Cuprins (Content)

 AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş – Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞ–LUNCĂ, I. THE 1992–1995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII, ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 ฉ copyright: Sabin Adrian Luca,Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean ๎n Context European (IPTCE)

 

Coperta 1   / Coperta 2 / Cuprins (Content)

 

EXPLICAŢIA ILUSTRAŢIILOR

 

Lista 1

Lista hărţilor

Harta 1. Mureşul mijlociu ๎ntre Turdaş şi Orăştie. 1 = aşezarea neo–eneolitică de la Turdaş–Luncă; 2 = aşezarea turdăşeană de la Pricaz; 3 = aşezarea Coţofeni dintre Turdaş şi Pricaz; 4 = aşezarea turdăşeană de la Orăştie–Dealul Pemilor, punct X2; 5 = aşezarea neo–eneolitică de la Orăştie–Dealul Pemilor, punct X1.

Harta 2. Ridicarea topografică a aşezării neolitice de la Turdaş–Luncă. Nehaşurat = săpăturile dintre anii 1992–1995. Haşurat = săpăturile dintre anii 1996–1998.

 

Lista 2

Lista planurilor

Plan 1. Localizarea aşezării neo–eneolitice de la Turdaş–Luncă (La luncă). A = zona centrală (aici s-au cercetat suprafeţele S I/1992–1993, S II/1994–1995 şi caseta C3/1993); B = zona de vest (aici s-au cercetat casetele C1–2/1993 şi C4–5/1994–1995); C = zona de est; D = zona mormโntului de inhumaţie, M1, salvat ๎n vara anului 1995.

Plan 2. a = suprafaţa S II/1994–1995, resturi de locuinţe ale nivelului intermediar (II), plan orizontal: A. Fragment din zidul de chirpici al unei construcţii de suprafaţă, cu gropi de pari şi stโlpi. Pe latura de nord-vest se observă un cuptor (vatră cu gardină ?), avโnd două faze de refacere. Către centrul suprafeţei (reprezentat cu linie punctată) se observă resturile de la fundul gropii rituale de fundare a locuinţei L2/1994–1995. B. Fragment dintr-un zid de chirpici; b = suprafaţa S II/1994–1995, planul orizontal al complexelor de pe fundul (sterilul arheologic) săpăturii; c = stratigrafia verticală a peretelui de est a suprafeţei S II/1994–1995; d = stratigrafia verticală a peretelui de sud a suprafeţei S II/1994–1995.

Plan 3. a = stratigrafia orizontală a locuinţei L1/1992 şi intersecţia (suprapunerea) acesteia cu B1/1992; b = peretele de locuinţă prăbuşit descoperit ๎n suprafaţa S I/1992–1993.

Plan 4. a = stratigrafia verticală a peretelui de nord al casetei C1/1993; b = mormโntul M1/1995; c = stratigrafia verticală a peretelui de sud al casetei C3/1993; d = stratigrafia verticală a peretelui de nord al casetei C4/1994–1995.

Plan 5. a = stratigrafia verticală a peretelui de sud al suprafeţei S I/1992–1993; b = stratigrafia orizontală a complexelor de pe fundul (steril) suprafeţei S I/1992–1993.

 

Lista 3

Lista figurilor

Fig. 1. Turdaş–Luncă. Unelte de silex.

Fig. 2. Turdaş–Luncă. 1, 4-7, 10-16, 18 = topoare de piatră şlefuită; 2-3, 8 = unelte de os şi corn; 9 = nucleu de silex; 17 = greutate de piatră.

Fig. 3. Turdaş–Luncă. 1 = fragment de statuetă (?); 2-3, 9 = amulete; 4 = verigă de cupru; 5-7, 10-11, 14 = topoare de piatră şlefuită; 8, 12 = piese de plastică ๎n lut; 15 = pisălog de piatră; 13 = vas-altar.

Fig. 4. Turdaş–Luncă. Plastică ๎n lut.

Fig. 5. Turdaş–Luncă. 1 = tăbliţă de lut cu semne incizate; 8, 12 = plastică ๎n lut; 2 = vas miniatural; 3-4 = fragmente de vase – strecurătoare / afumătoare; 5-6, 9 = amulete; 7, 10 = vase miniaturale; 11 = import cultural Precucuteni.

Fig. 6. Turdaş–Luncă. Cap cu faţa mascată realizat din gresie.

Fig. 7. Turdaş–Luncă. 6-8, 10-11, 14-15 = plastică; 1-5, 9, 12-13 = ceramică.

