Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

V

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (II)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, Horia CIUGUDEAN, Georgeta EL SUSI, Corneliu BELDIMAN ISBN 973-590-995-2,Cu contribuţii de: Diana STANCZ, Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

CUPRINS

-----------------------

Lista abrevierilor

Abréviations

Lista tabelelor / Liste des tableaux

Lista histogramelor/ Liste des histogrammes

Lista figurilor / Explication des figures

CAPITOLUL IX

INDUSTRIA PREISTORICĂ A MATERIILOR DURE ANIMALE

Abrevieri bibliografice

Acta MM

Acta Moldavie Meridionalis, Muzeul Judeţean Vaslui

Acta MN

Acta Musei Napocensis, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

Acta MP

Acta Musei Porolissensis, Muzeul Judeţean Sălaj, Zalău

Anale B

Analele Banatului, Muzeul Banatului, Timişoara

Anale UCDC

Analele Universităţii Creştine «Dimitrie Cantemir», Seria Istorie, Bucureşti

Angustia

Angustia, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe

Argessis

Argessis, Complexul Muzeal Judeţean Argeş, Piteşti

BCŞS

Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Universitatea «1 Decembrie 1918», Facultatea de Istorie, Alba Iulia

BMA

Bibliotheca Musei Apulensis

BMG

Buletinul Muzeului Judeţean «Teohari Antonescu», Giurgiu

Bull IA

Bulletin of the Institute of Archaeology, University of London

CIMEC

Institutul de Memorie Culturală, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti

Corviniana

Corviniana, Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara

Mem Antiq

Memoria Antiquitatis, Muzeul Judeţean de Istorie, Piatra Neamţ

Rev Bist

Revista Bistriţei, Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa

Ver BLUF

Veröffentlichungen der Brandenburgischen Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte, Potsdam

 

Bibliografie

 

ANDRIŢOIU 1992

Andriţoiu I., Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului, Institutul Român de Tracologie, Bibliotheca Thracologica II, Bucureşti

ANGELESCU, OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, VASILESCU 2004

Angelescu M.-V., Oberländer-Târnoveanu I., Vasilescu Fl. (coord.), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003. A XXXVIII-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 26-29 mai 2004, CIMEC, Bucureşti

BAICOANĂ 1999

Baicoană M., Moluşte descoperite în urma săpăturilor arheologice în Peştera de la Cauce, Speomond, 4, p. 28-29

BELDIMAN 1999 a

Beldiman C., Industria materiilor dure animale în paleoliticul superior, epipaleolitic şi neoliticul timpuriu pe teritoriul României, teză de doctorat sub conducerea dr. S. Marinescu-Bîlcu, Institutul de Arheologie «Vasile Pârvan» al Academiei Române, Bucureşti

BELDIMAN 1999 b

 

Beldiman C., Date privind industria paleolitică a materiilor dure animale în aşezări din zona subcarpatică a Moldovei, Anale UCDC, 3, 1999 (2000), p. 41-71

BELDIMAN 1999 c

 

Beldiman C., Studiul industriei preistorice a materiilor dure animale – istoricul problemei şi evoluţia concepţiilor metodologice, Anale UCDC, 4, 2001, p. 15-52

BELDIMAN 2000 a

Beldiman C., Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii dure animale descoperite pe teritoriul României: brăţări din corn de cerb, BMG, 5-7, 1999 (2000), Giurgiu, p. 31-45

BELDIMAN 2000 b

Beldiman C., Industria materiilor dure animale în aşezările paleolitice de pe versantul răsăritean al Carpaţilor, Angustia, 5, p. 7-29

BELDIMAN 2000 c

Beldiman C., Industria materiilor dure animale în aşezarea neolitică timpurie de la Dudeştii Vechi (jud. Timiş), Anale B, 7-8, 1999-2000, p. 163-191

