Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :FORUM : CĂUTARE
Relaţii interetnice în spaţiul românesc **. Populaţii şi grupuri etnice (sec II î. Hr. - V d. Hr.)

Coordonatori: Ioan Marian Ţiplic şi Silviu Istrate Purece, ISBN (10)973-7724-96-8 , ISBN (13) 978-973-7724-96-0 Editura Altip, Alba Iulia, 2006. Integrare web: Cosmin Suciu

Versiune full text 6,27 MB

MONEDE ANTICE DINTR-O COLECŢIE PARTICULARĂ DIN SIBIU

 

Oltea DUDĂU, Silviu I. PURECE

Text, Imagini monede, Tabele şi Grafice

CATALOGUL MONEDELOR [1]

 

THASOS

 

1. Thasos

Av. Dionysos, cap spre dreapta. Contramarcă în formă de leu (?); Rv. Ilizibil.

Head, p. 266, sec. I î. Hr. [2] .

AE, A: 3, 4,13g,  21x19mm.

 

MACEDONIA

 

2. Octavianus

Av. ΘΕΟC. Caius Iulius Caesar, cap nelaureat. Rv. ΘΕCCAΛΟ[NIKE]ΩN

Octavianus, cap nelaureat.

Moushmov, nr. 6659, Thessalonica, AE, A: 6, 3,01g, 21x20mm.

 

MOESIA INFERIOR

Tomis

 

3. Septimius Severus

Av. A[K]ΛCεΠΤ-CεΥΗΡΟCΠ. Bust laureat, drapat, cuirasat spre dreapta.

Rv. [M]H[IP]OΠON-T-OY·TOM[εΩC]

Hermes în picioare ţinând caduceus şi un obiect în mâna dreaptă. Gheară de ştanţă.

Regling, nr. 2743,  AE, A: 6, 7,40g, 28x26mm.

 

4. Septimius Severus: Geta

Av. [A]VTK Π·CεΠ·-ΓεTAC ΛV . Bust matur laureat, drapat, cuirasat spre dreapta. Gheară de ştanţă; Rv. MHTP[O]Π· ΠO-NTOY TOMεΩC.

Nemesis - Aequitas în picioare spre stânga, cu sceptru în mâna stângă şi balanţă în dreapta. La picioare, în stânga, roată. În exergă Δ. Gheară de ştanţă.

Regling, nr. 3034, AE, A: 6, 9,45g, 29x28mm.

 

5. Severus Alexander

Av. AV  K· MAP AVP N [CE]Y-AΛEΞANΔPOC. Bust laureat, drapat, spre dreapta.

Rv. MHTPOΠONTOY TOMEΩC. Demetra în picioare, spre stânga, cu spice şi făclie. În câmp în dr. Δ.

Regling, nr. 3159, AE, A: 12, 11,30g,  27mm.

 

6. Severus Alexander

Av. AVT K M AYP CEV- AΛEΞANΔPO-C. Cap laureat spre dreapta. Gheară de ştanţă. Rv. MHTPOΠON-TOY T[OM]εΩC.

Demetra în picioare, spre stânga, cu spice şi făclie. În câmp în st. Δ. Gheară de ştanţă.

Regling, nr. 3158, AE, A: 12, 9,38g, 25x23mm.

 

7. Severus Alexander

Av. [AVTK] M AVP CEVH AΛ[EΞAN]Δ[P-OC]. Cap laureat spre dreapta. Rv. [ME]T/POΠON/TOY TO/MEΩ /Δ. Legenda înconjurată cu cunună de lauri.

Regling, nr. 3283, AE, A: 6, 11,07g, 26x24mm.

 

 

8. Severus Alexander

Av. AVT K M AVP CEV-AΛEZANΔ[POC]. Bust laureat, drapat, cuirasat spre dreapta. Gheară de ştanţă. Rv. MHTPOΠ ΠON TOV TOMEΩC.

