b  

Cuprins

   

Prescurtări

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I

 

CAPITOLUL II

 

CAPITOLUL III

 

CAPITOLUL IV

 

GLOSAR DE TERMENI

 

Abstract in English

 

 

 BRESLELE PRODUCĂTORILOR DE ARME DIN SIBIU, BRAŞOV ŞI CLUJ

SECOLELE XIV-XVI

 

 

Autor: Ioan Marian Ţiplic.

ISBN 973-651-337-8, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2001.

© copyright Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European, Marian Ţiplic

Seria Bibliotheca Septemcastrensis I, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

GLOSAR DE TERMENI

arbalete = balista; szamszerijj; Armbrüste.
arbaletari = sagittari balistarum; Armbrüster.
arcari = sagittari, arcufices, arcupari, sagittari arcum; ijjkészitö.
archebuzieri = Büchsenmeister.
asociatie de calfe = confra-ternitas, fraternitas socium; legénytársaság; Bruderschaft.
asociatie de ucenici = Gesätze der Lehrjungen.
atelier, pravalie = camera, laboratorium; boltha; Löbe.
breasla = ars, confederatio, com-munitas, consocietas, consortium, collegia, fraternitas, cehas; czecha, céh, zech; Czechen, Gewerbe, Zunft, Innung, Zech.
breasla fierarilor = fabrorum fraternitatis; kovácsok czeche; Schmiedezunft, Grobschmie-dezunft.
calfa = famulus, famulicus, ministrans, socius; legény, szolgalegény, irfúlegény; Gesell, Knecht, Lohnknecht.
casa de breasla = domus, pallatium; czech ház; Zunft Hause.
casa calfelor = Herberg.
conducatori ai calfelor = Beisetzer, Beischützer.
corporatie de mestesugari = arte, officio, credenze (Italia); métier, corporation, gilde (Franta); kraft gilde, trade gilde (Anglia); Amt, Handwerk, Gilde, Innung, Meisterschaft, Gewerk (Germania); Zunft, Zeche (Austria); czeche, zeche (Ungaria, Polonia); bratstvo (Rusia); fratie, breasla, isnaf (Tarile Române); isnaf (Imperiul Otoman).
dinar = 1/100 florini
fierari = fabri, ferri fabri; kovácsok; Schmiede.
(p)fenig = 1 dinar.
filer = 1/100 florini.
florini = 100 dinari; 12 coroane.
gira = 1 florin.
gros = 5 dinari
lada breslei = pixis; céhpersely; Büchse, Zunft Büchse.
libra = 1/2 kg.
loton = 1/16 marci.
lucrare de mester = opus mechanici; mesterremek; Meister-stück.
mesteri = mechanici, magistri; mesterek; Meister.
mesteri batrâni = seniores; öregjobbmesterek; Alte-schäften.
mesteri controlori = inspectores, látómesterek; Schaumeister.
mesteri tineri = juniores; ifjú-mesterk, ifjabb, kismesterek; Jungmeister, Jüngster Zechmeister.
mesteri de praf de pusca = Harmischmacher, Salitermacher.
mesteri de pusti (armurieri) = Büchsenmacher.
mestesug = ars, ars mechanica, ingenium, artificium; mesterség; Kunst, Handwerk.
orton = 1/5 florini.
ospatul breslei = collatio.
parintele clafelor = pater sodalium; legények atya; Knechtvater.
pintenari = calcariste; sarkantyúmuvesek; Sporern.
pusti = pixides; puskák; Büchse.
sabieri = gladiatores, eruginatores; kardmuvesek; Schwertfeger.
sagetari = telatores; ijjmesterek.
scutari = clipeatores; pajzskészito; Tartscher.
sotie de mester = Meisterin.
staroste prim, parintele breslei = primarius, pater, senior magistrorum, senior cechae; atyamester, apa; Zechvater.
starosti = magistri cechae, magistri fraternitatis, seniores magistri, prefecti; czechmesterek; Zechmeister.
timpul de calatorie = vándorlás; Wanderjahre.
tun = bombarda, sclopetum; hoffnicza, taraczk; Bombarden.
tunari = ballistari.
turnatori de tunuri = bombardari, artlini; Bombardengiesser, Geschützgiesser, Archler.
ucenici = studentes, parvuli, famuli, novelli, discipuli, juvenes; ifjúk, inasok; Knaben, Lehrknaben, Lehrjungen.
uniune de breasla = confederatio cechae; Zunftunion.