BELDIMAN 2001 a

Beldiman C., Industria materiilor dure animale în aşezarea neolitică timpurie de la Şeuşa – „La cărarea morii”, jud. Alba, în A XXXV-a Sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 2000, Suceava, 24-26 mai 2001, CIMEC, Bucureşti, p. 240-242

BELDIMAN 2001 b

Beldiman C., Tehnologia şi regnul animal în preistorie: istoricul cercetărilor asupra industriei materiilor dure animale şi evoluţia concepţiilor metodologice, Anale UCDC, 4, p. 15-52

BELDIMAN 2002 a

Beldiman C., Zoltan, com. Ghidfalău, jud. Covasna. Industria materiilor dure animale în aşezarea aparţinând culturii Noua: privire generală, în A XXXVI-a Sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 2001, Timişoara-Buziaş, 28 mai – 1 iunie 2002, CIMEC, Bucureşti, p. 345-349

BELDIMAN 2002 b

Beldiman C., Asupra tipologiei uneltelor din materii dure animale în neoliticul timpuriu din România: vârful pe semi-metapod perforat, în C. Gaiu (ed.), Meşteşuguri şi ateliere în antichitate, Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, p. 11-23

BELDIMAN 2002 c

Beldiman C., Contribuţii la istoria pescuitului în epoca pietrei pe teritoriul României: cârlige epipaleolitice din materii dure animale, Argessis, 10-11, 2001-2002, p. 33-52

BELDIMAN 2002 d

Beldiman C., Vârfuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea culturii Noua de la Zoltan, jud. Covasna, Angustia, 7, p. 115-152

BELDIMAN 2003

Beldiman C., Industria materiilor dure animale în aşezări neolitice timpurii din sud-estul Transilvaniei, Rev Bist, 17, p. 9-31

BELDIMAN 2004 a

Beldiman C., Paleotechnology of antler working in the Mesolithic of the Iron Gates, Romania, Corviniana, 8, p. 9-26

BELDIMAN 2004 b

Beldiman C., Zoo-symbolism and Early Neolithic portable art in Romania, poster prezentat la 11th Neolithic Seminar: Symbols and Symbolism, Department of Archaeology, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia , 4th - 7th November 2004

BELDIMAN 2004 c

Beldiman C., Parures préhistoriques de Roumanie: dents percées paléolithiques et épipaléolithiques (25 000-10 000 BP), Mem Antiq , 23, p. 69-102

BELDIMAN 2004 d

Beldiman C., Parures préhistoriques de Roumanie: pendeloques paléolithiques et épipaléolithiques (25 000-10 000 BP), în M. Otte, dir., La Spiritualité . Actes du Colloque international de Liège (10-12 décembre 2003) , UISPP, 8ème Commission – Paléolithique supérieur, ERAUL 106, Liège, 2004, p. 55-69

BELDIMAN 2004 e

Beldiman C., Art mobilier au Paléolithique supérieur en Roumanie, în M. Otte, dir., La Spiritualité. Actes du Colloque international de Liège (10-12 décembre 2003), UISPP, 8ème Commission – Paléolithique supérieur, ERAUL 106, Liège, 2004, p. 103-121

BELDIMAN 2004 f

Beldiman C., L’ivoire au Paléolithique supérieur de Roumanie, în V. Dujardin (éd.), Table Ronde sur le Paléolithique supérieur récent. Industrie osseuse et parures du Solutréen au Magdalénien en Europe, Angoulême (Charente, France), 28-30 mars 2003, Paris, Mémoires SPF (sub tipar)

BELDIMAN 2004 g

Beldiman C., Parures paléolithiques et épipaléolithiques de Roumanie (25 000-10 000 BP) : typologie et technologie, î n V. Dujardin (éd.), Table Ronde sur le Paléolithique supérieur récent. Industrie osseuse et parures du Solutréen au Magdalénien en Europe, Angoulême (Charente, France), 28-30 mars 2003, Paris, Mémoires SPF (sub tipar)

