Cuprins (Content)

AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş – Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞ–LUNCĂ, I. THE 1992–1995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII, ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 © copyright: Sabin Adrian Luca, Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta 1   / Coperta 2 / Cuprins (Content)

 

Literatură

 

ALDEA 1968Aldea I. Al., O statuetă cu cap mobil de la Petreşti. Sargetia 5 (1968) 11-13.

1979 – Obiecte de cupru descoperite în aşezarea neo–eneolitică de la Ghirbom (com. Berghin, jud. Alba). Apulum 17 (1979) 25-29.

ALDEA–MOGA–CIUGUDEAN 1979Aldea I. Al., Moga V., Ciugudean H., Săpăturile arheologice de la Ghirbom (campania 1978). MCA 13 (1979) 257-261.

ANDREI–ROŞU 1998 – Andrei Şt., Roşu T., Cercetări arheologice de suprafaţă în aşezarea Călan–La Podină (jud. Hunedoara). BCSS 4 (1998) 27-36.

ANDRIŢOIU 1973Andriţoiu I., Sondaj arheologic pe Dealul Cetăţii Deva. Sargetia 10 (1973) 11-26.

1979 – Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara. Sargetia 14 (1979) 15-34.

BĂLĂNESCU 1979 Bălănescu D., Plastica vinciană de la Gornea. StComCar (1979) 33-41, 9 planşe.

1982 – Plastica antropomorfă din aşezarea neolitică de la Caransebeş–Balta Sărată. StComCar 4 (1982) 113-120.

BĂLĂNESCU–LAZAROVICI 1979 Bălănescu D., Lazarovici Gh., Consideraţii privind tipologia şi evoluţia vaselor–capac din cultura Vinča (descoperiri din Clisura Dunării). Banatica 5 (1979) 17-26.

BERCIU 1961 Berciu D., Contribuţii la problemele neoliticului din România în lumina noilor cercetări. Bucureşti (1961).

1966 – Cultura Hamangia. Bucureşti (1966, 1).

BERCIU–BERCIU 1949Berciu D., Berciu I., Săpături şi cercetări arheologice în anii 1944–1947. Apulum 3 (1949) 1-43.

BERCIU–POPA 1962Berciu I., Popa I., Săpăturile de salvare de la Sântimbru. MCA 8 (1962) 267-272.

BERCIU I. 1968Berciu I., Importanţa complexului neolitic Lumea Nouă în lumina noilor săpături (1961–1963). Apulum 7 (1968, 1) 53-60.

BLĂJAN–CERGHI 1977 Blăjan M., Cerghi I., Cercetări arheologice la Aiton, Cluj-Napoca şi Răchiţele (jud. Cluj). Sargetia 13 (1977) 131-147.

BOBOŞ 1991 Boboş L., Artefacte silicioase din cultura Vinča. Reşiţa (1991).

BOBOŞ şi colab. 1990Boboş L., Avram Fl., Mineralogical and Petrographical analisys of siliceous Neolithic Artefacts in Western Romania. AR 1 (1990) 147-160.

BOGNÁR–KUTZIÁN 1972Bognár–Kutzián I., The Early Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Budapesta (1972).

BOLINDEŢ 1994Bolindeţ V., Cluj-Napoca–Piaţa Victoriei. CCA (1994) 17.

BOLOMEY–MARINESCU-BÂLCU 1988Bolomey A., Marinescu-Bâlcu S., Industria osului în aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni–Ostrov. SCIVA 39 (1988, 4) 331-354.

BOROFFKA 1992 – Boroffka N., Consideraţii asupra unor obiceiuri de depunere la epocile premetalice din Europa. SCIVA 43 (1992, 4) 341-354.

BORONEANŢ–DEMŞEA 1974Boroneanţ V., Demşea D., Cercetări arheologice la Lipova–Hodaie. Ziridava 3–4 (1974) 11-23.

BULAI–ŞTIRBU 1984Bulai–Ştirbu M., Studiul resturilor de faună neolitică din staţiunea de la Tăualaş. ActaMN 21 (1984) 45-48.

CĂSTĂIAN    1995M., Contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Orăştie. BCSS 1 (1995) 39-52.

CIARNĂU–LAZAROVICI 1985 Ciarnău I., Lazarovici Gh., Descoperiri neolitice pe valea Ierului. Crisia 15 (1985) 15-25.

CIUGUDEAN 1978Ciugudean H., Săpăturile de salvare de la Aiud–Cetăţuie. ActaMN 15 (1978) 49-62.

1978a – Noi descoperiri arheologice pe teritoriul judeţului Alba (I). Apulum 16 (1978) 39-53.

1979 – Noi descoperiri arheologice pe teritoriul judeţului Alba (II). Apulum 17 (1979) 65-86.

2000 – Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: cultura Coţofeni. BHAB 26 Timişoara (2000).

CIUTĂ 1996Ciută M., Influenţa factorilor de mediu asupra habitatului din neoliticul timpuriu în Depresiunea Braşovului. Corviniana 2 (1996) 9-20.

1997 – Contribuţii la repertoriul arheologic al neoliticului timpuriu în Depresiunea Braşovului. Apulum 34 (1997) 5-36.

COCIŞ–OPREANU 1994Cociş S., Opreanu C., Cercetările arheologice de la Suceagu (jud. Cluj). Săpăturile din 1991. ActaMN 31 (1994, 1) 341-346.

COMŞA 1963Comşa E., K voprosu o periodizatii neoliticeskih kultur na severozapade RPR. DaciaNS 7 (1963) 479-484.

1967 – Date despre cultura Vinča în regiunea Porţilor de Fier. ComSA 3 (1967).

1969 – Das Banater Neolithikum im Lichte der neuen Forschungen. MFMÉ (1969, 2) 29-38.

1969a Donées concérnant la civilisation Vinča du sud-ouest de la Roumanie. DaciaNS 13 (1969) 11-44.

1971a – Silexul de tip bănăţean. Apulum 9 (1971) 15-18.

1971b – Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din aşezările culturii Vinča din zona Porţilor de Fier. Banatica 1 (1971) 85-89.

1973 – Parures néolithiques en coquillages marins découvertes en territoire roumain. DaciaNS 18 (1973) 61-77.

1974a – Date privind începuturile utilizării aramei în neoliticul României. MCD (1974) 73-84.

1974b – Contribuţii la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării şi nordul Peninsulei Balcanice. Drobeta 1 (1974) 19-25.

1974c – Istoria comunităţilor culturii Boian. Bucureşti (1974).

1976a – Les matičres en usage chez les hommes néolithique de l'actuel territoire roumain. AAC 16 (1976) 239-248.

1976b – Uneltele de piatră şlefuită din neoliticul timpuriu de pe teritoriul României. MN 2 (1976) 209-222.

1982–1983 – Vânătoarea în timpul epocii neolitice de pe întinsul Transilvaniei, Banatului şi Crişanei. Sargetia 16–18 (1982–1983) 77-88.

1986a – Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia. CCDJ 2 (1986) 43-50.

1986b – Consideraţii cu privire la pieptănătura în cursul epocii neolitice pe teritoriul României. CCDJ 2 (1986) 51-60.

1987 – Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii. Bucureşti (1987).

1991 – Masques des figurines de la culture Vinča du sud-ouest de la Roumanie et leur sens symbolique. Banatica 11 (1991) 125-131.

