Cuprins (Content)

 AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş – Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞ–LUNCĂ, I. THE 1992–1995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII,ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 © copyright: Sabin Adrian Luca; Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta 1   / Coperta 2 / Cuprins (Content)
 
Capitolul IV. Descrierea materialelor arheologice

e. Ceramica culturii Petreşti (PAUL 1992, 56-65).

Ceramica culturii Petreşti cu cele trei categorii principale: grosieră, intermediară şi fină are ca forme principale în faza A: străchinile şi castroanele de mărimi mici şi mijlocii, cărora li se adaugă oalele cu gât cilindric mai îngust sau mai larg, cupele de forme şi dimensiuni variate, inclusiv cu tub de scurgere, vasele de provizii, capacele şi paharele.

Castroanele carenate, ca formă tipică pentru cultura Petreşti se dezvoltă într-o serie de variante, comune unele atât ceramicii nepictate, cât şi celei pictate.

În fazele A–B şi B continuă unele forme ale fazei anterioare şi apar altele noi: noi tipuri de străchini, castroanele joase, suporturile de formă tronconică goale în interior sau cu corp relativ cilindric, tot gol în interior, fructierele, cupele – pocal, farfuriile, oalele borcan, oalele piriforme cu corpul bombat, din care se dezvoltă în cursul fazei B vasele de tip amforă.

Ceramica pictată dezvoltată de-a lungul evoluţiei culturii Petreşti, a fost grupată în trei mari categorii: I – ceramică monocromă; II – ceramică bicromă; III – ceramică policromă (PAUL 1992, 67).

În confecţionarea ceramicii pictate comunităţile culturii Petreşti au folosit tehnica superioară a picturii înainte de arderea vaselor (PAUL 1992, 67-69).

Dintre formele de vase pe care se aplică pictura specifice sunt ceştile, oalele cu buza dreaptă, castroanele, străchinile cu umărul carenat, vasele de tip fructieră şi suporturile relativ cilindrice.

Pasta ceramicii pictate este pură şi densă. Arderea oxidantă a dat în general o pastă portocalie sau cărămizie, rezonantă şi de foarte bună calitate.

Suprafaţa vaselor pictate a fost acoperită, de regulă, cu un nivel compact de culoare gălbui–portocalie, în faza veche, alb–gălbuie, uneori cu nuanţe verzui, în faza mijlocie, şi cărămizie de diferite nuanţe, în faza finală. Angoba sau slipul care formează fondul decorului pictat a fost aplicat uniform şi apoi lustruit. Pe acest fond se aşternea apoi decorul pictat (foarte rar pe fondul negru, puternic lustruit, al vasului). Cu excepţia picturii monocrome, roşii, întreaga ornamentică a ceramicii Petreşti este de esenţă geometrică, abstractă.

În ornamentarea ceramicii Petreşti, îndeosebi în prima fază, se constată un „horror vacui”. Întreaga suprafaţă a vasului, de la buză până la linia bazei este, de obicei, decorată, şi atunci când forma vasului o permite, decorul se continuă şi pe fundul vasului. Uneori, în fazele târzii, suprafaţa interioară este pictată cu motive similare sau complementare la fel ca şi bazele recipientelor.

Motivele ornamentale predominante în prima fază (A) sunt benzile de linii paralele, înguste, de culoare roşie, roşie–sângerie, roşie–maronie, vişinie, mărginite sau alternând uneori cu benzi mai late din aceeaşi culoare, pe fondul portocaliu, crem sau alb–gălbui al vasului. Frecvente sunt şi registre de romburi pline încadrate cu romburi concentrice, alternând cu triunghiuri pline, mărginite de benzi unghiulare, precum şi serii de benzi liniare în zig-zag.

Motivul spiralei şi pandantul său unghiular, meandrul, vor constitui elementele ornamentale de bază în cadrul motivisticii din faza mijlocie (A–B) şi târzie (B) a culturii Petreşti. Meandrele sunt pictate atât în maniera benzilor late, pline, de culoare maroniu–roşcată, vişinie, maronie sau, mai rar, albe, mărginite cu linii de bordură de culoare închisă–negre, ciocolatii, maron realizându-se astfel o ceramică policromă, cât şi în aceea a benzilor liniare, compuse din mai multe linii paralele, de grosimi egale, cu sau fără linii de bordură mai groase, din aceeaşi culoare.

Într-o grupă stilistică aparte se situează ceramica ornamentată cu motive meandrice, spiralice sau unghiulare, formate din benzi late, sau dungi groase de culoare roşie, maron sau chiar vişinii aşternute pe fondul portocaliu, crem sau alb–gălbui în faza A–B şi mai ales cărămizii în faza B. Această categorie de ceramică pictată apare în cursul fazei A, menţinându-se, iar apoi diversificându-se de-a lungul întregii evoluţii a culturii Petreşti.

