Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS VIII, D. Protase CIMITIRUL SLAV DE LA OCNA SIBIULUI (SEC. VIII-IX)


STUDIUL ANTROPOLOGIC

 

Din cele 135 de morminte au fost studiate antropologic resturile osoase provenite din 96 morminte, adică 69,8% din totalul mormintelor descoperite[1].

Prin cercetarea atentă a culorii osemintelor s-a stabilit că circa 85 urne conțineau resturi osoase de culoare albastră sau neagră-vineție – arse reducător pe un rug cu focul mocnit – depozitate alături de oase de culoare albă-gălbuie, arse oxidant la un foc puternic.

Culoarea diferită a osemintelor, semnalată la copiii și indivizii adult-maturi din cele două sexe, este pusă în legătură cu modul de amenajare a rugului, deschis pentru femei și acoperit pentru bărbați, practică rituală căreia autorii studiului antropologic îi atribuie o semnificație simbolică, rămasă nelămurită[2].

În privința ritualului, toate mormintele de incinerație sunt de tipul ustrinum cum sepulcro (rug cu mormânt), adică având locul de ardere (rugul) în altă parte[3], probabil la marginea cimitirului ori în așezare sau chiar în curtea locuinței familiei defunctului incinerat. Resturile osoase calcinate, împreună cu puțină cenușă și cărbune, precum și obiectele defunctului erau culese selectiv din rug și depuse în urnă, pentru a fi duse la locul de înmormântare.

Cantitatea de oseminte depozitate în urne – dacă se ține seama de criteriul arderii și se numără resturile scheletice din fiecare mormânt – diferă de la un caz la altul, în funcție de vârsta indivizilor și de răbdarea cu care au fost culese de la rugul de ardere în timpul cercetării. Astfel, numărul resturilor osoase calcinate în mediu oxidant până la calcificare și identificate cu resturile indivizilor de sex feminin variază între 1 și 1371 fragmente. În cadrul grupului de oase arse reducător și atribuite indivizilor de sex masculin, cantitatea osemintelor culese este cuprinsă între 2 și 672 fragmente, fiind în toate cazurile mai mică decât numărul osemintelor din prima grupă. Această situație statistică nu reprezintă toate segmentele scheletice incinerate, deoarece o parte din fragmentele osoase au rămas pe rugul funerar sau în groapă, de cele mai multe ori răvășită.

Analiza antropologică se bazează pe observațiile efectuate pe fragmente craniene, diafizele oaselor lungi și segmentele scheletului. Stabilirea gradului de reprezentare a fiecărui schelet s-a făcut prin numărarea fragmentelor osoase, iar prin precizarea criteriului diferit de ardere, pe sexe, indiferent de vârstă (oxidant pentru femei și reducător pentru bărbați) și identificarea unui număr impar de segmente osoase omoloage, provenit de la schelete diferite, s-a căutat criteriul diferențierii sexuale pentru determinarea numărului  de indivizi depuși în aceeași urnă. Pentru stabilirea vârstei și sexului s-au folosit, de asemenea, observațiile de natură morfologică și scările dimensionale comparativ pentru bărbați și femei[4].

S-au identificat 213/187 indivizi (5 nesiguri), fiind diagnosticați antropologic 131 indivizi (76/79 de sex feminin, din care 9 nesiguri, și 68 de sex masculin, din care 13 nesiguri)[5]. La cei diagnosticați se mai adaugă încă 19 persoane cu grupa de vârstă apreciată doar aproximativ, în baza observațiilor făcute pe osemintele nestudiate.

Statistica pe grupe de vârstă și sex cuprinde 47 de indivizi din grupa de vârstă infans I – subadult (33 de sex feminin și 14 de sex masculin) și 1 senil de sex masculin, precum și 52 de persoane cu sexul nedeterminabil.

Din cercetarea repartiției indivizilor pe morminte rezultă că 72 morminte au câte un singur individ, iar circa 58 morminte (2 incerte) conțin câte doi indivizi de sex opus.

Observațiile făcute asupra caracterelor morfologice (constituția robustă și dimorfismul sexual) și datele obținute prin măsurători efectuate pe resturile osoase din urnele cercetate, prin stabilirea unor elemente particulare și caracteristici antropologice, distincte la ambele sexe, ne oferă o caracterizare generală a defuncților studiați.

