DER BÖHMERBERG BEI BROOS / ORĂŞTIE

EINE ARCHÄOLOGISCHE MONOGRAPHIE

 

Autor: SABIN ADRIAN LUCA,  ZENO-KARL PINTER.

ISBN 973-651-369-6, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2001. © copyright: SABIN ADRIAN LUCA, ZENO-KARL PINTER. Übersetzung: Sigrid R. Pinter. Graphische gestaltung: Ioan M. Ţiplic. GEDRUCKT MIT UNTERSTÜTZUNG DER AZZOLA-STIFTUNG HERMANNSTADT.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

Inhaltsverzeichnis

Home

Abbildungen

 

Abkürzungsverzeichnis

 

AAASH           - Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapesta.

AAC                - Acta Archaeologica Carpathica, Cracovia.

AB(SN)            - Analele Banatului (serie nouă), Timişoara.

ActaMN           - Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.

ActaMP           - Acta Musei Porolissensis, Zalău.

ActesIICIT      - Actes du IIe Congrès International de Thracologie (Bucarest, 4 – 10 septembre 1976) Bd. I. Histoire et archéologie, Bucureşti.

AÉ                   - Archaeologiai Értesitö, Budapesta.

AIIA                - Anuarul institutului de istorie şi arheologie, Cluj-Napoca.

AICSU             - Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, Sibiu.

AM                  - Arheologia medievală.

Apulum - Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.

AR                   - Archaeometry in Romania, Bucureşti.

ArhM               - Arheologia Moldovei, Iaşi.

ArhV               - Arheološki Vestnik, Ljublijana.

ASF                 - Archaeologica Slovaca Fontes, Bratislava.

ASMRA          - Din activitatea ştiinţifică a Muzeului Raional Mediaş, Mediaş.

AttiX                - Atti del X Simposio Internaţionale sulla fine del Neolitico e gli inizi dell'Etá del Bronzo in Europa (în volumul Il passagio del neolitico all'etá del Bronzo nella regione Alpine), Lazise – Verona, 8 – 12 aprile, 1980.

AVSL              - Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge, Hermannstadt (Sibiu).

Balcanica         - Balcanica. Annuaire de L'Institut des études Balkaniques, Belgrad.

Banatica           - Banatica, Reşiţa.

BA                   - Biblioteca de arheologie. Institutul de arheologie, Bucureşti.

BAI                  - Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iaşi.

BAR                - British Archaeological Reports, Oxford.

BBAMÉ           - Á Béri Bálogh Adam Muzeum Évkonyvé, Székszárd.

BCSS               - Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Alba Iulia.

BHAB              - Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, Timişoara.

BMA                - Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia.

BMN                - Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca.

BTh                  - Bibliotheca Thracologica, Bucureşti.

BUFAMK        - Beiträge zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes.

CA                   - Comori arheologice, Bucureşti.

CB                   - Caiete Banatica - seria arheologie, Reşiţa.

CCA                - Cronica Cercetărilor Arheologice, Bucureşti.

CCDJ               - Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi.

CISPP 2           - Actes VIII CISPP (Congresul internaţional de ştiinţe pre- şi protoistorice), Belgrad.

Corresp.           - Correspondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Berlin.

Crisia                - Crisia, Oradea.

Cumidava         - Cumidava, Braşov.

Dacia               - Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti.

DaciaNS          - Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, Nouvelle Série, Bucureşti.

Danubius          - Danubius, Galaţi.

DolgSz             - Dólgózatók a Szegedi Jószef Tudományegyetem Archaeologiái Interzebol, Szeged.

Drobeta            - Drobeta, Drobeta-Turnu Severin.

ERAUL            - Atlas de Néolithique Européen. L'Éurope Orientale, Liège.

ÉrdMúz            - Érdély Múzeum, Cluj.

ForVL              - Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu.

FRP                 - Festschirft für Richard Pittioni, Viena.

FU                   - Freiburger Universitätsblätter, Freiburg.

HTRTÉ            - A Hunyadmegyei Történelmi és régészeti Társulat Évkönyve, Deva.

Germania         - Germania. Anzeigen der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt a. Main.

Godišnyak         - Godišnyak, Centar za balkaniloska ispitivanja, Beograd.

ITSR                - Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, Sibiu.

KözlC               - Közlemények, Cluj.

LNTR              - The Late Neolithic of the Tisza Region, Budapesta – Szolnok.

Marisia             - Marisia. Studii şi materiale, Târgu Mureş.

MAS                - Materialia Archaeologica Slovaca, Bratislava.

MAIB              - Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapesta.

MCA                - Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.

MCD                - In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj.

MemA              - Memoria antiquitatis, Piatra Neamţ.

MemMCSN      - Memoria Museo Civico Stato Nationale, Verona.

Mitteilungen      - Mitteilungen aus dem Brukenthalischen Museum, Sibiu.

MN                  - Muzeul Naţional, Bucureşti.

PBF                 - Prähistorische Bronze-Funde, München.

Peuce               - Peuce, Tulcea.

PHFF               - Publications of the Henri Frankfort Foundation, Amsterdam.

PI                     - Posebna izdanja. Arheološki institut, Ljublijana.

PMJH              - Publicaţiile Muzeului Judeţean Hunedoara, Deva.

Pontica             - Pontica, Constanţa.

PPS                  - Proceedings of the Prehistoric Society, Cambrige.

PZ                    - Prähistorische Zeitschrift, Berlin.

RA                  - Rassegna di Archaeologia (în volumul L'Etá del Rame in Europa), 7, Firenze, 1988.

RC                   - Rubané et Cardial, Liège (1990).

RevMuz            - Revista Muzeelor, Bucureşti.

RTIH               - Rellation Thraco-Illyro-Helleniques, Bucureşti (1994).

QFPPA            -. Quellen und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie.

SA                   - Slovenska Archaeologia, Bratislava.

Sargetia            - Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva.

SC                    - Studii şi comunicări, Sfântu Gheorghe.

SCIV(A)          - Studii şi comunicări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti.

SIBan               - Studii de istorie a Banatului, Timişoara.

StComB            - Studii şi Comunicări Brukenthal, Sibiu.

StComCar         - Studii şi Comunicări de etnografie şi istorie, Caransebeş.

StComSM         - Studii şi Comunicări. Satu Mare, Satu Mare.

StUnivBB         - Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Historica, Cluj.

StŽ                   - Studijné Žvesti, Nitra.

Suceava           - Suceava, Suceava.

TÉG (red.)       - G. Téglás, Hunyadvármegye Története (I, Hunyadvármegye földejének története az oskortól a honfoglalásig), Budapesta 1(1902).

ThD                 - Thraco-Dacica, Bucureşti.

Tibiscus            - Tibiscus, Timişoara.

UPA                - Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, Bonn.

VAH               - Varia Archaeologica Hungarica. Neolithic of Southeastern Europe and ist near Eastern Connections, Szolnok – Szeged.

VMUFP           - Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, Potsdam.

VPMIST          - Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania, Oradea – Cluj.

VW                  - Vinča and its World, Belgrad.

Zf.E                 - Zeitschrift für Ethnologie, Berlin.

Ziridava            - Ziridava, Arad.

Inhaltsverzeichnis

Home

Abbildungen