1995 – Statuetele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României. BA 13, Bucureşti (1995).

1995–1996 – Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaş et Vinča (Ressemblaces et différences). Sargetia 26 (1995–1996, 1) 91-104.

1996 – Gesturi redate de figurinele neolitice din sudul României. ActaMN 33 (1996, 1) 191-208.

COMŞA–NÁNÁSY 1971Comşa E., Nánásy Z., Mormântul neolitic descoperit la Săcuieni. SCIV 21 (1971, 4) 633-636.

1972 – Date privitoare la ceramica pictată din epoca neolitică din Crişana. SCIV 22 (1972, 1) 3-18.

COMŞA–RĂUŢ 1969Comşa E., Răuţ O., Figurine antropomorfe aparţinând culturii Vinča descoperite la Zorlenţu Mare. SCIV 20 (1969, 1) 3-15.

ČERNYCH 1978Černych E., Alibunar – a Balcan Cooper mine of the fourth millenium B. C.. PPS 44 (1978) 203-217.

1982 – Periodisierung der Frühmetallzeit allgemein oder regional ? AttiX (1982) 27-43.

1988 – Kupferzeit in Europa: Grundmodelle der Kulturentwicklung. RA (1988) 25-38.

DEX 1975 – Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti (1975).

DIACONOVICH 1904Diaconovich C., Enciclopedia română. Sibiu 3 (1904).

DRAŞOVEAN 1981Draşovean Fl., Cultura Starčevo-Criş în bazinul Mureşului mijlociu. Apulum 19 (1981) 33-46.

1986–1987 – Aşezarea neolitică de la Hunedoara–Dealul Sânpetru. Sargetia 20 (1986–1987) 11-17.

1989(1990) – Observaţii pe marginea unor materiale inedite privind raporturile dintre culturile Starčevo-Criş, Vinča A şi lumea liniară în nordul Banatului. Apulum 26 (1989 (1990)) 9-48.

1991 – Connections between Vinča C and Tisa, Herpály, Petreşti and Bucovăţ cultures in northern Banat. Banatica 11 (1991) 209-212.

1994a – The Petreşti Culture in Banat. AB(SN) 3 (1993) 139-170.

1994b – Cultura Petreşti în Banat. SIBan 16 (1994) 1-45.

1994c – Die Stufe Vinča C im Banat. Germania 72 (1994, 2) 409-425.

1995 – Locuirile neolitice de la Hodoni. Banatica 13 (1995, 1) 53-137.

1996 – Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat. BHAB 1 (1996).

1997 – Some remarks concerning the Turdaş and Tăualaş Groups. AB(SN) 5 (1997) 7-9.

DRAŞOVEAN–MARIŞ 1982–1983Draşovean Fl., Mariş T., Cercetări arheologice de suprafaţă în aşezarea neolitică de la Turdaş (jud. Hunedoara). Sargetia 16–17 (1982–1983) 89-94.

1998 – Aşezarea neolitică târzie de la Zlaşti (jud. Hunedoara). AB(SN) 6 (1998), 93-119.

DRAŞOVEAN–ROTEA 1984–1985Draşovean Fl., Rotea M., Cercetări de suprafaţă pe teritoriul aşezării neolitice de la Chitid (jud. Hunedoara). Sargetia 18–19 (1984–1985) 85-89.

1986 – Aşezarea neolitică de la Şoimuş. Contribuţii la problemele neoliticului târziu din sud-vestul Transilvaniei. Apulum 23 (1986) 9-24.

DRAŞOVEAN–LUCA 1990 Draşovean Fl., Luca S. A., Consideraţii preliminare asupra materialelor neo–eneolitice din aşezarea de la Mintia (com. Veţel, jud. Hunedoara). SCIVA 41 (1990, 1) 7-18.

DUMITRAŞCU 1972Dumitraşcu S., Cercetări arheologice în depresiunea Holodului (II). Lucrări ştiinţifice. Oradea (1972).

DUMITRAŞCU–LUCA 1991 – Dumitraşcu S., Luca S. A., Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din nord-vestul României (I). Aşezarea de la Dumbrava–Medieşul Aurit. Crisia 21 (1991) 289-295.

1995 – Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din nord-vestul României (I). Aşezarea de la Unimăt–Dâlboci. AB(SN) 4 (1995) 45-54.

DUMITRAŞCU–TĂUTU       1971 Dumitraşcu S., Tăutu N., Ceramica neolitică pictată de la Oradea–Ioşia. Crisia 1 (1971) 46-53.

DUMITRESCU 1968 Dumitrescu Vl., Arta neolitică în România. Bucureşti (1968).

1974 – Arta preistorică în România. Bucureşti (1974).

1980 – The Neolithic Settlement at Rast (South-West Oltenia, Roumanie). BAR 72 (1980).

1987–1988 – Plastica neolitică din aşezarea de la Rast (jud. Dolj). ActaMN 24–25 (1987–1988) 29-68.

DUMITRESCU şi colab. 1983 Dumitrescu Vl., Bolomey Al., Mogoşanu Fl., Esquisse d'une préhistoire de la Roumanie. Bucureşti (1983).

DUMITRESCU–VULPE 1988Dumitrescu Vl., Vulpe Al., Dacia înainte de Dromichete. Bucureşti (1988).

H. DUMITRESCU 1966 Dumitrescu Hortensia, Câteva probleme legate de cultura Petreşti. SCIV 17 (1966, 3) 433-444.

1984 – Cercetări arheologice la Tăualaş (I). ActaMN 21 (1984) 3-44.

ÉCSÉDY 1990Écsédy  I., On the Early developement of prehistoric Metallurgy in southern Transdanubia. Godišnjak 28 (1990) 209-232.

EGR 1997 – Enciclopedia geografică a României, vol.2 (H–P), Bucureşti (1997).

1998 – Enciclopedia geografică a României, vol.3 (R–Z), Bucureşti (1998).

FIRCZÁK 1995-1996Firczak Gh., Societatea de Istorie şi arheologie a Comitatului Hunedoara. Primii ani de activitate (1880–1881). Sargetia 26 (1995–1996, 1) 155-182.

FLOCA 1957Floca O., Regiunea Hunedoara. Ghid turistic. Deva (1957).

1969 – Hunedoara, ghid turistic al judeţului, Deva (1969).

GARAŠANIN 1951 Garašanin M., Hronologija Vinčanske Grupe. Ljubljana (1951).

1990 – Vinča und seine Siedlung im Neolithikum Süd-Europas. VW. Beograd (1990) 11-16.

1993 – Zu den Problemen der Vinča-Gruppe in Rumänien. Balcanica 24 (1993) 7-20.

1994–1995 – Die Gradač-stufe der Vinča-Gruppe und der Beginn des Äeneolithikums. DaciaNS 38–39 (1994–1995) 9-17.

GARAŠANIN D. 1990Garašanin Draga, Vinča am Übergang vom mittleren zum späten Neolithikum. VW (1990) 75-78.

GOGÂLTAN 1995–1996Gogâltan Fl.. Iluminatul în preistorie. O posibilă abordare. VPMIST (1995–1996) 13-23.

GOLDMAN 1984Goldman G., Battonya – Gödrösök. Eine neolitische Siedlung in südost- Ungarn. Békéscsaba (1984).

GOOSS 1876–1877Goos C., Chronik der archäologische Funde Siebenbürgens. Im Auftrage des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. AVSL 13 (1876–1877, 2) 203-338.