Salus în picioare spre dreapta hrăneşte şarpele.

Regling, nr. 3185, AE, A: 12, 11,60g, 26x 23mm.

 

9. Severus Alexander

Av. AVT K M AVP·CEV·H·AΛΕΞANΔP-OC. Cap laureat spre dreapta. Gheară de ştanţă. Rv. MHT/POΠON/TO·YTO/ME Ω /Δ. Legenda în cunună de lauri.

Regling nr. 3283, dar pe avers puncte în legendă, iar pe revers punct în rândul 4 între O şi Y, AE, A: 12, 11,62g, 26x24mm.

 

10. Maximinus Thrax

Av. AVT MAΞIMEINO EY EB . Bust laureat spre dreapta. Gheară de ştanţă.

Rv. MHTROΠO-·NTOY TOME/Ω . Cybele tronând spre stânga cu patera. Leu lângă tron. Cel de-al doilea leu nu este vizibil din cauza oxidării. Δ în câmpul din dreapta sus. În exergă Ω . Gheară de ştanţă atât pe avers cât şi pe revers. 

Regling, nr. 3325, AE, A: 6, 8,64g, 26,5x26mm.

 

11.  Maximinus Thrax: Maximus Caesar

Av. Γ ΙOVΛ OV MAΞIMO ΓΕΡ. Bust drapat, cuirasat, spre dreapta. Gheară de ştanţă. Rv. MHTPO-Π. Dioscurii şezând la pământ spre stânga, cu patere în mâna dr. Deasupra capetelor câte o stea. În câmp în st. sus Δ. În exergă ΠONTOV T/OME . Gheară de ştanţă.

Regling, nr. 3347, AE, A: 6, 10,71g, 27mm.

 

12. Nedeterminată

Av. Legendă ilizibilă. Cap spre dreapta, laureat?

Rv. [MHT]POΠ ΠO-NTOY [TOMεΩC]

Nemesis-Aequitas în picioare cu balanţa în mâna sa dreaptă şi cu baston în mâna dreaptă; roată la picioare în stânga.

C.f. Regling, nr. 2889, sec. II-III până la 250, probabil după domnia lui Marcus Aurelius. AE, A: 12, 10,85g, 27x25

 

13. Nedeterminată

Av. Bust laureat spre dreapta; Rv. [MHT]PO Π-O[ …]

Dioscurii în picioare spre dreapta ţinând de frâu un cal cabrat.

C.f. Regling, nr. 2668, AE, A: 12, 2,92g, 19x17,5mm.

 

Callatis

 

14. Septimius Severus

Av. AYT K[Λ CEΠ CEVH]POC Πε; Cap laureat spre dreapta.

Rv. KAΛΛA-TIANΩN. Atena în picioare spre dreapta ţinând lancea în dreapta şi bufniţa în mâna stângă. În câmp, dr. Δ.

Pick, nr. 309, AE, A: 6, 8,88g, 23mm.

 

Marcianopolis

 

15. Macrinus

Av. AVT K OΠEΛΛIOC CEVH MAKPE[INOC]. Bust laureat, drapat, cuirasat spre dreapta. Gheară de ştanţă.

Rv. [VΠ ΠONTIA]NOV M - KIANOΠOΛEITΩN. Tyche (Fortuna) în picioare spre stânga cu cârma pe glob şi cornucopia; polos. Gheară de ştanţă.

Pick, nr. 711, AE, A: 12, 9,11g, 25x21,5mm

 

Odessos

 

16. Severus Alexander

Av. M·AYP AΛE-ZANΔPOC. Cap spre dreapta. Gheară de ştanţă.

Rv. OΔΗCCEITΩ-N. Călăreţ la pas spre dreapta, cu mâna dreaptă ţinând o lance şi cu stânga frâul. Gheară de ştanţă.

Pick, nr. 2313, dar punct pe avers după M, AE, A: 6, 2,24g, 14,5x14mm.

