Cuprins (Content)

 AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş – Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞ–LUNCĂ, I. THE 1992–1995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII,ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 © copyright: Sabin Adrian Luca; Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta 1   / Coperta 2/ Cuprins (Content)

ANEXA 2

Descrierea mineralogică a silexurilor

 de la Orăştie–Dealul Pemilor, jud. Hunedoara

Materialele arheologice au fost descrise de geologul Viorel Ciuntu

(Muzeul Brukenthal Sibiu; Secţia de Ştiinţele naturii)

 

Annex 2

Mineralogical description of the silex found at Orăştie–Dealul Pemilor, Hunedoara county

The archaeological materials have been described by the geologist Viorel Ciuntu (Brukenthal Museum, Sibiu; Natural Science Department)

The pieces are to be found in the collection belonging to the Ancient and Medieval History Department within the Lucian Blaga University, Sibiu and proceed from the research made on the terraces with prehistoric settlements in 1992.

 

Piesele se află în colecţiile Catedrei de Istorie antică a Facultăţii de Litere, Istorie şi Jurnalistică din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi provin din periegheze efectuate pe terasa cu locuiri preistorice efectuate în anii 1992.

 

SLB 1502. Opal cenuşiu slab violaceu, cu crustă silicioasă albicioasă, rulat, cu spărtură concoidală; în masa piesei se observă venule fine de hidroxizi de fier.

SLB 1503. Galet (decimetric) de opal jaspoid ocru–maroniu deschis, cu o rulare evidentă, cu concavităţi de levigare şi numeroase fisuri. Pe alocuri se observă pelixule de oxizi de fier şi mangan. Luciul pe suprafaţa de rulare este răşinos, iar în spărtura neregulată este de la slab ceros la mat.

SLB 1504. Galet perfect rulat (decimetric) de culoare neagră–cenuşie pe suprafaţa rugoasă de rulare, constituit dintr-o masă silicioasă opaloidă cu trecere spre jasp, albă–gălbuie, cu mici zone feruginoase. Luciul este slab ceros spre mat, iar spărtura neregulată la aşchioasă.

SLB 1505. Opal comun, ocru–cenuşiu, cu uşoare rubanări, având spărtura concoidală la aşchioasă, cu o rulare evidentă şi rugozităţi de levigare.

SLB 1506. Jasp–opal ocru–gălbui închis, tigrat, cu fine venule neregulate cenuşii închise în masa fragmentului, care prezintă un luciu ceros la mat, cu spărtura aşchioasă la slab concoidală, pe alocuri.

SLB 1507. Jasp–opal, alb cenuşiu, cu impregnaţii limonitice parţiale şi spărtură aşchioasă. Luciul mat la semiceros.

SLB 1508. Fragment de galet opaloid albicios la slab gălbui, cu concavităţi şi microfisuri pe suprafaţa rulată, cu slabe cruste silicioase impregnate cu oxizi de fier.

SLB 1509. Opal comun, ocru deschis, cu urme de rulare şi peliculă silicioasă cenuşie–gălbuie, microporoasă, cu spărtură concoidală, pe alocuri cu mici enclave de material detritic cimentat, de tip grezos.

SLB 1510. Opal comun, galben–ocru, cu numeroase impregnaţii punctiforme şi venule cenuşii–negricioase de hidroxizi de mangan. Spărtura aşchioasă la concoidală, iar luciul semiceros.

SLB 1511. Opal comun, galben–ocru, masiv, mat, cu spărtură concoidală, cu luciu ceros pe suprafaţa de rulare, cu mici concavităţi de levigare.

SLB 1512. Galet de opal comun, rulat, cu microporozităţi de levigare, de culoare cenuşie–gălbuie, cu luciu mat spre ceros în spărtură şi luciu ceros la sticlos pe suprafaţa de rulare. Pe alocuri prezintă treceri spre calcedonie. Spărtura aşchioasă la concoidală.