1877 – Skizzen zur vorrömischen Kulturgeschichte der mittleren Donaugegenden. AVSL 14 (1877, 1) 47-175.

1878 – Bericht über din von Fräulein Sofie von Torma in der Sitzung der historischen Section des Vereins für siebenbürgische Landeskunde im August 1877 ausgestellte Sammlung prähistorischen Funde. AVSL 14 (1878, 3) 592-626.

GRUIESCU–GRUMĂZESCU 1970Gruiescu Ion S., Grumăzescu C., Judeţul Hunedoara. Bucureşti (1970).

HAIMOVICI 1986 Haimovici S., Studiul preliminar al faunei aparţinând culturii Turdaş descoperită în aşezarea de la Zau de Câmpie (jud. Mureş). SCIVA 37 (1986, 4) 333-338.

HAŞOTTI 1987 – Haşotti P., Sondaje din aşezarea Hamangia de la Medgidia–Satu Nou. Pontica 20 (1987) 19-42.

1990 – Influenţe liniare în cadrul ceramicii culturii Hamangia. Pontica 23 (1990) 13-22.

1997 – Epoca neolitică în Dobrogea. Constanţa (1997).

HEGEDÜS–MAKKAY 1987 Hegedüs K., Makkay J., Véstö–Mágor. LNTR (1987) 85-104.

HOREDT 1944Horedt K., Die vorgeschichtlische und römische Abteilung des Baron Brukenthalischen Museums. Ein überblick. Mitteilungen 9 / 10 (1944).

1949 – Săpături privitoare la epoca neo–eneolitică. Apulum 3 (1949) 44-69.

1968 – Die Kupferzeit in Transilvanien. Apulum 7 (1968, 1) 103-116.

HORVÁTH 1982Horváth F., The Late Neolithic Stratum of the Gorsza tell. AÉ 109 (1982) 201-222.

1987 – Hódmezövásárhely–Gorsza. LNTR (1987) 31-46.

1991 – Vinča Culture and ist Connections with the South-East Hungarian Neolithic: a Comparison of Traditional and 14C Chronology. Banatica 11 (1991) 259-273.

IERCOŞAN 1992–1993 Iercoşan N., Săpături arheologice în aşezarea neolitică de la Căpleni (jud. Satu Mare). StComSM 9–10 (1992–1993) 9-22.

1997 – Descoperiri arheologice în aşezarea neolitică târzie de la Carei, „Cozard”. Groapa nr. 2. StComSM 14 (1997) 23-62.

IGNAT 1973Ignat D., Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din Bihor. ActaMN 10 (1973) 477-492.

1976 – Colecţia veche a Muzeului Ţării Crişurilor (II). Crisia 5 (1976).   

1977 Probleme ale neoliticului din nord-vestul României. ActaMN 14 (1977) 13-21.

1981–1982 – Tipologia uneltelor din piatră şlefuită din aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău. StComSM 5–6 (1981–1982) 11-34.

1982 – O nouă aşezare eneolitică la Suplacu de Barcău. Crisia 12 (1982) 19-28.

1982a – Un aspect mai puţin cunoscut în cadrul ceramicii neolitice pictate din nord-vestul României. Crisia 12 (1982) 361-367.

1984 – Un mormânt de incineraţie descoperit în aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău. Crisia 14 (1984) 275-278.

1987 – Aşezarea neolitică de la Tăşad (jud. Bihor) aparţinând grupului Suplacu de Barcău (jud. Bihor). Crisia 17 (1987) 9-17.

1998 – Grupul cultural neolitic Suplacu de Barcău. Timişoara (1998).

JOVANOVIĆ 1971Jovanović B., Metalurgija eneolitskog perioda Jugoslavije. Beograd (1971).

1982 – Rudna Glava. Nastarije rudastvo bakra na Centralnom Balkanu. Bor – Beograd (1982).

KALICZ 1989Kalicz N., Chronologische und terminologische Probleme im Spätneolithikum des Theissgebietes. VAH 2 (1989) 103-122.

KALICZ–MAKKAY 1977Kalicz N., Makkay I., Die Linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene. Budapesta (1977).

KALICZ–RACZKY 1984Kalicz N., Raczky P., Preliminary Report on the 1977–1982 excavations at the Neolithic and Bronze Age tell Settlement of Berettyóújfalu–Herpály. AAASH 36 (1984) 85-136.

1987 – Berettyóújfalu–Herpály. LNTR (1987) 105-126.

KALMAR 1984Kalmar-Maxim Z., Materiale neo–eneolitice intrate în colecţia MIT (I). ActaMN 21 (1984) 391-404.

1985–1986 – Materiale neo–eneolitice intrate în colecţia MIT (II). ActaMN 22–23 (1985–1986) 401-410.

1987 – Neoliticul timpuriu din bazinul someşan şi legăturile sale. ActaMP 11 (1987) 57-72.

1990 – Le processus de neolithisation dans le nord-ouest de la Transylvanie. RC (1990) 17.

1991 – Turdaş. Cluj-Napoca (1991).

1999 – Neo–Eneoliticul din Transilvania. Cluj-Napoca (1999).

KALMAR–CRIŞAN 1995Kalmar-Maxim Z., Crişan V., Materiale arheologice din judeţul Harghita în Muzeul Naţional de istorie al Transilvaniei (I). ActaMN 32 (1995, 1) 751-759.

KALMAR–TATU 1984–1985Kalmar-Maxim Z., Tatu H., Materiale neo–eneolitice descoperite în Ţara Haţegului. Sargetia 18–19 (1984–1985) 91-100.

KALMAR şi colab. 1994 Kalmar-Maxim Z., Bulbuc A., Crişan V., Noi descoperiri arheologice de suprafaţă în hotarul comunei Iclod (IV). ActaMN 31 (1994) 105-122.

KOREK 1987 Korek J., Szegvár–Tüzköves. LNTR (1987) 47-60.

1989 – Die Theiss-Kultur in der Mittleren und Nordischen Theissgegend. Budapesta (1989).

LAZAROVICI 1970Lazarovici Gh., Cultura Vinča A în Banat. ActaMN 7 (1970) 473-488.

1971a – Unele probleme ale neoliticului în Banat. Banatica 1 (1971) 17-60.

1971b – Faza a IV-a a culturii Starčevo-Criş în Banat. ActaMN 8 (1971) 409-413.

1971c – Difuziunea unor civilizaţii neolitice la Dunărea de Jos. Pontica 4 (1971) 31-40.

1973a – Tipologia şi cronologia culturii Vinča în Banat. Banatica 2 (1973) 25-56.

1973bÜber das Neolithikum im Banat. CISPP 2 (1973) 461-466.

1974a – Cu privire la neoliticul din Banat. Tibiscus 3 (1974) 45-64.

1974b – Materialul arheologic de la Temeš–Kubin aflat în Muzeul Banatului Timişoara. MCD (1974) 201-218.

1975a – Unele probleme ale ceramicii neoliticului în Banat. Banatica 3 (1975) 7-24.

1975b – Despre tipologia şi cronologia materialului vinčian de la Balta Sărată–Caransebeş (campania din 1963). ActaMN 12 (1975) 13-34.

1976 – Fragen der neolithischen Keramik im Banat. FRP (1976) 203-234.

1977a – Periodizarea culturii Vinča în România. Banatica 4 (1977) 19-44.

