Cuprins (Content)

AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş – Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞ–LUNCĂ, I. THE 1992–1995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII,ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 © copyright: Sabin Adrian Luca; Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta 1   / Coperta 2 / Cuprins (Content)
 
Capitolul IV. Descrierea materialelor arheologice

d. Ceramica culturii Turdaş.

Ceramica culturii Turdaş este de trei categorii în ceea ce priveşte pasta: grosieră, semifină (intermediară) şi fină.

Principalele forme de vase ale culturii Turdaş sunt: străchini simple plate; străchini adânci; oale profilate; oale globulare; oale înalte cu burta bombată; amfore; tăviţe de peşte; farfurii; picioare de vas; altare; vase miniaturale, fiecare dintre acestea având mai multe variante şi subvariante, de menţionat fiind cele patrulatere, în cazul primelor trei categorii de forme (LUCA 1997b, 56-60).

Principalele categorii de ornamente, caracteristice culturii Turdaş sunt inciziile, impresiunile şi – mai rar – cele realizate prin pictare sau prin lustruire.

Cele mai caracteristice ornamente sunt cele realizate prin incizare. De multe ori, incizia turdăşeană este adâncă, ornamentele fiind ordonate pe întreg corpul vasului. Semnele realizate prin incizarea peretelui sau fundului vasului par a fi cele mai caracteristice ornamente ale culturii Turdaş, apărând într-un număr mare de cazuri şi se repetă, ca motive, foarte rar. Între semnele repetabile amintim crucea, care apare în diverse variante pe funduri de vase, la baza vasului sau sub toartele–apucători; antene, cu o variantă mai des întâlnită: inciziile snop grupate pe o latură a inciziei ax–central; snopurile de incizii care pot fi paralele sau intersectate, în diverse variante. Alte incizii scurte reprezintă – prin modul lor de grupare – semne, dintre care se remarcă cele antropomorfe.

Ornamentele care individualizează cultura Turdaş apar pe străchini sau vase patrulatere. Acest ornament se bazează pe existenţa unei benzi incizate formate din două linii paralele în interiorul căreia se află tăieturi scurte, sub buză sau la baza vasului, câte două de cele mai multe ori din care pornesc benzi triunghiulare sau rombice ornamentate în aceeaşi manieră. Uneori această bandă de pornire poate fi înlocuită cu o incizie simplă. Uneori inciziile de pe corpul vasului pot fi meandrice, rombice, sau spaţii geometrice, umplute cu tăieturi scurte sau impresiuni alungite. Mai rar, aceste spaţii pot fi umplute cu impresiuni rotunde, sau realizate cu trestia. Tot rare sunt inciziile paralele, tăieturile perpendiculare pe buza vasului, inciziile izolate şi inciziile foarte adânci.

Alte ornamente se înscriu în categoria celor realizate prin impresiune pe gâtul vasului, pe buză, sub buză sau în spatele buzei vasului. Uneori aceste impresiuni–tăieturi sunt organizate în mănunchiuri pe buză sau sub buză.

O altă categorie de ornamente, întâlnită mai rar, este cea a canelurilor şi a pliseurilor. Mai rar întâlnite sunt şi ornamentele realizate prin lustruire.

Buza vasului poate fi despărţită de burta acestuia prin lippenrand sau poate fi îngroşată, cu bordură. Prin arderea dirijată se obţine efectul numit blacktoped; de cele mai multe ori, partea superioară a vasului este neagră şi partea inferioară este roşie, brună sau gălbuie.

Ornamentarea suprafeţei vasului prin pictare este destul de bine reprezentată, realizându-se prin procedeul numit crusted (după ardere). Pictura cu pastă roşie se face prin umplerea cu substanţă a spaţiului dintre benzile incizat – punctate, fiind o caracteristică a culturii Turdaş. Pictura cu culoare neagră se realizează pe vasele neornamentate cu incizii (LUCA 1997b, 60-61).

Unele dintre vasele amintite au afinităţi formale, în ornamentică, cu cultura Vinča. Unele ornamente au afinităţi cu cultura Tisa sau cu grupul cultural Iclod (LUCA 1997b, 62).

d.1. Caracteristicile ceramicii culturii Turdaş în aşezarea de la Turdaş–Luncă.

Factura. La Turdaş regăsim aceleaşi categorii ceramice ca şi la Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2. Se constată o oarecare superioritate numerică a apariţiei speciilor ceramice fină şi semifină în detrimentul celei uzuală / grosieră la Turdaş. Această observaţie ne-ar sugera că din punct de vedere tehnologic aşezarea de la Turdaş ar fi mai importantă. Dacă ţinem seama, însă, de existenţa unui sol foarte acid la Orăştie, atunci putem afirma că această observaţie poate să nu fie valabilă, slipul ceramicii de aici fiind intens corodat.

La Turdaş–Luncă materialele ceramice ale categoriei fine sunt atent lustruite şi arse, predominând culorile deschise (cărămiziu, gălbui, roşu), dar existând şi materiale de culori închise (brun, cenuşiu sau negru). Constatăm apariţia ceramicii blacktoped şi a celei cu flecuri, efecte cromatice obţinute prin ardere intenţionată (în primul caz) sau neintenţionată (în al doilea caz. Ceramica este foarte bine arsă şi degresată de cele mai multe ori cu nisip. Spun „de cele mai multe ori” deoarece există cazuri de degresare a ceramicii cu resturi de plante fin tocate, acest lucru fiind valabil şi la specia semifină.