BELDIMAN 2004 h

Beldiman C., Bone and antler industry in the Upper Paleolithic of Romania: projectile points, în H. Luik (Ed.), 4th Meeting of the Worked Bone Research Group, ICAZ, Institute of History in Estonia, Tallinn, 26 – 31 of August 2003 , Tallinn (sub tipar)

BELDIMAN 2004 i

Beldiman C., P aleotechnology of antler working in the Mesolithic of the Iron Gates, Romania, în H. Luik (Ed.), 4th Meeting of the Worked Bone Research Group, ICAZ, Institute of History in Estonia, Tallinn, 26 – 31 of August 2003 , Tallinn (sub tipar)

BELDIMAN 2004 j

Beldiman C., Descrierea materialului arheologic, în Luca, Roman, Diaconescu 2004, p. 75-79

BELDIMAN, LUCA, ROMAN, DIACONESCU 2004

Beldiman C., Luca S. A., Roman Cr., Diaconescu Dr., Cerişor, com. Lelese, jud. Hunedoara. Industria materiilor dure animale, în Angelescu, Oberländer-Târnoveanu, Vasilescu 2004, p. 85-94, 469-475

BELDIMAN, POPUŞOI 2000

Beldiman C., Popuşoi E., Trestiana, jud. Vaslui - Industria materiilor dure animale în aşezarea neolitică timpurie (Starčevo-Criş): privire generală, în A XXXIV-a Sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1999, Deva 24-26 mai 2000, CIMEC, Bucureşti, p. 14-15

BELDIMAN, POPUŞOI 2001

Popuşoi E., Beldiman C., Industria materiilor dure animale în aşezarea neolitică timpurie (Starčevo-Criş) de la Trestiana, jud. Vaslui: ace de cusut, Mem Ant, 22, p. 21-62

BELDIMAN, SZTANCS 2004 a

Beldiman C., Sztancs D.-M., Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starčevo-Criş din sud-vestul Transilvaniei: o lingură-spatulă descoperită în Peştera Cauce, sat Cerişor, com. Lelese, jud. Hunedoara, Corviniana, 8, p. 27-56

BELDIMAN, SZTANCS 2004 b

Beldiman C., Sztancs, D.-M., Considérations sur les objets de parure en matières dures animales du dépôt de Hăbăşeşti, dép. d’Iaşi, Roumanie, în Gh. Dumitroaia (coord.), Cucuteni. 120 ani de cercetări. Timpul bilanţului, Colocviu internaţional, 21-24 octombrie 2004, Centrul Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, Rezumate, Piatra Neamţ, p. 28-30

BELDIMAN, SZTANCS 2004 c

Beldiman C., Sztancs D.-M., Piese preistorice de podoabă descoperite în peşteri hunedorene , comunicare prezentată la simpozionul „Permanenţă şi continuitate în spaţiul cultural hunedorean”, Simpozion organizat de Primăria Municipiului Hunedoara şi Muzeul «Castelul Corvinilor», Hunedoara, 16 octombrie 2004

CAMPS-FABRER, RAMSEYER, STORDEUR 1990

Camps-Fabrer H., Ramseyer D., Stordeur D. et alii, Fiches typologiques de l’industrie osseuse préhistorique (sub red. H. Camps-Fabrer). Cahier III. Poinçons, pointes, poignards, aiguilles, Aix‑en‑Provence

CIUGUDEAN 2000

Ciugudean H., Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: cultura Coţofeni, Muzeul Banatului, Timişoara

DRAŞOVEAN 1991

Draşovean Fl., Aşezarea vinčiană Hodoni, Muzeul Banatului, Timişoara

EL SUSI 2004

El Susi G., Cercetări arheozoologice în Peştera Cauce (comuna Lelese, judeţul Hunedoara). Studiul resturilor de faună din nivelele neo-eneolitice şi de epoca bronzului, manuscris