1977b – Sfârşitul culturii Vinča–Turdaş în Câmpia Transilvaniei. StComCar 2 (1977) 211-227.

1977c – Gornea–Preistorie. CB 5 (1977).

1977d – Beziehungen zwischen Frühdimini und Vinča A. Apulum 15 (1977) 19-26.

1977e – Inventarul a două morminte neolitice de la Cluj-Napoca. ActaMN 14 (1977) 23-28.

1978a – Civilizaţiile preistorice de la Porţile de Fier. CA (1978) 23-28, 29-39, 62-65.

1978b – Legăturile fazei Vinča A cu zona nord–thessalică şi sud–balcanică. Contribuţii la originea culturii Vinča. Tibiscus 5 (1978) 57-66.

1979 – Neoliticul Banatului. BMN 4 (1979).

1980 – Câteva probleme privind sfârşitul neoliticului timpuriu din nord-vestul României. ActaMN 17 (1980) 13-30.

1981 – Die Periodisierung der Vinča-Kultur in Rumänien. PZ 56 (1981, 2) 169-196.

1983a – Neoliticul timpuriu din zona Porţilor de Fier (Clisură). Banatica 7 (1983) 9-34.

1983b – Şantierul arheologic Iclod (1977–1978). MCA 15 (1983) 50-61.

1984 – Neoliticul timpuriu în România. ActaMP 8 (1984) 49-104.

1987 – Şocul Vinča C în Transilvania. Contribuţii la geneza eneoliticului timpuriu. ActaMP 11 (1987) 33-55.

1987–1988a – Sincronismele Vinča A–Starčevo-Criş. ActaMN 24–25 (1987–1988) 17-28.

1987–1988b – Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj–Piaţa Baba Novac (1986). ActaMN 24–25 (1987–1988) 1011-1025.

1989 – Das neolitische Heiligtum von Parţa. VAH 2 (1989) 149-174.

1991a – Aşezarea şi grupul Bucovăţ. Timişoara (1991).

1991b – Grupul şi staţiunea Iclod. Cluj-Napoca (1991).

1994 – Der Vinča C Schock im Banat. RTIH (1994) 62-100.

LAZAROVICI şi colab. 1973Lazarovici Gh., Uzum I., Dragomir I., Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea şi Sicheviţa. Banatica 2 (1973) 403-416.

1977Lazarovici Gh., Uzum I., Gumă M., Gornea–Liubcova. Banatica 4 (1977) 434.

1983–1984 Lazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Ardevan R., Aşezarea neolitică de la Cluj–Piaţa Ştefan cel Mare. Marisia 13–14 (1983–1984) 15-22.

1985Lazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Draşovean Fl., Luca S. A., Complexul neolitic de la Parţa. Banatica 8 (1985) 7-72.

1989–1993Lazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Gyulai P., Descoperiri arheologice în comuna Săvăslia (jud. Cluj) şi câteva probleme privind epoca neolitică şi a bronzului. ActaMN 26–30 (1989–1993) 171-186.

1991aLazarovici Gh., Draşovean Fl., Tulbure L., Sanctuarul neolitic de la Parţa. Timişoara (1991).

1991bLazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Draşovean Fl., Nica M., Luca S. A., Cultura Vinča în România. Timişoara (1991).

1994Lazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Pintea R.., Meşter M., Şantierul arheologic Iclod. ActaMN 31 (1994, 1) 325-340.

1995Lazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Lazo C., Meşter M., Şantierul arheologic Iclod. ActaMN 32 (1995, 1) 507-535.

1995a Lazarovici Gh., Meşter M., Dascălu L., Cheile Turzii 1994. Raport de cercetare arheologică şi etnoarheologică. ActaMN 32 (1995, 1) 537-574.

1996Lazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Meşter M., Bulbuc A., Radu S., Şantierul arheologic Iclod. Campania din 1995. ActaMN 33 (1996, 1) 267-299.

1996aLazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Meşter M., Bulbuc A., Radu S., Crişan V., Şantierul arheologic Fundătura–Poderei (com. Iclod). ActaMN 33 (1996, 1) 301-321.

1996bLazarovici Gh., Wittemberger, Meşter M., Radu S., Ilieş I., Bodea M., Şantierul arheologic Ţaga. Campania din 1995. ActaMN 33 (1996, 1) 323-352.

1997 Lazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Meşter M., Piciu T., Radu S., Bindea M., Şantierul arheologic Iclod. Campania din 1996. ActaMN 34 (1997, 1) 637-667.

LAZAROVICI–DRAGOMIR 1993Lazarovici Gh., Dragomir I., O nouă sculptură neolitică în Clisură. Banatica 12 (1993, 1) 7-20.

LAZAROVICI–DUMITRESCU 1985–1986Lazarovici Gh., Dumitrescu H., Cercetările arheologice de la Tăualaş–Deva (partea a II-a). ActaMN 22–23 (1985–1986) 3-40.

LAZAROVICI–KALMAR 1982Lazarovici Gh., Kalmar-Maxim Z., Discuţii pe marginea legăturilor cronologice şi culturale între grupul Iclod şi cultura Tisa. ActaMN 19 (1982) 221-246.

1986 – Şantierul arheologic Iclod (1983–1984). Apulum 23 (1986) 25-42.

1986–1987 – Tipuri de locuinţe în aşezarea neolitică de la Parţa. Sargetia 20 (1986–1987) 18-34.

1987 – Şantierul arheologic Iclod. Campania din 1985. Apulum 24 (1987) 9-40.

1989 – Săpăturile arheologice de la Iclod. Campania din 1986. Apulum 25 (1989) 9-48.

1989(1990) – Şantierul arheologic Iclod (campania 1987). Apulum 26 (1989–1990) 55-68.

1989–1993 – Şantierul arheologic Iclod (campania 1989). ActaMN 26–30 (1989–1993, 1/2) 337-364.

1990–1993 – Săpăturile arheologice de la Iclod (campania 1988). Apulum 27–30 (1990–1993) 23-58.

1991 – Tărtăria, Cluj-Napoca (1991).

1991a – Vinča în Transilvania. Cultura Vinča în România. Timişoara (1991) 93-99.

1991b – Aspectul Turdaş. Cultura Vinča în România. Timişoara (1991) 122-136.

1995 – Parţa und die Arhitektur der Banater-Kultur. MemMCSN 4 (1995) 55-66.

LAZAROVICI–LAKÓ 1981Lazarovici Gh., Lakó E., Săpăturile de la Zăuan – campania din 1980 şi importanţa acestor descoperiri pentru neoliticul din nord-vestul României. ActaMN 18 (1981) 13-44.

LAZAROVICI–NÉMETI 1983Lazarovici Gh., Németi I., Neoliticul dezvoltat din nord-vestul României. ActaMP 7 (1983) 17-60.

LAZAROVICI–PĂDUREANU 1982Lazarovici Gh., Pădureanu E., Aşezarea neolitică de la Arad–Grădişte 2. Ziridava 14 (1982) 15-34.

LAZAROVICI–GHERMAN–RESCH 1983Lazarovici Gh., Gherman K., Resch F., Descoperiri arheologice la Timişoara–Freidorf. Banatica 7 (1983) 35-51.

LAZAROVICI–STRATAN 1973Lazarovici Gh., Stratan I., O aşezare neolitică la Homojdia. ActaMN 10 (1973) 455-464.