Categoria semifină este bine reprezentată, din nou predominând culorile deschise şi arderea foarte bună. Dintre efectele de ardere amintim pe cel al flecurilor. Rar, la această specie apar fragmente de vase ceramice făinoase sau săpunoase reprezentând, mai mult ca sigur importuri culturale. De cele mai multe ori degresantul folosit este nisipul cu bobul bine ales.

Categoria uzuală / grosieră este prezentă într-un procent egal sau mai mic decât cele două anterioare. Culorile predominante sunt cărămiziul, gălbuiul, brunul, cenuşiul şi negrul. Arderea este foarte bună sau bună, neexistând vase doar „coapte”. Degresantul folosit este nisipul, nu foarte bine ales şi amestecat – uneori – cu substanţă organică.

Datele statistice şi analiza pe complexe a numărului şi calităţii ceramicii descoperite aici, va fi publicată unitar în al doilea volum al acestei monografii.

Meşteşugul de finisare a ceramicii. Piesa de la Fig. 8/3 a–c reprezintă unul dintre puţinele argumente clare pe care le găsim pentru a demonstra modul în care se netezea şi lustruia ceramica. Obiectul este realizat din lut fin foarte bine ars şi are culoare maronie. Sigur că acest obiect era folosit pentru lustruirea ceramicii după spatulare sau şi după ardere. Piesa s-a descoperit în locuinţa L1/1992 şi aparţine nivelului II – superior.

¤

Formele.

Pentru a realiza o clasificare a formelor – şi, în general, a tuturor artefactelor – culturii Turdaş am hotărât ca să luăm drept referinţă Tabelul sinoptic al evoluţiei formelor din aşezarea de la Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2 (LUCA 1997b, 56-60), la care se adaugă unele elemente noi, specifice nivelurilor cu descoperiri de la Turdaş–Luncă. Le vom înşirui în continuare împreună cu codul acordat fiecăreia:

A. Străchinile simple, plate, cu variantele:

1. Cu pereţii aflaţi într-un unghi de 45o având, uneori, toarte–apucători;

1.a. Patrulateră;

1.b. Cu patru protome alveolate pe buză;

1.c. Cu ţeavă de scurgere;

1.d. Cu o toartă dublă sub buză;

1.e. Strecurătoare (afumătoare ?).

2. Simplă cu pereţii evazaţi într-un unghi mai mare de 45o;

2.a. Patrulateră;

2.b. Cu protome pe buza vasului.

3. Simplă cu buza profilată.

4. Simplă cu pereţii evazaţi şi arcuiţi spre exterior, având, uneori, toarte–apucători;

4.a. Cu protome;

4.b. Plată;

4.c. Plată, cu corpul şi buza puternic profilată.

5. Simplă cu pereţii arcuiţi spre interior;

5.a. Cu ţeavă de scurgere (uneori phalus).

6. Strachina–castron, bitronconică, cu umărul drept;

6.a. Cu umărul uşor evazat;

6.b. Plată.

7. Strachina–castron, bitronconică, cu umărul tras spre interior şi toarte–apucători;

7.a. Cu buza profilată.

8. Strachina–castron cu umărul arcuit şi uşor evazat.

9. Strachina–castron plată, cu gâtul cilindric şi buza profilată.

 

B. Strachina adâncă cu variantele:

1. Cu pereţii oblici, drepţi, putând să aibă şi toarte–apucători.

2. Cu pereţii uşor arcuiţi.

3. Cu pereţii arcuiţi;

3a. Patrulateră, asimetrică.

4. Cu pereţii arcuiţi făcând trecerea către formele globulare;

4.a. Cu buza profilată;

4.b. Cu gâtul evazat.

5. Cu pereţii arcuiţi având picior scobit în interior.

6. Cu picior plin cu cavitatea de la baza acestuia uşor scobită (Tip I3) şi vasul ca o variantă de trecere spre tipul C.

 

C. Oala profilată, cu variantele:

1. Globulară, cu buza evazată.

2. Globulară, cu buza perpendiculară pe burta recipientului.

3. Bitronconică, cu buza puţin evazată.

4. Bitronconică, cu buza evazată.

5. Bitronconică, cu umărul invazat şi arcuit;

5.a. Bitronconică, cu umărul uşor evazat.

6. Bitronconică cu umărul înalt, arcuit puternic şi evazat.

 

D. Oala globulară, cu variantele:

1. Simplă.

2. Cu buza uşor arcuită.

3. Cu buza uşor profilată, corpul puţin alungit şi toarte–apucători.

4. Plată, cu buza recipientului dreaptă.

5. Plată, cu gâtul recipientului dreaptă şi mai înaltă, cu toarte–apucători;

5.a. Cu corpul bombat cu tendinţe patrulatere.