Fig. 8. Turdaş–Luncă. 1-2, 4 = greutăţi; 3 = lustruitor pentru ceramică; 6 = amulet㠖 pandantiv; 5 = fragment ceramic pictat.

Fig. 9. Turdaş–Luncă. 1-7, 9-10 = greutăţi din lut; 8 = greutate din piatră.

Fig. 10. Turdaş–Luncă. 1 = mărgea din lut; 2 = amuletă; 3 = lingură din lut; 4-7 = greutăţi de lut; 8 = topor din piatră şlefuită.

Fig. 11. Turdaş–Luncă. Greutăţi din lut.

Fig. 12. Turdaş–Luncă. Ceramică.

Fig. 13. Turdaş–Luncă. Ceramică.

Fig. 14. Turdaş–Luncă. Ceramică.

Fig. 15. Turdaş–Luncă. Ceramică (6-7, 9, 11-12 = fragmente incizate; 5 = fragment ceramic ornamentat cu motive lustruite; 7, 12 = fragmente ceramice pictate).

Fig. 16. Turdaş–Luncă. Ceramică.

Fig. 17. Turdaş–Luncă. Ceramică.

Fig. 18. Turdaş–Luncă. 1-6, 8-10 = ceramică; 7 = picior de altăraş din lut.

Fig. 19. Turdaş–Luncă. Ceramică.

Fig. 20. Turdaş–Luncă. Ceramică.

Fig. 21. Turdaş–Luncă. Ceramică.

Fig. 22. Turdaş–Luncă. Ceramică.

Fig. 23. Turdaş–Luncă. Ceramică.

Fig. 24. Turdaş–Luncă. Ceramică (3 = fragment ceramic incizat).

Fig. 25. Turdaş–Luncă. Ceramică (1 = fragment ceramic pictat; 2 = fragment ceramic incizat – lustruit; 3-9 = fragmente ceramice incizate).

Fig. 26. Turdaş–Luncă. Ceramică (1, 3, 5 = fragmente ceramice incizate).

Fig. 27. Turdaş–Luncă. Ceramică (1, 4-8 = fragmente ceramice incizate; 6-7 = fragmente ceramice pictate; 2 = vas cu utilizare specială; 3 = picior miniatural din lut).

Fig. 28. Turdaş–Luncă. Ceramică (1-3, 6, 9-10 = fragmente ceramice incizate; 4-6 = fragmente ceramice pictate cu bitum; 2, 6 = fragmente ceramice pictate cu roşu, după ardere, pe registre ornamentale dispuse ๎ntre incizii).

Fig. 29. Turdaş–Luncă. Ceramică (1-3 = fragmente ceramice incizate).

Fig. 30. Turdaş–Luncă. Ceramică ornamentată prin incizare.

Fig. 31. Turdaş–Luncă. Ceramică ornamentată prin incizare (16 = fragment ceramic neornamentat).

Fig. 32. Turdaş–Luncă. Ceramică (2, 4, 6-7 = fragmente ceramice incizate; 3 = fragment ceramic pictat cu roşu ๎ntre registrele incizate; 5 = fragment ceramic pictat cu negru ๎nainte (?) de ardere).

Fig. 33. Turdaş–Luncă. Ceramică (9 = fragment ceramic ornamentat cu incizii pe fundul vasului; 2 = import cultural Precucuteni).

Fig. 34. Turdaş–Luncă. Ceramică ornamentată prin tehnica incizării (13 = strecurătoare / afumătoare; 14, 16 = fragmente ceramice neornamentate).

Fig. 35. Turdaş–Luncă. Ceramică (2, 5, 7 = fragmente ceramice incizate).

Fig. 36. Turdaş–Luncă. Ceramică (1, 6-7, 10, 12 = fragmente ceramice incizate; 5, 8 = importuri culturale Precucuteni); 9 = amprentă de talpă umană pe o bucată de chirpic.

Fig. 37. Turdaş–Luncă. Ceramică (1-2, 7-14 = fragmente ceramice neornamentate).

Fig. 38. Turdaş–Luncă. Ceramică (3-8, 10-17, 19-21, 23 = fragmente ceramice ornamentate).

Fig. 39. Turdaş–Luncă. Ceramică (1-11, 13, 15-16 = fragmente ceramice ornamentate).

Fig. 40. Turdaş–Luncă. Ceramică (2-7 = fragmente ceramice ornamentate).

Fig. 41. Turdaş–Luncă. Ceramică (1, 4, 7 = fragmente ceramice ornamentate).

Fig. 42. Turdaş–Luncă. Ceramică (2-5, 7-8 = fragmente ceramice ornamentate).