S-a presupus (PAUL 1992, 93) că în faza mijlocie şi finală a culturii Petreşti pictura se aplică cu precădere pe vasele cu caracter ritual.

În evoluţia culturii Petreşti s-a putut constata procesul clasic al apariţiei, dezvoltării maxime şi apoi al decăderii în forme manieristice a unui fenomen artistic exprimat prin ceramică pictată (PAUL 1992, 94): faza A se caracterizează printr-o bună execuţie tehnică a pastei şi o exprimare artistică puţin variată ca motivistică, dar îngrijită; faza A–B apare ca o perioadă de frământări, atât în ce priveşte tehnica de execuţie a pastei, cât şi în combinarea ornamentelor în exprimarea artistică; faza B, deşi se caracterizează printr-o execuţie tehnică şi o exprimare artistică superioară, nu aduce nici un element nou, creator, operând cu forme, motive şi registre cunoscute. Faptul s-ar putea interpreta ca o detaşare de simbol, de înţelesul şi semnificaţia iniţială a motivelor pictate. Se pare că putem surprinde aici, procesul de transformare al picturii pe ceramică dintr-o îmbinare artistică de simboluri într-o artă cu caracter decorativ. Acest fenomen ar putea fi considerat şi ca rezultat al unui proces de cristalizare treptată a acelor forme şi motive ornamentale, care puteau exprima acele idei, sentimente sau – poate – mesaje, care erau necesare pentru oamenii vremii (PAUL 1992, 94-95).

e.1. Factura ceramicii petreştene de la Turdaş–Luncă.

Ceramica culturii Petreşti descoperită în nivelul III poate fi împărţită în trei categorii: fină semifină şi uzuală / grosieră.

Ceramica fină este foarte bine prelucrată, fiind degresată cu nisip fin. Ea este arsă foarte bine şi lustruită. Culorile ceramicii fine sunt – de cele mai multe ori – deschise. Uneori, ceramica fină este pictată (vom publica fragmente ceramice pictate în volumul II). Cantitativ, ceramica fină este în scădere numerică faţă de nivelurile turdăşene.

Ceramica fină este mai numeroasă şi are caracteristici asemănătoare cu cea fină, doar că vasele sunt de dimensiuni mai mari. Apare şi ceramica făinoasă, având drept degresant mâlul. Poate că aceasta există datorită unei tehnologii deficitare de prindere a slipului pe vase.

Ceramica uzuală / grosieră este degresată cu nisip având şi pietricele. Arderea este foarte bună, culorile deschise şi capacitatea vaselor este foarte mare, de cele mai multe ori.

Cele mai multe complexe de locuire au fost cercetate în campaniile anilor 1996–1998 aşa că vor fi analizate în volumul II al monografiei dedicate aşezării de la Turdaş–Luncă.

e.2. Formele ceramicii culturii Petreşti la Turdaş–Luncă.

A.1. În locuinţa L3/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 38/9). Şi în zona de vest, nivelul II, s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 42/1).

A.1.a. În locuinţa L3/1992 s-au descoperit fragmente de vase cu această formă (Fig. 36/12; 38/4-5, 7; 39/12).

A.1.f. Resturi de strecurătoare, de formă rotunjită, sunt cele de la Fig. 5/3-4. Acestea sunt cărămizii la culoare, foarte bine arse şi au fost descoperite în stratul ce ţine de nivelul III. După toate probabilităţile acestea reprezintă, mai degrabă, resturile unor afumători.

A.4. În locuinţa L2/1994–1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 44/5).

A.5. În locuinţa L3/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 39/15).

A.6. În locuinţa L3/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 40/6).

A.6.a. În zona de vest, nivelul II, s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 42/9).

A.7. În locuinţa L2/1994–1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 44/3).

A.8. În nivelul II din partea de vest s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 34/14; 42/6). Şi în locuinţa L3/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 41/9).

A.9. În zona de vest, nivelul II, s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 42/11). Şi în locuinţa L2/1994–1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 43/2).

B.1. În locuinţa L3/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 39/13).

B.2. În locuinţa L3/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 41/8).

B.3. În nivelul II din partea de vest s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 34/18).

B.4. În locuinţa L3/1992 s-au descoperit trei vase cu această formă (Fig. 38/2; 40/3; 41/6).

B.4.a. În locuinţa L3/1992 s-au descoperit două vase cu această formă (Fig. 36/2; 41/2).

