Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

 

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS VIII, D. Protase CIMITIRUL SLAV DE LA OCNA SIBIULUI (SEC. VIII-IX)


Descrierea mormintelor

 

Mormântul 1 (pl. V). Incinerație cu urnă. Ad. 40-45 cm. Urna este o oală întreagă, lucrată la roată înceată, împodobită pe jumătatea superioară cu benzi de linii în val și portative. Partea inferioară este lipsită de ornamentație. Gura urnei a fost ruptă de plug. Culoarea pastei est cenușie-cafenie. În urnă s-au identificat oase de la doi indivizi de vârstă apropiată și de sex opus, probabil soț și soție. La golire, printre oasele calcinate s-a găsit un os de animal ornamentat, probabil de la un mâner și un cui de fier scurt, ambele trecute prin foc (pl. XXVII). Acest mormânt și următoarele patru au fost descoperite fortuit, în primăvara anului 1961 și recuperate de profesorul Gh. Ruga.

Mormântul 2 (pl. V). Incinerație cu urnă. Din urnă s-au găsit fundul și cioburile de la o oală cu pereții groși (întregită), de culoare cărămizie-bej, lucrată cu roată înceată. Restul a fost complet distrus de plug. Ad. Circa 20 cm. Conținut: oase umane calcinate de adult și bucățele de cărbuni. Fără inventar.

Mormântul 3 (pl. V). Incinerație cu urnă. Ad. 20-25 cm. Din urnă, care este o oală lucrată cu roata rapidă, din pastă nisipoasă, cenușie-cafenie, s-a păstrat partea inferioară, dar și aceasta crăpată și corodată. S-au mai păstrat cioburile din partea superioară. Pe unele cioburi ale urnei întregite se disting ornamente în val și linii paralele. Conținut: oase calcinate de om adult (femeie), în cantitate mare, amestecate cu bucățele de cărbune. Fără inventar.

Mormântul 4 (pl. XXIII). Incinerație cu urnă. Ad. circa 20 cm. Urna s-a găsit răsturnată și sfărâmată de plug. Din ea se păstrează resturi din pereți și fundul cu oase calcinate în el. Urna este o oală fără toarte, lucrată cu mâna, din pastă cărămizie. În jurul urnei, pe o suprafață de un metru pătrat, s-a găsit un fragment dintr-o apucătoare de capac și câteva cioburi din altă oală decorată cu scobituri de unghie, precum și un fund dintr-o a treia oală. Pe unele fragmente din urnă se distinge un decor cu linii ondulate și caneluri mari. Conținut: puține oase calcinate umane (copil de 7-8 ani), rămase pe fundul urnei. Fără inventar.

Notăm că resturile din jurul urnei pot proveni de la alte două morminte deranjate.

Mormântul 5. Despre acest mormânt avem informația că la adâncimea de vreo 15 cm, după plug, în timpul aratului, au apărut în același loc, pe o suprafață de circa un metru pătrat, fragmentele unei oale lucrate la roată și împodobită cu lini ondulate și portative. Alături de cioburi, s-au observat și ceva oase umane arse. Obiecte de inventar nu se menționează.

Mormântul 6. Incinerație cu urnă. Ad. 20 cm. Partea superioară a urnei a fost distrusă de fierul plugului, păstrându-se numai partea inferioară. Urna este oală fără toarte, lucrată cu roată rapidă, din pastă foarte friabilă, cu mult nisip, având culoare negricioasă. Pe unele cioburi se găsește, ca ornament banda de linii vălurite și portativul. Conținut: oase umane calcinate de adult (femeie) și cărbune; printre oasele calcinate s-au observat și fragmente de calotă craniană. Inventar: un cui.

Mormântul 7. Incinerație cu urnă. Ad. 35 cm. Urna este o oală mare fără toarte, lucrată cu mâna din pastă friabilă, ornamentată pe umeri și pe gât cu o linie în val, iar pe burtă și pe partea inferioară cu linii orizontale neregulate. Remarcăm că ornamentația trece și pe partea inferioară. Conținut: oase calcinate de om matur, care umpleau urna mai bine de jumătate, și cărbune. Fără inventar.

Notăm că la vest de urnă, la distanță de 10-12 cm, se aflau puține oase calcinate din scheletul unui copil, puse direct pe pământ, la adâncime de 20 cm, ia mai spre vest cu 10 cm se găsea fundul unui vas, gol, lucrat cu mâna, probabil pentru ofrande, la adâncime tot de 20 cm. Este greu de spus, dacă aici avem sau nu de a face cu un al doilea mormânt.

Mormântul 8 (pl. VII). Incinerație cu urnă. Ad. 20 cm. Din urnă a rămas doar fundul îngroșat, lucrat cu mâna (?), din pastă grosolană, foarte friabilă și corodată, de culoare cărămizie și cu miezul negricios, care conține mult nisip. Partea superioară a fost distrusă de fierul plugului. Conținut:  foarte puține oase calcinate de copil, extrem de fărâmițate.

Mormântul 9 (pl. II). Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. S-a găsit numai partea inferioară a urnei, care este o oală mare, de culoare cenușie-cărămizie, lucrată cu roată înceată, din pastă grosolană. Pe un fragment se vede un ornament formată dintr-o bandă cu linii ondulate. Notăm că și aici fundul oalei este ușor îngroșat. Conținut: oase multe de la doi adulți (bărbat și femeie), precum și bucățele de cărbune, totul fiind depus în urnă, nimic pe alături. Fără inventar.

Mormântul 10 (pl. II, VII). Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Din urnă, care este o oală mare, fără toarte și fără ornamente, se păstrează doar trei sferturi din partea inferioară, cu caneluri dese în interior, restul fiind distrus de plug. Urna este lucrată la roată rapidă, din pastă cenușie-cafenie, cu mult nisip, destul de friabilă. Conținut: foarte multe oase calcinate de la doi indivizi maturi (femeie și probabil bărbat); printre oase se găseau și bucățele de cărbune, amestecate cu pământ. Fără inventar.

Mormântul 11. Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Urna este o oală fără toarte, de culoare cenușie-bej, lucrată la roată, din pastă nisipoasă, friabilă. Urna a fost distrusă de plug, din ea păstrându-se doar un sfert din partea inferioară. Conținut: pe fundul urnei se afla un strat de pământ, pe care erau așezate bucățele de cărbune, oase calcinate de adult (bărbat) și adolescent (femeie). Inventar: vârful unei lame de cuțit din fier.

Mormântul 12 (pl. II). Incinerație cu urnă. Ad. 23 cm. Ca urnă s-a folosit o oală fără toarte, lucrată cu roata, din pastă nisipoasă, având suprafața cărămizie și miezul negru. Din urnă se păstrează numai o cincime din partea inferioară, restul fiind distrus de plug, în timpul aratului. Conținut: oase calcinate de om matur și bucățele de cărbune, așezate pe un strat de pământ, depus (desigur, ritual) pe fundul urnei. Inventar: nimic.

Mormântul 13 (pl. II). Incinerație cu urnă. Ad. 22 cm. S-a păstrat numai o treime din urnă, partea ei inferioară, restul fiind distrus de plug. Urna este o oală fără toartă, lucrată cu mâna, cu fundul și pereții groși, de culoare bej-cărămizie. Conținut: puține oase calcinate de om matur, amestecate cu bucățele de cărbune. Fără inventar.

Mormântul 14 (pl. II). Incinerație cu urnă. Ad. 20 cm. Din urna lucrată cu roata, care este o oală de culoare negricioasă în exterior și cărămizie în interior, s-a păstrat numai fundul și puține oase umane calcinate, foarte fărâmițate. Fără inventar.

Mormântul 15 (pl. II). Incinerație cu urnă. Ad. 20 cm. Mormântul este format dintr-un de oală lucrat cu mâna și foarte puține oase calcinate de adult și bucățele de cărbune. Fără inventar. De notat că acest mormânt se află foarte aproape de M14 și s-ar putea să fie vorba de o înrudire între cei doi defuncți. Dar nici întâmplarea nu poate fi exclusă în explicare acestei adiacențe.

Mormântul 16 (pl. II). Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Urna este formată dintr-o oală mare, fără toarte, lucrată  la roată, fără ornamente pe jumătatea inferioară, singura păstrată. Conținut: oase arse de adolescent și bucățele de cărbune. Inventar: o bucățică de fier, care seamănă cu un vârf de săgeată.

Mormântul 17. Inhumație. Ad. 43 cm. Schelet de om matur. Orientarea cu capul spre NE și picioarele spre SV. Culcat pe spate cu picioarele întinse și paralele, privirea spre SV. Mâna dreaptă era întinsă pe lângă corp, iar stânga îndoită din cot, adusă pe bazin. Lungimea scheletului: 1,56. Starea de conservare a oaselor este slabă, probabil din cauza adâncimii mici a gropii sepulcrale. În groapă s-au găsit cioburi neolitice Petrești. Se pare că ele provin din stratul de cultură. Fără inventar. După aspectul bazinului, defunctul pare a fi bărbat.

Mormântul 18. Incinerație cu urnă. Ad. 20 cm. Din urnă a mai rămas doar o mică parte din jumătatea inferioară, care permite să constatăm că era lucrată la roată din pastă nisipoasă, de culoare negricioasă, având ca decor bandă de linii drepte și vălurite. Conținut: câteva oase calcinate și bucățele de cărbune. Fără inventar.