6. Bitronconică, cu buza perpendiculară pe arcuirea burţii şi toarte–apucători.

7. Bitronconică, cu buza perpendiculară pe arcuirea burţii şi înaltă.

8. Bitronconică, plată, cu carenă, gâtul cilindric şi partea dinspre fund arcuită.

9. Bitronconică, plată, cu carenă şi gâtul mai înalt.

 

E. Oalele înalte cu burta bombată, cu variantele:

1. Cu buza profilată, „lippenrand”.

2. Cu buza evazată.

 

F. Amforele, cu variantele:

1. Cu pereţii prelungi şi buza dreaptă, cilindrică;

1.a. Cu buza profilată.

2. Cu buza evazată.

3. Cu buza cilindrică şi corpul foarte bombat.

 

G. „Tăvile de peşte”, cu variantele:

1. Ovală, cu pereţii arcuiţi, simplă.

2. Ovală, cu pereţii arcuiţi cu tendinţă spre evazare şi cu toarte–apucători.

3. Ovală, cu pereţii uşor oblici şi protome.

 

H. Farfuriile, cu variantele:

1. Simplă, cu pereţii uşor oblici.

2. Cu pereţii evazaţi, arcuiţi şi fundul profilat.

3. Cu buza puternic profilată.

4. Cu buza şi fundul puternic profilate.

 

I. Piciorul de vas, cu variantele:

1. Plin, cu postamentul arcuit;

1.a. Cu o incizie groasă între fusul piciorului şi postamentul arcuit.

1.b. Cu fusul piciorului foarte scurt.

2. Masiv, cu postamentul arcuit spre interior.

3. Masiv, cu postamentul scobit;

3.a. Cu vasul înalt.

4. Masiv, cu postamentul scobit, zvelt;

4.a. Cu postamentul lăţit;

4.b. Cu postamentul lăţit şi perforat.

5. Cu postamentul inelar şi scobitură puţin pronunţată;

5.a. Cu postamentul inelar, scobitură pronunţată şi baza arcuită;

5.b. Cu postamentul scobit, foarte înalt.

6. Cu postamentul cilindric, baza şi buza puternic profilate.

 

J. Altăraşe, cu variantele:

1. Cu vasul sub forma unei străchini de tip A5, cu trei sau patru picioare.

2. Cu vasul sub forma unei străchini de tip A1b cu trei sau patru picioare.

 

K. Vasele miniaturale, cu variantele:

1. Paharul.

2. Strachina de tip A1.

3. Strachina de tip A2.

4. Strachina de tip A5, foarte plată, cu toarte–apucători perforate.

¤

d.1.a. Formele nivelului I.

A.1. În bordeiul B1/1992 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 15/10; 31/16).

A.1.a. În bordeiul B2/1992–1993 s-au descoperit patru vase cu această formă (Fig. 30/8-9, 12-13).

A.1.c. În bordeiul B2/1992–1993 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 16/5).

A.2. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 15/1). În bordeiul B2/1992–1993 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 21/4; 30/7).

A.2.b. În bordeiul B2/1992–1993 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 21/3).

A.4. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 17/9).

A.5. În bordeiul B1/1992 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 13/5; 15/3). Aceeaşi formă s-a descoperit şi în bordeiul B2/1992–1993 (Fig. 16/3; 21/1, 6).

A.5.a. În bordeiul B2/1992–1993 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 21/7).

A.6. În bordeiul B1/1992 s-au descoperit două vase, variantă a acestei forme (Fig. 35/6, 10).

A.7. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 35/8).

B.1. În bordeiul B1/1992 s-au descoperit patru vase cu această formă (Fig. 15/4; 17/2, 7; 35/2).

B.3. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 35/5).

B.4. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 17/6).

C.1. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 17/5). Şi în bordeiul B2/1992–1993 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 30/2, 4).

C.2. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 13/3).

C.3. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 13/2).

C.4. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 13/4).

D.1. În bordeiul B2/1992–1993 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 16/1; 17/4).

D.2. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 35/3).

D.3. În bordeiul B1/1992 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 12; 13/1).

D.4. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 17/3).

D.7. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 35/4).

F.1. În bordeiul B1/1992 s-au descoperit trei vase cu această formă (Fig. 15/13; 25/2, 7). Aceeaşi formă apare şi în bordeiul B2/1992–1993 (Fig. 16/4).

F.3. În bordeiul B1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 35/1).

G.1. În bordeiul B2/1992–1993 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 21/5).

I.1. În bordeiul B1/1992 s-au descoperit două picioare de vas cu această formă (Fig. 15/2, 8).

I.2. În bordeiul B1/1992 s-au descoperit patru picioare de vas cu această formă (Fig. 17/1, 8, 10; 35/9).

¤

d.1.b. Formele nivelului II – inferior.

A.1. În bordeiul B3/1994 s-au descoperit cinci vase cu această formă (Fig. 7/5, 13; 33/3, 5; 37/7). Şi în bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 29/2).

A.1.a. În bordeiul B4/1995 s-au descoperit trei vase cu această formă (Fig. 27/1, 6-7). Şi în bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 42/8).

A.1.f. În bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 34/13).

A.2. În bordeiul B3/1994 s-au descoperit cinci vase cu această formă (Fig. 7/2; 18/2, 10; 37/4; 45/1). Şi în bordeiul B4/1995 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 28/2, 7).