 

Atelier nedeterminat

 

17. Nedeterminată

AE colonial sec II-III, complet ilizibil, cupru.

Pe revers apare un personaj feminin în picioare.

A: ?, 3,11g, 17x16mm.

 

IMPERIUL ROMAN

 

18. Nero

Av. NE[RO C]AESAR AVG GERM IMP. Cap spre dreapta, laureat. Rv. S-C.

Victoria în zbor spre stânga, ţine un scut. Textul de pe scut ilizibil.

RIC I, nr. 318, Roma, nedatată, as, A: 12, 9,87g, 24x23mm.

 

19. Hadrianus

Av. […TRAI]AN HAD[RIAN…]. Cap laureat spre dreapta.

Rv. Legendă ilizibilă

Virtus? spre stânga, ţinând o lance, cu piciorul drept pe cască.

Roma, S, A: 6, 27,25g, 35x34mm.

 

20. Elagabalus

Av. [IMP] M ANT-[… ]. Bust spre dreapta, laureat, drapat.

Rv. Legendă ilizibilă. Victoria?

As, A: 6, 10,80g, 28,5x26mm.

 

21. Elagabalus

Av. IMP ANTO-NINVS AVG Bust laureat, drapat spre dreapta.

Rv. PMTRP I-I COS II PP. Providentia în picioare spre stânga, cu picioarele încrucişate, ţinând baghetă, cornucopiae şi sprijinindu-se de o colonetă;

la picioare glob.

RIC IV/2, nr. 23, Roma, 219, Denar, A: 12, 2,12g, 190x180mm.

 

22. Severus Alexander

Av. M AVR ALEXANDER CAES. Bust drapat spre dreapta.

Rv. INDVLGENTIA AVG. Spes spre stânga ţinând o floare în dreapta şi ţinându-şi cu stânga rochia.

RIC IV/2, nr. 2, Roma, după iulie 221, Denar, A: 12, 1,83g,  20x21mm.

 

23. Aurelianus

Av. IMP C AVRELIANVS AVG.  Bust radiat, cuirasat, spre dreapta.

Rv. CONCORDIA MILITVM

Împăratul şi Concordia dându-şi mâna. În exergă S*.

RIC V/I, nr. 215, Siscia, Antoninian, A: 6, 2,58g, 17,5x16mm.

 

24. Diocletianus

Av. IMP C C VAL DIOCLETIANVS PF AVG.  Bust cuirasat, radiat spre dreapta

Rv. CONCORDIA MIL-ITVM

Diocletian primind-o pe Victoria aşezată pe un glob din mâna lui Iupiter.

În exergă:                A

                                  AL[E]

RIC VI, nr. 47, 296-297, Alexandria, AE3, A: 6, 3,08g, 20,5x17mm.

 

25. Diocletianus

Av. IMP DIOCLETIANVS PF AVG. Cap laureat spre dreapta.

Rv. SACRA MONETA AVGG ET CAESS NOSTR

Moneta cu balanţă şi cornucopia. În exergă SIS. În câmpul din dreapta jos Γ,

iar în cel din stânga jos *.

RIC IV, nr. 134a, 301, Siscia, AE1, A: 12, 10,32g, 30x26mm.

 

26. Galerius

Av. GAL VAL MAXIMINVS NOB CAES. Cap laureat spre dreapta. Rv. SALVIS AVGG-ET CAESS FEL KART

Cartagina în picioare ţinând fructe în ambele mâini. În exergă Δ.

În câmpul din stânga jos I.

RIC VI, nr. 40b, 1 mai 305-25 iulie 306, Cartagina, AE1, A: 12, 9,24g, 27x22,5mm

 

27. Galerius

Av. IMP C GAL VAL MAXIMIANVS  PF AVG. Bust?, drapat?, laureat spre dreapta.

Rv. GENIO [I]MP-E-RATORIS. Genius în picioare spre stânga cu modius pe cap? ţinând patera şi cornucopiae. În exergă HTAΓ.

