Cuprins 

 

 

PRELEGERI DE ISTORIE MEDIE UNIVERSALĂ

 

I. EVUL MEDIU TIMPURIU ÎN EUROPA

 ŞI ORIENTUL APROPIAT

Autori: dr. ZENO - KARL  PINTER, dr. IOAN MARIAN ŢIPLIC

- pentru uzul învăţământului de zi şi I.D.D. -  © copyright: 2004

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

Lucrări generale

 

* * *  Fontes Historiae Dacoromanae, Bucureşti, 1970-1975.

* * *  Atlas istoric, Bucureşti, 1971.

* * *  Istoria României, Bucureşti, 1960.

* * *  Istoria lumii în date, Bucureşti, 1972.

AMMIANUS MARCELLINUS, Istoria romană, Bucureşti, 1982.

ARIES, Ph., DUBY, G., Istoria vieţii private, vol. 2-3, Bucureşti, 1994-1995.

Bautier, R.H., The economic development of medieval Europe, London, 1971.

BERSTEIN, S., MILZA, P., Istoria Europei, vol. 2, Iaşi, 1998.

BURY, J., B., The Cambridge Medieval History, Cambridge, 1957.

CURTIUS, E.R., Literatura europeană şi evul mediu latin, Bucureşti, 1970.

CARPENTIER, J., LEBRUN, F., Istoria Europei, Bucureşti, 1997, p.136-147.

DEMURGER, A., Templierii. Viaţa şi moartea templului, Universitas, [Bucureşti][1999].

DRIMBA, O., Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. 2-3, Bucureşti, 1987-1991.

DUBY, G., Artă şi societate 980-1420, Bucureşti, 1987.

DUBY, G., Anul 1000, Iaşi, 1996.

DVORNIK, F., Les Slaves. Histoire et civilisation de l'Antiquité aux débuts de l'epoque contemporaine, Paris, 1970.

ELBERN, V., Das erste Jahrtausend, Berlin, 1962.

ELIADE, M., Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol.2-3, Bucureşti, 1991.

FOSSIER, R. şi colab., La Moyen Age, vol.1-3, Paris, 1983.

FLECKENSTEIN, J., Istoria Germaniei. Bazele şi începutul istoriei germane, Universitas, [Bucureşti] [1999].

GOFF, J. LE, Civilizaţia Occidentului medieval, Bucureşti, 1970.

GOFF, J., LE, Pentru un alt ev mediu, Bucureşti, 1986.

GOFF, J. LE, Imaginarul medieval, Bucureşti, 1991.

GOLFIN-NICOLAU, M., Istoria artelor, Bucureşti, 1967.

IORGA, N., Essai de synthése de l’histoire de l’humanité, II-III, Paris, 1927-1928.

JUKOV, E.M., (coord), Istoria universală, III, Bucureşti, 1960.

LANGOSCH, K., Lateinisches Mittelalter, Darmstadt, 1969.

MAGHIDOVICI, I. P., Istoria descoperirilor geografice, Bucureşti, 1959.

MANOLESCU, R., (coord), Istoria Evului Mediu, I-III, Bucureşti, 1972-1978.

MANOLESCU, R., Societatea feudală în Europa apuseană, Bucureşti, 1974.

MANOLESCU, R., COSTACHE, V., BREZEANU, S., CAZAN, F., MAXIM, M., Istoria medie universală, Bucureşti, 1980.

MANOLESCU, R., Istoria Evului Mediu, vol. I. Europa apuseană, partea I. Secolele V-XV, Bucureşti, 1993.

MARROU, H.-I., Biserica în antichitatea târzie. 303-604, Universitas, [Bucureşti][1999].

MATTHEW, D., Bildatlas der Weltkulturen. Mittelalter, Augsburg, 1991.

MAUROIS, A., Istoria Angliei, Editura Orizonturi, Bucureşti.

McEVEDY, C., The Penguin Atlas of Mediaeval History, 1961.

MOUSNIER, R., Monarhia absolută în Europa din secolul al V-lea până în zilele noastre, Bucureşti, 2000.

PALL, F., (red.), Crestomaţie de istorie universală medie, partea I: Evul mediu timpuriu, Bucureşti, 1970.

PIRENNE, H., Oraşele Evului Mediu, Cluj-Napoca, 2000.

QUIRIN, H., Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, Braunschweig, 1985.

VASILE, P., Atlas istoric didactic, Bucureşti, 2000.

VAUCHEZ, A., Spiritualitatea evului mediu occidental, Bucureşti, 1994.

ZIMMERMANN, H., Das Mittelalter. I, Braunschweig, 1986.

 

Lucrări speciale

* * * Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit, Nürnberg, 1987.