A.2.a. În bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 27/8).

A.3. În bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă – cu postamentul lăţit (Fig. 22/7).

A.4. Din stratul de cultură provine un vas cu această formă, cu buza ornamentată cu tăieturi (Fig. 24/7).

A.4.b. În bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 29/3).

A.5. În bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă – ornamentat cu alveole pe buză (Fig. 22/5). Şi în bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 32/1).

A.5.a. Din stratul de cultură provine un vas de această formă având un jgheab de scurgere de un tip special, lăţit şi cu buza vasului ornamentată cu tăieturi scurte (Fig. 24/6). Aceasta este cea mai timpurie apariţie a unor astfel de „jgheaburi” de scurgere la Turdaş.

A.6. În bordeiul B3/1994 s-au descoperit patru vase cu această formă (Fig. 7/1; 18/9; 33/2, 7). Şi în bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 36/8).

A.7. În bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 18/8). Şi în bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 36/15).

A.7.a. În bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 37/3).

A.8. În bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 33/6).

B.1. În bordeiul B4/1995 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 22/1, 8).

B.2. În bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 33/8).

B.3. În bordeiul B3/1994 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 33/4; 37/5).

B.4. În bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 27/4). Şi în bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 37/12).

B.6. În bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 29/6).

C.5. În bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 18/6).

C.5.a. Din stratul de cultură provin două vase de această formă (Fig. 24/2-3).

D.1. În bordeiul B3/1994 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 18/5; 45/2). Şi în bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 28/5).

D.2. În bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 28/4).

D.3. În bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 45/4).

D.5. În bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 16/6). Şi în bordeiul B4 / 1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 22/4).

D.6. Din stratul de cultură provine un vas cu această formă (Fig. 24/9).

F.1. Din stratul de cultură provine un vas cu această formă (Fig. 24/4). În bordeiul B3/1994 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 33/1; 37/6).

F.2. Din stratul de cultură provine un vas cu această formă (Fig. 24/1).

H.1. Din stratul de cultură provine un vas de această formă cu fundul albiat şi pereţii puţin mai curbaţi (Fig. 24/10). În bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 36/14).

H.2. În bordeiul B4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 36/13).

¤

d.1.c. Formele nivelului II – superior.

A.1. În locuinţa L4/1995 s-au descoperit şase vase cu această formă (Fig. 19/4, 6; 26/1; 28/1, 6, 10).

A.2. În locuinţa L4/1995 s-au descoperit trei vase cu această formă (Fig. 19/2; 28/3, 8). Vasul are fundul alveolat şi un inel de fixare a echilibrului. În aceeaşi locuinţă s-a descoperit un alt vas tipic pentru capul de serie al formei (Fig. 19/3). În locuinţa L1/1992 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 8/5; 20/3). Şi în stratul de cultură s-au descoperit vase cu această formă (Fig. 23/1, 8, 10).

A.2.a.1. În locuinţa L4/1995 s-au descoperit două vase cu această formă. Subvarianta are patru protome pe buză (Fig. 22/2).

A.2.b. În locuinţa L4/1995 s-a descoperit un alt vas cu această formă (Fig. 14/5).

A.3. În locuinţa L4/1995 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 22/10).

A.4. În locuinţa L1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 8/5). Din stratul de cultură provine un vas ceramic de aceeaşi formă (Fig. 32/11).

A.4.a. În locuinţa L4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 19/5). În locuinţa L1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 20/5).

A.4.c. În locuinţa L4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 19/1).

A.5. În locuinţa L1/1992 s-au descoperit patru vase cu această formă (Fig. 5/7; 20/7; 26/5-6). În locuinţa L4/1995 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 14/3, 6). Şi în stratul de cultură s-a descoperit o astfel de formă (Fig. 23/4).

A.5.a. Din stratul de cultură provine un vas de această formă având un jgheab de scurgere de un tip special, lăţit (Fig. 24/8).

A.6. În locuinţa L4/1995 s-a descoperit un alt vas cu această formă (Fig. 29/4).

A.6.b. În locuinţa L4/1995 s-a descoperit un alt vas cu această formă (Fig. 29/5).

B.1. În locuinţa L1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 26/4).

B.2. În locuinţa L1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 5/10).

B.3. În locuinţa L4/1995 s-a descoperit un alt vas cu această formă (Fig. 14/7). Şi în locuinţa L1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 20/6).

B.4. În locuinţa L1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 20/4). Din stratul de cultură provine un vas ceramic cu aceeaşi formă (Fig. 32/10).

B.5. În locuinţa L1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 5/2).

C.2. În locuinţa L1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 32/4).

C.3. În locuinţa L4/1995 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 22/9).

C.4. Din stratul de cultură provine un vas ceramic cu aceeaşi formă (Fig. 32/8).

D.1. În locuinţa L1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 20/2).

D.2. Din stratul de cultură provine un vas ceramic cu aceeaşi formă (Fig. 32/13).

D.3. În locuinţa L1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 20/1).

D.4. În locuinţa L4/1995 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 14/4; 22/3).

D.5. În locuinţa L4/1995 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 14/2; 22/6 – subvariantă cu fundul profilat). Şi în stratul e cultură s-a descoperit o astfel de formă (Fig. 23/6).