RIC VI, nr. 41, 309-310, Heraclea, AE1, A: 6, 11,54g, 29x27mm.

 

28. Galerius

Av. GAL VAL MAXIMINVS NOB CAES. Bust drapat, cuirasat, radiat spre dreapta.

Rv. CONCORDIA MIL-[IT]VM. Împăratul în picioare spre stânga primind-o pe Victoria aşezată pe un glob din mâna lui Iupiter. În câmp, între personaje-KA.

RIC VI, 19b, 295-299, Cyzicus, AE3, A: 6, 2,34g, 20,5x15mm.

 

29. Licinius I

Av. Legendă ilizibilă. Bust spre stânga. Se vede doar drapajul.

Rv. PROVIDEN-TIAE CAESS. Poartă de castru cu trei turele şi cinci rânduri de zidărie. Sigla MHTA. Alte sigle ilizibile.                                     

De tip RIC VII, nr. 18, 317, Heraclea, AE3, A: 6, 2,85g, 19mm.

 

30. Licinius I

Av. DN VAL LICIN LICINIVS NOB C. Bust spre stânga, cu sceptru, laureat, drapat, cu glob?  Rv. PROVIDEN-TIAE CAESS

Poartă de castru cu trei turnuri, şase rânduri de zidărie. Sigla *SMHA.

Cf. RIC VII, nr. 41, dar cu câte o stea simetric în stânga şi dreapta porţii, 318-320, Heraclea, AE2, A: 12, 3,33g, 25x24mm.

 

31. Licinius I

Av. IMP LIC LICINIVS PF AVG. Bust, laureat, cuirasat spre dreapta.

Rv. IOVI CONS[ER]VATORI AVGG NN

Iupiter în picioare spre stânga, cu manta, sceptru, glob cu Victoriola, Vulturul cu cununa la stânga. Sigla ·TS·A·

RIC VI, nr. 62, 312-313, Thessalonica, AE2, A: 12, 3,21g, 23x21mm.

 

32. Licinius I

Av. IMP LIC LICINIVS PF AVG. Bust, laureat, cuirasat spre dreapta.

Rv. IOVI CONS-ERVATORI

Iupiter în picioare spre stânga, cu manta, sceptru, glob cu Victoriola. În stânga vultur cu cununa. In exergă  ·TS·Γ·

Tip RIC VI, 62, 312-313, Thessalonica, dar legenda reversului fără AVGG NN, AE3, A: 6, 3,16g, 20x18mm.

 

33. Constantinus I

Av. DN CONSTNTINVS PT AVGG. Cap acoperit cu văl.

Rv. VN-MR. Împăratul în picioare spre stânga, cu capul acoperit. Sigla nu apare pe pastila monetară

AE3, A: 6, 1,87g, 19x17mm.

 

34. Constantinus I

Av. Legendă ilizibilă. Bust drapat, cuirasat, cu coif diademat, spre stânga, cu sceptru.

Rv. GLORIA-EXER[CITVS]

Două personaje în haină militară, în stânga şi dreapta unui signum. Sigle ilizibile.

AE4, A: 12, 2,14g, 17x14,5mm.

 

35. Constantinus I

Av. VRBS-ROMA. Bust drapat, cuirasat, cu coif diademat, spre stânga, sceptru ?

Rv. Lupa cu gemenii; două stele deasupra. Sigla SMHB* în exergă.

LRBC I, nr. 902, 330-335, Heraclea, AE1, A: 6, 3,39g, 19x18mm.

 

 

 

36. Constantinus I

Av. CONSTAN-TINOPOLIS. Bust drapat, cuirasat, cu coif diademat, spre stânga, cu sceptru. Rv. Victoria în picioare pe o provă, spre stânga cu lance şi scut.

În exergă  SMHA*

LRBC I, nr. 931, 330-335, Heraclea, AE3, A: 6, 1,45g, 19x17mm.