JURCSÁK 1984

Jurcsák T., Obiecte de podoabă de origine sudică în aşezarea de epoca bronzului de la Derşida (jud. Sălaj), Acta MP, 8, p. 111-119

LAZAROVICI 1983

Lazarovici Gh., Principalele probleme ale culturii Tiszapolgár în România, Acta MN, 20, p. 3-31

LAZĂR 1995

Lazăr V., Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, Târgu Mureş

LUCA 2001

Luca S. A., Aşezări neolitice pe valea Mureşului (II). Noi cercetări arheologice la Turdaş-Luncă. I. Campaniile anilor 1992-1995, BMA 17, Bucureşti, 2001

LUCA, ROMAN, DIACONESCU 2004

Luca S. A., Roman Cr., Diaconescu Dr., Orlandea E., Suciu C., Beldiman C., Cercetări arheologice în Peştera Cauce (I) (sat Cerişor, com. Lelese, jud. Hunedoara), Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca Septemcastrensis IV, Sibiu

MARINESCU‑BÎLCU, BELDIMAN 1997

Marinescu‑Bîlcu S., Beldiman C., Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starčevo-Criş pe teritoriul României: aşezarea de la Grumăzeşti, jud. Neamţ, Mem Antiq, 21, 1997, p. 273-296

PAUL 1992

Paul I., Cultura Petreşti, Bucureşti

POPUŞOI, BELDIMAN 1999

Popuşoi E., Beldiman C., Industria materiilor dure animale în aşezarea Starčevo-Criş de la Trestiana, jud. Vaslui. Un exemplu de studiu: spatule, Acta MM, 15-20/1, 1993-1998 (1999), p. 82-115

PRATSCH 1994

Pratsch St., Die Geweihartefakte des mesolithisch-neolithischen Fundplatzes von Friesack 4, Kr. Havelland. Formenkundlich-chronologische und technologische Untersuchungen, Ver BLUF, 28, p. 7-98

RIŞCUŢA 1995

Rişcuţa N. C., Obiectele din os şi corn în cultura Wietenberg, BCŞS, 1, p. 53-60

ROMAN 1976

Roman P., Cultura Coţofeni, Institutul de Arheologie, Biblioteca de Arheologie XXVI, Bucureşti

ROMAN, DIACONESCU, LUCA 2000

Roman Cr., Diaconescu Dr., Luca S. A., Săpături arheologice în Peştera nr. 1 (Peştera Mare) de la Cerişor (com. Lelese, jud. Hunedoara), Corviniana, 6, p. 7-59

SZTANCS 2004

Sztancs D.-M., Recenzie la Luca, Sabin Adrian; Roman, Cristian C.; Diaconescu, Dragoş, Cercetări arheologice în Peştera Cauce (I) (sat Cerişor, com. Lelese, jud. Hunedoara). Cu contribuţii de Eugen Orlandea, Cosmin Suciu şi Corneliu Beldiman, Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca Septemcastrensis IV, Sibiu, Corviniana, 8, p. 277-280

SZTANCS, BELDIMAN 2004 a

Sztancs D.-M., Beldiman C., Piese de podoabă din materii dure animale descoperite în Peştera Mare, sat Cerişor, com. Lelese, jud. Hunedoara, Corviniana, 8, p. 97-109

SZTANCS, BELDIMAN 2004 b

Sztancs, D.-M., Beldiman C., L’industrie des matières dures animales dans le site appartenant à la culture Cucuteni de Mărgineni, dép. de Bacău, Roumanie, în Gh. Dumitroaia (coord.), Cucuteni. 120 ani de cercetări. Timpul bilanţului, Colocviu internaţional, 21-24 octombrie 2004, Centrul Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, Rezumate, Piatra Neamţ, p. 34-35

TERZEA, BELDIMAN 2003

Terzea E., Beldiman C., Peştera nr. I din Dâmbul Colibii: date paleontologice şi arheologice, Rev Bist, 17, p. 33-43