Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

CUPRINS

CAPITOLUL IX

 

Lista abrevierilor

Aa

Abraziune axială

Ad.

Adâncime

Am

Abraziune multidirecţională

Ao

Abraziune oblică

As

Abraziune în suprafaţă

At

Abraziune transversală

B

Bovine

CD

Calibrul distal

Cn

Corn (de cerb)

Cnd

Câine

Cr

Cerb

Cp

Căprior

CRC

Cerişor-Peştera Cauce

Cs

Corp costal

D

Dinte

DEB

Debitajul

Diam.

Diametru

DR

Drept, dreaptă

ED

Extremitatea distală

EP

Extremitatea proximală

Erb

Erbivor de specie nedeterminabilă

Ext.

Exterior

FAS

Fasonarea

Fb

Fibula

FI

Faţa inferioară

Fig.

Figura

FIX

Fixarea în suport

FL

Fractură laterală

Fn/A, L

Finisare prin abraziune sau lustruire

Fn/Rot

Finisare prin rotaţie (alezare)

FP

Fractură de presiune

FS

Faţa superioară

FUNC

Rolul funcţional

Gros.

Grosime

Gs

Gasteropode (cochilii de melci)

IMDA

Industria materiilor dure animale

Int.

Interior

L

Lungimea

L tot.

Lungimea totală

Lăţ.

Lăţime

Lm

Lamelibranhiate (cochilii de scoici)

LPA

Lungimea părţii active

Max.

Maxim(ă)

MCCH

Muzeul „Castelul Corvineştilor”, Hunedoara

Md

Mandibulă

MD

Marginea dreaptă

MDA

Materii dure animale

Min.

Minim(ă)

MP

Metapod

MS

Marginea stângă

OC

Ovicaprine

OL

Os lung

PD

Partea distală

PD/C

Percuţie directă / Cioplire

PD/D

Percuţie directă / Despicare

Perf., Pf

Perforaţie

PfB

Perforaţie bilaterală

PfU

Perforaţie unilaterală

Pl.

Planşa

PM

Partea mezială

PP

Partea proximală

Ra

Raclaj axial

Rt

Retuşare

S

Suine

ST

Stâng(ă)

Str

Striuri

Şa

Şănţuire axială

T

Tibia

Tc/L

Tocire / Lustru

TrT

Tratament termic

Ts

Tasare

TT

Tăiere transversală

U

Ulna

UTIL

Utilizarea