SLB 1513. Jasp–opal, slab roşiatic cu pete negricioase de oxizi şi hidroxizi de mangan, cu urme de rulare şi crustă silicioasă albicioasă şi microconcavităţi de levigare, având spărtura aşchioasă şi luciul semigras.

SLB 1514. Jasp–opal rulat, de culoare cenuşie–gălbuie cu slabe nuanţe roşiatice, cu concavităţi de eroziune, luciu răşinos pe suprafaţa de rulare şi spărtură aşchioasă. În spărtura fragmentului este prezent un mulaj intern de gasteropod.

SLB 1515. Opal comun, cenuşiu cu nuanţe gălbui, datorate oxizilor ferici, cu spărtură aşchioasă la concoidală, cu luciul semigras şi evidente urme de rulare.

SLB 1516. Fragment de galet opaloid, cenuşiu spre ocru deschis, cu luciul mat, cu microporozitate evidentă pe suprafaţa rulată. Spărtura aşchioasă la concoidală.

SLB 1517. Jasp–opal semirulat, de culoare cenuşie–gălbuie, cu nuanţe slab–roşiatice, cu luciul mat spre ceros, în spărtură şi răşinoasă pe faţa de rulare, având spărtură neregulată, aşchioasă la concoidală.

SLB 1518. Opal jaspoid cenuşiu închis, cu rugozităţi pe suprafaţa de rulare, cu zone gălbui–albicioase neregulate în masa eşantionului. Luciul este slab ceros la mat în spărtura aşchioasă, pe alocuri neregulată şi ceros pe suprafaţa de rulare.

SLB 1519. Element rulat de opal comun, alb–cenuşiu, cu nuanţă slab violacee, cu venule foarte fine de oxizi de fier, cu spărtură concoidală şi luciu gras. Prezintă microporozităţi pe suprafaţa de rulare.

SLB 1520. Opal comun, cenuşiu, rulat, cu concavităţi de levigare, pe alocuri cu mici paiete de muscovit.

SLB 1521. Fragment opaloid de galet rulat, cu microporozităţi de levigare, de culoare gălbuie–cenuşie, cu luciul mat. Spărtura este aşchioasă la uşor concoidală. În masa piesei apar fine impregnaţii limonitice.

SLB 1522. Opal comun, rulat, cu treceri spre calcedonie, de culoare gălbuie–cenuşie deschisă. Luciul ceros–mat. Spărtură aşchioasă. Pe suprafaţa rulată apar microporozităţi de levigare.

SLB 1523. Opal comun, sub forma unui fragment de culoare ocru–gălbuie, cu spărtură aşchioasă. Luciul semigras. Prezintă o foarte slabă rubanare datorită alternanţei de fine straturi de silice divers colorată cu oxizi de fier şi dioxid de siliciu amorf.

SLB 1524. Opal comun, ocru, cu clare urme de rulare, spărtură concoidală, luciu slab răşinos şi impregnaţii foarte fine de limonit.

SLB 1525. Opal de culoare cenuşie–gălbuie deschisă, cu pete mici cenuşii, observându-se treceri spre calcedonie. Luciul este slab, ceros, iar spărtura aşchioasă.

SLB 1526. Calcedonie cu enclave de opal albicios, de culoare albă–cenuşie deschisă, cu tente gălbui. Semitranslucidă. Luciul slab ceros. Spărtura aşchioasă la slab concoidală.

SLB 1527. Jasp–opal, de culoare ocru–slab maronie, microgranular, cu spărtură aşchioasă la uşor concoidală.

SLB 1528. Opal comun, cu trecere spre calcedonie, de culoare ocru–închisă, cu spărtură aşchioasă la slab concoidală, cu luciu ceros. Pe alocuri apar paiete de muscovit.

SLB 1529. Opal brun–ocru, cu numeroase zone de culoare cenuşie–închisă spre neagră, datorate incluziunilor argilo–grafitoase, cu luciu slab ceros, cu spărtura aşchioasă.