Fig. 43. Turdaş–Luncă. Ceramică (2 = fragment ceramic ornamentat).

Fig. 44. Turdaş–Luncă. Ceramică (1-2 = fragmente ceramice ornamentate).

Fig. 45. Turdaş–Luncă. Ceramică (3 = fragment ceramic ornamentat).

Fig. 46. Turdaş–Luncă. Ceramică (5-6, 9, 11-15, 17, 19 = fragmente ceramice ornamentate).

 

Lista 4

Lista planşelor

Pl. I. Evoluţia formelor ceramice ale nivelului I (vechi ๎n partea centrală) de la Turdaş–Luncă.

Pl. II. Evoluţia formelor ceramice ale nivelului II – inferior (partea centrală) de la Turdaş–Luncă.

Pl. III. Evoluţia formelor ceramice ale nivelului II – superior (partea centrală; I partea de vest) de la Turdaş–Luncă.

Pl. IV. Evoluţia formelor ceramice ale nivelului III (nou ๎n partea centrală; II ๎n partea de vest) de la Turdaş–Luncă.

Pl. V. Evoluţia formelor ceramice ale nivelului Coţofeni (III din partea de vest) de la Turdaş–Luncă.

Pl. VI. Dată C14 de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2. Os de animal. Deb–5762. Bordeiul B1/1992–1993.

Pl. VII. Dată C14 de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2. Calotă craniană umană. Deb–5775. Bordeiul B2/1994.

Pl. VIII. Dată C14 de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2. Calotă craniană umană. Deb–5765. Bordeiul B2/1994.

 

Lista 5

Repartizarea materialelor arheologice exemplificate ๎n figuri

pe nivele, complexe de locuire şi suprafeţe sau casete

Fig. 1. Nivelul III, locuinţa L2/1994–1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 2. 3 = nivelul I, bordeiul B1/1992, material recoltat din suprafaţa S I. 1-2, 12, 15, 17-18 = locuinţa L1/1992, material recoltat din suprafaţa S I, nivelul II – superior. 9, 11= nivelul II – inferior, bordeiul B3/1993, material recoltat din caseta C3. 4-8, 10, 12-16 = nivelul III (din strat).

Fig. 3. 2-15 = nivelul III, locuinţa L2/1994–1995, material recoltat din suprafaţa S II. 1 = nivelul III, zona de vest (din strat).

Fig. 4. 1-3, 5 = nivelul II – superior, locuinţa L1/1992, material recoltat din suprafaţa S I. 4, 6 = nivelul III (din strat).

Fig. 5. 1 = nivelul I, bordeiul B1/1992, material recoltat din suprafaţa S I. 2, 5, 7-8, 10-12 = nivelul II – superior, locuinţa L1/1992, material recoltat din suprafaţa S I. 3-4 = nivelul III (din strat).

Fig. 6. Nivelul III, locuinţa L2/1994–1995, material recoltat din suprafaţa S II (groapa rituală de fundare a locuinţei).

Fig. 7. 1-5, 9-12 = nivelul II – inferior, bordeiul B3/1993, material recoltat din caseta C3. 6-8, 13-15 = nivelul II – superior, locuinţa L4/1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 8. Nivelul II – superior, locuinţa L1/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 9. Nivelul III, locuinţa L2/1994–1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 10. 2-3, 8 = nivelul II – superior, locuinţa L4/1995, material recoltat din suprafaţa S II. 1, 4-7 = nivelul III, locuinţa L2/1994–1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 11. Nivelul III, locuinţa L2/1994–1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 12. Nivelul I, bordeiul B1/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 13. Nivelul I, bordeiul B1/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 14. Nivelul II – superior, locuinţa L4/1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 15. Nivelul I, bordeiul B1/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 16. 5 = nivelul I, bordeiul B2/1992–1993, material recoltat din suprafaţa S I. 1-4, 6 = nivelul II – inferior, bordeiul B3/1993, material recoltat din caseta C3.

Fig. 17. Nivelul I, bordeiul B1/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 18. 1-2, 4-10 = nivelul II – inferior, bordeiul B3/1993, material recoltat din caseta C3. 3 = nivelul III, zona de vest, material recoltat din caseta C1.

Fig. 19. Nivelul II – superior, locuinţa L4/1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 20. Nivelul II – superior, locuinţa L1/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 21. Nivelul I, bordeiul B2/1992–1993, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 22. 1, 4-5, 7-8 = nivelul II – inferior, bordeiul B4/1995, material recoltat din suprafaţa S II. 2-3, 6, 9-10 = nivelul II – superior, locuinţa L4/1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 23. Nivelul II (materiale din stratul de cultură).

