Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

CUPRINS

CAPITOLUL VIII

BIBLIOGRAFIE CAPITOLUL VIII - Cercetări arheozoologice

 

Andriţoiu, 1992 – Andriţoiu Ion,Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului. În: Bibliotheca Thracologica, II, Bucureşti, 1992.

Bartosiewicz, 1995 – Bartosiewicz Laszlo, Archaeozoological studies from the Hahót Basin, SW Hungary, in B. Szöke ed., Archaeology and settlement history in the Hahót Basin, South-West Hungary, Antaeus, 22, 1995, p. 307-367.

Bartosiewicz, Boroneanţ, Bonsall, Stallibrass, 2001 – Bartosiewicz Laszlo, Boroneanţ Vasile, Bonsall Clive, Stallibrass Sue, New Data on the Prehistoric Fauna of the Iron Gates; a Case Study from Schela Cladovei, Romania, in Kertesz Robert, Makkay Janos (eds), From the Mesolithic to the Neolithic, seria Archaeolingua, Budapest, 2001, p. 15-21.

Becker, 1999 – Becker Cornelia, Domesticated and wild animals as evidence in the Eneolithic-Bronze Age Cultures Coţofeni and Monteoru, Romania, in Benecke N. (ed.), The Holocene History of the European Vertebrate Fauna. Modern Aspects of Research, Archäologie in Eurasien, 6, 1999, p. 91-105.

Bindea, Sângerean, 1996 - Bindea Diana, Sângerean Cristina, Câteva observaţii asupra materialului faunistic de la Cheile Turzii – „Peştera Ungurească”, Acta Musei Napocensis, 33/I, 1996, p. 477-507.

Blazić, 1992 – Blazić Svetlana, Fauna Donje Branjevine, Arheologija i prirodne nauke, Naučni srupovi, LXIV, 21, Beograd, 1992, p. 65-67.

Bökönyi, 1970 – Bökönyi Sandor, Animal Remains from Lepenki Vir, Science, vol 167, 3926, 1970, p. 1702-1704.

Bökönyi, 1977 – Bökönyi Sandor, The introduction of sheep breeding in Europe, Les débuts de l’élévage du mouton, Ethnozootechnie, 21, 1977, p. 65-69.

Bökönyi, 1977 – Bökönyi Sandor, Délkelet-Európa korai állattartásának kialakulása és közel-keleti kapcsolatai, Agrártörténeti Szemle, 1-2, Szamabol, 1977, p. 1-23.

Bökönyi, 1984 – Bökönyi Sandor, Die Frűhneolitischen Wirbeltiernfauna von Nosza, Acta Archaeologica Hungarica, 30, 1984, p. 29-41.

Bökönyi, 1988 – Bökönyi Sandor, The Neolithic Fauna of Divostin, Mc. Pherron, A. Srejović (eds), , vostin Divostin and the Late Neolithic ofCentralSerbia, 10, Pittsburgh, p. 419-446.

Bökönyi, 1989 – Bökönyi Sandor, Animal Remains, in Gimbutas M, Winn.-Sh-Shimabuku, D., Achilleion. A neolithic settlement in Thessaly, Greece, 6400-5600 B.C. Monumenta Archaeologica, 14, University of California, Los Angeles, 1989, p. 315-332.

Bökönyi, 1992 – Bökönyi Sandor, Animal Remains of Mihajlovac-Knjepište; an Early Neolithic Settlement of the Iron Gate Gorge, Balcanica, 23, 1992, p. 77-87.

Burnaz 1989 – Burnaz Silvia, Analiza materialului osteologic descoperit în aşezarea de tip Coţofeni din Peştera Bolii (Comuna Baniţa, judeţul Hunedoara), rezumat în Symposia Thracologica, 7, Tulcea, 1989, p. 235.

Cârciumaru, 1996 – Cârciumaru Marin, Paleoetnobotanica, Editura Glasul Bucovinei, Iaşi, 1996.

Clason, 1980 – Clason A. T., Padina and Starčevo: Game, Fish and Cattle, Paleohistoria, XXII, 1980, p. 142-173.

Choyke, Bartosiewicz, 1999 - A. M. Choyke, Alice M., Bartosiewicz László, Bronze Age animal exploitation in western Hungary, in Archaeology of the Bronze and Iron Age, 1999, p. 239-249.

Colectiv, 1982 – Posea Grigore (ed.),Enciclopedia Geografică a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.

Dumitrescu, Bolomey, Mogoşanu, 1982 – Dumitrescu Vladimir, Bolomey Alexandra, Mogoşanu Florea, Esquisse d'une prehistoire de la Roumanie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982.

El Susi, 1993 – El Susi Georgeta, Studiul resturilor de faună din aşezarea Coţofeni de la Moldova Veche-Ostrov, jud. Caraş-Severin, Tibiscum, 8, 1993, p. 35-41.

El Susi, Rusu, 1995 – El Susi Georgeta, Rusu Diana, Raport preliminar asupra materialului faunistic din aşezarea neolitică timpurie de la Gura Baciului (Jud. Cluj), Acta Musei Napocensis, 32/I, 1995, p. 181-189.

El Susi, 1995 – El Susi Georgeta, Economia animalieră a comunităţilor neo-eneolitice de la Parţa, jud. Timiş, Banatica, 13/1, , 1995, p. 23-51.

El Susi, 1995-1996 – El Susi Georgeta, A survey on animal husbandry of Turdaş community from Orăştie, “Dealul Pemilor” (X2), Hunedoara County, Sargeţia, 26/1, 1995-1996, p. 53-55.

