b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

161. Păltiniş (Hohe Rinne), localitate componentă a municipiului Sibiu

 

            1. De pe teritoriul staţiunii provine un topor de piatră şlefuită.

Bibliografie: MNB.

 

2. Depozitul de bronzuri de aici a fost descoperit în anul 1947 la Vălari, la sud de şoseaua spre Păltiniş, lângă cota 1315.

Depozitul se încadrează în seria Cincu-Suseni (secolul XII î.Chr.), Ha A1.

Bibliografie: Rusu 1963, p. 210, nr. 11; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 101.

 

3. Schitul de călugări a fost ridicat în perioada interbelică.

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 203.