3. Geneza  universului  medieval (Z. K. Pinter)

a) Marea migraţie a popoarelor şi constituirea statelor

b) Goţii şi migraţia lor în imperiu

c) Vizigoţii

d) Burgunzii

e) Hunii

f) Vandalii

PRELEGERI DE ISTORIE MEDIE UNIVERSALĂ

 

I. EVUL MEDIU TIMPURIU ÎN EUROPA

 ŞI ORIENTUL APROPIAT

Autori: dr. ZENO - KARL  PINTER, dr. IOAN MARIAN ŢIPLIC

- pentru uzul învăţământului de zi şi I.D.D. -  © copyright: 2004

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Marea migraţie a popoarelor

şi constituirea statelor barbare

 

Termenul „migratio gentium” provine din umanismul german, curent care pentru prima dată studiază complexul de evenimente ce compun aceste mişcări de populaţii într-o unitate istorică. Prin acest complex de împrejurări se căuta găsirea unor explicaţii şi chiar argumentarea căderii Imperiului Roman şi implicit a dispariţiei valorilor lumii antice, atât de admirate în epocă. Din acel moment migraţia germanică a fost tratată diferenţiat de diferitele curente istoriografice. La început, în special în perioada Renaşterii, acest fenomen a fost abordat şi tratat doar sub aspectul său distructiv, orientare ce culminează cu lucrarea istoricului englez E. Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, în care ce-i drept prăbuşirea imperiului este deja motivată şi de cauzalităţi interne, printre care adoptarea creştinismului ocupă un loc de frunte. Cu timpul a apărut şi o orientare pozitivă vis-a-vis de popoarele germanice şi de migraţia lor, orientare ilustrată mai cu seamă de reprezentanţii şcolii vieneze promotoare a ideii continuităţii între Antichitatea târzie şi Evul Mediu timpuriu. În zilele noastre epoca migraţiei popoarelor începe să se contureze în tot mai multe lucrări de specialitate ca un proces istoric de tranziţie, ce înglobează atât părţi distructive cât şi aspecte constructive, cu repercusiuni şi rezonanţe extinse în timp, până în miezul Evului Mediu şi în spaţiu, mult peste hotarele lumii germanice şi romane.

Fenomenul marii migraţii germanice, ca orice complex istoric determinat, a fost cauzat de o seamă de realităţi social-politice şi economice, culturale şi spirituale ale epocii în discuţie. De subliniat este şi dubla cauzalitate a evenimentelor: pe de o parte situându-se lumea germanică în devenire iar pe de altă parte lumea romană în decădere. Este însă foarte dificil, dacă nu imposibil de stabilit, care dintre aceste aspecte a predominat, fiind mai curând vorba de o interdependenţă şi condiţionare reciprocă.

Observând mai întâi societatea vechilor germani din primele secole ale erei noastre după tabloul destul de plastic zugrăvit de pana unor scriitori antici ca Tacitus, Ammianus Marcellinus sau Cassiodorus Senator, putem deduce între altele, dar poate înainte de toate, rolul crescând pe care îl joacă în comunităţile cu încă destule trăsături gentilice, ceata militară întreţinută de şefii militari tribali sau ai uniunilor de triburi. Membrii cetei militare sunt deja organizaţi într-un fel de „castă” privilegiată ce se hrăneşte din război şi prăzi. Prin urmare pentru o destul de importantă pătură a societăţii germanice războiul devine mijloc de existenţă, iar în aceste condiţii nu trebuie să ne mire afirmaţia făcută de Tacitus, care subliniază că „în opinia lor a trăi din muncă ar fi o ruşine şi o laşitate să dobândeşti prin sudoare ce se poate dobândi prin sânge”. Nu poate fi neglijată nici creşterea masivă de populaţie ce se înregistrează acum în lumea germanică, ea determinând atât îngroşarea rândurilor cetelor militare, cât şi setea de noi teritorii, mai cu seamă de pământuri fertile aşa cum erau cele din imperiu. În sfârşit, dar nu în ultimul rând, independent de cauzalităţile generale anterior expuse, se pare că migraţia germanică a avut şi ceea ce s-ar numi o „scânteie declanşatoare”, invazia hunilor, ce s-a constituit în „catalizator” al unei reacţii în lanţ, ce a pus în mişcare zeci de neamuri între Nistru şi Atlantic.

De cealaltă parte, lumea romană se găsea într-o profundă şi generală criză de sistem care a avut ca rezultat slăbirea capacităţii militare a imperiului şi ca atare a puterii de rezistenţă la presiunile de pe limes. La aceasta adăugându-se agravarea regresului economic şi ca atare a nemulţumirilor interne şi implicit a instabilităţii politice, posibilitatea penetraţiei germanicilor în imperiu şi până la urmă a instalării puterii acestora era deschisă.

Sub aceste coordonate generale evoluează marea migraţie germanică şi ca orice complex istoric ea a parcurs mai multe etape distincte. O primă etapă ar putea fi considerată pătrunderea, până în secolul al III-lea, pe cale paşnică a unor grupuri de germani în imperiu. În zonele din apropierea limesului sunt aşezate triburi sau uniuni de triburi ca federaţi ai imperiului, în urma încheierii unor tratate de alianţă militară (foedus), prin care în schimbul unor subsidii noii aliaţi se obligau să apere imperiul şi să recunoască drept duşmani pe duşmanii imperiului şi drept prieteni pe prietenii imperiului. În acelaşi cadru al pătrunderii paşnice în imperiu se înregistrează numărul tot mai mare de mercenari germanici din armata imperială, care sunt angajaţi fie ca luptători individuali, fie ca cete întregi ce se constituiau în unităţi distincte şi erau puse sub comanda propriilor şefi militari. Aceştia se bucurau de un statut aparte, fiind înzestraţi cu loturi de pământ în zonele de limes şi devenind astfel coloni militari (laeti). Este inutil să mai amintim că în acest context se produce deja discutatul proces de „germanizare” a armatei şi ascensiunea unor personalităţi barbare, ce au dominat istoria ultimelor decenii de existenţă a Imperiului Roman de Apus. Util este, însă, să facem legătura între aceste elemente şi populaţia romană din ce în ce mai nemulţumită şi să analizăm ambele atitudini în ceea ce am putea numi a doua etapă a pătrunderii germanicilor în imperiu în secolele III-V, de data aceasta prin atacuri violente, jafuri şi distrugeri.