Cuprins (Content)

AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş – Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞ–LUNCĂ, I. THE 1992–1995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII, ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 © copyright: Sabin Adrian Luca,Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta 1   / Coperta 2 / Cuprins (Content)

 

Introducere

 

Cercetarea sistematică a sitului arheologic de la Turdaş–Luncă a constituit o provocare pentru fiecare generaţie de arheologi din secolul XX. Din diferite motive, între care cel mai puternic a fost cel după care multă vreme s-a crezut că situl este distrus total de Mureş, cele mai complete cercetări au rămas săpăturile în anul 1875 de Zsófia von Torma şi verificarea acestora efectuară de Márton Roska în anul 1910. De atunci, încercarea de cercetare cea mai insistentă este efectuată de echipa noastră, săpăturile începând în anul 1992, fiind întrerupte în anii 1999 şi 2000, şi continuate o dată cu anul 2001.

Rezultatele obţinute sunt la nivelul aşteptărilor cercetătorilor. Artefactele descoperite ne permit să încadrăm corect – cronologic şi cultural – nivelurile de locuire, iar observaţiile stratigrafice permiţându-ne să realizăm o stratigrafie comparată cu siturile din Ardeal, dar şi din alte zone din ţară.

Cantitatea deosebit de mare de informaţii ne-a obligat să structurăm lucrarea în două volume (campaniile 1992–1995 – volumul I şi 1996–1998 – volumul II), primul dintre acestea propunându-l atenţiei cititorului arheolog.

Această carte vine să completeze informaţiile publicate cu ocazia tipăririi volumului privitor la aşezările turdăşene de la Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2 (LUCA 1997b) sau Valea Nandrului–La Dos (LUCA–ROMAN 1999). Sigur că după publicarea altor aşezări turdăşene vom putea să încercăm şi o sinteză asupra culturii Turdaş, ţinând cont că aceasta este definită în mod nesatisfăcător la ora actuală.

Acest volum nu s-ar fi putut definitiva fără sprijinul multor studenţi de la Sibiu şi Alba Iulia care şi-au făcut vacanţele în corturile taberei de la Turdaş şi au înfruntat soarele văii Mureşului. Mulţi dintre aceştia sunt de acum colegi de ai noştri, dovadă că şantierul–şcoală de aici şi-a atins scopul.

Mulţumesc colegilor mei – în special domnului conf.univ.dr. Zeno–Karl Pinter – pentru ajutorul dezinteresat şi binevenit, domnului conf.univ.dr. Horia Ciugudean pentru găzduirea acestor rânduri în prestigioasa colecţie apulensă şi rectorului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, prof.univ.dr.H.C. Dumitru Ciocoi–Pop, pentru sprijinul acordat în vederea organizării şantierului–şcoală de aici. Trebuie să mulţumesc şi doamnei director a Muzeului civilizaţiei dacice şi romane din Deva, dr. Adriana Rusu–Pescaru, pentru sprijinul logistic şi moral şi cercetătorilor prof.univ.dr. Gheorghe Lazarovici, conf.univ.dr. Florin Draşovean şi, deloc în ultimul rând, doamnei prof.univ.dr. Silvia Marinescu–Bâlcu, care ne-a făcut onoarea de a sta aproape o campanie de cercetare pe şantierul nostru. Trebuie să mulţumesc şi profesorului nostru de la Universitatea clujeană, prof.univ.dr. Pompiliu Teodor, care în vacanţele domniei sale de la Turdaş ne-a onorat cu prezenţa sa benefică. Mulţumesc şi colegilor de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – prof.univ.dr. Iuliu Paul, conf.univ.dr. Ioan Andriţoiu, lector univ.dr. Ioan–Alexandru Aldea şi lector Marius Ciută pentru colaborarea binevoitoare.

Sunt şi colegi din străinătate cărora le datorez gânduri bune şi mulţumiri. În primul rând dr. Horváth Ferenc de la Muzeul „Móra Ferenc” din Szeged, prof.dr. Bernhard Hänsel (Berlin), prof.dr. Harald Haptmann (Heidelberg, actualmente la Istambul), prof.dr. Wolfram Schier (Würtzburg) şi multor altora cu care ne-am întâlnit, fie în timpul documentărilor din străinătate, fie la congrese şi simpozioane internaţionale.

Tuturor le voi rămâne recunoscător !

 

 

Sibiu la 1 februarie 2001

 

Dr. Sabin Adrian Luca