Cuprins (Content)

 AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞLUNCĂ, I. THE 19921995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII,ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 copyright: Sabin Adrian Luca; Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean n Context European (IPTCE)

 

Coperta 1 / Coperta 2/ Cuprins (Content)

 

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

Periodice

 

AAASH Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapesta.

AAC Acta Archaeologica Carpathica, Cracovia.

AB(SN) Analele Banatului (serie nouă), Timişoara.

ActaMN Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.

ActaMP Acta Musei Porolissensis, Zalău.

AD

A Archaeologiai rtesit, Budapesta.

AICSU Anuarul Institutului de Cercetări SocioUmane, Sibiu.

APA Acta Praehistorica et Archaeologica, Berlin.

Apulum Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.

AR Archaeometry in Roumania, Bucureşti.

AttiX Atti del X Simposio Internaţionale sulla fine del Neolitico e gli inizi dell'Et del Bronzo in Europa (n volumul Il passagio del neolitico all'et del Bronzo nella regione Alpine), Lazise Verona, 812 aprile, 1980.

AVSL Archiv des Verains fr Siebenbrgische Landeskunde, Neue Folge, Hermannstadt/Sibiu.

Balcanica Balcanica. Annuaire de L'Institut des tudes Balkaniques, Belgrad.

Banatica Banatica, Reşiţa.

BA Biblioteca de arheologie. Institutul de arheologie, Bucureşti.

BAI Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iaşi.

BBAM Bri Blogh Adam Muzeum vkőnyv, Szkszrd.

BCSS Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Alba Iulia.

BHAB Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, Timişoara.

BMA Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia.

BMN Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca.

CA Comori arheologice, Bucureşti.

CB Caiete Banatica seria arheologie, Reşiţa.

CCA Cronica Cercetărilor Arheologice, Bucureşti.

CCDJ Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi.

CI Cercetări istorice, Iaşi.

CISPP 2 Actes VIII CISPP (Congresul internaţional de ştiinţe pre- şi protoistorice), Belgrad.

ComSA Comunicări. Seria arheologie, Craiova.

Corviniana Corviniana. Acta Musei Corvinensis, Hunedoara.

Corresp. Correspondenzblatt der Deutschen Gesselschaft fr Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Berlin.

Crisia Crisia, Oradea.

Cumidava Cumidava, Braşov.

Dacia Dacia. Recherches et dcouvertes archologiques en Roumanie, Bucureşti.

DaciaNS Dacia. Revue d'archologie et d'histoire ancienne, Nouvelle Srie, Bucureşti.

DolgSz Dlgzatk a Szegedi Jszef Tudomnyegyetem Archaeologii Interzeből, Szeged.

Drobeta Drobeta, Drobeta-Turnu Severin.

rdMz rdly Mzeum, Cluj.

ForVL Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu.

FRP Festschirft fr Richard Pittioni, Viena.

FU Freiburger Universittsbltter, Freiburg.

HTRT A Hunyadmegyei Trtnelmi s rgszeti Trsulat vknyve, Deva.

Germania Germania. Anzeigen der RmischGermanischen Kommision des Deutschen Archologischen Instituts, Frankfurt.

Godinyak Godinyak, Centar za balkaniloska ispitivanja, Beograd.

ITSR Istorie şi tradiţie n spaţiul romnesc, Sibiu.

JAM Jsa Andrs Mzeum vknyve, Nyiregyhza.

KzlC Kzlemnyek, Cluj.

LNMDR The Late Neolithic of the Middle Danube Region, Timişoara.

LNTR The Late Neolithic of the Tisza Region, Budapesta Szolnok.

Marisia Marisia. Studii şi materiale, Trgu Mureş.

MCA Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.

MCD In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj.

MemA Memoria antiquitatis, Piatra Neamţ.

MemMCSN Memoria Museo Civico Stato Nationale, Verona.

Mitteilungen Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum, Sibiu.

MFM A Mra Ferenc Mzeum vknyve, Szeged.

MN Muzeul Naţional, Bucureşti.

OrăştieFD Orăştie. Fragmentarium documentar, Orăştie.

PBF Prhistorische Bronzefunde.

Peuce Peuce, Tulcea.

PMJH Publicaţiile Muzeului Judeţean Hunedoara, Deva.

Pontica Pontica, Constanţa.

PPS Proceedings of the Prehistoric Society, Cambrige.

PZ Prhistorische Zeitschrift, Berlin.

RA Rassegna di Archaeologia (L'Et del Rame in Europa), 7, Firenze, 1988.

RC Ruban et Cardial, Lige, 1990.

RevMuz Revista Muzeelor, Bucureşti.

RTIH Rellation ThracoIllyroHelleniques, Bucureşti 1994.

Sargetia Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva.

SAA Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi.

SC Studii şi comunicări, Sfntu Gheorghe.

SCIV(A) Studii şi comunicări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti.

SIBan Studii de istorie a Banatului, Timişoara.

SIT Studii de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca.

StComB Studii şi Comunicări Brukenthal, Sibiu.

StComCar Studii şi Comunicări de etnografie şi istorie, Caransebeş.

StComSM Studii şi Comunicări. Satu Mare, Satu Mare.

StUnivBB Studia Universitatis BabeşBolyai, seria Historica, Cluj.

StUnivBBT Studia Universitatis BabeşBolyai, Theologia graecocatholica Varadiensis, Oradea.

St Studijn vesti, Nitra.

TG (red.) G. Tgls, Hunyadvrmegye Trtnete (I, Hunyadvrmegye fldejnek trtnete az őskortl a honfoglalsig), Budapesta 1(1902).

Tib StComC Tibiscum Studii şi comunicări Caransebeş, Caransebeş.

Tibiscus Tibiscus, Timişoara.

VAH Varia Archaeologica Hungarica. Neolithic of Southeastern Europe and ist near Eastern Connections, Szolnok Szeged.

VCRCC The Vinča Culture, its Role and Cultural Connections, Timişoara.

VPMIST Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social n Transilvania, Oradea Cluj-Napoca.

VW Vinča and its World, Belgrad.

Zf.E Zeitschrift fr Ethnology, Berlin.

Ziridava Ziridava, Arad.