D.6. În locuinţa L1/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 26/2).
D.8. În locuinţa L4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 18/1). Aceasta este foarte rară în acest nivel, devenind reprezentativă în fazele clasice ale culturii Petreşti.
F.2. În locuinţa L4/1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 14/1).

I.2. În stratul de cultură s-a descoperit un picior de vas ce reprezintă această variantă (Fig. 23/2).

I.3. În stratul de cultură s-a descoperit un picior de vas ce reprezintă această variantă (Fig. 23/5).

I.4. În stratul de cultură s-a descoperit un picior de vas ce reprezintă această variantă (Fig. 23/7).

I.5.a. În stratul de cultură s-a descoperit un picior de vas ce reprezintă această variantă (Fig. 23/9).

¤
d.2. Ornamentele ceramicii culturii Turdaş la Turdaş–Luncă.

d.2.1. Ornamente incizate.

În nivelul I (bordeiul B1/1992) s-au descoperit două fragmente de amfore ornamentate într-un mod tipic pentru cultura Turdaş. Prima (Fig. 25/2) este ornamentată cu incizii dispuse în snopi de câte trei în meandre ce se intersectează. Gâtul vasului este înconjurat cu o incizie. Inciziile au fost lustruite după ardere la fel ca şi corpul vasului. Vasul ceramic de la Fig. 25/7 este ornamentat cu benzi incizate umplute cu tăieturi scurte. Motivele sunt romboidale sau triunghiulare. Gâtul vasului este ornamentat cu o bandă incizată umplută cu tăieturi scurte.

În bordeiul B3/1994 s-a descoperit un vas ornamentat cu benzi incizate umplute cu tăieturi scurte în cea mai tipică manieră turdăşeană (Nivelul II – inferior; Fig. 7/13). Tipice sunt şi vasele din bordeiul B4/1995 aparţinând aceluiaşi nivel (Fig. 27/6; 29/2). Acelaşi tip de ornament, în zeci de variante, s-a descoperit în toate nivelurile turdăşene din acest sit (Nivelul I, II – inferior, II – superior; Nivel I din partea de vest; Fig. 15/6-7, 9, 12; 25/3, 6, 8-9; 27/5, 8 – vasul prezintă o incizie pe fund; 28/9; 30/1, 5 – oală sau amforă bitronconică ornamentată mai mult în stil vincian, 8-9, 12 – constatăm asocierea ornamentului incizat cu impresiunile realizate cu trestia, sub buza recipientului – ,13; 31/2-3, 6-10, 12; 32/2, 6-7; 34/1-3, 5, 12, 15; 37/1, 13; 42/4 – banda este umplută cu impresiuni „înţepate”, 8).

Vasele cu ornamente tipic turdăşene apar şi în nivelul II – superior, în locuinţa L4/1995 (Fig. 28/1, 5). În acest din urmă caz umplerea benzilor şi triunghiurilor incizate s-a realizat cu puncte late, realizate prin împunsături oblice, într-o manieră apropiată de cea vinciană. Tot în manieră vinciană este ornamentat şi fragmentul ceramic de la Fig. 30/10 sau 34/6 (bordeiul B3/1994 – nivelul II – inferior).

Ornamentele pot fi realizate şi cu incizii şi tăieturi scurte extrem de groase. Astfel că, în bordeiul B4/1995 din nivelul II – inferior s-a descoperit un vas ornamentat în manieră tipic turdăşeană (Fig. 27/1), benzile incizate umplute cu tăieturi realizate în aceeaşi manieră fiind perpendiculare pe alte tăieturi paralele cu buza recipientului. Tot cu incizii groase, dar dispuse în motive triunghiulare, este ornamentat vasul de la Fig. 27/7 din acelaşi nivel şi complex. Inciziile groase apar o dată cu nivelul I (Fig. 31/18 – bordeiul B1/1992, nivel I).

În bordeiul B4/1995, nivelul II – inferior, s-a descoperit un vas ornamentat cu benzi incizate perpendiculare pe gura acestuia umplute cu puncte fine realizate prin impresiune cu un obiect de mici dimensiuni la vârf (Fig. 27/4). Sub buza vasului se află o incizie „în val”. Benzile incizate sunt umplute cu puncte imprimate, ca în alte cazuri (Fig. 31/1, 17; bordeiul B1/1992, nivel I).

Un alt vas ornamentat cu motive mai rar întâlnite este cel de la Fig. 28/6 (nivelul II – superior, locuinţa L4/1995). Acest vas ceramic este ornamentat cu benzi realizate din incizii de dimensiuni medii, paralele şi dispuse perpendicular pe buza recipientului.

Dispunerea inciziilor şi tăieturilor scurte este tot mai haotică o dată cu nivelurile superioare, astfel încât apar ornamente de genul celui de la Fig. 26/1 în locuinţa L1/1992, nivelul II – superior.

Incizii simple dispuse în benzi paralele umplute cu altele, oblice s-au descoperit în bordeiul B1/1992 – nivelul I (Fig. 25/5). În acest caz interesant este faptul că inciziile par a fi întrerupte din loc în loc de nişte impresiuni aidoma celora specifice culturii liniare cu capete de note muzicale cu care pare a fi contemporan nivelul.