C.2. În nivelul II din partea de vest s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 29/1).

D.1. În locuinţa L2/1994–1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 44/2).

D.4. În locuinţa L3/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 41/5).

D.8. În locuinţa L2/1994–1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 43/1).

D.9. În nivelul II din partea de vest s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 34/11).

E.2. În locuinţa L2/1994–1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 44/1).

F.1.a. În locuinţa L2/1994–1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 44/4).

F.2. În locuinţa L3/1992 s-au descoperit fragmente ceramice din două vase cu această formă (Fig.  36/3-4. 6-7, 10; 38/1, 22).

F.3. În locuinţa L2/1994–1995 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 44/6).

G.3. În locuinţa L3/1992 s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 40/7).

I.2. În locuinţa L3/1992 s-a descoperit un picior plin de vas cu această formă (Fig. 41/3).

I.6. În nivelul II din partea de vest s-a descoperit un vas cu această formă (Fig. 34/16).

J.1. În locuinţa L2/1994–1995 s-a descoperit un altar cu această formă (Fig. 3/13).

Un buton provenind de la un capac de vas se află redat grafic la Fig. 41/10 (locuinţa L3/1992).

¤

e.3. Ornamentele ceramicii culturii Petreşti la Turdaş–Luncă.

e.3.1. Ornamente incizate.

Ornamentele aproape tipic turdăşene (benzi incizate umplute cu tăieturi scurte) s-au descoperit în locuinţa L3/1992, nivel III. Se poate constata îndepărtarea meşterului neolitic de rigoarea manifestată în realizarea acestui ornament în nivelurile turdăşene (Fig. 36/12; 37/2, 8, 11; 38/4-5, 7-8, 10-14, 16, 20, 21; 39/2, 3 – inciziile scurte sunt înlocuite cu puncte realizate prin impresiune, 4-6, 9-11). Alte ornamente de sorginte turdăşeană s-au descoperit în zona de vest, nivelul II (Fig. 42/5).

Din ideea de ornament tipic turdăşean se naşte cel de la Fig. 29/15. Sub buza vasului se află un şir de tăieturi scurte, duble şi paralele. Din ele pornesc, spre fundul vasului, triunghiuri incizate realizate din câte două – trei linii paralele (locuinţa L3/1992, nivel III).

Un ornament punctat – incizat realizat în manieră petreşteană este cel de la Fig. 36/1 (locuinţa L3/1992, nivel III) într-o manieră asemănătoare cu cea de la Fig. 38/10, din aceeaşi locuinţă. Atragem atenţia încă o dată asupra relativei dezordini a ornamentului. În aceeaşi locuinţă s-au descoperit şi fragmente ornamentate cu incizii dese, paralele (Fig. 37/10) sau cu incizii adânci, dispuse în unghi de 90o dublate cu un şir de impresiuni cu trestia realizate sub buza recipientului (Fig. 37/9). Incizii dese, paralele, se pot studia şi la Fig. 38/15 sau 38/6. Acestea pot fi scurte şi organizate „în snopi” (Fig. 30/6) sau într-un şir de incizii scurte, paralele, perpendiculare pe buza recipientului (Fig. 41/7).

Inciziile realizate în benzi sub diferite forme de organizare încep să fie tot mai caracteristice în zona centrală (Fig. 39/1, 7, 8, 13; 41/4 – locuinţa L3/1992, nivel III) sau în zona de vest, nivelul II (Fig. 42/7).

În locuinţa L3/1992, nivelul III, s-a descoperit un vas ornamentat cu incizie fină, într-o motivistică aparent haotică, greu de explicat. Starea s-a fragmentară nu ne permite nici un fel de altă interpretare (Fig. 38/23).

Prin incizii scurte s-a realizat ornamentul – mai degrabă un semn – de la Fig. 34/18 (nivelul II – partea de vest).

Un ornament incizat extrem de tipic la Turdaş, în nivelurile petreştene, este cel realizat din 2–3 incizii dispuse în arcade, pe partea proeminentă a vaselor cu carenă (nivelul II din partea de vest; Fig. 34/11).

Tipic pentru cultura Petreşti este şi ornamentul incizat de la Fig. 42/2 (zona de vest, nivelul II). Inciziile dese realizează triunghiuri „îmbucate”, la fel ca şi în pictura petreşteană.

Pe o amforă descoperită în locuinţa L3/1992 s-a realizat un ornament sub forma de „schelet de peşte” (Nivel III; Fig. 36/6-7, 10).

e.3.1a. „Semne” incizate pe fundul vasului.