Mormântul 19. Incinerație cu urnă. Ad. 22 cm. Urna era formată dintr-o oală mare, fără toarte, de culoare negricioasă, lucrată la roată și împodobită cu linii orizontale și ondulate. Din ea s-a păstrat doar partea inferioară, restul fiind distrusă de plug. Conținut: oase arse de adult (femeie), amestecate cu bucățele de cărbune, așezate pe un strat de pământ, care a fost depus intenționat chiar pe fundul urnei. Fără inventar.

Mormântul 20 (pl. XII). Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Urna a fost tăiată de plugul tractorului mai mult de jumătate. Ea este o oală fără toarte, lucrată cu roata, de culoare cenușie-brună. Conținut: oase arse de om matur (femeie). Fără inventar. Observăm că și aici s-au presărat, pe fundul urnei, un strat de pământ negru, gros de 3 cm, peste care s-au așezat oasele calcinate ale defunctului.

Mormântul 21. Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Urna, distrusă de plugul tractorului, era o oală lucrată cu roata din care nu a mai rămas decât fundul și puține cioburi din pereți. Conținut: oase arse de om adult. Fără inventar.

Mormântul 22 (pl. XIII, XIV, XXIV). Inhumație. Ad. 52 cm. Copil. Orientarea: capul spre SE, picioarele întinse și paralele către NV. Din schelet s-au păstrat câțiva dinți de lapte, resturi din oasele picioarelor (aproape praf) și o bucățică din mandibulă. Restul scheletului s-a descompus, din cauza adâncimii mici a gropii sepulcrale. Scheletul era așezat în stratul de pământ galben. Nu cunoaștem poziția mâinilor. Inventar: o oală așezată la picioare, în partea dreaptă, pentru ofrandă (pl. XIV). Oala s-a găsit culcată cu gura spre NV. Mormântul este contemporan cu cele de incinerație, după cum indică factura oalei, pusă ca inventar.

Mormântul 23 (pl. X, XIV, XXIV). Inhumație. Ad. 60 cm. Copil. Orientarea: capul spre SE, picioarele întinse și paralele către NV. Din schelet (lung de 70-80 cm) s-a păstra capul și ceva din oasele picioarelor (praf). Lungimea 75-80 cm. Inventar: oala mică fără toarte, întreagă așezată lângă cap, culcată cu gura spre NV (către picioare). Notăm că oala este ornamentată pe umăr cu câteva caneluri (pl. XIV).

Mormântul 24. Inhumație (pl. VIII, XVII, XXIV). Ad. 50 cm. Schelet de copil. Orientarea: NV (picioarele), SE (capul). Această orientare o presupunem după resturile de oase foarte măcinate. Din schelet nu s-a păstrat decât o dâră de praf din oasele picioarelor, iar din rest numai firișoare de praf osos. Inventar: o oală mică, fără toarte și cu ornamente de benzi ondulate și linii drepte pe umăr; s-a găsit culcată, cu gura spre SE, la picioare, în partea stângă.

Mormântul 25. Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Distrus de plugul tractorului. Din urnă a mai rămas doar partea inferioară cu puține oase arse, provenite de la doi indivizi adulți, probabil bărbat și femeie. Urna era o oală de culoare negricioasă-cafenie, lucrată la roată înceată. Fără inventar.

Mormântul 26 (pl. XIV). Incinerație cu urnă. Ad. 28 cm. Urna este o oală fără toarte, lucrată cu roată înceată, de culoare negricioasă-cafenie, cu fundul plat și ornamentată cu portative de linii drepte. Partea ei superioară a fost ruptă de plugul tractorului. Conținut: oase calcinate de la doi indivizi adulți (bărbat și femeie), amestecate cu pământ, în cantitate mare: printre oase nu s-a găsit nici cenușă și nici cărbune. Fără inventar. Notăm că sub fundul urnei s-au găsit câteva bucățele de cărbune, așezate probabil cu semnificație rituală.

Mormântul 27 (pl. IX). Incinerație cu urnă. Ad. 26 cm. Urna a fost ruptă de plugul tractorului și distrusă de la jumătate în sus. Ea era o oală fără toarte, de culoare negricioasă, lucrată cu roata. Conținut: oase calcinate de om matur, provenite de la doi indivizi (probabil bărbat și femeie), amestecate cu pământ negru pătruns de deasupra, fără cenușă și cărbune. Fără inventar.

Mormântul 28 (pl. IX, XIV). Incinerație cu urnă. Ad. 23 cm. Aproape complet distrus de tractor. Urna a fost dislocată cu totul și cioburile împrăștiate. S-au găsit foarte puține oase umane arse, din cauză că urna fusese dislocată și spartă de plugul tractorului. Printre cioburile urnei, lucrată l roată rapidă, s-au găsit multe bucățele de cărbune și o bucată de lemn gros (lungă de 10 cm), carbonizată și compactă. Fără inventar.

Mormântul 29 (pl. IX). Incinerație cu urnă. Ad. 40 cm. Urna era o oală mică, fără toarte și lucrată cu mâna, nestricată de plugul tractorului. Conținut: pe fundul urnei se găsea un strat de pământ negru, gros de 4 cm, peste care s-au depus oasele arse ale defunctului (copil); lipsește cenușa și cărbunele. Inventar: o bucățică plată de fier, ruptă probabil din lama unui cuțit (lungimea 3 cm, lățimea 1,7 cm).

Mormântul 30 (pl. VIII, XV). Incinerație cu urnă. Ad. 40 cm. Urna este o oală mare, fără toarte, lucrată la roată, care s-a păstrat aproape nestricată de plugul tractorului. Ea s-a găsit plină, până aproape la gură, cu oase calcinate de om  matur, nu prea bine arse. Oasele, aparținând la doi indivizi (probabil bărbat și femeie), erau amestecate cu câteva bucățele de cărbune și mult pământ. Lipsește cenușa. Pe fundul urnei s-a depus un strat de pământ negru, curat, gros de 3cm, peste care s-au așezat oasele calcinate. Fără inventar.

Mormântul 31 (pl. VIII, XV). Incinerație cu urnă. Ad. 40 cm. Urna este o oală mare, brună-cărămizie, fără toarte, lucrată din pastă nisipoasă, la roată înceată. S-a găsit în poziție verticală, plină cu oase umane nu tocmai bine arse. Conținut: oase calcinate de la doi indivizi maturi (bărbat și femeie), amestecate cu pământ negru; lipsește cenușa și cărbunii. Inventar: un vârf de cuțit din fier, mâncat de rugină.

Mormântul 32. Inhumație. Ad. 55 cm. Mormânt de copil. Scheletul s-a găsit culcat pe spate cu mâinile, probabil întinse pe lângă corp. orientare: capul spre E, picioarele întinse spre V. lungimea scheletului: 90 cm. Starea de conservare a oaselor foarte slabă. S-au păstrat oasele capului, un dinte de lapte, fragmente din oasele bazinului, vârful picioarelor, o dâră de praf osos, foarte fin, din coloana vertebrală (regiunea cervicală) și așchii fragile din humerus. Vârsta copilului defunct pare a fi sub șapte ani, după cum indică lungimea scheletului și dintele de lapte. Inventar: în partea stângă a capului o ulcică întreagă, fără toarte, așezată în poziție verticală, plină cu pământ și fără capac; lângă tâmpla dreaptă s-a găsit un cercel din fir simplu de bronz, cu capetele petrecute. După cum arată cercelul, mormântul aparține unei fetițe.

Mormântul 33. Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Distrus complet de plugul tractorului. Pe o suprafață de aproape 1m2 s-a observat că se găseau risipite oase umane arse și bucăți dintr-o oală, lucrată la roată. Putem presupune că fragmentele ceramice provin din urna incinerată. Alte elemente sepulcrale nu s-au înregistrat. Fără inventar.

Mormântul 34 (pl. II, XII, XV). Incinerație cu urnă. Ad. 40 cm. Drept urnă s-a folosit o oală mare, lucrată la roată rapidă. Partea ei superioară a fost ruptă de plug, dar s-au găsit și fragmente din buză. Conținut: oase multe de om matur, bine calcinate, așezate direct pe fundul urnei, fără stratul de pământ negru, prezent în alte cazuri. Cenușa și cărbunele lipsesc. Fără inventar.

Mormântul 35. Incinerație, probabil cu urnă. Ad. 30 cm. Complet distruse de tractor. Mormântul este prezent doar prin puține oase calcinate de om matur și câteva cioburi, lucrate cu roata înceată, provenite eventual din urnă. Fără inventar.

Mormântul 36 (pl XI). Incinerație cu urnă. Ad. 35 cm. Urna, lucrată la roata înceată și având fundul plat, a fost tăiată de plug. Pe fundul urnei, păstrate în situ, s-au găsit oase calcinate, puține. Cenușa și cărbunele lipsesc. Fără inventar.

Mormântul 37 (pl. X). Incinerație cu urnă. Ad. 35 cm. Urna este o oală fără toarte, lucrată la roată înceată. Ea a fost retezată de plugul tractorului mai mult de jumătate. În partea inferioară păstrată s-au găsit multe oase calcinate de om matur (bărbat), în cantitate mare, fără cenușă, amestecate cu sporadice bucățele de cărbune. Inventar: sfărâmături dintr-un obiect de fier, neprecizabil ca utilizare.

Mormântul 39 (pl. III, XV). Incinerație cu urnă. Ad. 50 cm. Ca urnă s-a utilizat o oală întreagă, lucrată la roată înceată, din pastă gri-negricioasă, bine arsă, ornamentată pe umăr cu două caneluri. Ea are fundul plat și s-a găsit în poziție verticală, fără capac. Conținut: oase bine calcinate de la doi indivizi maturi (probabil bărbat și femeie). Lipsește cenușa și cărbunele. Inventar: o bucățică de fier, în formă de scoabă, provenită probabil de la targa mortuară.