O altă manieră de aranjate a inciziilor se află pe vase din acelaşi bordei (B3/1994), motivul fiind greu de descris datorită stării fragmentare a vasului (Nivelul II – inferior; Fig. 7/5), la fel ca şi altul din locuinţa L1/1992, nivelul II – superior (Fig. 26/3). Remarcăm – în acest din urmă caz – faptul că fundul vasului a fost ornamentat cu o incizie.

Incizii paralele au fost descoperite pe vase din nivelul I, în bordeiul B1/1992, Fig. 35/7. În acelaşi complex s-a descoperit şi un postament de vas ornamentat cu o incizie paralelă partea inferioară a acestuia (Fig. 35/9).

Motive rombice incizate s-au descoperit şi în strat, în nivelul II (Fig. 30/6).

În locuinţa L1/1992, nivelul II – superior s-a descoperit un vas, ilustrat la Fig. 32/4, ornamentat cu o motive curioase pentru cultura Turdaş. Unicitatea sa constă nu atât în tectonica ornamentului, cât în tipul acestuia. Romburile incizate împărţite în două de o altă incizie şi coborând ca o scară dinspre buza spre fundul vasului nu mai sunt întâlnite pe vasele ceramice ale culturii. Vasul în sine dă o impresie tisoidă în sensul apartenenţei la un areal cultural geografic. Apropiat de acest ornament este şi cel de la Fig. 35/5 (bordeiul B1/1992, nivel I).

În bordeiul B3/1994, nivelul II – inferior, s-au descoperit vase ornamentate cu motive incizate dispuse în benzi formate din „valuri” unghiulare paralele, poate meandrice (Fig. 7/3-4; 30/11). Acelaşi tip de incizie apare şi în bordeiul B1/1992 (Nivel I; Fig. 15/11; 25/4; 31/4-5, 11, 13; 35/2 – valul realizat din triunghiuri reprezintă partea semnificativă a ornamentului realizat sub buza vasului), în bordeiul B3/1994 (Nivel II – inferior; Fig. 34/7, 9-10, 17) sau în stratul de cultură al aceluiaşi nivel II – inferior (Fig. 24/5).

În bordeiul B4/1995, nivelul II – inferior, s-a descoperit un vas cu ornamentul incizat dispus într-un val mai complicat, „grecesc” (Fig. 28/2).

Un vas unicat este cel de la Fig. 29/5 (bordeiul B4/1995, nivelul II – inferior) ornamentat pe interior cu o spirală incizată.

Ornamentele incizate suferă variaţii în funcţie de nivelurile stratigrafice. În nivelul I se constată existenţa în mai mare măsură a inciziilor în snopi, banda incizată umplută cu tăieturi scurte, specific turdăşeană fiind mult mai prezentă în subnivelurile nivelului II. O dată cu nivelul II – superior se constată o „haotizare” a dispunerii tăieturilor scurte, manieră ce se va perpetua în cultura Petreşti. O dată cu cele mai timpurii descoperiri de la Turdaş se constată – este drept, foarte rar – apariţia unor benzi punctat – incizate asemănătoare cu cele vinciene ca manieră de realizare.

d.2.2.1. Semne incizate pe fundul vasului ceramic, în zona toartelor–apucători sau către fundul acestuia.

La Fig. 30/3 se constată existenţa unei cruci incizate (tip Ak la LUCA 1997b, Tabel sinoptic) şi a trei incizii scurte paralele, către baza vasului (tip Bf la LUCA 1997b, Tabel sinoptic).

La Fig. 33/9 se află semne incizate pe fundul vasului, variantă apropiată a tipului Ab (LUCA 1997b, Tabel sinoptic). Tot pe fundul vasului există incizat un ornament realizat din incizii paralele, vălurite (bordeiul B3/1994, nivel II – inferior; Fig. 34/8).

În zona toartei vasului există ornamente realizate din incizii scurte dispuse în evantai (bordeiul B3/1994, nivelul II – inferior; Fig. 34/4). În acelaşi bordei s-a constatat existenţa unui vas ornamentat cu un motiv realizat dintr-o grupare de trei incizii, uşor arcuite, dispuse către fundul vasului (Fig. 37/14).

d.2.2. Ornamente excizate.

În bordeiul B3/1994, nivel II – superior, s-a descoperit un vas de tip A.6. ornamentat în cel mai pur stil precucutenian (Fig. 33/2). Vasul este lucrat extrem de îngrijit, „dinţii de lup” fiind aranjaţi pe un rând sub buza recipientului, iar „tabla de şah” dispusă cu un registru mai jos, pe trei rânduri.

În bordeiul B4/1995, nivel II – superior, s-au descoperit două vase ornamentate în aceeaşi manieră (Fig. 36/5, 8). Cel de la Fig. 36/8 prezintă un singur rând de „dinţi de lup” dispus sub buza recipientului, pe când cel de al doilea (Fig. 36/5) este ornamentat cu mai multe şiruri de „dinţi de lup” dispuşi în registre alternative.