SLB 1530. Opal comun, negru–cenuşiu, cu luciu mat la ceros, având spărtura concoidală şi prezentând slabe pelicule limonitice.

SLB 1531. Opal, calcedonie şi carneol cu pete neregulate în masa silicioasă a piesei, cu impregnaţii fine coloidale de oxizi de fier. Culoarea cenuşie cu nuanţe albicioase, gălbui şi roşietice. Spărtura aşchioasă. Luciul slab ceros la mat.

SLB 1532. Calcedonie (varietatea agat), rubanat, cu evidente benzi cenuşii închise, cenuşii albicioase, roşietice şi albicioase foarte slab albăstrui. Luciu este răşinos la semisticlos. Fragmentul prezintă o microzonă fin rugoasă de rulare. Spărtura este aşchioasă.

SLB 1533. Opal comun, ocru la slab maroniu, cu fenomene de rulare, cu spărtura aşchioasă la concoidală, cu luciu mat în spărtură şi semigras pe suprafaţa de rulare.

SLB 1534. Opal comun, de culoare maronie deschisă, cu pete şi venule cenuşii, cu spărtură concoidală şi mici concavităţi de levigare, pe alocuri tapisate cu cuarţ microcristalin şi paiete muscovitice.

SLB 1535. Opal comun, cu urme de rulare, de culoare ocru deschis, cu spărtură aşchioasă, slab concoidală, cu microporozităţi pe suprafaţa de rulare.

SLB 1536. Opal cenuşiu–albicios, cu uşoare impregnaţii feruginoase, cu spărtura aşchioasă la concoidală şi luciul slab ceros.

SLB 1537. Opal comun, de culoare ocru închis, cu impregnaţii punctiforme şi venule fine de oxizi şi hidroxizi fero–maniferi, cu spărtură aşchioasă la concoidală, prezentând microporozităţi de levigare şi având un luciu slab ceros.

SLB 1538. Opal slab gălbui–ocru spre cenuşiu, cu spărtură concoidală, luciul gras, eşantionul fiind slab impregnat cu oxizi de fier.

SLB 1539. Jasp ocru închis la roşu–vişiniu, cu aspect rugos pe suprafaţa de rulare. Luciu slab ceros în spărtura aşchioasă.

SLB 1540. Opal comun, cenuşiu–ocru cu spărtura concoidală, prezentând slabe impregnaţii limonitice şi un luciu semigras.

SLB 1541. Opal comun, de culoare ocru–gălbuie, cu spărtură concoidală, prezentând urme de rulare.

SLB 1542. Opal jaspoid, de culoare ocru–maronie deschisă, puternic impregnat cu hidroxizi ferici din coloidali. Spărtura aşchioasă şi luciul mat.

SLB 1543. Opal comun, cu suprafaţa de rulare evidentă, cu rugozităţi şi microfisuri de levigare, de culoare cenuşie la gălbuie–roşietică, cu luciu mat în spărtura aşchioasă slab concoidală, pe alocuri cu impregnaţii fin coloidale de oxizi şi hidroxizi de fier şi de mangan.

SLB 1544. Opal comun, cu spărtura aşchioasă la concoidală, de culoare cenuşie pătată, cu urme de rulare şi crustă fragmentară de silice albă–gălbuie, microrugoasă.

SLB 1545. Opal jaspoid ocru–bruniu, deschis, în spărtură şi cenuşiu închis pe suprafaţa de rulare, cu un luciu slab la mat, cu spărtura aşchioasă.

SLB 1546. Opal comun, cu trecere spre calcedonie, de culoare alb–gălbuie, cu impregnaţii punctiforme de oxizi de fier. Spărtura aşchioasă la slab concoidală şi luciu semiceros.