Mormântul 39 (pl. III, IX). Incinerație cu urnă. Ad. 50 cm. Urna s-a găsit aproape lipită de cea din M38, fapt care ar putea arăta că defunctul aparținea aceleiași familii. Oală-urnă s-a găsit turtită de tractor, dar s-a putu întregi. Nu avea capac. Ea este o oală fără toarte, lucrată cu oală înceată, din pastă bună, fără prea mult nisip, are fundul plat și este lipsită de ornamentație. Conținut: oase de la un bărbat și o femeie, puternic arse, fără cărbuni și cenușă printre ele. Inventar: o lamă de cuțit din fier.

 Mormântul 40 (pl. XXIII, XXV).Inhumație. Ad. 55 cm. Defunctul este un copil de 2-3 ani. Scheletul este orientat cu capul spre SE, picioarele spre NV. Se păstrează o parte a oaselor craniului, slabe urme din torace, dinți de lapte și falange de la picioare. Fără inventar. După urmele de oase vizibile, lungimea scheletului poate fi apreciată la 60 cm. Notăm că oasele sunt extrem de prost conservate. La demontare, ele s-au fărâmat aproape toate, încât nu s-au putut ridica decât puține fragmente din oasele capului și dinții.

Mormântul 41 (pl. III). Incinerație cu urnă. Ad. 38 cm. Partea superioară a urnei a fost ruptă de plug. Ea este o oală fără toarte, lucrată la roată înceată, din pastă de culoare negricioasă. Conținut: oase calcinate de la doi adulți (probabil bărbat și femeie), fără cărbune și cenușă. Inventar:  o bucățică din lama unui cuțit de fier.

Mormântul 42 (pl. III, XVI). Incinerație cu urnă. Ad. 37 cm. Drept urnă, s-a pus o oală cenușie-brună, lucrată la roată rapidă, din pastă nisipoasă, ornamentată cu linii orizontale, dese, plasate pe umăr. Urna s-a găsit atinsă de plugul tractorului și ușor înclinată spre sud. Conținut: puține oase arse de adolescent. Fără inventar.

Mormântul 43 (pl. XI, XVI). Incinerație cu urnă. Ad. 50 cm. Ca urnă, s-a utilizat o oală fără toarte, lucrată la roată rapidă, din pastă brună, nisipoasă, având fundul retezat și neîngroșat. Ea a fost atinsă de tractor și și-a găsit ușor înclinată spre est. conținut:  oase din scheletul a doi oameni maturi (bărbat și femeie), foarte puțin calcinate. Fără inventar.

Mormântul 44 (pl. VII). Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Urna este o oală fără toarte, lucrată cu roată înceată, din pastă nisipoasă, de culoare negricioasă-brună. Partea ei superioară a fost distrusă de plug. Jumătatea inferioară s-a găsit în poziție verticală, conținând puține oase calcinate de la un copil și de la un adolescent. Inventar: doi cercei din fir simplu de bronz și o lamă de cuțit din fier.

Mormântul 45. Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Urna a fost zdrobită și dislocată de tractor. Din ea au rămas numai câteva fragmente, asociate cu oase umane calcinate, împrăștiate pe o suprafață de aproape 1 m2. Cioburile adunate de pe teren provin dintr-o roată de culoare brună, lucrată la roată înceată, din pastă nisipoasă. Fără inventar.

Mormântul 46 (pl. III, XVI). Incinerație cu urnă. Ad. 38 cm. Urna, ruptă de plug în partea superioară, este o oală de culoare brună, lucrată la roată înceată, din pastă fără nisip și ornamentată cu linie ondulată, striuri și crestături. Ea are fundul plat și îngroșat, prevăzut cu umbo în centru. Conținut:  oase arse provenite din scheletul unui bărbat și al unei femei. Fără inventar.

Mormântul 47 (pl. XVII). Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Urna, complet distrusă de plugul tractorului și dislocată, s-a găsit sub formă de cioburi împrăștiate prin pământ, împreună cu sfărâmături de oase calcinate. Este o oală fără toarte, lucrată cu roată înceată, din pastă cu nisip și pietricele, de culoare negricioasă și ornamentate cu linii ondulate, rudimentar executate. Tot colo s-au găsit și câteva cioburi din late trei vase, dislocate de plug. Conținut: puține oase calcinate de adolescent, fărâmițate și risipite pe o suprafață de 1 m2. Fără inventar.

Mormântul 48 (pl. III). Incinerație cu urnă. Ad. 36 cm. Urnă distrusă de plug. Au rămas din ea puține fragmente și oase calcinate de adolescent. Rezultă că urna era lucrată la roată, din pastă nisipoasă, de culoare brună în exterior și cu miezul negru. Pe unele cioburi provenite din umărul urnei se află, ca ornament, linii vălurite. Conținut: puține oase arse, dispersate, adunate bucățică cu bucățică, de prin pământ. Se pare că oasele sunt de la doi indivizi. Fără inventar.

Mormântul 49 (pl. XXIII). Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Urnă dislocată de plug. Se păstrează cioburi din buză și partea inferioară, care arată că ea era lucrată la roată înceată, din pastă brună-negricioasă, fără nisip, împodobită cu linii ondulate pe umăr. Conținut:  oase calcinate de adolescent, între care și măsele cariate. Fără inventar.

Mormântul 50 (pl. III, XI, XVIII). Incinerație cu urnă. Ad. 42 cm. Urna, atinsă de tractor, s-a găsit aproape întreagă, în poziție verticală, ușor înclinată spre sud. Este o oală negricioasă, lucrată la roată rapidă, din pastă nisipoasă, având fundul plat, neîngroșat, iar ca ornament benzi de linii ondulate. Conținut: oase arse de om matur (bărbat și femeie). Fără inventar.

Mormântul 51 (pl. IIIa, X, XVI). Incinerație cu urnă. Ad. 32 cm. Urna este stricată de plug, dar a putu fi întregită. Ea este o oală fără toarte, lucrată la roată, din pastă de culoare cafenie-negricioasă, bine arsă, ornamentată cu portative de linii drepte și benzi vălurite. Conținut: oase calcinate din scheletul a doi indivizi adulți. Fără inventar.

Mormântul 52 (pl. XXI). Incinerație cu urnă. Ad. 35 cm. Din urna stricată de tractor și dislocată au rămas numai cioburi mărunte, lucrată la roată înceată, de culoare negricioasă, cu puțin nisip în pastă și ornamentate cu linii orizontale și benzi vălurite. Conținut: oase de om matur. Fără inventar.

Mormântul 53 (pl. XII). Incinerație cu urnă. Ad. 34 cm. Urna, distrusă de plug, nu se poate întregi. Cioburile păstrate arată că ea era lucrată la roată rapidă, din pastă nisipoasă, bine arsă, având fundul plat și decor în partea superioară. Conținut: oase calcinate de la doi adulți (bărbat și femeie). Fără inventar.

Mormântul 54 (pl. XI). Incinerație cu urnă. Ad. 28 cm. Deranjat de tractor. Din urna spartă s-au păstrat cioburi de culoare cafenie, lucrate cu roata rapidă, din pastă nisipoasă. Cioburile rămase erau amestecate cu oase calcinate de la doi adolescenți. Printre oase s-a aflat și un dinte (molar). Fără inventar.

Mormântul 55. Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Complet distrus și dislocat de plug. Din mormânt au rămas doar puține oase risipite prin pământ și amestecate cu cioburi dintr-o oală lucrată la roată înceată, de culoare brună-cărămizie. S-au identificat și câteva cioburi din alte două oale, modelate, de asemenea, cu roata înceată. După aspect, oasele arse par a fi de adolescent. Fără inventar.

Mormântul 56 (pl. III, XVII). Incinerație cu urnă. Ad. 42 cm. Urna este o oală negricioasă, fără toarte, lucrată cu roată rapidă, din pastă nisipoasă, cu bogate ornamente de benzi ondulate și linii drepte. Ea s-a găsit ruptă de plugul tractorului în partea superioară. Fundul ei este îngroșat. Din buză nu s-a păstrat nimic. Conținut: multe oase calcinate de om matur (femeie). Fără inventar.

Mormântul 57 (pl. XVII). Incinerație cu urnă. Ad. 36 cm. Urna este o oală fără toarte, lucrată la roată cu învârtire rapidă, din pastă nisipoasă, de culoare negricioasă-brună. S-a găsit ruptă în bucăți rămase pe loc. Îi lipsește o parte din buză și gât. Pe umăr este ornamentată cu caneluri neregulate. Ea are fundul plat și îngroșat. Conținut: oase arse de om matur și de copil de circa șase ani. Fără inventar.

Mormântul 58. Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Urna este foarte stricată de tractor și nu se poate întregi. Cioburile rămase din ea sunt lucrate la roată înceată, din pastă nisipoasă de culoare negricioasă-brună. S-au identificat și cioburi din alte două vase, de aceeași factură. Printre cioburi s-a găsit și fundul urnei, care este mic, plat și ușor îngroșat. Poziția urnei în groapă este verticală. Conținut: puține oase arse de adolescent și de copil, printre care și puțin cărbune. Fără inventar.

Mormântul 59 (pl. XVII). Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Urna este dislocată de tractor, ruptă în bucăți și nu se poate întregi. Cioburile ei sunt lucrate la roată cu învârtire înceată, din pastă brună, nisipoasă, unele având decor de linii ondulate. Conținut: oase mărunte, bine calcinate, dar puține. Fără inventar.