 

37. Constantinus I

Av. CON[STAN]-TINVS AVG Cap laureat spre dreapta.

Rv. DN CONSTANTINI MAX AVG

VOT/XXX în coroană de lauri.

În exergă SMHA

LRBC I, nr. 866, 324-330, Heraclea, AE3, A: 7, 5,30g, 20x19,5mm.

 

38. Constantinus II

Av. Cap spre stânga

Av. IMP CONSTA-NTINVS AVG Bust spre stânga, drapat …

Rv. PROVIDEN-TIAE AVGG

Poartă de castru cu şapte rânduri de zidărie şi trei turnuri. În exergă ANT [S?H?]

AE1, A: 12, 13,05g, 26,5mm.

 

39. Constans?

Av. Legendă ilizibilă. Cap laureat? Spre dreapta.

Rv.: [GLORIA EXERCITVS]

Două personaje în haină militară, cu scut şi lance, între ele două stindarde.

AE4, A: 6, 1,98g, 16x15mm.

 

40. Constantius II?

Av. Legendă ilizibilă.  Bust diademat, drapat spre dreapta.

Rv. [SPES REIPV]BLIC[AE].  Împăratul ?

AE4, A: 6, 1,23g, 16x13mm.

 

41. Constantius II

Av. FL IVL CONSTANTIVS NOB C. Bust spre stânga, diademat, drapat, cuirasat.

Rv. PROVIDEN-TIAE CAESS

Poartă de castru cu şase rânduri de zidărie, fără poartă; două turnuri, stea între turnuri şi în câmpul din stânga. În exergă S·M·HA

LRBC I, nr. 872, dar diademat, 324-330, Heraclea, A: 12, AE3, 3,22g, 19x17,5mm.

 

42. Constantius II?

Av. Legendă ilizibilă. Cap diademat spre dreapta.

Rv. Legendă ilizibilă

AE4, A: 6, 1,59g, 16x14mm.

 

43.Constantius II

Av. FL IVL CONSTANTIVS NOB C. Bust laureat, drapat, cuirasat? spre dreapta.

Rv. GLOR-IA EXER-CITVS

Două signa de legiune în centru, în stânga şi dreapta câte un personaj în haină militară, cu scut şi lance. În exergă SMTSΓ.

RIC VII, nr. 200, 335-336, Thessalonica, A: 12, AE3, 2,50g, 19x16mm.

 

44. Constantius II

Av. [DN] CONSTAN-TIVS PF AVG. Bust cuirasat, diademat spre dreapta.

Rv. FEL TEMP RE-PARATIO

Împăratul doborând cu lancea un călăreţ. Sigla din exergă ilizibilă.

AE3, A: 10, 2,40g, 19x18,5mm.

 

45. Constantius II

Av. DN CONSTAN-TIVS PF AVG. Bust diademat, drapat, cuirasat spre dreapta.

Rv. FEL TEMP REPARATIO

Împăratul doborând cu lancea un călăreţ. În exergă SMNε

LRBC II, nr. 2295 dar AE4, 346-350, Nicomedia, A: 12, 1,86g, 16x15mm.

 

46. Constantius II

Av. [DN CONSTAN-TIVS PF] AVG ?. Bust drapat, cuirasat spre dreapta.

Rv. FEL TEMP REPARATIO

Împăratul doborând cu lancea un călăreţ. În câmpul din stânga sus M. În exergă

sigla ASIRM.

LRBC II, nr. 1609, 355-361, Sirmium dar AE4, A: 12, 1,67g, 15x14mm.

 

 

 

47. Constantius II

Av. FL IVL CONSTANTIVS NOB C. Bust laureat, cuirasat, drapat spre dreapta.

Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS

Două personaje în haină militară ţinând lance şi scut. Între ele se află două stindarde. În exergă SMT·SΓ

LRBC I, nr. 837, 330-335, Thessalonica, A: 9, AE4, 1g 13,5x14mm.