La Fig. 39/16  (locuinţa L3/1992, nivelul III) avem exemplificat un simbol realizat pe un fund de vas din trei incizii paralele.

Semnul de la Fig. 42/3 (zona de vest, nivelul II) este aproape identic cu tipul Ab descoperit la Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2 (LUCA 1997b, Tabel sinoptic).

e.3.2. Brâuri.

Pe vasul de la Fig. 40/4 se poate observa cu uşurinţă existenţa a două brâuri paralele, dispuse în zig-zag şi „ornamentate” cu tăieturi (locuinţa L3/1992, nivel III). Cu puţină imaginaţie ne-am putea închipui doi şerpi. Trei brâuri de acelaşi fel sunt reprezentate pe umărul vasului ceramic de la Fig. 43/2 (locuinţa L2/1994–1995, nivel III).

e.3.3. Ornamente realizate prin impresiune.

Prin impresiunea cu un obiect ascuţit s-a realizat ornamentul sub buza vasului de la Fig. 40/5 (locuinţa L3/1992, nivel III). Tot pe buza vasului, pe un fragment ceramic din aceeaşi locuinţă, s-au realizat impresiuni cu degetul (Fig. 41/1).

Vasul ceramic de la Fig. 40/3 (locuinţa L3/1992, nivel III) este ornamentat – pe lângă ornamente realizate prin incizare şi pictare – cu impresiuni cu trestia.

La Fig. 40/7 avem exemplificat ornamentul realizat prin imprimarea pe buza vasului cu unghia sau alt obiect tăios (locuinţa L3/1992, nivel III), ori la Fig. 43/2 (locuinţa L2/1994–1995, nivel III).

Prin impresiune cu unghia organizată în diferite registre s-au realizat ornamente pe vase în locuinţa L2/1994–1995, nivel III (Fig. 44/1-2).

e.3.4. Ornamente canelate.

În locuinţa L3/1992, nivelul III, s-a descoperit o toartă lată ornamentată cu caneluri paralele şi perpendiculare pe buza acestuia (Fig. 38/19). În aceeaşi locuinţă s-a descoperit şi o toartă de amforă ornamentată cu o singură canelură pe axul său central (Fig. 40/1).

d.3.5. Blacktoped.

Ornamente de acest tip – foarte rare şi degenerate în funcţie de cele vinciene poate că într-un grad mai mare decât în nivelurile turdăşene – s-au descoperit în locuinţa L3/1992 (Fig. 38/9; 41/2, 6).

e.3.6. Pictura.

Vasul de la Fig. 40/3 (locuinţa L3/1992, nivel III) este ornamentat cu pictură în tehnică crusted, după ardere, cu culoare roşie, într-o tehnică străină culturii Petreşti. Dispunerea câmpurilor pictate cu roşu ne duce cu gândul la pictura de acelaşi fel din nivelurile turdăşene de la Turdaş–Luncă. Se poate ca fragmentul ceramic să fi fost antrenat în nivelul petreştean prin lucrările de amenajare specifice acestui orizont cronologic şi cultural, în care locuinţele de suprafaţă sunt principalul element de arhitectură a aşezării.

e.3.7. Toartele, apucătorile şi butonii.

Toartele perforate se află de cele mai multe ori pe vase ale categoriei semifine şi uzual / grosiere. Ele pot fi perforate orizontal (Fig. 29/1; 37/8; 38/9, 18, 22; 40/1; 41/8) sau, mai rar, vertical (Fig. 38/20).

Apucătorile se află de cele mai multe ori pe vase ale speciei semifine şi uzual / grosiere care pot fi simple (Fig. 40/6; 41/6; 42/1) sau duble (Fig. 45/4).

Butonii ornamentează vasele categoriei fine şi semifine. Ei pot să fie simpli, uneori rotunzi şi plaţi (Fig. 40/7) sau bombaţi (Fig. 36/11; 41/9; 42/11) şi arareori dubli (Fig. 41/2). Există şi butoni profilaţi ce se ataşau la capace de vase (Fig. 42/10).

 

Capitolul IV. Descrierea materialelor arheologice

a. Industria litică

b. Industria prelucrării osului şi cornului

c. Torsul, ţesutul şi pescuitul.

d. Ceramica culturii Turdaş.

e. Ceramica culturii Petreşti

f. Ceramica culturii Coţofeni.

g. Plastica

g.1. Plastica culturii Turdaş

h. Vase cu semnificaţii speciale.

i. Alte materiale arheologice cu semnificaţie specială.

j. Plastica culturii Petreşti.

k. Plastica culturii Coţofeni.

l. Activitatea metalurgică.