SLB 1547. Opal comun, cenuşiu cu tente gălbui şi venule fine de oxizi de fier şi mangan. Spărtura aşchioasă. Pe margini apare translucid. Prezintă luciu de răşină.

SLB 1548. Opal alb–cenuşiu, uşor violaceu, cu spărtură concoidală, cu impregnaţii de oxizi ferici, piesa prezentând o enclavă grezoasă.

SLB 1549. Opal comun, slab ocru–maroniu, cu evidente rubanări, semiconcentrice, pe margini prezentând aspecte translucide, spărtura fiind concoidală şi luciul semigras.

SLB 1550. Opal comun, ocru–gălbui deschis, cu spărtura concoidală, la aşchioasă, iar luciul semigras la mat.

SLB 1551. Opal ocru–maroniu, cu zone cenuşii deschise, neregulate, cu luciul ceros spre uşor sticlos, cu spărtura aşchioasă spre concoidală, mai ales spre marginile fragmentului.

SLB 1552. Opal comun, cenuşiu închis, cu urme de rulare, prezentând microporozităţi şi microfisuri de rulare. Spărtura este aşchioasă. Luciul slab ceros spre mat.

SLB 1553. Opal comun, cenuşiu închis, cu urme de rulare şi rugozităţi de levigare. Spărtura aşchioasă la slab concoidală, iar luciul este semiceros.

SLB 1554. Jasp negru–cenuşiu, semirulat, cu evidente rugozităţi de levigare pe suprafaţa de rulare. Luciul este mat pe partea rulată şi răşinos spre uşor sticlos în spărtura aşchioasă la slab concoidală. În spărtură se observă zone submilimetrice circulare de culoare albicioasă de natură silico–argiloase.

SLB 1555. Opal comun cu trecere spre calcedonie, fin granular la amorf, de culoare gălbuie, impregnat cu hidroxizi de fier şi mangan, pe alocuri. Prezintă urme de rulare şi rugozităţi de levigare.

SLB 1556. Opal comun, ocru gălbui, cu pete şi venule negricioase. Spărtura concoidală. Luciul semigras. Piesa este fin impregnată cu limonit amorf.

SLB 1557. Opal ocru–maroniu deschis, cu venule fine de culoare negricioasă, datorită oxizilor fero–manganoşi coloidali amorfi, insinuaţi în microfisuri. Luciul uşor ceros spre mat, iar spărtura aşchioasă neregulată.

SLB 1558. Opal comun, gălbui la verzui pal, cu fenomene de rulare şi spărtură concoidală. Pe alocuri apar mici paiete de muscovit.

SLB 1560. Jasp semirulat, cu rugozităţi de levigare evidente pe suprafaţa de rulare. Culoarea eşantionului este cenuşie. Spărtura aşchioasă la neregulată, pe a cărei suprafaţă se observă o coloraţie vişinie închisă cu nuanţe cenuşii spre margini şi gălbuie roşietică în centrul fragmentului, datorită prezenţei hematitului şi pirolizitului. Luciul este mat spre răşinos în spărtură şi răşinos la slab sticlos pe suprafaţa de rulare.

SLB 1561. Opal comun, ocru–gălbui, cu spărtură concoidală spre aşchioasă, cu luciu ceros la semisticlos, cu slabe urme de rulare şi fine impregnaţii de oxizi de fier şi mangan.

SLB 1562. Jasp–opal cu trecere spre carneol, de culoare cenuşie la ocru–roşiatică de vişină, cu rugozităţi fine pe suprafaţa de rulare. Luciul este mat pe partea rulată până la ceros spre slab sticlos în spărtura aşchioasă slab concoidală.

SLB 1563. Opal ocru–maroniu, cu benzi brunii cenuşii la cenuşii, cu rugozităţi fine pe suprafaţa de rulare, cu luciu ceros spre mat şi spărtură aşchioasă.

SLB 1564. Opal comun, ocru cenuşiu cu trecere spre calcedonie, cu evidente cavităţi de levigare. Spărtura este aşchioasă la concoidală. Prezintă impregnaţii fine de limonit.