Fig. 24. 1-5, 7, 9-10 = nivelul II – inferior (materiale din strat). 8 = nivelul II (materiale din stratul de cultură).

Fig. 25. Nivelul I, bordeiul B1/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 26. Nivelul II – superior, locuinţa L1/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 27. Nivelul II – inferior, bordeiul B4/1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 28. 1, 3, 6, 8, 10 = nivelul II – inferior, bordeiul B4/1995, material recoltat din suprafaţa S II. 2, 4-5, 7, 9 = nivelul II – superior, locuinţa L4/1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 29. 2-3, 6 = nivelul II – inferior, bordeiul B4/1995, material recoltat din suprafaţa S II. 4-5 = nivelul II – superior, locuinţa L4/1995, material recoltat din suprafaţa S II. 1 = nivelul II, zona de vest (din stratul de cultură).

Fig. 30. 2, 4, 7-10, 12-13 = nivelul I, bordeiul B1/1992, material recoltat din suprafaţa S I. 3, 5, 11 = nivelul II – inferior, bordeiul B3/1993, material recoltat din caseta C3. 6 = nivelul III (material din stratul de cultură) 1 = nivelul I, zona de vest (material din stratul de cultură).

Fig. 31. Nivelul I, bordeiul B1/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 32. 1-3, 5-7 = nivelul II – inferior, bordeiul B3/1993, material recoltat din caseta C3. 4 = nivelul II – superior, locuinţa L1/1992, material recoltat din suprafaţa S I. 8-13 = nivelul II (material din stratul de cultură).

Fig. 33. Nivelul II – inferior, bordeiul B3/1993, material recoltat din caseta C3.

Fig. 34. 1-10, 12-15, 17 = nivelul II – inferior, bordeiul B3/1993, material recoltat din caseta C3. 11, 16, 18 = nivelul II, zona de vest, material recoltat din caseta C4.

Fig. 35. Nivelul I, bordeiul B1/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 36. 5, 7-8, 10, 13-15 = nivelul II – inferior, bordeiul B4/1995, material recoltat din suprafaţa S II. 9 = nivelul II – superior, locuinţa L1/1992, material recoltat din suprafaţa S I. 1-4, 6, 11-12 = nivelul III, locuinţa L3/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 37. 1, 3-8, 12-14 = nivelul II – inferior, bordeiul B3/1993, material recoltat din caseta C3. 2, 9-11 = nivelul III, locuinţa L3/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 38. Nivelul III, locuinţa L3/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 39. Nivelul III, locuinţa L3/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 40. Nivelul III, locuinţa L3/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 41. Nivelul III, locuinţa L3/1992, material recoltat din suprafaţa S I.

Fig. 42. 1, 4, 8 = nivelul II – inferior, bordeiul B3/1993, material recoltat din caseta C3. 10 = nivelul III, locuinţa L3/1992, material recoltat din suprafaţa S I. 2-3, 5-7, 11 = nivelul II, zona de vest, material recoltat din caseta C4.

Fig. 43. Nivelul III, locuinţa L2/1994–1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 44. Nivelul III, locuinţa L2/1994–1995, material recoltat din suprafaţa S II.

Fig. 45. Nivelul II – inferior, bordeiul B3/1993, material recoltat din caseta C3. 3 = nivelul III, zona de vest, material recoltat din caseta C2.

Fig. 46. Nivelul III, zona de vest, material recoltat din caseta C1.


 

Lista 6

Lista dispunerii materialelor arheologice

๎n funcţie de repartizarea lor pe complexele arheologice (locuinţe)

cercetate ๎ntre anii 1992–1995 ๎n situl de la Turdaş–Luncă

Bordeiul B1/1992, nivelul I, suprafaţa S I (Fig. 2/3; 5/1; 12-13; 15; 17; 21; 30/2, 4, 7-10, 12-13; 31; 35).

Bordeiul B2/1992–1993, nivelul I, suprafaţa S I (Fig. 16/5; 21).

Bordeiul B3/1993, nivelul II – inferior, caseta C3 (Fig. 2/11; 7/1-5, 9-12; 16/1-4, 6; 18/1-2, 4-10; 30/ 3, 5, 11; 32/1-3, 5-7; 33; 34/1-10, 12-15, 17; 37/1, 3-8, 12-14; 42/1, 4, 8; 45).