Astfel, după aspectul general al osemintelor, din 94 indivizi adulți și maturi (58 femei și 36 bărbați), reprezentând 92 urne și 2 morminte de inhumație, 43,62% au constituție gracilă, 17, 02% relativ gracilă, 15,96% relativ robustă și 25, 40% dispun de o constituție robustă.

Statura femeilor studiate: 2 schelete și 9 morminte de incinerație este supramijlocie (4 femei), mijlocie (3 femei), submijlocie (2 femei) și mică (2 femei). Talia la femei este cuprinsă între 147,7 cm (M. 52, 92) și 158,7 cm (M. 90), ajungând l bărbații din mormintele de incinerație la 162,5 cm, estimată ca submijlocie.

Întregirea parțială a craniului și a unor segmente din scheletul postcranian a permis, pe baza caracterelor antropologice, reconstituirea unei femei cu fruntea lată, occipitalul bombat, nasul de mărime mijlocie și bărbie ascuțită sau ușor rotunjită. Femei din mormântul de inhumație nr. 115 are craniul dolicocran, înscriindu-se  în grupul de forme est-europene ale antropologiei clasice[6]. Deoarece caracterele morfologice, aspectul constituției osemintelor și statura femeilor din mormintele de inhumație nr. 115 și 126 nu se deosebesc de cele ale femeilor incinerate, autorii cercetărilor antropologice atribuie ambele tipuri de morminte aceleiași populații, omogenă ca structură antropologică. Informațiile obținute pe resturile osoase, rareori reconstituibile parțial, provenite din mormintele de incinerație, rămân izolate și disparate, din cauza unor factori subiectivi și obiectivi, care au contribuit la degradarea și reducerea materialului osos utilizat ca eșantion de studiu. Totuși, prin raportarea la caracterele femeii din M. 115, toată populația înmormântată în cimitir poate fi plasată în grupul de forme est-europoide clasice. În sensul arătat ar pleda – susțin autorii – și alte argumente ca: observarea unei fațete articulare suplimentare pe marginea antero-inferioară a epifizei distale a tibiei și a unei prelungiri corespunzătoare, de aspect articular, pe colul astragalului la doi bărbați și două femei din mormintele de incinerație(M. 9, 20, 43 și 50), planimetria femurului și platicnemia tibiei semnalate la trei femei etc., care subliniază  mai pregnant un mod de viață nomad sau seminomad mai îndepărtat sau  o viețuire mai îndelungată într-o zonă de dealuri și munte, timp de mai multe generații[7].

Observațiile efectuate pe resturile scheletice ale femeilor din M. 11, M. 122 și M. 124 au sesizat  unele neconcordanțe de dezvoltare a oaselor brațului și antebrațului, față de craniu și membrele inferioare. Acestea presupun o dezvoltare puternică a mușchilor pectoralului și brațelor, în condițiile unei activități îndelungate de ridicare și transportare, legată eventual de exploatarea sării la Ocna Sibiului[8].

Observațiile făcute asupra copiilor rămân nesemnificative, dar nici cele efectuate pe oase de la 36 de bărbați, care au constituția robustă sau relativ robustă, nu sunt în măsură să precizeze, pe baza structurii lor morfo-funcționale, comportamentul și ocupațiile acestora[9].

 

Ofranda animală

Din 88 morminte studiate, numai în 20 s-au găsit alături de oseminte umane și resturi de ofrandă animală, arsă pe rug, odată cu defunctul. Ofranda animală întâlnită în 17 morminte constă în fragmente de oase de pasăre, bou, porc, ovicaprine sau câine, puternic calcinate pe rugul funerar, odată cu defunctul. Majoritatea mormintelor (13) conțin 2-54 fragmente osoase arse oxidant, provenite de la păsări de curte (găină), asociate pe rug cu osemintele de femei din grupe de vârstă adult-matur. Alte patru morminte de femei conțin fragmente osoase de ovicaprine, în trei cazuri împreună cu oase de pasăre (M. 74 și M. 105), porc sau câine (M. 90). În două morminte (M. 10 și M. 65) de la ofrandă au rămas  câteva oase animale, de talie diferită, nedeterminate ca specie. Într-un singur mormânt (M. 50), atribuit unui individ matur de sex masculin, se păstrează de la ofrandă trei fragmente de bovideu, iar pe lângă scheletul copilului sugar din M. 89 provine un cuneiform de cal[10].