SLB 1565. Opal cu trecere spre calcedonie, de culoare ocru–maronie deschisă, cu luciu răşinos la slab sticlos, cu venule albicioase calcedonice în masa fragmentului, care prezintă o spărtură aşchioasă.

SLB 1566. Opal comun cu trecere spre calcedonie, de culoare cenuşie deschisă, puternic rulat, cu spărtură concoidală, cu venule de calcedonie albicioasă translucidă.

SLB 1567. Opal comun, ocru–gălbui, cu spărtură concoidală, impregnat cu hidroxizi de fier, parţial rulat şi prezentând mici concavităţi parţial umplute cu material detritic necimentate, de tip nisipos.

SLB 1568. Jasp feruginos, roşu–maroniu, slab rubanat, cu puternice impregnaţii de hidroxizi de fier. Spărtura concoidală, luciul gras. Eşantionul prezintă pe alocuri slabe cruste subcristaline de silice de recristalizare.

SLB 1569. Fragment de galet rulat, de natură opaloidă, cu o culoare albă–cenuşie, cu nuanţe de ocru. Spărtura concoidală şi crustă silicioasă de recristalizare cu microporozităţi de levigare.

SLB 1570. Jasp–opal, ocru–gălbui, cu treceri spre calcedonie fin granulară, cu luciul slab ceros, spărtura aşchioasă la concoidală, fin impregnat cu limonit coloidal.

SLB 1571. Opal comun, cu urme de rulare şi crustă fină de material silicios de recristalizare sau redepunere, de culoare cenuşie–gălbuie, cu aspect mat şi spărtură neregulată la aşchioasă.

SLB 1572. Galet de opal comun, uşor rubanat, impregnat cu hidroxizi de fier, piesa având o culoare cenuşie uşor gălbuie spre albicioasă, pe alocuri cu urme de rulare şi microporozităţi de levigare.

SLB 1573. Opal comun, cu rulare evidentă, cu microconcavităţi de levigare, de culoare albicioasă–gălbuie, cu fine impregnaţii oxidice de fier şi mangan, cu spărtura aşchioasă la neregulată.

SLB 1574. Opal jaspoid, de culoare ocru–cenuşie pe suprafaţa de rulare şi ocru–tigrată cu cenuşiu în spărtură. Luciul este mat la slab ceros în spărtură şi răşinos pe suprafaţa de rulare în care apar unele microconcavităţi de levigare. Spărtura este aşchioasă la neregulată, pe alocuri uşor concoidală.

SLB 1575. Opal comun, de culoare ocru–închisă, cu spărtura concoidală la aşchioasă, cu slabe urme de rulare şi luciul semiceros.

SLB 1576. Opal comun, cenuşiu, semirulat, cu spărtura aşchioasă la concoidală şi luciul mat spre slab ceros.

SLB 1577. Opal cenuşiu cu nuanţe brunii închise, în masa căruia apar zone de trecere spre calcedonie gălbuie–albicioasă translucidă. Luciul este răşinos la uşor sticlos, iar spărtura aşchioasă la semiconcoidală.

SLB 1578. Opal cenuşiu închis, cu mici zone albicioase, cu luciu răşinos spre uşor sticlos, cu spărtura aşchioasă la concoidală, pe unele porţiuni ale piesei.

SLB 1579. Opal comun, ocru închis cu uşoare urme de rulare, cu impregnaţii fin colorate de oxizi de fier şi mangan, piesa având spărtura aşchioasă şi luciul ceros.

SLB 1581. Fragment aşchios la concoidal de silexit cenuşiu, cu urme de rulare şi microconcavităţi de levigare.

SLB 1582. Opal comun, ocru–gălbui, cu slabe impregnaţii de limonit amorf coloidal, prezentând o spărtură concoidală şi având prezente aspecte de rulare.