Mormântul 60 (pl. XIII, XVIII). Incinerație cu urnă. Ad. 28 cm. Dislocat de tractor și oasele risipite. Urna este o ulcică lucrată la roată cu învârtire lentă, din pastă nisipoasă, de culoare brună-cărămizie, ornamentată cu linii vălurite în  jumătatea superioară și striuri de mijloc. Câteva fragmente arată că buza ei era foarte puțin răsfrântă. Conținut: oase umane calcinate, puține și fărâmițate. Fără inventar.

Mormântul 61 (pl. VIII). Incinerație cu urnă. Ad. 50 cm. Oală-urnă a fost atinsă de plug și gura distrusă. Ea este lucrată la roată rapidă, din pastă nisipoasă, are culoare cărămizie, pereți subțiri, fundul ușor îngroșat. Pe corpul ei, ca decor, se disting linii drepte și ondulate. Conținut: multe oase arse de la doi indivizi maturi (bărbat și femeie) și bucățele de cărbune; cenușa lipsește. Fără inventar.

Mormântul 62 (pl. IIIa, XIII, XVIII). Incinerație cu urnă. Ad. 43 cm. Urna, așezată în poziție verticală, este o oală fără toarte, lucrată cu roata, din pastă brună-negricioasă, împodobită cu linii dese pe jumătatea superioară. Are fundul plat, ușor îngroșat și pasta fragilă. Conținut: oase de la doi adulți, bine arse, dar puține. Inventar: un cuțitaș din fier.

Mormântul 63. Inhumație. Ad. 43 cm. Schelet de copil (2-3 ani), complet descompus. Din el s-a găsit doar o parte din oasele capului, foarte subțiri. Resturi sau urme din schelet nu s-au găsit, nici măcar sub formă de praf osos, motiv pentru care orientarea nu se poate preciza. Totuși, este de presupus că scheletul stătea culcat pe spate cu capul spre SE și picioarele spre NV, cu mâinile așezate pe lângă trup, ca și în cazul celorlalte morminte de copii înhumați. Fără obiecte de inventar.

Mormântul 64. Incinerație cu urnă. Ad. 34 cm. Urna dislocată de tractor. In situ a rămas numai fundul ei, singurul care se păstrează. Acesta este lucrat cu roata rapidă, din pastă brună-negricioasă, conținând mult nisip. Conținut: puține oase calcinate de la doi adulți. Fără inventar.

Mormântul 65 (pl. IIIa, XII). Incinerație cu urnă. Ad. 34 cm. Urna, înclinată spre SV, este ruptă mai bine de jumătate de plugul tractorului. Cioburile păstrate sunt lucrate la roata cu turație rapidă, din pastă nisipoasă, de culoare cenușie-negricioasă, ornamentate cu linii orizontale și paralele, precum și cu linii vălurite. Oase calcinate de om adult (bărbat) și adolescent (femeie). Inventar: fragmente dintr-un obiect de fier, neidentificabil ca întrebuințare.

Mormântul 66 (pl. XVII). Incinerație cu urnă. Ad. 34 cm. Urna, înclinată spre E, este ruptă de plug în partea superioară. Și aici urna este o oală fără toarte, lucrată cu roata, din pastă nisipoasă, friabilă, ornamentată cu linii paralele. Fundul ei este plat și ușor îngroșat. Urna este de culoare brună- cărămizie. Conținut: puține oase calcinate de adolescent (femeie). Fără inventar.

Mormântul 67. Incinerație cu urnă. Ad. 22 cm. Din oala-urnă, tăiată de plug până la bază și dislocată complet, n-au mai rămas decât trei cioburi mici și subțiri, lucrate cu roata, din pastă nisipoasă, provenite din burta oalei. Pe locul mormântului s-au descoperit oase calcinate de om matur, foarte dispersate. Fără inventar.

Mormântul 68 (pl. XIII). Incinerație cu urnă. Ad. 23 cm. Urna a fost retezată de tractor până aproape de fund, care a rămas in situ, conținând oase calcinate. După factura părții inferioare a urnei, se vede că ea era o oală lucrată cu roată înceată, din pastă brună-negricioasă, cu mult nisip. Conținut: oase bine calcinate de la un om adult și un copil de 5-6 ani. Fără inventar.

Mormântul 69 (pl. XXI). Incinerație cu urnă. Ad. 38 cm. Urnă modelată pe roată înceată, ruptă de tractor până la jumătate și cioburile pierdute. Partea inferioară, însă, se păstrează în poziție verticală și conține foarte multe oase calcinate, provenite de la doi defuncți maturi, unul fiind o femeie de circa 30 de ani. Oala-urnă este făcută din pastă brună-negricioasă, cu mult nisip. Unele cioburi din ea au, ca ornament, linii paralele. Urna are fundul plat și îngroșat. Fără inventar.

Mormântul 70. Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Distrus de tractor. Se păstrează numai fundul urnei cu puține oase calcinate de om matur (bărbat) și de adult (femeie). Fără inventar. În jurul urnei nu s-au constatat oase calcinate, totul fiind depus în urnă.

Mormântul 71 (pl. IIIa, XIX). Incinerație cu urnă. Ad. 37 cm. Urna se păstrează întreagă, doar puțin atinsă de fierul plugului. Ea se găsea în poziție verticală, prezentând crăpături în pereți, cauzate de presiunea transmisă de deasupra. Urna este o oală mare, fără toarte, lucrată la roată cu turație lentă, din pastă de culoare negricioasă. Conținut: oase bine calcinate de la doi indivizi (bărbat și femeie de circa 30-35 de ani), precum și firicele de cărbuni. Fără inventar.

Mormântul 72 (pl. IIIa). Incinerație cu urnă. Ad. 38 cm. Distrus de tractor. Se păstrează numai fundul urnei, modelată pe roată înceată și o mână de oase calcinate de la un adolescent (femeie) și un bărbat matur. Din partea păstrată rezultă că urna era o oală lucrată cu roata înceată, din pastă de culoare negricioasă-cărămizie, având fundul îngroșat. Cărbuni așezați în urnă, probabil ritual. Fără inventar.

Mormântul 73 (pl. IV). Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Urna a fost retezată de plug până mai jos de jumătate. Se păstrează numai partea ei inferioară, din care rezultă că avem de a face cu o urnă lucrată la roată cu turație lentă, de culoare cărămizie, fundul plat și îngroșat. Conținut: oase umane calcinate (bărbat și femeie de 25-30 de ani) și puțin cărbune; pe fundul urnei se găsea un strat de pământ, gros de 3 cm, așternut intenționat, peste care s-au așezat apoi oasele arse. Inventar:  o bucățică de fier îndoită și oxidată, a cărei proveniență dintr-un anume obiect este greu de precizat.

Mormântul 74 (pl. IV). Incinerație cu urnă. Ad. 42 cm. Urna lucrată cu roată înceată, a fost tăiată de plug în partea superioară, dar s-a păstrat in situ și în poziție verticală. Partea inferioară a urnei, sub presiunea de deasupra, s-a găsit crăpată în mai multe locuri. Urna este o oală mare, lucrată cu roata, lipsită de toarte, ornamentată cu o linie ondulată. Are fundul plat și îngroșat. Conținut: foarte multe oase calcinate de om matur (bărbat) și adolescent (femeie), depuse pe un strat de pământ gros de 4 cm, care a fost așezat ritual direct pe fundul urnei; pe stratul de pământ menționat s-a pus mai întâi un fragment din calota craniană și un os lung fragmentar, probabil de la picior, iar apoi restul oaselor calcinate, fără o ordine precizabilă. Inventar: fragmente dintr-o lamă de cuțit din fier, găsite printre oasele calcinate.

Mormântul 75. Incinerație cu urnă. Ad. 28 cm. Din urna modelată pe roata înceată, a fost retezată de fierul plugului de tractor și din ea a rămas doar partea inferioară, înclinată spre SE. ea conține oase umane calcinate de la un bărbat de circa 35 de ani și o femeie 25 ani, inclusiv fragmente de calotă craniană și firicele de cărbune. Urna are fundul îngroșat și este lipsită de ornamentație pe jumătatea inferioară. Fără inventar.

Mormântul 76. Incinerație cu urnă. Ad. 26 cm. Mormânt distrus de tractor aproape în întregime. Lucrată la roată cu turație lentă, din urnă se păstrează doar partea inferioară, dar și aceasta ruptă în bucăți. Fundul urnei este ușor îngroșat și prezintă în centru o mică perforație rotundă. Conținut: puține oase calcinate, aparținând unei tinere de circa 20 ani și unui tânăr de circa 25 ani. Fără inventar. Notăm că M 76 se găsește la numai 15 cm spre sud-est de M 77, fapt care poate indica un grad de rudenie între defuncții din aceste două morminte.

Mormântul 77. Incinerație cu urnă. Ad. 23 cm. Urna, modelată pe roată înceată, ruptă și dislocată de tractor, este o oală de mărime mijlocie, din care nu a mai rămas decât fundul și puține fragmente din pereți. Ea conține oase calcinate de adolescent (femeie) și matur (bărbat). Fără inventar.

Mormântul 78. Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Urnă lucrată cu roată înceată, distrusă de plugul tractorului. Se păstrează numai fundul ei, cu o mână de oase calcinate, provenite de la un bărbat (35-40 ani) și o femeie (30-35 ani). Fără inventar.