LAZAROVICI–SZÉKELY 1990–1994Lazarovici Gh.., Székely Z., Sfârşitul neoliticului timpuriu în sud-estul Transilvaniei. Cumidava 15–19 (1990–1994) 8.

LAZĂR 1974–1975 Lazăr A., Plastica culturii Vinča–Turdaş din colecţiile Muzeului judeţean Hunedoara–Deva. Sargetia 11–12 (1974–1975) 11-18.

LÁSZLÓ 1970László A., Vase neolitice cu feţe umane descoperite în România. Unele consideraţii privind tema feţei umane pe ceramica neolitică a Bazinului Danubian. MemA 2 (1970) 39-74.

1991 – Un pionnier de la réchérche de la civilisation Turdaş–Vinča: Zsófia von Torma. Banatica 11 (1991) 37-51.

LEKOVIĆ 1990Leković V., The vinčanization of Starčevo Culture. VW (1990) 67-74.

LUCA 1985aLuca S. A., Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova–Orniţa (raport preliminar pe anul 1985). Banatica 8 (1985) 465-468.

1985b – Observaţii pe marginea unui material ceramic inedit de la Bodrogu Nou (Către Vale). Crisia 15 (1985) 279-290.

1985c – Descoperiri arheologice în hotarul comunei Şiria (jud. Arad) din neolitic până în epoca romană târzie. Banatica 8 (1985) 457-463.

1986 – Discuţii asupra materialului ceramic din staţiunea neolitică de la Lipova–Hodaie. Apulum 23 (1986) 43-54.

1987a – Aşezarea Starčevo-Criş de la Liubcova–Orniţa (săpăturile din anul 1985). Banatica 9 (1987) 13-24.

1987b – Un atelier de perforat topoare la Lipova–Hodaie. Ziridava 15–16 (1987) 25-28.

1988–1991 – Stratigrafie şi cronologie. Cel mai timpuriu raport stratigrafic dintre culturile Starčevo-Criş şi Vinča. Corelaţia dintre nivelurile V şi IV de la Liubcova–Orniţa. Sargetia 21–24 (1988–1991) 1-14.

1989(1990) – Precizări asupra încadrării cronologice şi culturale a Statuetei de la Liubcova. Apulum 26 (1989 / 1990) 49-54.

1990 – Contribuţii la istoria artei neolitice – plastica aşezării de la Liubcova–Orniţa (jud. Caraş-Severin). Banatica 10 (1990) 6-44.

1990–1993 – Cea mai timpurie manifestare Vinča C în Clisura Dunării (I). Apulum 27–30 (1990–1993) 73-78.

1991a – Feslegungen zur Chronologischen und Kulturgeschichtlischen Eingliederung der Statuette von Liubcova (Bezirk Caraş-Severin). BAI 4 (1991) 266-271.

1991b – Liubcova–Orniţa. Reşiţa (1991).

1991c – Stratigraphie et chronologie . . . .Banatica 11 (1991) 141-156.

1993 – A new special discovery from Turdaş. Banatica 12 (1993, 1) 21-24.

1993a – Contribuţii la problema modelelor de cuptoare în cultura Starčevo-Criş. AB (SN) 2 (1993) 19-24.

1994 – Complexul ritual de la Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2 (jud. Hunedoara). SCIVA 45 (1994, 4) 363-367.

1995a – Aşezarea de la Turdaş – situaţia actuală a sitului arheologic (I). AICSU 2 (1995) 33-36.

1995b – Aşezarea aparţinând culturii Starčevo-Criş de la Pojejena–Nucet (jud. Caraş-Severin). Banatica 13 (1995, 1) 5-22.

1995c – Die Kultanlage von Broos / Orăştie–Böhmerberg / Dealul Pemilor, Ausgrabungsstelle X2 (Kreis Hunedoara). ForVL 38 (1995, 1 – 2) 85-90.

1995–1996 – Die Vinča-Siedlung aus Rumess. Die A- Phase der Vinča-Kultur in Siebenbürgen. Sargetia 26 (1995–1996, 1) 45-62.

1996a – Aşezarea de la Turdaş – situaţia actuală a sitului arheologic (II). AICSU 3 (1996) 27-30.

1996c – Un complex de fundare a locuinţei de la Turdaş–Luncă (jud. Hunedoara). ITSR 2 (1996) 1-6.

1996d – Die Siedlung von Thorendorf / Turdaş – der gegewartige Stand der archäologischen Ausgrabungsstelle. The Vinča Culture, its role and Cultural connection. BHAB 2 (1996) 219-222.

1996e – Încadrarea cronologică şi culturală a aşezării neolitice de la Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2. Corviniana 2 (1996) 21-28.

1997a – Relaţiile culturale de la sfârşitul neoliticului dezvoltat dintre Transilvania şi ţinuturile înconjurătoare. CCDJ 2 (1997) 252-262.

1997b – Aşezări neolitice pe valea Mureşului (I). Habitatul turdăşean de la Orăştie–Dealul Pemilor (punct X2). Alba Iulia, BMA 4 (1997).

1997c – Liubcova–Orniţa. CCA (1997) 50-51.

1997d – Un complex ritual de la Turdaş–Luncă (jud. Hunedoara). Apulum 34 (1997) 37-42.

1998a – Liubcova–Orniţa. Monografie arheologică. Târgovişte (1998).

1998b – Die kulturelle Beziehungen aus Ende der entwickelten Jungsteinzeit zwischen Siebenbürgen und den umgebenden Gebiete. Die Wiederspiegelung dieser in den in Siedlung von Turdaş–Luncă (kr. Hunedoara). The Late Neolithic of the Middle Danube Region. BHAB 14 (1998) 165-180.

1998c – La nécropole appartenante ŕ la culture Turdaş trouvée a Orăştie–Dealul Pemilor, point X2. ITSR 4 (1998) 36-45.

1998–1999 – Necropola aparţinând culturii Turdaş descoperită la Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2. StComSM 15–16 (1998–1999) 11-18.

1999 – Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – cultura Bodrogkeresztúr –. Alba Iulia (1999).

1999a – Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului – campaniile anilor 1996–1998 –. Hunedoara (1999).

1999b – Aspecte ale neoliticului şi eneoliticului din sudul şi sud-vestul Transilvaniei. Apulum 36 (1999) 5-33.

2000 – Aspekten des Neolithikums und des Äneolithikums aus dem Süd-Westen Siebenbürgens. SAA 7 (2000) 90-120.

LUCA şi colab. 1994Luca S. A., Ciută M., Sonoc Al., Turdaş–Luncă. CCA (1994) 68-69.

1995Luca S. A., Ciută M., Sonoc Al., Căstăian M., Turdaş–Luncă. CCA (1995) 96.

1995aLuca S. A., Boroffka N., Ursuţiu A., Căstăian M., Periegheze în zona Orăştiei. CCA (1995) 64-65.

1996Luca S. A., Sonoc Al., Căstăian M., Turdaş–Luncă. CCA (1996) 132.

1997Luca S. A., Drăghia D., Căstăian M., Dragotă A., Turdaş–Luncă. CCA (1997) 71.

1998Luca S. A., Sonoc Al., Turdaş–Luncă. CCA (1998) 51.

2000 – Luca S. A., Ciugudean H., Roman C., Die Frühphase der Vinča-Kultur in Siebenbürgen. Anhaltspunkte des chronologischen und etnokulturellen Horizontes. Apulum 36 (2000, 1) 1-50.

