Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :FORUM : CĂUTARE
Relaţii interetnice în spaţiul românesc **. Populaţii şi grupuri etnice (sec II î. Hr. - V d. Hr.)

Coordonatori: Ioan Marian Ţiplic şi Silviu Istrate Purece, ISBN (10)973-7724-96-8 , ISBN (13) 978-973-7724-96-0 Editura Altip, Alba Iulia, 2006. Integrare web: Cosmin Suciu

Versiune full text 6,27 MB

MONEDE ANTICE DINTR-O COLECŢIE PARTICULARĂ DIN SIBIU

 

Oltea DUDĂU, Silviu I. PURECE

Text, Imagini monede, Catalog monede

 

TABELUL 1.

REPARIZAREA MONEDELOR PE EMITENŢI

 

Emitent

Nr. monede

Total

Thasos

1

1

Octavianus

1

1

Nero

1

1

Hadrianus

1

1

Septimius Severus

2

3

Geta

1

Macrinus

1

1

Elagabalus

2

2

Severus Alexander

7

7

Maximinus Thrax

1

2

Maximus Caesar

1

Aurelianus

1

1

Diocletianus

2

2

Galerius

3

3

Licinius I

4

4

Constantinus I

6

6

Constans

1

1

Constantius II

11

11

Gallus

1

1

Valentinianus I

4

4

Valens

1

1

Gratianus

2

2

Valentinianus II

1

1

Tiberius II

1

1

Nedeterminate

11

11

Total

68

68

 


GRAFICUL 1.

REPARIZAREA MONEDELOR PE EMITENŢI

 

TABELUL 2.

REPARTIZAREA MONEDELOR PE SECVENŢE CRONOLOGICE

M. greceşti autonome

M. rep.

Principat

Dom.

Biz.

Neatr.

Total

Imp.

Col.

1

1

6

15

40

2

3

68

M.-monede, M. rep.-monede republicane, Imp.-Imperiale, Col.-Coloniale, Dom.-Dominat, Biz.-Bizantine, Neatr.-Neatribuite

  

TABELUL 3.

REPARTIZAREA MONEDELOR COLONIALE PE ATELIERE ŞI EMITENŢI

Emitent

T

C

O

M

N

Total

Septimius Severus

1

1

 

 

 

2

Geta

1

 

 

 

 

1

Macrinus

 

 

 

1

 

1

Severus Alexander

5

 

1

 

 

6

Maximinus Thrax

1

 

 

 

 

1

Maximus Caesar

1

 

 

 

 

1

Neatribuite

2

 

 

 

1

3

Total

11

1

1

1

1

15

T-Tomis, C-Callatis, O-Odessos, M-Marcianopolis, N-Neatribiuite

 

GRAFICUL 2

REPARTIZAREA MONEDELOR COLONIALE PE ATELIERE


 

TABELUL 4.

REPARTIZAREA MONEDELOR DETERMINABILE DIN PERIOADA IMPERIALĂ, ALTELE DECÂT CELE COLONIALE, PE ATELIERE MONETARE

Emitent

A

CA

CO

CY

H

N

R

S

T

Nero

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Hadrianus

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Elagabalus

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Severus Alexander

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Aurelianus

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Diocletianus

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Galerius

 

1

 

1

1

 

 

 

 

Licinius I

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Constantinus I

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Constantius II

1

 

1

 

1

1

 

1

2

Gallus

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Valentinianus I

 

 

1

 

 

1

 

 

2

Valens

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gratianus

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Valentinianus II

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Neatribuite

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Total

2

1

3

2

9

2

4

4

6

A-Alexandria, CA-Cartagina, CO-Constantinopol, CY-Cyzic, H-Heraclea, N-Nicomedia, R-Roma, S-Siscia, T-Thessalonica

 

 

GRAFICUL 3.

REPARTIZAREA PROCENTUALĂ A MONEDELOR DETERMINABILE, ALTELE DECÂT CELE COLONIALE, PE ATELIERE MONETARE

Versiune full text 6,27 MB

Copyright © 2005. If you would like a single copy for personal use, please search at, and then download or order a printed form of the desired book.

 
Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/
HOME English version
Simpozioane
Statistici site
Legături
Blogger
Contact
ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to:cos_suciu@yahoo.com