Mormântul 79 (pl. IV). Incinerație cu urnă. Ad. 24 cm. Mormântul este aproape total distrus de tractor, iar din oala-urnă, dislocată din poziția inițială, modelată pe roată cu turație lentă, se păstrează puține cioburi și oase umane calcinate, dispersate pe o mică suprafață. Analiza oaselor arată că ele provin de la patru indivizi: un bărbat, o femeie, un copil de patru-cinci ani și o fetiță. Fără obiecte de inventar.

Mormântul 80 (pl. IV). Incinerație cu urnă. Ad. 38 cm. Urna, ușor înclinată spre SV, este ruptă de plug până la jumătate, dar partea ei inferioară s-a găsit in situ. Ea este o oală lucrată cu roata înceată, cu fundul plat și ușor îngroșat. Conținut: oase calcinate din scheletul unei femei (40-45 ani) și  al unui bărbat matur și puține bucățele de cărbune. Fără obiecte de inventar.

Mormântul 81 (pl. IV, XIX). Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Urna, deranjată și stricată de tractor, era o oală lucrată cu roată rapidă, din pastă negricioasă-cafenie. Jumătatea inferioară a urnei s-a găsit in situ, crăpată pe mai multe locuri. Conținut: multe oase calcinate, foarte gracile, care provin din scheletul a doi copii de circa trei ani. Inventar: lama unui cuțitaș de fier.

Mormântul 82 (pl. V, XX). Incinerație cu urnă. Ad. 45 cm. Urna nu a fost atinsă de plug și astfel s-a păstrat întreagă, doar cu unele crăpături cauzate de presiune de deasupra. Este o oală fără toarte, lucrată la roată înceată, din pastă de culoare brună-negricioasă și cu ornamente de benzi de linii drepte și vălurite. Conținut: multe oase calcinate de om matur (bărbat și femeie), printre care și fragmente de calotă craniană. Fără inventar.

Notăm că în jurul urnei și sub ea s-a găsit un strat subțire de pământ pigmentat cu cărbune (grosimea 3 cm).

Mormântul 83. Incinerație cu urnă. Ad. 35 cm. Mormântul distrus de tractor. Din urnă n-a rămas decât fundul, cu o mână de oase calcinate, care provin de la doi indivizi, probabil bărbat și femeie. Fără inventar.

Mormântul 84 (pl. XVIII). Incinerație cu urnă. Ad. 32 cm. Urna, lucrată pe roată înceată, este ruptă de plugul tractorului (întregită). În urnă s-au găsit oase calcinate de adult (femeie). Sub urnă s-au descoperit bucățele de cărbune și puține sfărâmături de oase umane calcinate. Fără inventar.

Mormântul 85. Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Mormântul – dacă aici poate fi vorba de mormânt – a fost complet deranjat de fierul plugului și din el au rămas doar câteva fragmente ceramice, probabil rupte din urnă, precum și puține oase calcinate dispersate. Menționăm că fragmentele ceramice, împodobite cu rotița dințată și cu linie în val, indică o datare mult mai târzie. Fără inventar.

Mormântul 86. Incinerație cu urnă. Ad. 20 cm. Mormântul a fost dislocat și complet distrus de tractor. Din el s-au strâns doar puține fragmente din urnă, lucrată cu roata înceată și sfărâmături de oase calcinate umane. Inventar: printre cioburi și oasele calcinate s-a aflat un fragment dintr-o lamă a unui cuțit din fier.

Mormântul 87. Incinerație cu urnă. Ad. 17 cm. Ca și precedentul, acest mormânt este distrus de tractor. S-au recuperat numai puține fragmente din urnă și oase umane calcinate, dispersate. Fără inventar.

Mormântul 88. Incinerație cu urnă. Ad. 20 cm. Complet distrus de tractor. S-au găsit doar fragmente din urnă și oase umane calcinate, împrăștiate de plug. Fără inventar.

Mormântul 89. Inhumație. Ad. 40 cm. Copil de doi-trei ani. Orientarea:  capul spre S-SE, picioarele spre N-NV. Din scheletul foarte rău conservat s-au păstrat calota craniană (foarte friabilă, ca hârtia de subțire), resturi de vertebre din regiunea cervicală (foarte măcinate de vreme), un os lung (probabil de la picioare), iar din restul scheletului nu a mai rămas decât o pigmentație cu praf de oase, care se distinge pe fundul gropii sepulcrale. Lungimea scheletului, forma și dimensiunile exacte ale gropii mormântului nu au putut fi stabilite. Inventar: lângă craniu, în partea de vest, s-a găsit o oală ruptă în bucăți, culcată inițial cu gura spre picioare, adică spre N-NV; această oală, modelată pe roată înceată, are factura urnelor; în mormânt s-a mai găsit un os, probabil de cal, foarte bine conservat, care ar putea proveni de la eventuale ofrande de carne depuse pentru defunct.

Mormântul 90 (pl. VI) Incinerație cu urnă. Ad. 26 cm. Urna, în poziție verticală, a fost ruptă până la jumătate de plugul tractorului. Jumătatea inferioară a oalei-urnă, fără ornamente și cu fundul îngroșat, lucrată la roată înceată, conținea multe oase calcinate de om matur (bărbat și femeie). Inventar: un cui mic din fier, trecut prin foc, probabil de la o cataramă.

Menționăm și faptul că printre oasele calcinate umane s-au identificat și fragmente de oase de la ovicaprine, porc sau câine.

Mormântul 91. Incinerație cu urnă. Ad. 26 cm. Urna dislocată și sfărâmată de plug. Din ea au rămas numai fragmente și oase calcinate, care provin din scheletul a doi indivizi maturi (bărbat și femeie). Fără inventar.

Mormântul 92. Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Din urna dislocată de tractor se păstrează numai partea inferioară, modelată cu roata înceată. În ea s-au găsit oase umane calcinate, amestecate cu pământ. Analiza antropologică a stabilit că oasele calcinate provin de la o tânără de 16-18 ani și de la un tânăr de 20-25 ani. Inventar: fragment dintr-o lamă de cuțit din fier și un vârf de silex.

Mormântul 93. Incinerație cu urnă. Ad. 20 cm. Complet distrus de tractor. Din urnă s-au mai găsit doar trei-patru cioburi și puține oase calcinate umane. Fără inventar. Caracterul de mormânt rămâne discutabil.

Mormântul 94. Incinerație cu urnă. Ad. 24 cm. Partea superioară a urnei a fost tăiată și dislocată de fierul plugului. Partea inferioară a oalei-urnă,  modelată pe roata cu turație lentă, s-a păstrat in situ, cu o mână de oase calcinate umane (bărbat și femeie). Fără inventar.

Mormântul 95. Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Urna era ruptă de plug până aproape la fund și cioburile ei împrăștiate. Pe fundul urnei, rămas in situ, se aflau o mână de oase umane calcinate (probabil de la doi indivizi) și firicele de cărbune. Inventar:  un cui din fier, probabil de la o cataramă.

Notăm că în jurul urnei și sub ea s-au găsit, presărate, bucățele de cărbune, probabil cu semnificație rituală.

Mormântul 96 (pl. XX) Incinerație cu urnă. Ad. 36 cm. Urna, înclinată ușor spre nord, a fost ruptă aproape până la jumătate de fierul plugului, dar s-a putu întregi. Este o oală lucrată la roată înceată. În jumătatea ei inferioară s-au găsit oase calcinate provenite de la doi copii de trei-patru ani. Referitor la urnă, observăm că ea seamănă foarte mult cu celelalte urne din cimitir, fiind ornamentată cu benzi de linii vălurite. Mai menționăm și faptul că, sub oasele calcinate, pe fundul urnei s-a așezat un strat de pământ, gros de 6-7 cm, foarte probabil cu caracter ritual. Fără inventar.

Mormântul 97 (pl. V) Incinerație cu urnă. Ad. 22 cm. Urna a fost distrusă aproape total de fierul plugului. Nu s-au păstrat din ea decât vreo câteva fragmente și o mână de oase umane calcinate, dar și aceasta împrăștiate din pământ. Chiar și fundul urnei este fragmentat. Fără inventar. Notăm că în jurul urnei și sub ea s-au găsit firicele de cărbune.

Mormântul 98 (pl. V) Incinerație cu urnă. Ad. 20 cm. Și aici urna a fost tăiată de fierul plugului, din ea păstrându-se doar partea inferioară, modelată la roată înceată. În urnă erau oase umane calcinate, s-a așezat ritual, ca și în alte morminte, un strat de pământ, gros de 5 cm.

Mormântul 99. Incinerație cu urnă. Ad. 29 cm. Ca și în cazul precedent, urna a fost retezată de plug și din ea s-a păstrat numai partea inferioară, lucrată cu roată înceată. Conținut: oase umane calcinate din scheletul unui bărbat și al unei femei, precum și firicele de cărbune. Inventar: un mic fragment dintr-o lamă de cuțit din fier. În jurul urnei și sub ea erau presărate firicele de cărbune, alături de care s-a găsit și un mic fragment dintr-un piron de fier.

Mormântul 100 (pl. V) Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Distrus de tractor. Se păstrează numai partea de jos a urnei, care conține puține oase arse din scheletul a doi copii, inclusiv fragmente din calota craniană. Inventar: un fragment de lamă de cuțit din fier trecut prin foc.