ABLAI, M., Arabii. De la Mecca la Cordoba, Bucureşti, 1968.

ARBMANN, H., The Vikings, London, 1971.

AVENARIUS, A., Die Awaren in Europa, Amsterdam-Bratislava, 1974.

BALINT, CS., Sudungarn im 10. Jahrhundert, Budapest, 1991.

BARNEA, I., ILIESCU, O., Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982.

BELCIN, C., POPESCU, Al., Vikingii, Bucureşti, 1976.

BETTENSON, H., Documents of the Christian Church, New York, 1963.

BEUMANN, H., BÜTTNER, H., Das Kaisertum Ottos des Großen, Konstanz, 1963.

BLOCH, M., La société féodale, vol. I, Paris, 1949. 

BRAUNFELS, W., (ed), Karl der Große, Lebenswerk und Nachleben, I-IV, Düsseldorf, 1965-1968.

BERGENGRUEN, A., Adel und Grundherrschaft im Merowingerreich, Wiesbaden, 1958.

BOOR, H. de, Das Attilabild in Geschichte, Legende und heroischer Dichtung, Darmstadt, 1963.

BORST, A., Lebensformen im Mittelalter, Frankfurt/M, 1973.

CAESAR, C. I., Războiul gallic, Bucureşti, 1964.

CAIRNS, Earle E., Creştinismul de-a lungul secolelor. O istorie a bisericilor creştine, Chişinău, 1993.

CAPELLE, W., Die Germanen der Völkerwanderung, Stuttgart, 1940.

CASPAR, E., Peppin und die römische Kirche, Darmstadt, 1973.

CAVALLO, G., Omul bizantin, Iaşi, 2000.

CHAPELOTE, J., FOSSIER, R., Le village et la  maison au Moyen Age, Paris, 1980.

CIACHIR, N., Istoria slavilor, Bucureşti, 1998, p.7-18.

CLASSER, P., Karl der Große, das Papsttum und Byzanz, Sigmaringen, 1985.

DELUMEAU, J., Frica în Occident, vol.I-II, Bucureşti, 1986.

DEMOUGEOT, E., La formation de l'Europe et les invasions barbares, vol. 1-2, Paris, 1969-1979.

DIESNER, J.H., Das Vandalenreich. Aufstieg und Untergang, Berlin, 1966.

DUBY, G., L'economie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval, Paris, 1962.

DUBY, G., Evul mediu masculin, Bucureşti, 1992.

EPPERLEIN, S., Herrschaft und Volk im karolingischen Imperium, Berlin, 1969.

FICHTENAU, H., Karl der Große und das Kaisertum, Darmstadt, 1971.

FLOREA, V., O istorie a artei ruse, Bucureşti, 1979.

GADHORNE-HARDY, G.M., The Norse Discoverers of America, Oxford, 1970.

GANSHOF, F.L., The Carolingians and the Frankish Monarchy, London, 1971.

GAUDIN, Ph. (coordonator), Marile religii. Iudaismul, creştinismul, islamismul, hinduismul şi budhismul, Bucureşti, 2000.

GOFF, J. le, Omul medieval, Iaşi, 1999.

GRABAR, A., L'art du Moyen Age en Europe orientale, Paris, 1968.

GRIGORE de TOURS, Histoire des  francs, vol. I-II, Paris, 1963-1965.

HACHMANN, R., Die Germanen, München-Genf-Paris, 1971.

HÄNSEL, B., (ed), Die Völker Südosteuropas im 6. bis 8. Jahrhundert, Berlin, 1987.

D'HAUCOURT, G., Viaţa în Evul Mediu, Bucureşti, 2000.

HEUSSI, K., Altertum, Mittelalter und Neuzeit in der Kirchengeschichtschreibung, Tübingen, 1921.

HOLZMANN, R., Geschichte der sächsischen Kaiserzeit, München, 1979.

HÜBINGER, P.E., Spätantike und frühes Mittelalter, Darmstadt, 1972.

IONESCU, A., I., Mitologia slavilor, Bucureşti.

IRVING, WASHINGTON, Viaţa lui Mahomed, Iaşi, 1998.

KIENIEWICZ, S., GIEYSZTOR, A., Histoire de Pologne, Varşovia, 1971.

KONDRATEVA, T., Vechea Rusie, Bucureşti, 2000.

LADURIE, LE ROY, E., Montaillou, sat occitan de la 1294 până la 1324, vol. I-II, Bucureşti, 1992.

LANDON, E. G., Manual of Councils of the Holy Catholic Church, Edinburgh, 1909.

LOGAN, D. F., Vikingii în istorie, Bucureşti, 1990.

LOMBARD, M., L´Islam dans sa premičre grandeur, Paris, 1971.

