b

Cuprins

 

Prescurtări

 

Mediul geografic

 

Repertoriul descoperirilor (AZ)

 

Perioade istorice (AZ)

·         Paleolitic

·         Neolitic şi eneolitic

·         Bronz

·         Hallstatt

·         Laténe

·         Roman

·         Medieval Timpuriu

·         Medieval

·        Descoperiri Monetarel'>

  b  

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

 

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

CUVÂNT ÎNAINTE

DIN PARTEA AUTORILOR

 

Lucrarea de sinteză ce se referă la principalele repere ale istoriei antice, medievale şi, uneori, mai noi, din judeţul Sibiu este o realizare ce aparţine mai multor generaţii de istorici şi arheologi.

Scheletul acesteia este alcătuit dintr-o serie de sinteze publicate sau nepublicate (acestea din urmă fiind redactate la MNB, Institutul de cercetări socio-umane şi LAULBS). Peste acesta s-au înnădit lucrări mai vechi sau mai noi, deja publicate.

Informaţiile mai vechi au fost verificate prin cercetări de teren ale studenţilor Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, sub îndrumarea directă a cadrelor didactice membre a colectivului de cercetare al Catedrei de Istorie Antică şi Medievală. De fapt, iniţiativa şi realizarea nemijlocită a Repertoriului aparţine aceluiaşi colectiv de cadre, reunit în Centrul de cercetare INSTITUTUL PENTRU CERCETAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL TRANSILVĂNEAN ÎN CONTEXT EUROPEAN.

Am adunat în text toate localităţile amintite sau existente vreodată pe teritoriul actualului judeţ Sibiu, chiar dacă în arealul unora dintre acestea nu sunt descoperiri arheologice sau istorice semnificative, iar altele au devenit pustietăţi sau părţi a altor aşezări umane. Am amintit, acolo unde a fost posibil, şi data primei atestări documentare care este, de cele mai multe ori, o confirmare a momentului construirii monumentelor ecleziastice medievale de zid a comunităţii.

Din punct de vedere tehnic, repertoriul subliniază mai multe categorii de descoperiri: materiale arheologice descoperite întâmplător, situri arheologice şi istorice, monumente de zid care amintesc despre stilurile arhitectonice de bază ale Evului Mediu. Respectând spiritualitatea specifică acestei zone am trecut în revistă şi mănăstirile cunoscute din izvoare sau vizitabile şi astăzi.

S-a încercat şi un studiu al istoriei economice, amintindu-se descoperirile monetare din judeţ. Ne-am oprit cu acest studiu la Evul Mediu, amintind din această perioadă doar descoperirile de mari tezaure.

Lucrarea este însoţită de tabele şi hărţi care urmăresc să uşureze aprofundarea temei propuse spre studiu.

Nu am însoţit repertoriul de alte ilustraţii deoarece era extrem de greu să facem o selecţie a materialului şi pentru că aceasta se poate studia prin consultarea bibliografiei citate.

Am preferat un sistem de trimiteri bibliografice simplu şi elastic, în ideea după care textul se descongestionează şi este mult mai uşor de urmărit.

Mulţumim tuturor acelora care, chiar dacă nu sunt trecuţi în lista de autori deoarece nu au avut legătură directă cu descoperirile arheologice sau cu descrierile de monumente, ne-au sprijinit în demersul nostru prin atitudine şi bunăvoinţă.

Datorăm un gând frumos pentru toţi tinerii care, chiar de pe băncile facultăţii, şi-au adus o contribuţie decisivă la realizarea acestei lucrări, chiar dacă nu am putut să-i nominalizăm, din motive lesne de înţeles, în lista de autori ai Repertoriului.

Sperăm că această lucrare va putea vedea, peste un timp, lumina tiparului într-o ediţie revăzută şi adăugită în care să cuprindem şi un volum cu cele mai reprezentative artefacte, planuri de situri şi monumente, ca şi descoperiri ce se vor realiza între timp.

 

 

Sibiu, la 1 aprilie 2003