Mormântul 101 (pl. VI, XXVI) Inhumație. Ad. 63 cm. Orientarea: capul spre E-SE, picioarele către V-NV. Lungimea scheletului: 1,37 m. poziția: capul culcat pe stânga, mâinile îndoite din cot și aduse sub cap, iar picioarele întinse și paralele. Conservarea scheletului este în general slabă. Oasele capului se păstrează în  întregime, dar sunt destul de mâncate de vreme. Coloana vertebrală lipsește integral și o parte din oasele bazinului. Lipsesc, de asemenea, coastele, claviculele, omoplații și sternul. Oasele membrelor superioare s-au păstrat, dar sunt rău conservate, iar carpienele lipsesc și ele. Apofizele femurului, tibiei și peroneului apar foarte măcinate. În general, oasele membrelor inferioare se prezintă într-o stare slabă de conservare. Din tarsiene și metatarsiene se păstrează doar sfărâmături. Dentiția se păstrează în cea mai mare parte și în bună stare. Cât privește vârsta și sexul celui decedat, se pare că este un băiat de circa 12 ani, de statură mijlocie. Fără inventar.

Sub schelet s-a găsit gura unui vas neolitic.

Mormântul 102 (pl. VI) Incinerație cu urnă. Ad. 47 cm. Urna este o oală de formă lunguiață, fără toarte, lucrată cu roata, din pastă brună-negricioasă, fără ornamente. S-a găsit întreagă, neatinsă de fierul plugului. În groapa sepulcrală și sub urnă nu s-a aflat nimic. Conținutul urnei constă din oase de la doi copii incinerați și firicele de cărbune. Fără inventar.

Mormântul 103. Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Din urna distrusă de plug nu a mai rămas decât puțin din partea inferioară, care conținea o mână de oase umane calcinate, provenite din scheletul a doi indivizi adulți, probabil bărbat și femeie. Fără inventar. S-au identificat și trei oase (fragmente) de porc.

Mormântul 104 (pl. VI, XIX) Incinerație cu urnă. Ad. 27 cm. Și acest mormânt a fost distrus de plug. Se păstrează numai fundul urnei și câteva cioburi lucrate cu roata înceată, precum și puține oase calcinate de la doi indivizi maturi (bărbat și femeie). Fără inventar.

 În partea de sud-vest a urnei s-a găsit un mic vas fragmentar, care ar putea fi considerat, eventual, ca recipient cu ofrande pentru defunct. Distanța între vasul adiacent și urnă era doar de 5-6 cm. În jurul urnei și sub ea, altceva nu s-a găsit.

Mormântul 105 (pl. VI) Incinerație cu urnă. Ad. 43 cm. Drept urnă, s-a folosit o oală fără toarte, lucrată cu roată rapidă, din pastă nisipoasă de culoare negricioasă-cafenie, având fundul retezat și ușor îngroșat. S-a găsit întreagă, nederanjată de plug. Conținut: multe oase calcinate de om matur (bărbat și femeie), care umpleau urna până aproape de gură; printre oase s-au identificat și fragmente de calotă craniană. Fără inventar. S-au identificat și fragmente de calotă craniană. Fără inventar. S-au identificat și 17 fragmente de oase arse de pasăre și ovicaprine, provenite de la ofrande.

Menționăm și aici existența stratului de “pământ ritual”, gros de 4 cm, așezat pe fundul urnei, sub oasele calcinate; este un pământ negru, curat, fără pigmentație cu oseminte, cărbuni sau sfărâmături de lut ars adus de la rugul de ardere al defunctului.

Mormântul 106 (pl. VI, XX). Incinerație cu urnă. Ad. 42 cm. Oală-urnă, așezată în groapă în poziție verticală, se păstrează intactă. Conține oase calcinate de la două femei adulte și bucățele de cărbune. S-au găsit și fragmente de oase de animale (neidentificabil ca specie). Fără inventar.

Mormântul 107. Incinerație cu urnă. Ad. 23 cm. Complet distrus și dislocat de tractor. Nimic nu a rămas in situ. S-au găsit doar câteva cioburi din  urnă, lucrate cu roata înceată, și foarte puține oase umane calcinate. Fără inventar.

Mormântul 108 (pl. XXI). Incinerație cu urnă. Ad. 23 cm. Urna, modelată pe roată rapidă, s-a găsit ruptă de plug. Este împodobită cu linii paralele. În partea ei inferioară se află o mână de oase calcinate, așezate pe un strat de pământ negru, curat, depus ritual. Oasele aparțin unui schelet de om adult sau adolescent. Fără inventar.

Mormântul 109. Incinerație cu urnă. Ad. 26 cm. Ca și în cazul precedent, urna, lucrată pe roată cu turație rapidă, a fost distrusă de plug până în partea ei inferioară, rămasă in situ, în poziție verticală. Conținut: multe oase calcinate de om matur și bucățele de cărbune. Fără inventar.

Mormântul 110 (pl. XIX) Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Urna, făcută la roată rapidă, a fost distrusă de tractor și dislocată până aproape la bază. În partea păstrată s-a găsit o mână de oase calcinate de adolescent. Fără inventar.

Mormântul 111 (pl. XXIV). Inhumație. Ad. 56 cm. Copil de circa opt-nouă ani. Orientarea scheletului: capul spre SE, picioarele (întinse și paralele) spre NV. Lungimea scheletului: 1,04 m. poziția: mâinile întinse pe lângă corpul culcat pe spate, cu privirea spre nord-vest. Starea de conservare a scheletului este în general slabă. Pe oasele craniului se văd multe crăpături. Dentiția este completă și bine conservată. Coloana vertebrală este mult descompusă, ca și oasele bazinului. Oasele membrelor inferioare și superioare au fost foarte măcinate, sub acțiunea corosivă a agenților humici. Carpienele, metacarpienele, tarsienele și metatarsienele s-au descompus aproape cu totul. Ceva mai bine se păstrează oasele lungi: humerus, cubitus, radius, femurul, tibia și peroneul. Inventar: la gât s-au găsit zece mărgele de sticlă, de mărime și forme diferite. Pe trei exemplare se disting picățele galbene și dungi în spirală de aceeași culoare. O mărgea este mai mare și are o culoare neagră cu luciu asemănător smalțului. După inventar, și potrivit datelor antropologice, mormântul aparține unei fetițe de șapte-opt ani. Observăm că defuncta avea craniul neobișnuit de mare, în raport cu dimensiunile scheletului.

Mormântul 112. Incinerație cu urnă. Ad. 23 cm. Mormântul acesta a fost deplasat cu un metru de la locul lui inițial. S-a păstrat din el puține sfărâmături de oase umane calcinate de adult și copil, precum și câteva cioburi din urnă, care a fost lucrată pe roată cu turație înceată. Fără inventar.

Mormântul 113 (pl. XXI). Incinerație cu urnă. Ad. 54 cm. Urna este o oală fără toarte, lucrată la roata înceată, din pastă de culoare cafenie, ornamentată cu benzi de linii ondulate pe umăr, iar peste restul corpului, până aproape de bază, cu linii paralele. Conținut: în urna aproape întreagă s-au găsit multe oase umane, bine calcinate, peste care se afla un strat de pământ infiltrat de deasupra. Studiul antropologic arată că oasele aparțin la doi indivizi maturi (bărbat și femeie). Inventar: un cuțit de fier cu mâner lung de 21 cm.

Mormântul 114 (pl. XX). Incinerație cu urnă. Ad. 29 cm. Urnă retezată de fierul plugului (întregită). Ea conținea oase calcinate de om matur (bărbat și femeie), amestecate cu pământ. Oala-urnă este lucrată cu roată înceată, din pastă de culoare cafenie, conținând mult nisip mărunt, ca degresant. Pe mijloc are două benzi de linii ondulate, dar pe partea inferioară este lipsită de ornamentație. Fără inventar.

Mormântul 115 (pl. XXVI). Inhumație. Ad. 65 cm. Schelet de om matur (femeie), având lungimea de 1,52 m. Orientarea: capul spre SE, picioarele spre NV. Poziția: decubit dorsal, picioarele întinse, mâna stângă așezată pe lângă corp, iar dreapta este păstrată numai până la cot; capul s-a găsit înclinat spre dreapta, cu mandibula puțin spre stânga. Conservarea: oasele rău păstrate; coloana vertebrală complet măcinată; se păstrează o parte din dentiție. Inventar: cercel simplu, din sârmă de bronz în urechea stângă și o mărgea pe gât; cercelul corespunzător din urechea dreaptă nu s-a găsit.

Mormântul 116. Inhumație.  Ad. 56 cm. Schelet de copil (sub patru ani),, orientat cu capul spre sud-est și picioarele către nord-est. din schelet se păstrează numai calota craniană, restul s-a descompus fără urme. Din oasele capului sa-u găsit mandibula și maxilarul superior, precum și câțiva dinți din lapte. Inventar: o ulcică fragmentară, de culoare cărămizie, fără toarte, lucrată cu roata rapidă, care era așezată la picioarele defunctului, desigur cu ofrande.

Mormântul 117. Incinerație cu urnă. Ad. 20 cm. Mormântul a fost complet distrus de tractor. Din el nu au mai rămas decât o mână de oase calcinate (femeie) și cioburi din urnă (lucrate cu roata înceată), restul fiind total dislocat și împrăștiat. Fără inventar.

Mormântul 118 (pl. XXIII). Incinerație cu urnă. Ad. 31 cm. Tăiat de plug. Din urnă se păstrează doar partea inferioară, care conținea oase calcinate de la doi indivizi maturi, amestecate cu pământ. Urna este o oală lucrată la roată înceată, din pastă nisipoasă, de culoare cafenie. Pe partea inferioară, ea nu poartă nici un fel de ornamente. Fără inventar.