LUCA–BOROFFKA–CIUTĂ 1998Luca S. A.., Boroffka N., Ciută M., Aşezarea neolitică aparţinând culturii Starčevo-Criş de la Orăştie–Dealul Pemilor, punct X8. Apulum 35 (1998) 17-30.

LUCA–COSMA 1993Luca S. A., Cosma A., Archäologische Geländeutersuchungen im Brooser Gebiet Böhmerberg (Dealul Pemilor). ForVL 36 (1993, 2) 85-87.

LUCA–DRAGOMIR 1985Luca S. A., Dragomir I., Despre o nouă descoperire arheologică de la Gornea–Locurile Lungi. Banatica 8 (1985) 73-78.

1987 – Date cu privire la o statuetă inedită de la Liubcova–Orniţa (jud. Caraş-Severin). Banatica 9 (1987) 31-42.

1989 – Die Statuette von Liubcova–Orniţa (jud. Caraş-Severin). DaciaNS 33 (1989) 229-234.

LUCA–EL SUSI 1989Luca S. A., El Susi G., Consideraţii privind uneltele de os şi corn din staţiunea neolitică de la Liubcova–Orniţa. Apulum 25 (1989) 49-58.

LUCA–IERCOŞAN 1997 Luca S. A., Iercoşan N., Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din nord-vestul României (III). Materialele descoperite la Săcuieni–Horo (jud. Bihor) în anul 1996. StComSM 14 (1997) 11-22.

1998 – Noi descoperiri de artă plastică antropomorfă preistorică din zona Careiului. AB(SN) 6 (1998) 153-166.

LUCA–ILIEŞ–BULZAN 2000 – Luca S. A., Ilieş C., Bulzan S., Noi cercetări arheologice la Oradea–Salca. StUnivBBT 45, (2000, 1) 109-163.

LUCA–PĂREAN 1995–1996Luca S. A., Părean I., Descoperiri arheologice în hotarul comunei Orlat (jud. Sibiu). Sargetia 26 (1995–1996, 1) 227-232.

LUCA–ROMAN 1999 – Luca S. A., Roman C., Cercetări de suprafaţă în aşezarea neolitică de la Valea Nandrului–La Sos (jud. Hunedoara). Corviniana 5 (1999) 12-38.

LUCA–ROMAN–BĂICOANĂ 1997Luca S. A., Roman C., Băicoană M., Materiale arheologice din peşteri ale judeţului Hunedoara (I). Corviniana 3 (1997) 17-32.

MACREA 1957Macrea M., Şantierul arheologic Caşolţ–Arpaşul de Sus. MCA 4 (1957) 119-154.

1959 – Şantierul arheologic de la Caşolţ–Boiţa. MCA 6 (1959) 407-444.

MACREA–CRIŞAN 1964Macrea M., Crişan I. H., Două decenii de cercetări arheologice şi studii de istorie veche la Cluj. ActaMN 1 (1964) 307-367.

MAKKAY 1978 – Makkay J., AAASH 38 (1978) 13-36.

1979 Foundation sacrifice in Neolithic Houses of the Carpathian Basin. VS 3 (1979) 157-167.

1990a – A tartariai leletek. Budapesta (1990).

1990b – The Protovinča Problem – as seen from the Northernmost Frontier. VW (1990) 113-122.

MARINESCU 1969Marinescu Fl., Aşezări fortificate neolitice din România. StComB 14 (1969) 7-32.

MARINESCU-BÂLCU 1974Marinescu-Bâlcu S., Cultura Precucuteni pe teritoriul României. Bucureşti (1974).

1977 – Câteva observaţii asupra plasticii în lut a culturii Hamangia şi influenţa ei asupra plasticii culturii Precucuteni. Peuce 6 (1977).

1990 – Askoi et rhytons énéolithiques des regions balkano–danubiennes et leurs rélations avec le Sud ŕ la lumičre de quelques piéces de Căscioarele. DaciaNS 34 (1990) 5-21.

MARINESCU-BÂLCU–BELDIMAN – Marinescu-Bâlcu S., Beldiman C., Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starčevo-Criş pe teritoriul României. Aşezarea de la Grumăzeşti, judeţul Neamţ. MemA 21 (1997) 273-296.

MARTA–ILIEŞ 1994 Marta D., Ilieş C., Cercetări arheologice la Oradea–Salca. SIT 1 (1994) 23-32.

MAXIM şi colab. 1994Kalmar-Maxim Z., Bulbuc A., Crişan V., Noi descoperiri arheologice de suprafaţă în hotarul comunei Iclod (IV). ActaMN 31 (1994, 1) 105-122.

MĂRGHITAN 1968 Mărghitan L., O nouă aşezare neolitică pe Valea Mureşului. Sargetia 5 (1968) 7-10.

MEŞTER 1995 – Fortificaţii cu şanţ, val şi palisadă din principalele aşezări neolitice din România. ActaMN 32 (1995, 1) 333-350.

MILOJČIĆ 1949 Milojčić Vl., Chronologie der jungeren Steinzeit Mittel- und Sudösteuropas. Berlin (1949).

1965 – Die Tontafeln von Tărtăria (Siebenbürgen) und die absolute Chronologie des mitteleuropäischen Neolithikums. Germania 43 (1965) 261-273.

MEIER-ARENDT 1989Meier-Arendt W., Überlegungen zur Herkunft des linienbandkeramischen Langhauses. VAH 2 (1989) 183-190.

1991 – Zu Tells und tellartigen Siedlungen in Spätneolithikum Öst-Ungarns, Siebenbürgens und des Banat: Überlegungen zu Enstehung und Funktion. Banatica 11 (1991) 77-86.

MOGA 1949Moga M., Vasele de cult cu picioare din regiunea dunăreană. Apulum 3 (1949) 79-93.

MONAH 1991Monah D., Influences on tradition Vinča dans la plastique anthropomorphe de Cucuteni–Tripolije. Banatica 11 (1991) 297-304.

MONOGRAFIA 1980 Mârza I., Stoican P., Ştefan Z., Valea M., Vulcu B., Hunedoara. Monografie. Bucureşti (1980).

MOROZ 1983Moroz M.-P., Plastica vinciană din aşezarea de la Sălbăgelu Vechi (com. Găvojdia, jud. Timiş). Banatica 7 (1983) 53-58.

NÄGLER 1994Nägler Th. (sub redacţia Monica Vlaicu), Briefe an Georg Daniel Teutsch. Viena (1994).

NÉMETI 1986–1987Németi I., Descoperiri din neoliticul târziu în Valea Crasnei. StComSM 7–8 (1986–1987) 15-61.

1986–1987a – Descoperiri arheologice de pe teritoriul localităţii Moftinu Mic (jud. Satu Mare). StComSM 7–8 (1986–1987) 101-137.

NEMEŞ 1988–1991Nemeş I., Locuitorii Ţării Haţegului până la cucerirea romană. Sargetia 21–24 (1988–1991) 33-42.

NICA 1991Nica M., La culture Vinča en Oltenie. Banatica 11 (1991) 323-325.

NICOLĂESCU-PLOPŞOR şi colab. 1951Nicolăescu-Plopşor C. S., Dumitrescu Vl., Gostar N., Barta S., Ştefănescu Şt., Raport asupra activităţii şantierului arheologic Rast – Dolj, SCIV 2 (1951, 1) 267-277.