 

48. Constantius II

Av. Legendă ilizibilă. Cap diademat spre dreapta.

Rv. SE[CVRITAS REI PVBLICAE]

Victoria înaintând spre stânga ţinând coroană de lauri şi frunză de palmier.

În exergă ALEA.

LRBC II, nr. 2850, 355-361,  Alexandria, AE4, A: 10,

2,29g, 17x16,5mm.

 

49. Constantius II?

Av. DN[…]. Bust spre dreapta cu diademă.

Rv. FEL TEMP REPARATIO

Împăratul doborând cu lancea un călăreţ. În câmpul din stânga sus N.

În exergă [C]ONSA.

Constantinopol, AE4, A: 12, 2,67g, 18x17mm.

 

50.  Constantius II

Av. DN C[ONSTAN]-TIVS PF AVG. Bust diademat, drapat, cuirasat spre dreapta.

Rv. SPES REI-PVBLICE

Virtus spre dreapta ţinând glob şi suliţă.

În exergă SM […].

AE4, A: 12, 1,28g, 15x13,5mm

 

51.  Constantius Gallus

Av. DN [C]ONST[ANTIVS IVN] NOB C. Bust laureat spre dreapta.

Rv. FEL TEMP REPARATIO

Împăratul doborând cu lancea un călăreţ. Sigla

LRBC II, 1213, 351-354, Siscia, AE3, A: 12, 3,54g 18x17mm.

 

52. Valentinianus I

Av. [DN] VALENTINI-[ANVS PF AVG]. Bust diademat, drapat spre dreapta.

Rv. RESTITV-TOR REIP

Împăratul în picioare, cu capul spre dreapta ţinând un stindard şi Victoriola.

În exergă TESB.

LRBC II, nr. 1702, 364-367, Thessalonica, AE3, A: 12, 3,05g, 20x20,5mm.

 

53. Valentinianus I

Av. DN VALENTI-[…]. Bust diademat, drapat, cuirasat spre dreapta.

Rv. SECVRITAS-REIPVBLICAE

Victoria spre stânga cu coroană şi frunză de palmier. În exergă CONS[…]

LRBC II, nr. 2109, dar · în câmpul din stânga jos, 367-375, Cosnatntinopolis, AE3, A: 6, 2,01g,  17x15mm.

 

54. Valentinianus I

Av. DN VALENTINI-ANVS PF AVG. Bust diademat, drapat spre dreapta

Rv.: GLORIA RO-[MANORVM]

Împăratul cu captivul. În exergă [SM]NΓ.

LRBC II, nr. 2334, 367-375, dar în câmpul din dreapta jos o globulă, Nicomedia, AE4, A: 6, 1,16g, 15x14mm.

 

55. Valentinianus I

Av. [DN VALENTINI]-ANVS PF [AVG]. Bust diademat, drapat spre dreapta.

Rv. GLORIA RO-MANORVM

Împăratul cu labarum şi cu prizonier în stânga. În exergă TESA?

LRBC II, nr. 1704, Thessalonica, AE3, A: 6, 2,04g, 18x17mm.

 

56. Valens

Av. DN VALEN-S PF AVG. Bust diademat, drapat spre dreapta.

Rv. SECVRITAS-REI PVBLICAE

Victoria cu frunze de palmier şi coroană de lauri. În exergă SMKA.

LRBC II, 2530, 367-375, Cyzicus, AE4, A: 12, 2,10g, 17x14,5mm.

 

57. Gratianus ?

Av. […]S PF[…]. Cap diademat spre dreapta.

Rv. VOT/X·X/MVLT/XXX

Legenda înconjurată de o cunună de lauri.

AE4, A: 12, 1,71g, 16,5x14mm.

