Cuprins

Roşcani – Biserica Monument Istoric

 

 

Autor:  ZENO-KARL PINTER.

ISBN 973-9425-88-7, Editura Emia, Deva 2001 © copyright: ZENO-KARL PINTER

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

Coperta 1

Coperta 2

 

Legenda ilustraţiilor

pl. I: Planul bisericii din Roşcani cu amplasamentul cercetărilor arheologice. (după Arh. A. Vulcan).

pl. II: Biserica din Roşcani, secţiune longitudinală. (după Arh. A. Vulcan).

pl. III: Secţiunea S1. A. Profilul de vest: 1=sol vegetal; 2=lentilă de pietriş; 3=pământ cu pigment de mortar şi materiale de construcţie; 4=groapa de fundaţie şi stratul de construcţie al turnului; 5=pământ răvăşit de gropi de morminte; 6=groapa mormântului M1; 7=solul viu.

                                B. Planul secţiunii S1. x- locul descoperirii unui denar (1540).

pl. IV: Secţiunea S2, plan. x-locul descoperirii unui denar (1577).

pl. V: Secţiunea S3. A. Profilul de vest: 1=sol vegetal; 2=strat de construcţie a contraforţilor (sec. XIX); 3=pământ cu pigment de materiale de construcţie; 4=strat de construcţie a altarului; 5=strat de nivelare; 6=strat răvăşit de gropile mormintelor; 7=sol viu; 8=sol viu purtat; 9=piatră de talie.

                                B. Planul secţiunii S3.

pl. VI: Secţiunea S4. A. Profilul de nord: 1=sol vegetal; 2=pământ cu pigment de materiale de construcţie; 3=pământ amestecat cu multă piatră, mortar şi cărămidă; 4=strat răvăşit de gropi de morminte; 5=solul viu.

                                  B. Planul secţiunii S4.

pl. VII: Planul secţiunii S5.

pl. VIII: Planul casetei C1. 1=pavaj din lespezi de gresie (1766); 2=pavaj din cărămizi pe pat de mortar (cca. 1600); 3=pat de mortar cu amprentele cărămizilor demontate; 4=pământ de umplutură; 5=fundaţia vechii nave demolate (ante 1600); 6=şanţul de fundaţie al vechii nave, din care zidul a fost scos rămânând doar urme de piatră, mortar şi cărbune; 7=urme ale unei construcţii din lemn, cărbune, pământ ars la roşu; 8=solul viu.

pl. IX. Tubul de înmănuşare al unui vârf de lance descoperit în mormântul M11.

pl. X. Obiecte din metal.

pl. XI. Obiecte din metal.

pl. XII Obiecte din metal.

pl. XIII. Fragmente ceramice.

pl. XIV. Fragmente ceramice şi obuiect din os.

pl. XV. Ancadramente din bisericile de la Crişcior şi Ribiţa (după C. Petreanu).

 

 

 

fig. 1. Detaliu din „Cartarea Iozefină” a Transilvaniei, folia 182.

fig. 2. Detaliu al planului de ansamblu din „Cartarea Iozefină” a Transilvaniei cu repartiţia foliilor. Pentru folia 182, Roşcani este punct de reper.

fig. 3. Detaliu după cartarea militară austriacă.

fig. 4.Biserica şi cimitirul din Roşcani. Vedre dinspre sudvest

fig. 5. Portalul uşii de intrare în biserică. Latura de sud a turnului.

fig. 6. Ancadramentul ferestrei de la primul etaj al turnului

fig. 7. Fereastră tip ambrazură de pe partea de sud a turnului, actualmente zidită. Vedere din interior

fig. 8. Ancadrament al ferestrei celui de-al doilea nivel al turnului şi fereastra mare de la cel de-al treilea nivel.

fig. 9. Turnul clopotniţă văzut dinspre sudvest

fig. 10. Cruce veche din cimitir.

fig. 11. Tabloul votiv al familiei Caba de Roşcani.

fig. 12. Detaliu din tabloul votiv cu inscripţie în caractere chirilice.

fig. 13. Elevii şcolii din Roşcani vizitează cripta familiei Caba de Roşcani

fig. 14. Intrarea în criptă

fig. 15. Osemintele familiei Caba de Roşcani

fig. 16. Peretele iconostasului văzut din altar

fig. 17. Pisania din altar

fig. 18. Pictură murală păstrată în altar

fig. 19. Secţiunea S1

fig. 20. Secţiunea S2

fig. 21. Secţiunea S3

fig. 22. Caseta C1

fig. 23. Lespede marcată cu semnul crucii

fig. 24. Secţiunea S1

fig. 25. Amenajări din secţiunea S1

fig. 26. Secţiunea S1 – vechi picior de schelă

fig. 27. Paramentul de sud al bisericii sprijinit de contraforţi. Imagine de la 1938 (după C. Petreanu)

fig. 28. Secţiunea S1. Raportul între fundaţia navei şi cea a turnului.

fig. 29. Secţiunea S3. În prim plan urmele vechiului val de pământ cu piatră

fig. 30. Secţiunea S4

fig. 31. Caseta C1. Stratigrafia profilului de nord.

fig. 32. Caseta C1. Pavaj din cărămizi (cca. 1600)

fig. 33. Caseta C1. Amprente de cărămizi de pavaj demolat în patul de mortar

fig. 34.Caseta C1. Imagine de ansamblu cu urmele vechiului zid al navei.

fig. 35. Caseta C1. Zidul demolat al vechii nave şi urme de arsură de la o veche construcţie din lemn.

fig. 36. Mormântul M1 din secţiunea S1

fig. 37. Mormântul M2 din secţiunea S2

fig. 38. Orizontul vechi de înmormântări din secţiunea S1

fig. 39. Mormântul M4 din secţiunea S1 sau „Mormântul Miresei”

fig. 40. Mormântul M11 din secţiunea S5

fig. 41. Monede medievale din argint emise la 1540 şi 1577.

fig. 42. Degajarea şi recuperarea mărgelelor din Mormântul M4

fig. 43 f1

fig. 44 f2

fig. 45 f3

fig. 46 f4

fig. 47 f5

fig. 48 f6

fig. 49 f7

fig. 50 f8

fig. 51 f9

fig. 52. Piese de port din zona Pădurenilor ce folosesc acelaşi motiv ornamental din mărgele organizate în rozete (după R. Vuia).