NIKOLOV 1989Nikolov V., Das Flusstal der Struma als Teil der Strasse von Anatolien nach Mitteleuropa. VAH 2 (1989) 191-201.

NIŢU 1943–1945Niţu A., Despre semnificaţia motivului pictural în formă de casă de la Turdaş. Apulum 2 (1943–1945) 81-89.

1949 – Despre reprezentarea piciorului divin în plastica neo–eneolitică carpato–dunăreană. Apulum 3 (1949) 107-135.

1973 – Reconsiderarea Ariuşdului. SC 1 (1973) 57-124.

NOVOTNY 1990 Novotny B., Vinča und die Slowakai. VW (1990) 123-126.

OTTO 1985Otto B., Die verzierte Keramik der Sesklo- und Dimini-Kultur Thessaliens. Mainz (1985).

PARZINGER 1993Parzinger H., Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jungstein-, Kupfer- und Frühbronzezeit zwischen Karpaten und Mittleren Taurus. Mainz am Rhein (1993, 1-2).

PAUL 1961Paul I., Aşezarea neolitică târzie de la Poiana în Pisc. MCA 7 (1961) 107-120.

1965 – Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei în legătură cu cultura Petreşti. RevMuz 4 (1965) 294-302.

1967 – În legătură cu problema locuinţelor de suprafaţă cu platformă din aşezările Petreşti şi Cucuteni–Tripolije. SCIV 18 (1967, 1).

1969 – Aşezarea neo–eneolitică de la Pianul de Jos (Podei), jud. Alba. StComB 14 (1969) 33-88.

1970 – Săpăturile arheologice din vara anului 1960 de la Ocna Sibiului. MCA 9 (1970) 97-105.

1975a – Săpăturile arheologice de la Mihalţ (jud. Alba). StComB 19 (1975) 9-20.

1977 – Periodizarea internă a culturii Petreşti în lumina evoluţiei ceramicii pictate. StComB 20 (1977) 15-26.

1981a – Contribuţii româneşti la elucidarea unor probleme ale preistoriei europene. StComB 21 (1981) 9-26.

1981b – Der gegenwärtige Forschungsstand zur Petreşti-Kultur. PZ 56 (1981, 2) 197-234.

1989 – Siedlungen der Petreşti-Kultur. Ihre Typologie und innere organisation. ForVL 32 (1989, 2) 9-27.

1992 – Cultura Petreşti. Bucureşti (1992).

1995 – Vorgeschichtlische Untersuchungen in Siebenbürgen. Alba Iulia (1995).

PAUL–LUCA şi colab. 1994aPaul I., Luca S. A., Pinter Z. K., Aldea I. Al., Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2. CCA (1994) 45.

1994bPaul I., Luca S. A., Pinter Z. K., Ciută M., Orăştie–Dealul Pemilor, punct X8. CCA (1994) 45.

1995aPaul I., Luca S. A., Aldea I. Al., Ciută M., Căstăian M., Sonoc Al., Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2. CCA (1995) 62-63.

1995bPaul I., Luca S. A., Boroffka N., Ciută M., Căstăian M., Pinter Z. K., Orăştie–Dealul Pemilor, punct X8. CCA (1995) 62-63.

1996 – Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2. CCA (1996).

1997 – Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2. CCA (1997).

PAUL–CIUTĂ 1997 Paul I., Ciută M., Limba–Şesul Orzii. CCA 1996 (1997) 2-3.

1998 – Limba–Bordane. CCA 1997 (1998) 37.

PAVLOVICI 1990Pavlovici M., The Aesthetics of Neolithic Figurines. VW (1990) 33-34.

PAVÚK 1990Pavúk J., Genetische und chronologische Beziehungen der Vinča-Kultur zum Neolithikum und Äneolithikum Mitteleuropas. VW (1990) 127-132.

PĂREAN 1999Părean I., Orlat – file de istorie. Sibiu (1999).

PĂUNESCU 1963Păunescu Al., Porejtiki tardennzkoi kulturi v drevnem neolita v Ciumeşti. DaciaNS 7 (1963) 467-475.

1964 – Cu privire la perioada de sfârşit a epipaleoliticului în nord-vestul şi nord-estul României. SCIV 15 (1964, 3) 327.

1970 – Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României. BA 15 (1970).

PETRASCH 1986 – Petrasch J., Typologie und Funktion neolithischen Öfen in Mittel- und Südosteuropa. APA 18 (1986) 33-83.

POPUŞOI 1980Popuşoi E., Săpăturile arheologice de la Trestiana, comuna Griviţa, jud. Vaslui. CI 11 (1980) 106-110.

PÓSTA 1910Pósta B., Tordosi ásatásoiról. AÉ 30 (1919) 435-436.

RACZKY 1986Raczky P., The Cultural and Chronological relations of the Tisza Region during the Mittle and Late Neolithic, as reflected by the excavations at Öcsöd–Kovacshalom. BBAMÉ 13 (1986) 103-126.

1989 – Chronological Framework of the Early and Middle Neolithic in the Tisza Region. VAH 2 (1989) 233-252.

1992 – The Neolithic of the Great Hungarian Plain and the Vinča. Balcanica 23 (1992) 147-155.

RACZKY şi colab. 1994Raczky P., Meier-Arendt W., Kurucz K., Hajdú Z., Szikora A., Polgár–Csöszhalom. A Late Neolithic settlement in the Upper Tisza region and its cultural connections (Preliminary report). JAMÉ 36 (1994) 231-312.

REP.CLUJ 1992 – Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. Cluj-Napoca (1992).

ROMAN 1969Roman P., Precizări asupra unor probleme ale neoliticului Transilvan. RevMuz 6 (1969, 1).

1976 – Cultura Coţofeni. Bucureşti (1976).

ROMAN–NÉMETI 1978Roman P. I., Németi I., Cultura Baden în România. Bucureşti (1978).

ROMAN şi colab. 1992Roman P. I., Opriţescu A. D., János P., Beiträge zur Problematik der Schnurverzierten Keramik Südosteuropas. Mainz am Rhein (1992).

ROSKA 1928aRoska M., Staţiunea neolitică de la Turdaş. PMJH 3–4 (1928) 3-27.

1928b – Casa neolitică de la Turdaş. AD 7 (1928, 39–40) 510.

1936a – La stratigraphie du néolithique en Transylvanie. DolgSz 1–2 (1936) 42-51.

1936bÉrdély őskora. Astalos Miklós, A tőrtenéti Érdély. Budapesta (1936) 71-125.

1941 – Die Sammlung Zsófia von Torma. Cluj (1941).

1942Érdély régészeti repertoriumá. Cluj (1942).

1943 – Az Érdély őskori festett Agyagmuvesség. KözlC 3 (1943, 1) 69-80.

RUSU  1971Rusu M., Cultura Tisa. Banatica 1 (1971) 77-83.

RUSU şi colab. 1962Rusu M., Spoială V., Galamb L., Săpăturile arheologice de la Oradea-Salca, MCA 8 (1962) 159-164.

SREJOVIĆ 1969 – Srejović D., Lepenski Vir. Belgrad (1969).

1988 The Neolithic of Serbia. Belgrad (1988).

STANKOVIĆ 1986Stanković S., The Altars and Prosopomorphic Lids from Vinča. Belgrad (1986).

