b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

143. Mondorf (Terra Mwn, Mondorh) – pustietate, comuna Miercurea Sibiului

 

Anul primei atestări scrise: 1291; Capitlul de Alba confirmă că Petrus Jung din Miercurea a vândut comitelui Henneng din Apoldu de Sus terram suam Mwn vocatam, iuxta Ruzmark a parte orientali existentem.[1]

 

1. În anul 1523, preotul din Miercurea plăteşte dările şi pentru satul părăsit Mondorf, ale cărui pământuri sunt deja preluate de comunitatea din Miercurea.

Vatra localităţii nu a fost identificată cu exactitate în teren.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 604.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 186.