Mormântul 119 (pl. XXII). Incinerație cu urnă. Ad. 32 cm. Complet răvășit de plug. Din urnă, lucrată la roată înceată, au mai rămas numai câteva cioburi și partea ei inferioară, care conținea oase umane calcinate de la trei indivizi (un bărbat și doi copii), precum și câteva firicele de cărbune. Din fragmentele păstrate ale urnei rezultă că ea era o oală lucrată la roată, din pastă brună-negricioasă, conținând mult nisip, ca degresant. Pe unele cioburi se disting, ca ornament, linii ondulate. Fără inventar.

Mormântul 120 (pl. XXII). Incinerație cu urnă. Ad. 36 cm. Din urna cinerară, lucrată la roată înceată, retezată de plug și în cea mai mare parte dislocată, se mai păstrează in situ partea inferioară, care conține oase calcinate de om matur. Pe fundul urnei, sub oasele calcinate, s-a depus un strat de pământ negru, gros de 4 cm, care avea semnificația rituală întâlnită și în alte morminte. Fără inventar.

Mormântul 121. Incinerație cu urnă. Ad. 32 cm. Complet distrus de plug. Din urnă au mai rămas doar câteva cioburi, iar din conținutul ei o mână de oase calcinate, provenite din scheletul uni bărbat și al unei femei. Fără inventar.

Mormântul 122 (pl. XXII). Incinerație cu urnă. Ad. 40 cm. Gura urnei retezată de plug. Restul oalei-urnă se păstrează și a putut fi întregită. Urna este lucrată cu roata înceată, din pastă cărămizie, nisipoasă, fiind ornamentată pe jumătatea superioară cu striuri dese. Conținut: oase calcinate de la doi adulți (bărbat și femeie). Fără inventar.

Mormântul 123 (pl. XXIV). Inhumație. Ad. 33 cm. Din scheletul foarte prost conservat se păstrează craniul, iar din membrele inferioare doar dâre de praf osos, după care putem stabili că orientarea defunctului era cu capul spre NV, iar picioarele spre SE. După dentiție, se vede că era un copil de circa opt ani. Descompunerea în grad așa de mare a osemintelor se poate explica aici prin adâncimea foarte mică a gropii sepulcrale. Fără inventar. Spre deosebire de celelalte morminte de inhumație, curioasă apare aici orientarea scheletului spre nord-vest.

Mormântul 124 (pl. XXII). Incinerație cu urnă. Ad. 30 cm. Distrus de plug. Din urnă s-au păstrat mai multe cioburi și partea ei inferioară, rămasă in situ. Cioburile provin din buză și pereții oalei-urnă, care este lucrată la roată înceată, din pastă brună-negricioasă și are ca ornament benzi de linii vălurite (pe umăr) și striuri. Partea inferioară a urnei este lipsită de ornamente. Conținut: puține oase umane calcinate, aparținând unui adult (femeie). Fără inventar.

Mormântul 125 (pl. XXIII). Incinerație cu urnă. Ad. 40 cm. Complet distrus de plugul tractorului. Din urnă, lucrată la roată rapidă, au mai rămas multe cioburi și foarte puține oase calcinate. Fără inventar.

Mormântul 126 (XXV). Inhumație. Ad. 55 cm. Schelet de om matur. Starea lui de conservare este mediocră. Defunctul s-a găsit așezat în groapă pe spate, cu capul înclinat spre dreapta, mâna stângă întinsă pe lângă corp, iar dreapta, ușor îndoită din cot, adusă pe bazin. Orientarea: capul spre sud-est și picioarele întinse către nord-vest. Lungimea scheletului 1,52 m. După dimensiunile mici ale bustului și bazinului, se vede că mormântul aparține unei femei (45-50 ani), de statură mijlocie-mică. Remarcăm că oasele lungi au fost măcinate de vreme și de asemenea coloana vertebrală. În schimb, dentiția se păstrează mult mai bine și în cea mai mare parte. Inventar: lângă tâmpla stângă, defuncta a avut un cercel de bronz, care s-a sfărâmat, dar care a lăsat pe osul temporal o cocleală verde.

Mormântul 127. Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Complet distrus de plugul tractorului. Din urna distrusă și dislocată s-au mai găsit câteva cioburi din partea ei inferioară (lucrată cu roată înceată), care conținea puține oase calcinate, amestecate cu cărbune. Oasele provin de la un copil și un adolescent. Fără inventar.

Mormântul 128. Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Oală-urnă a fost deranjată și distrusă de plugul tractorului. Din ea se păstrează numai jumătatea inferioară, în care se aflau oase calcinate de la doi indivizi maturi (bărbat și femeie). Cioburile păstrate arată că urna era o oală lucrată cu roata înceată, din pastă cafenie, nisipoasă, ornamentată cu striuri orizontale. Fără inventar.

Mormântul 129. Incinerație cu urnă. Ad. 24 cm. Complet distrus de plug. Din urnă, modelată grosolan cu mâna, s-au păstrat numai câteva cioburi și foarte puține oase calcinate din scheletul unui copil de circa patru ani. Fără inventar.

Mormântul 130 (pl. XXIII, XXIX). Inhumație. Ad. 30 cm. Schelet de om matur. Orientarea: capul spre SE, picioarele către NV. Poziția: picioarele întinse și paralele, ambele mâini aduse pe bazin. Conservarea scheletului foarte slabă. Observăm că femurele sunt puțin curbate, maxilarul inferior puțin deplasat, iar coloana vertebrală și coastele complet descompuse, ca și oasele bazinului. Mai bine s-au păstrat oasele craniului, clavicula dreaptă, unele părți din membrele superioare și inferioare. Lungimea scheletului: 1,72 m. Inventar: în partea dreaptă, cu vârful lângă cap, s-a găsit o lance de fier, lungă de  30 cm (pl. XXXII); alături de femurul stâng un vârf de săgeată din bronz; la distanța de 40 cm de cap s-a găsit o ulcică neagră, cu toarte, așezată pe o mică lespede, ca ofrandă pentru defunct; la vârful picioarelor s-au aflat cioburi din două vase, ambele lucrate cu mâna (pl. XXX).

După ridicarea oaselor și obiectelor din mormânt, s-au constatat cele ce urmează. Unul din vasele de ofrandă găsite la picioarele defunctului este o oală-borcan, de culoare cărămizie (pl. XXX/b, XXXI). Celălalt vas este o strachină mare, de culoare neagră (pl. XXX/a, c). potrivit inventarului, mormântul aparține unui războinic, căruia I s-au pus în mormânt arme și vase, ca ofrandă. Este singurul mormânt de la Ocna Sibiului în care s-au găsit arm. Inventarul pledează pentru datarea acestui mormânt în vremea din care datează ceramica și vârful de lance, adică în perioada scitică (sec. VI-V). femurele ușor curbate constituie semnul că defunctul a fost un războinic călăreț. Vârsta lui poate fi apreciată la circa 45 de ani.

Mormântul 131. Incinerație cu urnă. Ad. 26 cm. Partea superioară a urnei a fost retezată de plug, dar partea inferioară se păstrează în întregime. Urna este o oală lucrată la roata rapidă, din pastă nisipoasă și ornamentată cu striuri. Conținut: oase calcinate de om matur (bărbat și femeie) și bucățele de cărbune. Inventar: fragment dintr-un obiect de fier, neidentificabil ca întrebuințare.

Mormântul 132. Incinerație cu urnă. Ad. 26 cm. Urna a fost tăiată de fierul plugului până mai jos de jumătate. Partea păstrată in situ conținea oase umane calcinate de la doi indivizi maturi, nedeterminabili ca sex. Oasele erau amestecate cu pământ, infiltrat de deasupra. Fără inventar.

Urna este o oală lucrată la roată rapidă, are culoare cafenie, cu nisip în pastă, fundul plat și îngroșat.

Mormântul 133. Incinerație cu urnă. Ad. 34 cm. Și aici urna a fost tăiată de fierul plugului mai bine de jumătate, iar partea inferioară, păstrată in situ, conținea oase calcinate de om matur (bărbat și femeie). Oala-urnă, lipsită de ornamentație, este lucrată la roată înceată, din pastă nisipoasă de culoare cafenie-bej. Fără inventar.

Mormântul 134. Incinerație cu urnă. Ad. 35 cm. Și această urnă, la fel ca precedenta, este retezată de plug, iar in situ se păstrează numai partea ei inferioară, în care se găsesc oase calcinate, care provin din scheletul a doi indivizi maturi (probabil bărbat și femeie). Pe fundul urnei s-a depus un strat de pământ negru, gros de 4-5 cm, cu semnificație rituală, așa cum s-a mai întâlnit și în alte morminte. Fragmentele și părțile păstrate din urnă arată că ea era o oală fără toarte, lucrată cu roata înceată, din pastă nisipoasă, de culoare neagră în interior și cărămizie în exterior, fiind ornamentată cu striuri orizontale, plasate neregulat. Fără inventar.

Mormântul 135. Incinerație cu urnă. Ad. 25 cm. Și acest mormânt a fost distrus și dislocat de plug. Din el au mai rămas doar câteva cioburi și puține oase umane calcinate. Fără inventar.

Mormântul 136. Inhumație. Ad. 45 cm. Copil. Orientarea probabilă: capul spre sud-est, picioarele spre nord-vest. Din schelet s-au păstrat doar slabe urme din craniu, restul s-au descompus. Fără inventar.

 

Materialele descoperite în afara mormintelor, pe suprafața cercetată a cimitirului

Parcela A/1961 (27 x 3 x 0,40 m): trei cioburi cultura Petrești, un fragment ceramic Coțofeni și unu dintr-o strachină bitronconică Hallstatt D.

Parcela B/1961 (18 x 3 x 0,45 m): fragmente ceramice din Hallstattul mijlociu.