STRAHM 1988Sthram C., Chalcolithikum und Metallikum: Kupferzeit und frühe Bronzezeit in Südwestdeutschland und der Schweiz. RA (1988) 175-192.

1990 – Die einführung der mettalurgie Mitteleuropa- impulse für lokale erzgewinnung. FU 109 (sept. 1990) 43-57.

SUCIU 1966Suciu C., Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. Bucureşti 1 – 2 (1966).

SZÉKÉLY 1964Székély Z., Descoperiri din neoliticul târziu în aşezarea de la Reci. SCIV 15 (1964, 1) 121-126.

ŞTEFAN 1937–1940 Ştefan Gh., Un nouvelle modéle d'habitation de l'énéolithique valaque. Dacia 7–8 (1937–1940) 93-96.

TASIĆ 1973 Tasić N., Neolitska Plastika. Belgrad (1973).

TASIĆ–TOMIĆ 1969Tasić N., Tomić E., Crnokalačka Bara. Naselje starčevacke i vinčanske kulture. Kruševac – Belgrad (1969).

TORMA 1879aTorma  Z., Neolith kőkorszakbeli telepek Hunyad megyében. ÉrdMúz (1879) 129-155, 190-211.

1879bŐsrégészeti újabb leletek. ÉrdMúz (1879) 311.

1880 – A nándori barlangcsoportozat. ÉrdMúz (1880) 153-171, 206-209.

1882a – Hunyad vármegye őzkori történelméhez (Három fölolvasás és egy inditvány). HTRTÉ (1882) 5-51.

1882bÜber neolithische Wohnstätten in Siebenbürgen. Corresp. (1882) 90-98.

1886aÜber den Planetenkultus des vorrömischen Daziens. Corresp. (1886) 8-9.

1886b – A német anthropologok XIII. nagygyűlése. HTRTÉ (1886) 56-58.

1887 – A Római uralom előtti Daciának planeta–cultusáról. ÉrdMúz (1887) 73-78.

1889aÜber Thraco–Daciens symbolisierte Thonperlen, Sonnenräder und Gesichtsurnen. Corresp. (1889) 11–14, 28-29.

1889b – Schriftzeichen auf thraco–dacischen Funden. Corresp. (1889) 146.

1894 – Ethnographische Analogien. Ein Beitrag zur Gestaltungs- und Entwicklungsgeschichte der Religionen. Jena (1894).

1897 – A tordosi őstelep és hazánk népe ősmythosának maradványai. G. Kuun (red.), Hunyadvármegye Monographiája, Budapesta (1897) 3-16.

1896 / 1902 – A tordosi őstelep. TÉG (red.) (1902) 23-33.

1972 – Torma Zsófia levelesládájából (sub îngrijirea lui P. Gyulai). Bucureşti (1972).

TRIFANIĆ 1968Trifanić L., Neolit centralnog Balkana. Beograd (1968).

UJVÁRI 1972 Ujvári I., Geografia apelor României. Bucureşti (1972).

VASIĆ 1928Vasić M. M., Preistorička Vinča. Belgrad (1928, 1).

1936a – Preistorička Vinča. Belgrad (1936, 2).

1936b – Preistorička Vinča. Belgrad (1936, 3).

1936c – Preistorička Vinča. Belgrad (1936, 4).

VETNIĆ 1990Vetnić S., The Earlist Settlements of the Vinča Culture (Proto-Vinča) in the Morava Valley. VW (1990) 91-98.

VLASSA 1959Vlassa N., Cultura ceramicii liniare în Transilvania. SCIV 10 (1959, 2) 239-246.

1959a – O aşezare neolitică la Cipău (jud. Mureş). MCA 6 (1959) 448-451.

1961 – O contribuţie la problema legăturilor culturii Tisa cu alte culturi neolitice din Transilvania. SCIV 12 (1961, 1) 17-24.

1962 – Probleme ale cronologiei neoliticului Transilvaniei în lumina stratigrafiei aşezării de la Tărtăria. StUnivBB 2 (1962) 23-30.

1963 – Chronology of the Neolithic in Transilvania in the Light of the Tărtăria Settlement's Stratigraphy. DaciaNS 7 (1963) 485-494.

1964 – Contribuţii la cunoaşterea culturii Gheja–Bodrogkeresztúr în România. SCIV 15 (1964, 3) 351-367.

1964a – Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei. ActaMN 4 (1964) 403-423.

1966 – Douăsprezece statuete cu cap mobil de la Turdaş. Sargetia 4 (1966) 9-16.

1966a – Cultura Criş în Transilvania. ActaMN 3 (1966) 9-48.

1966b – Săpăturile arheologice de la Iernut. ActaMN 3 (1966) 399-402.

1967 – Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei. ActaMN 4 (1967) 403-424.

1969 – Einige Bemerkungen zu Fragen des Neolithikums in Siebenbürgen. StŽ 17 (1969) 534.

1970 – Săpăturile de salvare de la Iernut (jud. Mureş). MCA 9 (1970) 167-177.

1970a – Kulturelle Beziehungen des Neolithikums Siebenbürgens zum Vorderen Orient. ActaMN 7 (1970) 3-39.

1971 – Contribuţii la problema racordării cronologiei relative a neoliticului Transilvaniei la cronologia absolută a Orientului Apropiat. Apulum 9 (1971) 21-63.

1972 – Zona balcano–asiatică şi Transilvania. ActaMN 9 (1972) 367-373.

1972a – Cea mai veche fază a complexului cultural Starčevo-Criş în România (I). ActaMN 9 (1972) 7-28.

1973 – Aşezarea neolitică de la Călata (jud. Cluj). ActaMN 10 (1973) 463-475.

1975 – Noi contribuţii la problema influenţei orientale în neoliticul Transilvaniei. ActaMN 12 (1975) 1-12.

1976 – Neoliticul Transilvaniei. BMN 3 (1976).

1978 – Problema existenţei ecvidelor domestice în cadrul culturii Vinča–Turdaş. ActaMN 15 (1978) 19-48.

1979 – „Căsuţele de cult“ de la Turdaş. Apulum 17 (1979) 9-24.

VLASSA şi colab. 1985–1986 – Mormintele tumulare din Banat şi Transilvania în perioada eneolitică târzie. ActaMN 22–23 (1985–1986) 59-78.

VULPE 1973Vulpe Al., Începuturile metalurgiei aramei în spaţiul carpato–dunărean. SCIV 24 (1973, 2) 217-238.

1975 – Die Äxte und Beile in Rumänien. PBF 9 (1975) München.

WOLLMANN 1983Wollmann V., Briefe zur Geschichte der siebenbürgischen Altertumskunde. Bucureşti (1983).

ZAHARIA 1962Zaharia E., Considérations sur la civilization de Criş ŕ la lummičre des sondages de Leţ. DaciaNS 6 (1962) 5-51.

1964 – Consideraţii despre cultura Criş pe baza sondajelor de la Leţ. SCIV 15 (1964, 1) 19-44.

ZAHARIA–CĂDARIU 1979Zaharia Fl., Cădariu Şt., Urme de textile pe ceramica neolitică descoperită în judeţul Caraş-Severin. Banatica 5 (1979) 27-34.

ZRINYI 1981–1982Zrinyi A., Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din valea superioară a Mureşului: săpăturile de la Goreni (com. Batoş). Marisia 11–12 (1981–1982) 31-40.