SLB 1583. Fragment de galet rulat de opal, de culoare ocru–cenuşie, prezentând microporozităţi pe suprafaţa de rulare. Spărtura concoidală la aşchioasă. Luciul semigras la mat. Prezintă fine impregnaţii limonitice în masa eşantionului.

SLB 1584. Opal comun, ocru gălbui, cu mici pete negre–cenuşii şi concavităţi de levigare. Spărtura aşchioasă şi luciu semimat.

SLB 1585. Opal rubanat, ocru–gălbui, cu spărtură concoidală şi urme de rulare.

SLB 1586. Opal comun, ocru–gălbui, cu urme de rulare şi spărtură concoidală, prezentând fine impregnaţii de limonit şi oxizi de mangan. Luciul este mat în spărtură şi semigras pe suprafaţa de rulare.

SLB 1587. Jasp–opal uşor feruginos, semirulat, de culoare roşiatică–gălbuie, cu spărtura aşchioasă, eşantionul fiind impregnat cu hidroxizi ferici.

SLB 1588. Jasp–opal gălbui–ocru spre maroniu deschis în spărtură şi brun–cenuşiu pe suprafaţa de rulare, cu pete şi venule albe–gălbui. Luciul este ceros pe suprafaţa de rulare rugoasă şi mat la slab ceros în spărtura aşchioasă.

SLB 1589. Galet fragmentar, parţial rulat, de culoare ocru–maronie deschisă, cu spărtura aşchioasă şi luciul semimat, proba fiind impregnată foarte fin cu hidroxid de fier.

SLB 1590. Opal comun, ocru–cenuşiu deschis, cu aspect pătat, cu urme de rulare şi microporozităţi de levigare pe suprafaţa de rulare. Spărtura este aşchioasă la concoidală, iar luciul semimat.

SLB 1591. Opal comun, cenuşiu cu tente alb–gălbui, cu spărtura aşchioasă la concoidală, cu porozităţi de rulare pe o porţiune a fragmentului.

SLB 1592. Opal comun, ocru–gălbui, cu fine impregnaţii coloidale limonitice, cu luciul semiceros în spărtură şi ceros spre sticlos pe suprafaţa de rulare. Spărtura aşchioasă.

SLB 1593. Opal comun, de tip silexitic, ocru–cenuşiu, cu slabe urme de rulare, cu impregnaţii feruginoase şi o mică geodă tapisată cu microcristale de cuarţ.

SLB 1594. Jasp–opal, cu urme clare de rulare, cu o culoare cenuşie, prezentând impregnaţii şi pelicule limonitice. Spărtura este slab concoidală la aşchioasă, iar luciul mat la semigras pe suprafaţa de rulare.

SLB 1595. Opal comun, cenuşiu–gălbui, cu luciu ceros, spărtură aşchioasă la concoidală. Sunt prezente paiete de muscovit şi slabe impregnaţii ferohidroxidice.

SLB 1596. Fragment de galet rulat, de culoare ocru–maronie, cu tente cenuşii, spărtura concoidală, prezentând rugozităţi de levigare pe suprafaţa rulată.

SLB 1597. Carneol–opal de culoare roşie–vişinie, cu microzone albicioase, în care apar porţiuni de culoare cenuşie închisă spre negricioasă. Luciul răşinos la slab sticlos spre mat în unele porţiuni. Spărtura este aşchioasă – neregulată la concoidală pe alocuri.

SLB 1598. Jasp–opal cenuşiu–închis, cu pete cenuşii deschise, cu luciul uşor ceros spre mat, cu spărtura aşchioasă la neregulată.

SLB 1599. Opal comun, gălbui–ocru, cu suprafaţa de rulare netedă şi spărtura concoidală, luciu ceros, cu unele fisuri datorate cioplirii.

