b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

186. Rependorf (Répafalva, Ripafalua, Ripa, Ripafolua) pustietate în hotarul dintre Şeica Mare şi Petiş

 

Anul primei atestări scrise: 1336; Possesio Ripafolua.[1]

 

1. Satul este părăsit în jurul anului 1470, iar ogoarele sale sunt împărţite între localităţile Şeica Mare şi Petiş.

Astăzi nu se mai recunoaşte locul vetrei satului sau a bisericii. În anul 1977 se menţionează însă descoperirea unor schelete umane provenind, probabil, din vechiul cimitir.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 455.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 473.