În locuinţa L1/1992, nivel II – superior, s-a descoperit un fragment ceramic cenuşiu–negricios, fin, bine netezit, cu slipul căzut, ornamentat cu „dinţi de lup” în manieră precucuteniană (Fig. 5/11).

d.2.3. Ornamente realizate prin impresiune.

Impresiuni cu degetul sau un alt obiect bont pe buza vasului, într-o manieră mai puţin tipică pentru cultura Turdaş se întâlnesc la Fig. 30/2, 4 (bordeiul B2/1992–1993, nivel I).

Ornamente imprimate cu trestia sub buza vasului se găsesc la Fig. 30/12 (bordeiul B2/1992–1993, nivel I) sau la Fig. 31/14 (bordeiul B1/1992, nivel I).

Impresiuni realizate cu unghia sub buza vasului s-au descoperit în bordeiul B3/1994, nivel II – inferior (Fig. 37/12).

O impresiune fină, lustruită, se află pe fragmentul ceramic descoperit în B3/1994, nivel II – inferior (Fig. 33/6). Un asemenea mod de realizare a impresiunilor pe specia fină se mai poate constata şi la Vinča în nivelurile B2 şi post– B2.

Se constată, în urma acestor observaţii, că ornamentele imprimate sunt întâlnite în nivelul I şi II – inferior.

d.2.4. Ornamente canelate.

Pe un vas descoperit în bordeiul B1/1992, nivel I, se află caneluri fine, paralele, puţin oblice faţă de buza recipientului. Vasul este foarte bine lustruit (Fig. 35/6). Maniera realizării recipientului se apropie de cea vinciană. În acelaşi bordei s-au descoperit fragmente ceramice ornamentate cu caneluri foarte fine dispuse pe gâtul vasului (Fig. 35/1).

Canelurile foarte fine ale nivelului I par a fi legate de manifestările culturale vinciene.

În bordeiul B3/1994, nivelul II – inferior, s-a descoperit un fragment de vas ceramic de culoare neagră, lustruit, ornamentat cu caneluri oblice (Fig. 7/13). Vasul pare a fi de sorginte precucuteniană. În acelaşi bordei s-a descoperit şi un vas ornamentat cu caneluri verticale pe buza recipientului, paralele. Nici acesta nu este specific fenomenului cultural vinciano–turdăşean (Fig. 37/7). În acelaşi bordei s-a descoperit un fragment ceramic (Fig. 16/1) ornamentat cu o creastă proeminentă, oblică faţă de buza recipientului. Ornamentul este singular la Turdaş.

Ornamentele canelate tipice apar o dată cu nivelul II – inferior şi nu par legate, ca origine, de cultura Vinča.

d.2.5. Blacktoped.

În nivelul I, bordeiul B1/1992–1993, s-au descoperit vase ornamentate prin acest procedeu de ardere (Fig. 16/3; 17/5, 7; 35/6, 8).

În nivelul II – inferior, bordeiul B3/1994, s-au descoperit vase ornamentate prin acest procedeu de ardere (Fig. 7/1-2; 18/5-9; 33/6, 8; 37/4, 7). Şi în bordeiul B4/1995 s-au descoperit astfel de ornamente (Fig. 28/7; 36/15).

În nivelul II – superior, locuinţa L4/1995, s-au descoperit vase ornamentate prin acest procedeu de ardere (Fig. 14/6-7; 28/7; 19/4-5; 29/4). Şi în locuinţa L1/1992 s-au descoperit astfel de ornamente (Fig. 20/3-4, 5-6). De asemenea, fragmente ceramice ornamentate prin blacktoped s-au descoperit şi în stratul de cultură (Fig. 23/6, 10; 32/10).

Ornamentul turdăşean de acest tip este deosebit de cel din Vinča A (lustrul nu este atât de bun, culorile nu sunt tot atât de vii, diferenţa dintre culori nu se face la proximitatea burţii vasului), fiind mult mai asemănător – dar totuşi diferit ! – de cel Vinča C. El se apropie mai mult de cel numit în mediul vincian „în flecuri”, dar credem că se poate distinge – totuşi – intenţia arderii controlate, ceea ce ne face să afirmăm că ornamentul este un blacktoped degenerat.

d.2.6. Pictura.

În bordeiul B1/1992 – nivelul I s-a descoperit un fragment ceramic pictat înainte de ardere cu o culoare închisă (Fig. 25/1). Motivul ornamental este realizat cu o dungă groasă curbată în unghi de 45o. Vasul este foarte bine lustruit şi de culoare ciocolatie.

Tot înainte de ardere s-a realizat ornamentul de pe vasul de la Fig. 32/5 (locuinţa L1/1992, nivelul II – superior). Celelalte caracteristici ale fragmentului ceramic sunt identice cu cele ale fragmentului de mai sus.

Pictura cu negru bituminos se poate realiza fie prin ornamentarea propriu-zisă a unor vase „nude”, fie prin acoperirea cu culoare a interiorului benzii ornamentate în prealabil cu incizii scurte.

Motive realizate după primul procedeu sunt cele aşa-zise Tăualaş, după staţiunea unde s-au descoperit primele vase ornamentate astfel. La Turdaş–Luncă acest mod de ornamentare se întâlneşte o dată cu nivelul II – inferior (bordeiul B4/1995; Fig. 28/4-5). Se poate observa că vasul este pictat cu o bandă neagră atât pe interiorul cât şi pe exteriorul buzei, motivele pornind pe exteriorul recipientului sub forma unor dungi groase perpendiculare sau oblice pe buza acestuia.