El Susi, 1996 – El Susi Georgeta, Vânători, pescari şi crescători de animale în Banatul mileniilor VI î. Chr. I d. Chr. Studii arheozoologice, Bibliotheca Historica et Arheologica, T 3, Timişoara, 1996, Editura Mirton, 440 p.

El Susi, 1996 – El Susi Georgeta , Analiza resturilor faunistice din aşezarea de la Livezile, jud. Alba, in H. Ciugudeanu, Cercetări privind epoca bronzului şi prima vârstă a fierului în Transilvania, Alba Iulia, Bibliotheca Musei Apulensis, VII, 1997,p. 45-65.

El Susi, 2000 – El Susi Georgeta, Determinarea resturilor faunistice dintr-o locuinţă neolitică timpurie de la Şeuşa – „La cărarea morii” (Jud. Alba), Banatica, 15, 2000, p. 49-57.

El Susi, 2001 – El Susi Georgeta, Cercetări arheozoologice preliminare în situri Starčevo-Criş timpurii din Câmpia Banatului. Fauna de la Foeni-Gaz şi Dudeştii Vechi (Jud. Timiş), Analele Banatului, 2001, p. 15-40.

El Susi, 2002 – El Susi Georgeta, Cercetări arheozoologice în aşezarea de epoca bronzului de la Carei-Bobald (Judeţul Satu-Mare), Thraco-Dacica,1-2, T23, 2002, p. 243-265.

El Susi, 2002 – El Susi Georgeta , Cercetări arheozoologice în aşezarea de epoca bronzului (Cultura Noua) de la Zoltan (Jud. Covasna), Angustia, 7, 2002, 153-174.

El Susi, 2003 - El Susi Georgeta , Analogii şi diferenţe între economiile animaliere ale comunităţilor Vinča C şi grupul Foeni din Banat, Banatica, 16/1, 2003, p. 135-151.

Greenfield, Draşovean, 1994 – Greenfield Haskel John, Draşovean Florin, Preliminary Report on the 1992 Excavations at Foeni-Sălaş: an Early Neolithic Starčevo-Criş Settlement in the Romanian Banat, Analele Banatului, 3, 1994, p. 45-86.

Greenfield, 1992-1993 - Greenfield Haskel John, Faunal Remains from the Early Neolithic Starcevo Settlement at Bucovačka Česma, Starinar, XLIII-XLIV, 1992/1993, p. 103-113.

Haimovici, 1968 Haimovici Sergiu, Caracteristicile mamiferelor domestice descoperite în staţiunile arheologice din epoca bronzului de pe teritoriul României, ASU, s. II, T. 14, 1968, f.1, p. 185-198.

Haimovici, 1979 – Haimovici Sergiu, Caracteristicile paleofaunei din aşezările perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în Moldova, SCIVA, T. 30, 1, p. 11-20.

Haimovici, 1987 Haimovici Sergiu, Studiul paleofaunei din aşezarea eponinmă a culturii Otomani, Crisia, 17, 1987, p. 37-54.

Haimovici, 1989 – Haimovici Sergiu, Studiul materialului paleofaunistic descoperit în două nivele arheologice dim peştera Lesiana (Com. Şuncuiuş, jud. Bihor), Crisia, XIX, 1989, p. 393-394.

Haimovici, 1991 – Haimovici Sergiu, Materialul faunistic de la Gârbovăţ. Studiu arheozoologic, Arheologia Moldovei, 14, 1991, p. 153-166.

Haimovici, Man , 1992 – Haimovici Sergiu, Man Valeria, Studiul preliminar al faunei aparţinând culturii neolitice Turdaş descoperită în aşezarea de la Zau de Câmpie (jud. Mureş), Marisia, XV-XXII, 1985-1992.

Haimovici, 1994 – Haimovici Sergiu, Notă privind materialul arheozoologic de cultură Coţofeni găsit în apropierea satului Ghida (La Ţigănuş), Judeţul Bihor, Crisia, 24, 1994, p. 401-404.

Lazić, 1988 – Lazić Mila, Fauna of Mammals from the Neolithic Settlements in Serbia, in Srejović Dragoslav, The Neolithic of Serbia, Beograd, 1988, p. 24-38.

Luca, Diaconescu, Roman, 2004 – SabinAdrian Luca, Diaconescu Dragoş,Roman Cristian, Cercetări arheologice în peştera Cauce (I), Bibliotheca Septemcastrensis, IV, Editura Economică, Sibiu, 2004.

Luca, 2001 – Sabin Adrian Luca – Aşezări neolitice de pe Valea Mureşului (II). Noi cercetări arheologice la Turdaş – Luncă. Campaniile anilor 1992-1995, Bibliotheca Musei Apulensis, XVII, Editura Economică, Alba Iulia, 2001.

Von den Driesch, Boessneck, 1974 – Driesch Angela von den, Boessneck Joakim, Kritische Anmerkungen zur Widerristhöhenberechnung aus Lägenmasen vor-und frühgeschichtlicher Tierknochen, Säugetierkundliche Mitteilungen, 22, 1974, München, p. 325-348.

Terzea, 1976 - Fauna pleistocenă şi holocenă din zona Porţilor de Fier, Speologia. Seria Monografică, Edit. Academiei R.S. România, Bucureşti, 1976.

Trâncă (El Susi), 1983 – Trâncă Georgeta, Analiza faunistică a materialului din aşezarea Coţofeni de la Bocşa-Colţan, jud. Caraş-Severin, Acta MN, XX, 1983, p. 859-866.

Vörös, 1980 – Vörös Istvan, Zoological and Palaeoeconomical Investigations of the Archaeozoological Material of the Early Neolithic Koros Culture, Folia Archaeologica, 32, 1980, p. 37-63