Cuprins (Content)

 AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş – Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞ–LUNCĂ, I. THE 1992–1995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII,ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 © copyright: Sabin Adrian Luca; Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta 1   / Coperta 2/ Cuprins (Content)

 

ANEXA 1

Fondul Zsófia von Torma de la Arhivele Naţionale ale statului – filiala Deva

Materialele au fost studiate de Alexandru Sonoc

(Universitatea Lucian Blaga Sibiu)

 

Fond: Societatea de Ştiinţe istorice şi arheologice a Comitatului Hunedoara –

Dr. Zsófia von Torma.

Pachet 40.

Dosarul nr. 1.

 

Annex 1

The Zsófia von Torma collection from the National States Archives – Deva branch

Materials have been studied by Alexandru Sonoc (Lucian Blaga University, Sibiu)

Collection: The historical and archaeological society of the Hunedoara county - Zsófia von Torma, Ph.D.

Package 40.

File no. 1.

 

1. Scrisoare a Z. von Torma către fratele ei, Torma Károly (1844); verso: ciornă de text adresat către d-l Agh (Antál ?).

2. Aufsätze Torma Sophie (1847) – şase file.

10. Poezie dedicată în 25 iulie 1853 Z. von Torma de către Dózsa Dániel.

11. Scrisoare adresată la 18 iulie de Z. von Torma redacţiei de la ziarul Családi ...

13. Á Magyarhoni Főldtani Társulat t. cz. Torma Zsófia úrhőlgyet rendestagnak ismerte és ezen ckelevet kiadni rendelte Kőlt Pesten 1868 februar 15 én.

14. A Szászvárosi ev. ref. Gymnasiumban r. tanitó Deak Lajos főlőtt ehmardott Búcsú Szavai Nagy–Enyedi 2-dik éves jogász. Branitskai Nagy Imrenek, Szászvároson Martius hó 5-kén 1869 ben.

18–19. Ziarul Magyar Polgár, X, 132 din 11 iunie 1876 (Cluj), p. 3, desene cu descoperiri de la Turdaş.

20. Programul de muzică uşoară din salonul hotelului Gróf Széchenyi István din Orăştie.

21. Programm für die in Broos am 21., 22., 23. und 24 August 1880 stattfindende Hauptversammlung des Gustav–Adolf–Vereines und die 33. Generalversammlung des Vereines für siebenbürgische Landeskunde: Fräulein Sofie von Torma hat die Besichtigung prähistorischen und paläontologischen Sammlungen während der Dauer der Vereinstage, von 7. Uhr Früh an, bis zum Beginne der Sitzungen, bereitwiligst freigestellt.

22–25. Correspondenz–Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, nr. 9, 10, 11 (Sept., Okt. u. Nov. 1880): Bericht über die XI. allgemeine Versammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft zu Berlin vom 5.–12. August in Verbindung mit der ersten Ausstelung vorgeschichtlicher und anthropologischer Funde Deutschlands vom 5.–21. August 1880 (Prof. Dr. Johannes Ranke, General Sekretär der Gesellschaft): A. Verzeichniss der Aussteller bei der Ausstellung-vorgeschitlicher und anthropologischer Funde Deutschlands – fila 24: Torma, Sofia v., Broos, Siebenbürgen; fila 24 sq. B. Mitglieder–Verzeichniss der XI. Versammlung: v. Torma, Fräulein, Gutbesitzerin, Broos in Siebenbürgen.

26–32. Scrisoare din 20 octombrie 1880 a Z. von Torma către Téglas T.

33–35. Anszug aus dem Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesselschaft. Sitzung am 11. November 1882 (E. Krause: Ein neues Verfahren zur Corservirung der Eisen–Alterthümer).

36–37. Desen pe pergament cu descoperiri arheologice de la Turdaş (funduri de vase sau tăbliţe?) – două file.