 

 

58. Gratianus

Av. DN GRATIA-[N]VS PF AVG. Bust diademat, drapat spre dreapta

Rv.: GLORIA RO[MANORVM]

Împăratul cu captivul, spre dreapta

În exergă CON·S·Γ.

LRBC II, nr. 2108, 367-375, Constantinopolis, AE3, A: 12, 2,22g 20x16,5mm.

 

59. Valentinianus II

Av. DN VALENTINIANVS PF AVG. Bust diademat, cuirasat spre dreapta.

Rv. CONCOR-DIA AVGGG

Constantinopolis tronând spre stânga cu glob în dreapta şi sceptru; proră în dreptul genunchiului. Steluţă (?) în dreptul genunchiului.

În exergă SMHΓ.

LRBC II, nr. 1944, 378-383, Heraclea, AE3, A: 6, 2,43g,  21x20mm.

 

60. Nedeterminată

Ilizibilă. Gheară de ştanţă pe avers şi revers.

AE1, A: ?, 8,72g, 25x24mm.

 

61. Nedeterminată

Av. Cap diademat spre dreapta. Împăratul nu poate fi determinat; Rv. GLORIA EXERCITVS

Signum de legiune în centru, în stânga şi dreapta câte un personaj militar cu scut şi lance. În exergă SMHΓ.

Heraclea, AE4, A: 4, 1g, 16,5x14mm

 

62. Nedeterminată

Av. Bust drapat, diademat, drapat; Rv. Împăratul în picioare, cu glob şi lance

AE4, A: 12, 1,71g, 15mm.

 

63. Nedeterminată

AE4, A: ?, 0,99g, 10mm.

 

64. Nedeterminată

Rv. Personaj feminin-Victoria?

AE4, A: ?, 2,85g, 17x16mm.

 

65. Nedeterminată

Av. Legendă lizibilă. Bust laureat spre dreapta.

Rv. Legendă lizibilă

AE4, A: ?, 1,38g 16x14mm.

 

66.  Nedeterminată

AE4, A: ?, 1,70g, 17x16mm.

 

IMPERIUL BIZANTIN

 

67. Tiberius II Constantinus (578-582)

Av. Bust cu coroana, roba consulară, mappa şi sceptru cu vultur şi cruce.

Rv. M,  deasupra cruce.

Sear, nr. 430, 579, Constantinopol, follis, A: 6, 9,93g, 22,7x22,5mm.

 

 

68.  Nedeterminată

Av. Legendă ilizibilă. Bustul lui Isus nimbat, ţinând Evanghelia în ambele mâini.

Rv.: +IhSUS/XRISTUS/bASILEU/ […]/ bASILE

Probabil Ioan I Tzimiskes (969-976) sau emisiune anonima din aceeaşi ulterioara (1020-1030).  Poate fi o imitaţie. Apare un cuvânt intre Basileus şi Basile(ion).

Pentru follis anonim vezi: Sear, nr. 1793, c1020-1030.

Follis, A: 6, 5,30g, 26,5x24mm.

 

Text, Imagini monede, Tabele şi Grafice

[1] Nu ma ataşat catalogului monetar imaginile tuturor monedelor din lot din cauză că marea majoritate a lor sunt într-o stare precară de conservare, dispunerea lor în planşe alb-negru fiind inutilă. Vom dispune întregul catalog ilustrat în variant pe internet.

[2] În faza finală a activităţii sale, atelierul monetar al insulei Thasos emite şi tipuri variate de monedă din bronz. Presupunem ca moneda din lotul prezentat aparţine acestor ultime emisiuni, deoarece reprezentarea lui Dionisos  de pe avers corespunde stilistic celei de pe tetradrahmele emise în aceasta perioada sub protectorat roman.

Versiune full text 6,27 MB

Copyright © 2005. If you would like a single copy for personal use, please search at, and then download or order a printed form of the desired book.

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/
HOME English version
Simpozioane
Statistici site
Legături
Blogger
Contact
ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to:cos_suciu@yahoo.com