 

Resturi de la ospățul funebru

Identificarea în 11 morminte de incinerație, acestea provin de la animale sacrificate la ospățul funerar. Resturile de la bucățile de carne, friptă sau fiartă erau aruncate pe rugul funerar al bărbatului sau femeii.

Rămășițele osoase ale ospățului funerar provin de la aceleași specii de animale (pasăre, bovideu, porc), întâlnite și la ofrandă, pasărea, prezentată prin fragmente de schelet (craniu, gheară etc.) în trei morminte de femei (M. 8, 9 și 39), se asociază cu resturile osoase ale altui animal nedeterminabil ca specie. Osemintele de bovideu sunt semnalate în două morminte (M. 28 și 38), iar resturile osoase atribuite porcului (2-20 fragmente) s-au identificat în trei morminte (M. 34, 77 și 103). În cele două morminte de copii au fost determinate resturi de cal și bovideu (?).

Din analiza repartiției resturilor osoase de animale pe grupe de vârstă și sex ale defuncților rezultă că majoritatea urnelor de ofrandă și ospăț funerar se întâlnesc în morminte de femei și bărbați și numai în două cazuri la copii (M. 27 și M. 89). Ofranda este cel mai des întâlnită în mormintele de femei (16 cazuri), în timp ce urmele ospățului funebru sunt semnalate doar în patru morminte. Din 69 morminte de  femei un număr de 20 conțin resturi de ofrandă și ospăț funerar, reprezentând 24,63% din totalul mormintelor cu defuncți de sex feminin. Femeile sunt însoțite de resturi de pasăre (găină) în 16 morminte, asociate numai cu ovicaprine (4 morminte), cu porc sau câine (1 mormânt), animale de talie mică nedeterminabile ca specie (4-5 morminte).

Bărbații au resturi osoase de ofrandă într-un singur mormânt (M. 50) și ospăț funerar în 7 morminte. Animalele sacrificate ritual sunt bovinele (M. 27?, 38, 50), porcul (M. 34, 58, 77, 103?), la care se adaugă și oase de la alte animale de talie și vârstă diferită, nedeterminată ca specie. La moartea defunctului, pe lângă ofranda așezată pe rug, erau sacrificate mai multe păsări și animale de specii, vârstă și talii diferite.

Prin urmare, sacrificarea unor anumite specii de animale la femeie (pasăre, ovicaprine, rar porc sau câine) și bărbați (bovideu, porc) are o semnificație simbolică, cu caracter ritual[11]. Prezența în morminte a mai multor animale sacrificate arată caracterul sedentar al populației, care se ocupa cu agricultura și creșterea animalelor, fiind relevată totodată starea prosperă a gospodăriei individuale.[1] Dardu Nicolaescu-Plopșor, Wanda Wolski, Elemente demografice și ritual funerar la populațiile vechi din România, București, 1975, p. 165. Osemintele din 14 morminte de incinerație păstrate la Muzeul Brukenthal și Institutul de Arheologie din Cluj-Napoca au rămas nestudiate, iar oasele din 25 morminte – deoarece erau doar sub formă de praf -  nu au putut fi recuperate.

[2] Dardu Nicolaescu-Plopșor, Wanda Wolski,, op. cit., p. 219-220.

[3] Vezi și Eugenia Zaharia,  Populația românească în Transilvania în sec. VII-VIII (Cimitirul nr. 2 de la Bratei), București, 1977, p. 196.

[4] Dardu Nicolaescu-Plopșor, Wanda Wolski,, op. cit., p. 195.

[5]Ibidem, p. 235 și 243.

[6] Ibidem, p. 226-231.

[7] Ibidem, p. 228-250.

[8] Ibidem, p. 231.

[9] Ibidem, p. 230.

[10] Ibidem, p. 222-223.

[11] Ibidem, p. 223-224.