SLB 1600. Opal comun (cu mici zone de calcedonie albicioasă) de culoare ocru–slab maronie, cu spărtura concoidal–aşchioasă, translucid pe marginile de cioplire, cu microporozităţi de levigare pe suprafaţa de rulare.

SLB 1601. Calcedonie (varianta agat) de culoare cenuşie la slab roşietică şi cenuşiu–albicioasă, rubanarea fiind evidentă, cu rugozităţi fine pe suprafaţa de rulare, opacă la slab translucidă, cu luciul mat pe partea rulată şi ceros la slab sticlos în spărtura aşchioasă.

SLB 1602. Galet fragmentar, de culoare cenuşie–gălbuie la ocru, cu suprafaţa evidentă de rulare, având spărtură aşchioasă şi luciul semigras.

SLB 1603. Opal ocru–cenuşiu deschis, cu zone albicioase marginale, cu luciu ceros la mat şi spărtura aşchioasă.

SLB 1604. Opal comun, ocru–cenuşiu, rulat, cu spărtura concoidală şi impregnaţii de hidroxizi fero–manganoşi.

SLB 1605. Opal comun, cenuşiu, cu suprafaţa rulată, luciul semiceros în spărtura concoidală şi ceros uşor sticlos pe suprafaţa rulată. Fragmentul de galet prezintă o creastă alb–gălbuie silicioase cu microporozităţi de redepunere.

SLB 1606. Opal comun, semirulat, de culoare cenuşie uşor gălbuie, cu luciu semiceros şi spărtură concoidală. Apar fine impregnaţii limonitice coloidal–amorfe.

SLB 1607. Jasp–opal, gălbui–roşietic, semirulat, cu spărtura concoidală, prezentând microporozităţi şi concavităţi de levigare.

SLB 1608. Opal comun, de culoare albă–gălbuie spre galbenă–ocru, cu spărtura aşchioasă, existând microconcavităţi de levigare, acoperite de fine pelicule limonitice.

SLB 1609. Opal comun, cenuşiu–ocru, cu aspect marmorean, cu spărtură aşchioasă la concoidală, cu mici cavităţi de levigare (spălare), luciul fiind semigras, piesa prezentând microporozităţi de erodare naturală.

SLB 1610. Opal comun, galben ocru, cu rulare evidentă, având spărtura concoidală şi luciul ceros spre răşinos. Apar frecvente impregnaţii hidroxi–ferice.

SLB 1611. Fragment rulat de opal comun de culoare cenuşie deschisă, cu spărtură concoidală, cu fenomene de erodare pe suprafaţa rulată.

SLB 1612. Opal comun, gălbui–ocru, cu fenomene de rulare, cu spărtura concoidală şi luciu gras. Prezintă o slabă rubanare, cu fine venule albe–gălbui de calcedonie.

SLB 1613. Jasp–opal, brun–cenuşiu, cu microzone ocru–gălbui, cu luciu răşinos la ceros şi spărtura aşchioasă spre concoidală.

SLB 1614. Fragment de galet opaloid, parţial rulat, de culoare cenuşie slab brunie, cu impregnaţii foarte fine limonitice şi microporozităţi pe suprafaţa de rulare. Piesa prezintă un luciu semimat.

SLB 1615. Opal comun, cenuşiu cu nuanţe ocru–gălbui, datorate impregnaţiilor foarte fine de oxizi hidrataţi de fier. Luciul slab răşinos spre mat, iar spărtura aşchioasă.

SLB 1616. Opal de culoare ocru–cenuşie cu slabe nuanţe gălbui–verzui (datorate prezenţei fierului bivalent) şi microzone mai roşietice (în care apare fierul trivalent). Pe suprafaţa de rulare apar rugozităţi de erodare. Luciul este răşinos în spărtura aşchioasă la slab concoidală.

SLB 1617. Opal gălbui la ocru tigrat în spărtură şi cenuşiu pe suprafaţa de rulare, cu microconcavităţi de eroziune, cu luciu mat pe partea rulată şi slab ceros în spărtura aşchioasă.