Cel de al doilea procedeu a fost rar observat până acum, dar nu a fost publicat ca atare. Putem exemplifica această tehnică de ornamentare prin fragmentele ceramice descoperite în bordeiul B1/1992 din nivelul I (Fig. 15/7, 12).

Pictura cu roşu în tehnică crusted s-a descoperit la fragmentul ilustrat la Fig. 15/7 în asociere cu pictura cu negru bituminos. Niciodată ea nu acoperă – însă – spaţiile umplute în prealabil cu puncte incizate, aşa cum se observă şi la Fig. 27/6 sau 7 (bordeiul B4/1995, nivelul II – inferior). Tot cu roşu este acoperit şi o parte din spaţiul dintre inciziile de pe vasul ceramic de la Fig. 28/2 (bordeiul B4/1995, nivelul II – inferior) ca şi cel de la Fig. 28/6 (locuinţa L4/1995, nivelul II – superior).

Pictura cu galben în tehnică crusted s-a descoperit în bordeiul B4/1995 din nivelul II – inferior la Fig. 27/6. Din nou constatăm că aceasta umple spaţiile dintre benzile tăiat – incizate.

Pictura cu alb s-a realizat sub forma unor dungi subţiri paralele, pe interiorul vasului de la Fig. 8/5 (locuinţa L1/1992, nivel II – superior). Factura, forma şi modul de realizare a ornamentului pictural ne sugerează că acesta a fost „importat” dinspre arealul culturii Salca–Herpály.

Pictura după ardere apare o dată cu nivelul II – inferior, în timp ce pictura realizată înainte de ardere apare doar în nivelul I. Pictura realizată înainte de ardere poate fi legată de cultura Lumea Nouă, pe când cea după ardere, realizată cu bitum, se poate lega – după cum vom vedea în capitolul dedicat concluziilor – culturii Salca–Herpály. Ambele stiluri de realizare a picturii au originea în zona de nord-vest. Diferă palierul cronologic al acestora (pictura înainte de ardere este mai veche decât cea după ardere) şi căile de pătrundere spre Ardeal (pictura înainte de ardere pătrunde pe culoarul Crişului Repede şi Arieşului, spre zona Alba Iulia, iar pictura după ardere, cu bitum, pătrunde, peste Munţii Apuseni, direct în zona Devei sau ocolind pe la vest aceşti munţi, prin intermediul grupului Foeni, pe Mureşul inferior, spre cel mijlociu).

d.2.7. „Ornamentele lustruite”.

Acest tip de ornament mult mai des întâlnit în arealul culturii Vinča sau a grupului Foeni este rar întâlnit la Turdaş, doar în nivelurile turdăşene, dar nu sunt realizate în maniera culturilor amintite din Banat. Un exemplu este cel de la Fig. 15/5. Fragmentul a fost descoperit în bordeiul B1/1992, nivelul I.

Ornamentele lustruite apar şi există doar în nivelul I.

Foarte rar apare şi lustruirea insistentă a spaţiului dintre benzile punctat–incizate, ca şi în cultura Vinča.

d.2.8. Toartele, apucătorile şi butonii.

Toartele perforate se află de cele mai multe ori pe vase ale speciei semifine şi uzual / grosiere. Ele pot fi perforate orizontal (Fig. 21/2; 23/3; 31/4; 32/9; 34/4; 37/3) sau, mai rar, vertical (Fig. 27/6; 28/2; 30/12; 32/4; 34/15).

Apucătorile se află de cele mai multe ori pe vase ale speciei semifine şi uzual / grosiere fiind simple (Fig. 13/3, 5; 14/6; 15/10; 16/5; 17/2; 19/6; 20/2; 21/1, 6; 22/1, 4, 7-8; 26/6; 31/16; 32/10) sau duble (Fig. 25/7).

Butonii ornamentează vasele speciei fine şi semifine. Ei pot să fie simpli (Fig. 14/2-3; 18/8-9; 20/5; 23/10; 24/3; 29/6; 32/11; 33/4, 7), dubli (Fig. 8/5; 16/2) sau rotunzi şi plaţi (Fig. 24/7). Uneori aceştia au rolul de a departaja registre ornamentate prin incizie (Fig. 7/5, 13; 26/1, 5; 27/1, 4, 8; 28/1, 3, 6, 10; 29/2; 30/7; 34/2, 10, 12).

 

Capitolul IV. Descrierea materialelor arheologice

a. Industria litică

b. Industria prelucrării osului şi cornului

c. Torsul, ţesutul şi pescuitul.

d. Ceramica culturii Turdaş.

e. Ceramica culturii Petreşti

f. Ceramica culturii Coţofeni.

g. Plastica

g.1. Plastica culturii Turdaş

h. Vase cu semnificaţii speciale.

i. Alte materiale arheologice cu semnificaţie specială.

j. Plastica culturii Petreşti.

k. Plastica culturii Coţofeni.

l. Activitatea metalurgică.