Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
PRIMA PAGINĂ : MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

MIERCUREA SIBIULUI - Luncă

Cel de al doilea sit cercetat se află la Miercurea Sibiului-Luncă (Pustia). Aşezarea se află în partea de E a localităţii. Cercetările de aici au fost demarate cu ocazia îngropării unei conducte de gaz metan. Cu această ocazie s-au excavat cca. 250 metri2 din întinsul sitului. În acelaşi an am mai cercetat alţi 20 m2 prin săpătură arheologică. Succesiunea stratigrafică de aici cuprinde următoarele secvenţe: Nivelul I şi cel mai vechi aparţine culturii Stareevo-Criş (locuinţe adâncite, faza IIB-IIIA). Nivelul II se dezvoltă în timpul culturii Petreşti, faza AB de început (locuinţe de suprafaţă). Nivelul III aparţine purtătorilor culturii Coţofeni (colibe, faza II). La aproximativ 50 m S de acest sit se află un altul aparţinând culturii Vinea, faza A2. Aşezarea nu a fost cercetată sistematic.

 
 
   

 

Înapoi la Şantierul arheologic şcoală de la Miercurea Sibiului