Parcela C/1962 (21,60 x 3 x 0,40-0,60 m): cioburi de vase Petrești și fragmente din oale-urnă ale unor morminte deranjate (sec. VIII).

Parcela I/1963 (24 x 3 x 0,40-0,60 m): cioburi neolitice și fragmente din urne deranjate și dislocate de plug (sec. VIII-IX).

Parcela K/1963 (14 x 3 x 0,40-0,58 m): un vârf de lance cu tub de înmănușare (sec. VI-V a. Chr.) și o bucățică dintr-o coasă.

Parcela N/1964 (15 x 2,40 x 0,40 m): două topoare de piatră cu gaură de fixare și cioburi de vase Coțofeni.

Parcela S/1964 (22 x 3 x 0,40-0,50 m): fragmente ceramice provenite din oale-urne (sec. VIII-IX), distruse și dislocate de plugul tractorului.

Parcela Ț/1965 (21,60 x 3 x 0,40-0,60 m): multe cioburi neolitice, un fragment ceramic din epoca bronzului și altul din Latène.

Parcela W/1965 (20 x 3 x 0,45 m):  topor fragmentar de fier, probabil din perioada scitică.

Mormintele de inhumație

Acestea sunt în număr de 15 (M. 17, 22, 23, 24, 32, 40, 63, 89, 101, 111, 115, 116, 123, 130, 136) și au groapa săpată la adâncimi diferite, cuprinse între 33-65 cm. Datorită culorii uniforme a pământului și a adâncimii reduse a înmormântărilor afectate de lucrările agricole, care pătrund uneori până la adâncimea de 25-35 cm, forma gropii sepulcrale rămâne neprecizată la toate mormintele dezgropate. Majoritatea scheletelor sunt descompuse parțial sau în totalitate. Din acest motiv au fost ridicate pentru cercetări arheologice doar 9 schelete, în timp ce 6 dintre cele mai slab conservate au rămas pe locul descoperirii, fără a li se putea preciza poziția. Scheletele din cele două morminte erau întinse pe spate. Referitor la poziția mâinilor, deosebim patru variante: 1. Scheletele cu ambele mâini întinse de-a lungul corpului (M. 32, 63, 111 și 115); 2. Scheletele cu palmele puse sub cap (M. 101); 3. Scheletele cu mâna dreaptă întinsă de-a lungul corpului și stânga așezată cu palma pe bazin (M. 17) și 4. Scheletele cu mâna stângă întinsă pe lângă corp și cu dreapta așezată pe bazin (M. 126). La celelalte 8 cazuri poziția mâinilor rămâne neprecizabilă.

 În privința orientării, constatăm diferite poziții: nouă schelete cu capul așezat spre sud-est și picioarele spre nord-vest; două sunt dispuse pe direcție NE-SV și câte unul era așezat cu capul spre est și picioarele spre cest sau pe direcție SSV-NNV și ESE-VNV.

Lungimea scheletelor, măsurată pe cele mai bine conservate, variază la copii între 60-104 cm, în timp ce la maturi este cuprinsă între 151-156.

Studiul antropologic al celor 9 schelete ridicate de la locul descoperirii și observațiile efectuate pe restul scheletelor arată următoarea situație: 12 copii de sex masculin sau feminin și trei femei mature (M. 17, 115, 126).

Inventarul funerar este prezent doar în nouă morminte (60%) și constă din vase și obiecte de podoabă. În șase morminte sunt depuse oale de lut, așezate pe capul scheletului (M. 23, 89), în partea dreaptă a picioarelor (M. 17, 24, 116) sau în stânga corpului (M. 32). Două dintre schelete au ca inventar câte un cercel de bronz asociat cu câte un șirag de mărgele puse la gât, din care3, în M. 111, s-au păstrat 10 piese, iar din M. 115 provine doar o singură mărgea. Câte un cercele de bronz provine din M. 126, găsit la tâmpla stângă, și din M. 32, aflat la tâmpla dreaptă împreună cu ulcică. Celelalte schelete sunt lipsite de inventar, ceea ce creează dificultăți în precizarea sexului acestora.

 

Mormintele de incinerație

În total s-au descoperit 120 urne, întregi sau fragmentare. Din acestea, resturile a 13 urne, adică 10,8%, s-au aflat între 10-și 20 cm adâncime, în stratul arabil, ele fiind sparte sau răvășite de plug, cu ocazia lucrărilor agricole. Alte 60 de morminte (50%), cu groapa săpată la adâncimea de 20-30 cm, au urna deranjată în partea superioară sau retezată de la jumătate, conținutul acestora fiind împrăștiat în stratul de pământ cultivabil. Un număr de 33 urne, depuse la adâncimea de 31-40 cm, aveau rupte doar gura, gâtul și o parte din umăr. La adâncime mai mare, cuprinsă între 40-54 cm, s-au găsit doar 14 urne. Gropile acestor morminte erau deranjate doar în partea superioară, păstrându-se întregi sau fisurate aproape toate urnele, cu conținutul in situ.

Așadar, informații complete asupra ritului funerar, practicilor rituale și structurii interne a mormintelor de incinerație pot oferi doar 48 morminte (40%), păstrate la adâncimi cuprinse între 30 și 54 cm, în timp ce datele furnizate de celelalte, aflate între 10 și 30 cm rămân incerte. Totuși, nici acestea nu par a fi de alt tip.

Starea urnelor. Datorită adâncimii reduse a urnelor a gropilor sepulcrale, aproape toate urnele au fost deranjate sau dislocate de lucrările agricole. Situația statistică, întocmită pe baza studiului ceramicii culese din  aria cimitirului, cuprinde 160 vase, diferite ca pastă, tehnică, ardere și ornamentare. Un număr de 60 de urne, reprezentând 37,7% din totalul ceramicii, provin din morminte complet distruse sau răvășite. Urnele neînregistrabile sunt reprezentate prin câteva fragmente din fundul, pereții jumătății inferioare, pântecele și mai rar din jumătatea superioară a vasului.. din alte 35 de urne (22%) se păstrează doar fundul și fragmente din partea inferioară. Până la umăr sau gât se pot întregi un număr de 26 de vase, nesparte sau complet întregite sau numai  20 de oale-urnă.

Forma gropilor la mormintele de incinerație, săpate la adâncime mică în solul brun-negricios, este greu de precizat, din cauza cromaticii uniforme a pământului și răvășirilor din timpul lucrărilor agricole. Nici forma celor adâncite între 30 și 54 cm, din aceleași motive, nu a putut fi precizată. Totuși, este de admis că avem de a face cu gropi mici, rotunde-ovale, cu diametrul de circa 50-60 cm.

Poziția osemintelor în mormânt. S-a constatat că osemintele din 44 urne (36,6% din totalul mormintelor), distruse sau răvășite de plug, au fost găsite în aria și în jurul gropii sepulcrale. Resturile oaselor culese din mormintele răvășite provin din diferite urne sparte, fapt relevat de existența a trei-patru defuncți într-un mormânt și a unor fragmente ceramice aparținătoare unor oale diferite. Culese dintr-un context funerar complet răvășit, osemintele nu mai reprezintă certitudine pentru reconstituirea datelor referitoare la fiecare individ în parte.

Un număr de 53 urne (44,1%) au afectată partea superioară de la nivelul umărului, pântecului sau fundului și cea mai mare parte din groapa sepulcrală. Majoritatea oaselor calcinate, asociate uneori cu cărbune și piese de inventar, s-au găsit, firește, în jumătatea inferioară a urnei. Și în acest caz, informațiile oferite de poziția osemintelor în urnă sunt relative. La unele morminte, deranjate de plug doar partea superioară, s-a observat că cea mai mare parte a osemintelor era depusă în urnă, puține oase aflându-se și în jur (M. 20 și M. 26). În două cazuri (M.19 și M. 84) am întâlnit o situație foarte clară: marea majoritate a osemintelor erau depuse în urnă, iar câteva bucățele, asociate cu cărbune, se găseau pe fundul gropii sepulcrale, sub urnă. Deci, este de admis că acestea au fost așezate ritual pe fundul gropii, urmate apoi de îngroparea urnei.

La 23 de morminte (19,3%), în  care urna s-a păstrat întreagă, nederanjată de plug sau numai cu gura ruptă, osemintele erau așezate exclusiv în urnă, fără resturi osoase în groapa sepulcrală. În aceste condiții, oasele prezintă o garanție maximă pentru studiul antropologic, iar când metoda de identificare a defuncților pe sexe, după criteriul arderii, nu are caracter ipotetic, se pot obține date peremtorii.

În 13 urne s-a găsit un strat de țărână, gros de 3-7 cm, depus ritual pe fundul vasului, peste care erau așezate osemintele arse. Acestea umpleau urna până la umăr, reprezentând 2/3 din vas (18 urne) sau până la gât (7 urne). În cazul urnelor care au și jumătatea inferioară deranjată de lucrările agricole – o parte din oseminte fiind împrăștiate prin groapa sepulcrală sau în vecinătatea ei – resturile funerare găsite in situ erau, firește, și mai puține.

În urnele din M. 10, 26, 30, 55, 92, 132 oasele calcinate erau amestecate cu pământ infiltrat din groapa sepulcrală.

Sporadicele bucățele de cărbune, aduse de la rugul funerar, au fost puse odată cu osemintele numai în urnă (19 cazuri) sau și în groapă (M. 95). În M. 26, s-au găsit chiar bucăți mari de lemn incomplet carbonizat. În late morminte (M. 15, 58, 74), cărbuni răzleți se aflau sau erau presărați la o margine a gropii, probabil înainte de așezarea urnei.