii Petreşti

f. Ceramica culturii Coţofeni.

g. Plastica

g.1. Plastica culturii Turdaş

h. Vase cu semnificaţii speciale.

i. Alte materiale arheologice cu semnificaţie specială.

j. Plastica culturii Petreşti.

k. Plastica culturii Coţofeni.

l. Activitatea metalurgică.