Cuprins (Content)

 AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş – Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞ–LUNCĂ, I. THE 1992–1995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII,ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 © copyright: Sabin Adrian Luca; Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta 1   / Coperta 2 / Cuprins (Content)
 
Capitolul IV. Descrierea materialelor arheologice

b. Industria prelucrării osului şi cornului.

b.1. Uneltele din os şi corn sunt foarte bine reprezentate, oasele de animale domestice şi sălbatice furnizând materia primă pentru realizarea de unelte, arme, podoabe, etc. Din corn au fost tăiate brăzdare, săpăligi, suporturi pentru săpăligi cu tăiş din piatră, suporturi pentru seceri cu lame din silex şi obsidian, plantatoare, suporturi pentru topoare înmănuşate sau dălţi. Din pereţii oaselor mari s-au confecţionat dălţi, răzuitoare, spatule plate pentru netezirea vaselor sau pentru decorare, spatule lunguieţe, unele având capete de animal, spatule stilizate în forma corpului uman, săgeţi, vârfuri de suliţe şi lance, sule din oase subţiri, pumnale, ace simple sau cu capul perforat, cârlige de undiţe, pandantive, aplice, nasturi, mărgele şi obiecte tubulare folosite – poate – ca instrumente muzicale.

Varietatea deosebită a folosirii acestei materii prime se poate observa la mai toţi purtătorii neoliticului şi eneoliticului. Amănunte asupra modului de prelucrare a osului şi cornului se pot afla consultând unele lucrări din literatura de specialitate (BOLOMEY–MARINESCU-BÂLCU 1988, 331-354; LUCA–EL SUSI 1987, 49-57).

În cultura Turdaş se întâlnesc foarte multe dintre uneltele amintite în rândurile anterioare (ROSKA 1928, Fig. 15-17, 20/2, 5-13; 1941, Taf. LXII–LXIII; LXIV/1-16, 21; LXV–LXXVI. La M. Roska multe dintre uneltele ilustrate pot aparţine nivelelor petreştene, altor culturi posibil reprezentate la Turdaş sau chiar nivelurilor aparţinând altor aşezări având în vedere modul de constituire al colecţiei Z. von Torma; LUCA 1987b, Pl. II/5-6). Între uneltele de corn descoperite în nivelurile turdăşene de la Turdaş–Luncă am exemplificat cu piesele de la Fig. 2/2 (nivelul I) şi Fig. 2/3 (nivelul II). Neavând date foarte exacte despre natura provenienţei, pe specii de animale sau pe zone ale scheletului folosite cu predilecţie pentru obţinerea de unelte de oamenii neolitici şi asupra tehnologiilor de decapare, prelucrare şi finisare a osului şi cornului, preferăm să lăsăm loc acestui capitol în volumul II al acestei monografii.

b.2. În cultura Petreşti se semnalează aceeaşi diversitate a uneltelor de os şi corn, semn al dezvoltării deosebite a industriilor casnice. Din categoria uneltelor de os, frecvente sunt străpungătoarele de dimensiuni diferite, dăltiţele şi pumnalele de mari dimensiuni. S-au mai descoperit linguri din os şi – se pare – o seceră (PAUL 1992, 43-44).

Uneltele din corn sunt puţine, fiind reprezentate de săpăligi şi aşa-zisele râmocuri (PAUL 1992, 44).

În lucrarea noastră uneltele de os petreştene sunt reprezentate de străpungătorul de la Fig. 2/8.

b.3. Industria osului şi cornului este bine reprezentată prin sule, pumnale, dăltiţe, săpăligi, podoabe din dinţi şi oase ornamentate (ROMAN 1976, 18). Caracteristicile solului zonei de vest a staţiunii de la Turdaş–Luncă nu permit păstrarea resturilor de os sau corn decât în condiţii precare, ceea ce face ca cea mai mare parte a acestor materiale să nu se păstreze.

 

Capitolul IV. Descrierea materialelor arheologice

a. Industria litică

b. Industria prelucrării osului şi cornului

c. Torsul, ţesutul şi pescuitul.

d. Ceramica culturii Turdaş.

e. Ceramica culturii Petreşti

f. Ceramica culturii Coţofeni.

g. Plastica

g.1. Plastica culturii Turdaş

h. Vase cu semnificaţii speciale.

i. Alte materiale arheologice cu semnificaţie specială.

j. Plastica culturii Petreşti.

k. Plastica culturii Coţofeni.

l. Activitatea metalurgică.