38. Decupaj de ilustraţie dintr-o revistă cu obiecte arheologice.

39. Decupaj (din AVSL ?) cu o statuetă–gravură.

40. Decupaj (din AVSL ?) cu o statuetă–gravură..

41. Decupaj de ilustraţie dintr-o revistă cu obiecte arheologice.

42. Decupaj de ilustraţie dintr-o revistă cu obiecte arheologice.

43. Decupaj de ilustraţie dintr-o revistă cu obiecte arheologice.

44. Decupaj (din AVSL ?) cu o statuetă–gravură..

45. Decupaj de ilustraţie dintr-o revistă cu obiecte arheologice.

46. Decupaj de ilustraţie dintr-o revistă cu obiecte arheologice.

47. Decupaj (din AVSL ?) cu o statuetă–gravură..

48. Decupaj de ilustraţie dintr-o revistă cu obiecte arheologice.

49. Decupaj de ilustraţie dintr-o revistă cu obiecte arheologice.

50–55. Extras dintr-o publicaţie maghiară cu descoperiri arheologice din zona Turdaş – Orăştie; pare a fi (după structură şi ilustraţie) traducerea articolului lui C. Gooss sau file din Hunyadvármegyei Tőrténete.

60–62. Extras din Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft (şedinţa extraordinară din 26 ianuarie 1895), A. Voss: Steinwerkzeugen mit Schäftungsrillen.

63. Articol (compunere) a Z. von Torma cu o descoperire (?) de obiect de bronz–ciornă.

64. Copie după un document medieval din anul 1412.

65. Document redactat în limba maghiară.

66–72. Extras de calendar cu înscrisuri financiare.

73. Document în legătură cu contele de Burgundia şi familia Torma (redactat în limba maghiară).

74–75. Document redactat în limba maghiară.

76. Carnet cu notiţe arheologice.

136. Document redactat în limba maghiară.

137–140. Privilegialis adiucatoria tradus în limba maghiară de Torma József (cu privire la familia Makray şi posesiunile ei din Comitatul Hunedoara, între care şi Nandru).

153–154. Präsenz-Liste der Theilnehmer an der Anthropologen- Versammlung zu Wien (5.–10. August 1889: f. 154: Fräulein Sophie v. Torma, aus Szászváros in Siebenbürgen).

155. Calcul bancar.

156–158. Document redactat în limba maghiară.

159. Discurs redactat în limbile germană şi franceză în care se arată importanţa colecţiei arheologice a Z. von Torma, scris de aceasta cândva după anul 1889.

160. Document redactat în limba maghiară.

161. Instrucţiuni de manipulare a maşinii electrice.

162. Document financiar redactat în limba maghiară.

164–169. Extras din Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft, Sitzung vom 30. April. 1898; A. Voss, Nadel, Fibel und Gürtelhaken.

170. Ciorna unei scrisori din anul 1898 către Dr. Schneller.

171. Ciorna unei scrisori adresate pe 16 decembrie 1896 de Z. von Torma împărătesei Elisabetha în legătură cu primirea în biblioteca imperială a lucrării sale Analogii etnografice (redactată în limba germană), dedicată arhiducelui Josef şi care arată asemănările cu tradiţia poporului nostru românesc.

172. Document redactat în limba germană.

173. Ziarul Hunyad. vegyes tartalmu megyei heti – kőzlőny (VIII, 17, din 26 aprilie 1884 – Deva): Cuvântarea ţinută lui Téglás Gábor cu privire la Urmele omului preistoric în Comitatul Hunedoarei.

174. Acelaşi ziar (XII, 14, din 7 aprilie 1888) – cu privire la sosirea ciangăilor la Deva.

176 sq. Ziarul Szászváros (III, 46 din 18 noiembrie 1899): necrologul Dr. Z. von Torma (ÉrdMúz, V–VII, 1899).

178. Chitanţă.

179. Decupaj dintr-un ziar maghiar despre un maghiar (Makray Aladár) care a ajuns în Mexic (Oaxaca, 1891). Din familia Makray face parte cumnatul Z. von Torma.

181. Document redactat în limba maghiară.

182 sq. Scrisoare a Bibliotecii Academiei Maghiare de Ştiinţe din Budapesta către Z. von Torma.

184. Bilet redactat în limba maghiară către Z. von Torma.

185. Bilet al Z. von Torma către contele Franz von Thun–Hohenstein, maior în rezervă al regimentului de dragoni nr. 14 Prinz von Winsidchgrätz de sub comanda preaînaltă a Înălţimii Sale Arhiducele Franz Ferdinand von Österreich.

186. Socoteli pentru cumpărarea de mărfuri.

187. Socoteli pentru cumpărarea de mărfuri.

188. Poem biblic redactat în limba maghiară.

190. Scrisoare redactată în limba maghiară.

191. Ciorna unei scrisori către Capitlul din Brünn (12 mai 1898).

192. Scrisoare din 23 martie 1900 a Societăţii Regele Franz Josef din Cluj şi a Editurii Societăţii Érdély Múzeum (redactată în limba maghiară).