SLB 1618. Opal comun, cenuşiu închis, cu suprafaţa de rulare clară, cu microporozităţi de levigare, cu spărtura aşchioasă la concoidală. Luciu mat în spărtură şi lucios–ceros spre semisticlos pe suprafaţa de rulare. Apar fine pelicule argilo–limonitice de depunere secundară.

SLB 1619. Calcedonie brun–cenuşie, cu microzone alb cenuşii, cu transluciditate spre marginile piesei, cu luciu gras spre sticlos şi spărtura aşchioasă la slab concoidală, prezentând, fragmentar, o mică suprafaţă de rulare.

SLB 1620. Opal negru cenuşiu închis, cu spărtura concoidală netă şi slabe urme de rulare. În microconcavităţile de levigare apar uşoare impregnaţii limonitice.

SLB 1621. Jasp–opal cenuşiu cu nuanţe maronii, cu microrugozităţi de levigare pe suprafaţa de rulare, cu luciul mat la slab răşinos, cu spărtura aşchioasă la uşor concoidală pe margini.

SLB 1622. Opal–carneol cu trecere spre calcedonie, de culoare alb cenuşie cu nuanţe roşcate, semirulat, cu spărtura aşchioasă şi luciu de ceară. Apar microporozităţi de levigare. Se observă o venulă de calcedonie, de circa 2 mm grosime, de culoare uşor maronie.

SLB 1623. Opal de culoare ocru–maronie cu slabe nuanţe cenuşii spre margine, cu luciul la răşinos şi spărtura aşchioasă.

SLB 1624. Opal jaspoid maroniu uşor cenuşiu, cu luciul mat la slab ceros şi spărtura aşchioasă.

SLB 1625. Fragment de galet opaloid, cenuşiu–negricios, cu urme de rulare şi microporozităţi de levigare, cu spărtura neregulată la concoidală şi luciul ceros. Culoarea relativ închisă a piesei se datorează prezenţei în masa acesteia a materialului grafitos foarte fin pulverulent.

SLB 1627. Opal de culoare maronie, cu luciu ceros–răşinos şi spărtura concoidală la aşchioasă.

SLB 1628. Opal comun, ocru–maroniu, cu fine impregnaţii limonitice coloidale. Spărtura este aşchioasă la concoidală. Apar slabe urme de materiale detritice nisipos slab cimentat.

SLB 1629. Opal comun, negru cenuşiu, cu fine impregnaţii coloidale grafitoase, cu tente slab gălbui, datorită prezenţei limonitului. Luciul este ceros la slab sticlos, iar spărtura concoidală.

SLB 1630. Opal de culoare ocru–brunie deschisă, cu pete cenuşii, neregulat dispuse în masa eşantionului. Luciul ceros şi spărtura aşchioasă spre uşor concoidală.

SLB 1631. Opal, ocru maroniu, cu numeroase pete şi venule negricioase în masa fragmentului, care prezintă un luciu ceros la slab răşinos şi spărtura aşchioasă.

SLB 1632. Jasp–opal, ocru gălbui cu nuanţe maronii şi, pe alocuri, roşietice. Luciu ceros. Spărtura aşchioasă.

SLB 1633. Galet fragmentar, opaloid–silexitic, cenuşiu cu nuanţe gălbui, cu luciu ceros, prezentând microporozităţi de levigare pe suprafaţa de rulare. Spărtura concoidală. Micropelicule limonitice sunt prezente pe suprafaţa eşantionului.

SLB 1634. Silexit–fragment cu urme de rulare, de culoare cenuşie, cu spărtura concoidală şi o cavitate redusă.

SLB 1635. Galet de opal comun, puternic rulat, cu spărtura aşchioasă la concoidală, având culoare cenuşie–slab maronie la albicioasă–gălbuie, cu concavităţi şi microfisuri pe suprafaţa de rulare.