Bordeiul B4/1995, nivelul II – inferior, suprafaţa S II (Fig. 22/1, 4-5, 7-8; 27; 28/1, 3, 6, 8, 10; 29/2-3, 6; 36/5, 7-8, 10, 13-15).

Locuinţa L1/1992, nivelul II – superior, suprafaţa S I (Fig. 2/17-18; 4/1-3, 5; 5/2, 5, 7-8, 10-12; 8; 20; 26; 32/4; 36/9).

Locuinţa L2/1994–1995, nivelul III, suprafaţa S II (Fig. 1; 3/2-15; 6; 9; 10/1, 4-7; 11; 43-44).

Locuinţa L3/1992, nivelul III, suprafaţa S I (Fig. 36/1-4, 6, 11-12; 37/2, 9-11; 38-41; 42/10).

Locuinţa L4/1995, nivelul II – superior, suprafaţa S II (Fig. 7/6-11, 13-15; 10/2-3, 8; 14; 19; 22/2-3, 6, 9-10; 28/2, 4-5, 7, 9; 29/4-5).

 

Lista 7

Lista dispunerii materialelor arheologice cercetate ๎ntre anii 1992–1995,

๎n funcţie de repartizarea lor pe zone de cercetare şi pe tipuri de unităţi de cercetare ale sitului de la Turdaş–Luncă

Suprafaţa S I/1992–1993 (Fig. 2/3, 17-18; 2/4-8, 10, 12-16; 4-5; 8; 12-13; 15; 16/5; 17; 20-21; 25-26; 30/2-13; 31; 32/4; 35; 36/1-4, 6, 9, 11-12; 37/2, 9-11; 38-41; 42/10).

Suprafaţa S II/1994–1995 (Fig. 1;  3/2-15; 6; 7/6-11, 13-15; 9; 10-11; 14; 19; 22-24; 27-29; 32/8-13; 36/5, 7-8, 10, 13-15; 43-44; 45).

Caseta C1/1993 (Fig. 3/1; 18/3; 46).

Caseta C2/1993 (Fig. 30/1; 45/3).

Caseta C3/1993 (Fig. 2/9, 11; 7/1-5, 9-12; 16/1-4, 6; 18/1-2, 4-10; 32/1-3, 5-7; 33; 34/1-10, 12-15, 17; 37/1, 3-8, 12-14; 42/1, 4, 8).

Caseta C4/1994–1995 (Fig. 34/11-16, 18; 42/2-3, 5-7, 11).

Caseta C5/1994–1995 (neilustrat).

 

Lista 8

Lista dispunerii materialelor arheologice cercetate ๎ntre anii 1992–1995,

๎n funcţie de repartizarea lor pe nivelele de locuire

ale sitului de la Turdaş–Luncă (zona centrală)

Nivelul I (Fig. 2/3; 5; 12-13; 15; 16/5; 17; 21; 25; 30/2, 4, 7-10, 12-13; 31; 35).

Nivelul II – inferior (Fig. 2/9, 11; 7/1-5, 9-12; 16/1-4, 6; 18/1-2, 4-10; 22/1, 4-5, 7-8; 24/1-5, 7, 9-10; 27; 28/1, 3, 6, 8, 10; 29/2-3, 6; 30/3, 5, 11; 32/1-3, 5-7; 33; 34/1-10, 12-15, 17; 36/5, 7-8, 10, 13-15; 37/1, 3-8, 12-14; 42/1, 4, 8; 45).

Nivelul II – superior (Fig. 2/1-2, 12, 15, 17-18; 4/1-3, 5; 7/6-11, 13-15; 8; 10/2-3, 8; 14; 19-20; 22/2-3, 6, 9-10; 26; 28/2, 4-5, 7, 9; 29/4-5; 32/4; 36/9).

Nivelul II – din strat (Fig. 23; 24/8; 32/8-13).

Nivelul III (Fig. 1; 2/4-8, 10, 12-16; 3; 4/4, 6; 5/3-4; 6; 9; 10/1, 4-7; 11; 30/6; 36/1-4, 6, 11-12; 37/2, 9-11; 38-41; 42/10; 43-44).

 

Lista 9

Lista dispunerii materialelor arheologice cercetate ๎ntre anii 1992–1995,

๎n funcţie de repartizarea lor pe nivelele de locuire

ale sitului de la Turdaş–Luncă (zona de vest)

Nivelul I (Fig. 30/1).

Nivelul II (Fig. 29/1; 34/11-16, 18; 42/2-3, 5-7, 11; 45/3).

Nivelul III (Fig. 3/1; 18/3, 46).