LORINŢ, Fl., Popoarele Nordului, Bucureşti, 1965.

LÖWE, H., Von Theoderich d. Gr. zu Karl d. Gr. Das Werden des Abendlandes im Geschichtsbild des frühen Mittelalters, Darmstadt, 1958.

MILLER, S., The Hammer of Gaul. The Story of Charles Martell, London, 1964.

MIGUEL, A., Islamul şi civilizaţia sa, vol. I, Bucureşti, 1994.

MOHR, W., Die karolingische Reichsidee, Münster, 1962.

MUSSET, L., Les invasions: les vagues germanique, Paris, 1951.

MUSSET, L., Les peuples scandinaves au Moyen age, Paris, 1951.

MUSSET, L., Les invasions. Le second assaut contre l'Europe Chretienne (VII-XI siecle), Paris, 1965.

MÜLLER-MERTENS, E., Regnum Teutonicum. Aufkommen und Verbreitung der deutschen Reichs- und Königsauffassung im früheren Mittelalter, Wien-Köln, 1970.

OHNSORGE, W., Abendland und Byzanz, Darmstadt, 1963.

ONASCH, K., Civilizaţia Marelui Novgorod, Bucureşti, 1975.

OXENSTIERNA, E., GRAF, Die Wikinger, Stuttgart, 1979.

PATZELT, E., Die karolingische Renaissance, Graz, 1965.

PAUL, J., Biserica şi cultura în Occident, vol.I-II, Bucureşti, 1996.

PERRIN, O., Les Burgondes, Neuchâtel, 1968.

PERY, M., Western Civilization. A Brief Survey, vol. I: to 1789, Boston, 1990.

PIRENNE, H., Mohamed şi Carol cel Mare, Bucureşti, 1996 (ger. Geburt des Abendlandes, Leipzig, 1939).

POHL, W., Die Awaren. Ein Steppenvolk im Mitteleuropa 567-822 n. Chr., München, 1988.

POPA, N. Şt., Ruşii. Istoria culturii şi civilizaţiei sec. XI-XVII, Constanţa, 2000.

POPOVICI, I., Enciclopedia descoperirilor geografice, Bucureşti, 1975.

PROCOPIE DIN CESAREEA, Războiul cu goţii, Bucureşti, 1963.

REITZENSTEIN, A. VON, Rittertum und Ritterschaft, München, 1972.

RICHE, P., Die Welt der Karolinger, Stuttgart, 1981.

RICHE, P., Die Karolinger. Eine Familie formt Europa, Nördlingen, 1992.

RICHE, P., LE MAITRE, Ph., Invaziile barbare, Bucureşti, 2000.

SCARDIGLI, P.,  Die Goten. Sprache und Kultur. München, 1973.

SCHRAMM, P.E., Kaiser, Rom und Renovatio, Darmstadt, 1984.

SCHUON, Frithjof, Să înţelegem islamul. Introducere în spiritualitatea lumii musulmane, Bucureşti, 1994.

SOURDEL, D., SOURDEL-THOMINE, J., Civilizaţia islamului clasic, Bucureşti, 1975.

STAUFFENBERG, A. SCHENK von, Das Imperium und die Völkerwanderung, München, 1948.

STENTON, F.M., Anglo-Saxon England, Oxford, 1971.

TACITUS, De origine et situ germanorum, trad. Teodor Naum, Bucureşti, 1958.

THOMPSON, E.A., The Visigots in the Time of Ulfila, Oxford, 1966.

ULLMANN, W., The Growth of Papal Government in the Middle Ages, London, 1970.

VOGT, J., Der Niedergang Roms. Metamorphosen der Antiken Kultur, Zürich, 1965.

VOGT, J., Constantin d.Gr. und sein Jahrhundert, München, 1973.

WARE, T., Istoria bisericii ortodoxe, Bucureşti, 1999.

WEBSTER, G., The Roman Imperial Army, London, 1969.

WEISS, R., Chlodwigs Taufe; Reims 508, Berlin-Frankfurt, 1971.

WOLTERS, F., PETERSEN, C., Die Heldensagen der germanischen Fruehzeit, Breslau, 1941.

ZATSCHEK, H., Die Reichsteilung unter Kaiser Ludwig dem Frommen, Darmstadt, 1969.

ZIMMERMANN, H., Papstabsetzungen des Mittelalters, Graz-Wien-Köln, 1968.

ZIMMERMANN, H., Veacul întunecat, Bucureşti, 1979. (ger. Das dunkle Jahrhundert, Graz-Wien-Koln, 1972).

ZIMMERMANN, H., Das Papsttum im Mittelalter, Stuttgart, 1981.

ZÖLLNER, E., Geschichte der Franken bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, München, 1970.