193. Scrisoare de condoleanţe a moşierului I. Mihaiu din Orăştie (4 ianuarie 1900).

194. Scrisoare din 6 decembrie 1899 a Editurii Societăţii Érdély Múzeum (redactată în limba maghiară).

195. Chitanţă (redactată în limba maghiară).

196. Scrisoare din 27 noiembrie 1901 a bibliotecii Universităţii Regele Franz Josef din Cluj (redactată în limba maghiară).

197–216. Cărţi de vizită şi bilete (invitaţii):

            197. Sofie von Torma.

            198. Franz Liszt.

            199. Contesa de Hadik–Barkóczy.

            200. Prinţul Paul Poutjatin din St. Petersburg.

            201. Dr. Bűchler Mór din Hunedoara, medic superior al fabricii de fier a Regelui Ungariei.

            202. Cpt. Stipek şi soţia.

            203. Moşierul din Peştişul de Sus (Makray).

            204. Contesa Bertha Kornis, canonică a Capitlului din Brünn.

            205. Model de turnare al unui celt din bronz găsit în munţii de la graniţa de sud şi lucrat din Talkschiefer.

            206. Prinţul şi prinţesa Paul Poutjatin.

            207. Torma Zsófia.

            208. Móczár Gyula, D.D.S.

            209. Doamna de Torma–Makray (văduvă).

            210. Eszterházy János.

            211. Prinţul Paul Arsenievitch Poutjatin.

            212. Rupertushof (fotografie de clădire).

            213. Torma Zsófia (fotografie).

            214. Torma Zsófia (fotografie).

            215. Carla Stipek–Pehm.

            216. Torma Zsófia.

 

Dosar nr. 2/1860–1899.

Corespondenţă familială, acte şi însemnări de cheltuieli şi venituri ale Z. von Torma, membră a Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara

 

File no. 2/1860–1899.

Family correspondence, documents and expence and income notes of Z. von Torma, member of The Historical and Archaeological Society of the Hunedoara county.

 

1–2. Scrisoare către Torma Luiz (20 octombrie 1860).

3. Scrisoare către Torma Luiz (23 ianuarie 1861).

4–8. Scrisoare către Torma Zsófia (2 iulie 1868).

9–10. Scrisoare către Torma (?) László (9 octombrie 1870).

11–12. Scrisoare către Torma (?) László (14 decembrie 1870).

13. Scrisoare către Torma (?) László (7 martie 1871).

14. Document redactat în limba maghiară.

15–16. Document redactat în limba maghiară.

17–18. Scrisoare către Torma (?) László (23 mai 1887).

19–20. Scrisoare către Torma Luiz (2 martie 1872).

Urmează scrisori fragmentare nedatate, fără destinatar sigur, în limba maghiară.

 

Dosar nr. 3/1880–1899.

Note arheologice, cercetări şi studii de istorie, arheologie şi ştiinţe naturale

 

File no. 3/1880–1899

Archaeological notes, research and studies of history, archaeology and natural sciences

 

1–2. Însemnări cu privire la mitologie (text redactat în limba germană).

3. Arborele genealogic şi lista regilor Ungariei (până în secolul XVI, începând cu Álmos, tatăl lui Árpad).

4–5. Scrierea ebraică cu explicaţii de pronunţare.

6–7. Perioadele glaciare şi fauna lor.

8–11. Documente redactate în limba maghiară.

12. Documente redactate în limba maghiară.

13–16. Blestemele lui Ovidius (traducere din limba latină).

17–18. Documente redactate în limba maghiară.

21–26. Documente redactate în limba maghiară (însemnări despre descoperirile de la Turdaş).

27–28. Documente redactate în limba maghiară (însemnări despre descoperirile de la Turdaş).

29–36. Însemnări lingvistice şi istorice despre originile diferitelor popoare balcanice.

37–94. Însemnări redactate în limba maghiară şi germană despre descoperirile de la Turdaş.

95. Arborele genealogic al familiei Pongrác.

96–210. Agendă cu însemnări arheologice (redactată în limba maghiară).

211–274. Carnet cu însemnări arheologice (redactat în limba maghiară).

275–304. Carnet cu însemnări arheologice (redactat în limba maghiară).