Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
PRIMA PAGINĂ : MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

Şantierul arheologic şcoală ROŞCANI, comuna Dobra, jud. Hundeoara

şantiere şcoală ale IPTCE

 

Roşcani

Cauce

Hunedoara

Turdaş

Orăştie

Alba Iulia - str. Brânduşei

Miercurea Sibiului

Index Şantiere

Cercetarea arheologică a zonei Roşcani, comuna Dobra, judeţul Hunedoara s-a materializat prin publicarea a două cărţi şi mai multor rapoarte de săpătură.

Cărţi

 

Sabin Adrian Luca

Roşcani– cercetări arheologice.  ISBN 973-8163-82-X.

Capitolul I. Caracteristicile mediului geografic al localităţii Roşcani;Capitolul II. Date despre localizarea unor obiective cercetate în perimetrul localităţii Roşcani; Capitolul III. Date despre carstul din perimetrul localităţii Roşcani; Capitolul IV. Concluzii istorice şi arheologice; Ilustraţia; Prescurtări.

 

Zeno Karl Pinter

Roşcani – biserica monument istoric. ISBN 973-9425-88-7.

Cuvânt înainte;   1. INTRODUCERE1. 1. Cadrul geografic1. 2. Cartografia istorică 1. 3. Toponimia1. 4. Demografia1. 5. Izvoare scrise;   2. BISERICA DIN ROŞCANI2. 1. Istoricul cercetărilor 2. 3. Descrierea monumentului;   3. CERCETAREA ARHEOLOGICĂ 3. 1. Amplasarea suprafeţelor cercetate 3. 2. Stratigrafia şi planimetria suprafeţelor cercetate 3. 3.  Mormintele 3. 4. Materialul arheologic 3. 4. 1. Monede 3. 4. 2. Piese de podoabă 3. 4. 3. Obiecte din fier 3. 4. 4. Ceramica3. 4. 5. Obiect din os   4. Concluzii;   Bibliografie selectivă; Legenda ilustraţiilor.

 

   

Rapoarte arheologice

Raport 2004 punctul Biserica "Buna Vestire" cod RAN  89525.01
 Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII); Epoca modernă (sec. XIX - XX); 
Raport 2002 punctul Dealul Cerăt cod RAN 89525.03
Paleolitic şi mezolitic
Raport 2002 punctul Peştera de la carieră cod RAN  89525.02
Epoca bronzului; Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Raport 2000 punctul Biserica "Buna Vestire" cod RAN  89525.01
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII); 

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to: cos_suciu@yahoo.com, 2005