b  

Cuprins

   

Prescurtări

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I

 

CAPITOLUL II

 

CAPITOLUL III

 

CAPITOLUL IV

 

GLOSAR DE TERMENI

 

Abstract in English

 

 

 BRESLELE PRODUCĂTORILOR DE ARME DIN SIBIU, BRAŞOV ŞI CLUJ

SECOLELE XIV-XVI

 

 

Autor: Ioan Marian Ţiplic.

ISBN 973-651-337-8, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2001.

© copyright Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European, Marian Ţiplic

Seria Bibliotheca Septemcastrensis I, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 


Capitolul IV

 

 

LEGĂTURILE ECONOMICE ALE BRESLELOR PRODUCĂTOARE DE ARME DIN SIBIU, BRAŞOV ŞI CLUJ

CU MOLDOVA ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ

 

 

4.1. Schimburile comerciale ale Sibiului.

 

Activitatea de schimb comercial a breslelor transilvane s-a efectuat în principal cu ţările române transalpine şi  a cunoscut în secolele XIV-XVI o dezvoltare tot mai mare[1]. Traversând Ţara Românească, negustorii sibieni se puteau implica mai mult atât în comerţul pe Marea Neagră[2] care, începând din secolul al XIII-lea şi până târziu în secolul al XIV-lea, a continuat să fie înfloritor, cât şi în explozivul tranzit cu mărfuri orientale. Sibiul a beneficiat apoi şi de pe urma comerţului cu învecinata Ţară Românească, de unde se procurau materii prime şi unde se puteau absorbi propriile produse meşteşugăreşti[3].

In cadrul breslei cel care se ocupa de schimbul comercial, cel puţin în perioada de organizare a breslelor, era tot meşterul breslaş, care îndeplinea, astfel, şi funcţia de negustor al propriei producţii[4]. Deci, dezvoltându-se meşteşugul breslaş se dezvoltă în acelaşi timp şi schimburile comerciale între oraşele transilvane şi ţările române de dincolo de Carpaţi.

Sibiul a întreţinut intense legături cu Ţara Românească şi Moldova, intrând deseori în concurenţă cu Braşovul, mai ales începând cu secolul al XV-lea, când ultimul începe să se impună. Negoţul între Transilvania şi voievodatele sud-carpatice este atestat încă din 1211 în diploma cavalerilor teutoni[5]. In anul 1224 Andrei II acordă drept de negoţ Sibiului: Negustorii lor să poată merge şi veni liber fără tribut în regatul nostru[...] şi poruncim că toate târgurile lor să se ţină fără tribut.(Mercatores eorum ubicumque voluerint in regno nostro libere et sine tributo vadant et revertantur efficaciter ius suum regie serenitatis intuitu prosequentes.Omnia etiam fora eorum inter ipsos sine tributis precipimus observari) [6].

Regele Carol Robert (1308-1342) întăreşte în 1317 documentul privilegial acordat coloniştilor saşi de Andrei II[7].Tot Carol Robert hotărăşte în 1325 înfiinţarea unei monetării la Sibiu, deşi "oaspeţii saşi" s-au împotrivit numirii voievodului Transilvaniei în funcţia de comite al Sibiului în 1324[8]. Ludovic I (1342‑1382) întăreşte şi el, în 1366 diploma andreiană, iar în 1367 acordă drept ca saşii din Sibiu să facă nestingheriţi comerţ cu orice fel de mărfuri, oriunde ar voi, iar delictele să şi le judece doar în instanţele lor de judecată[9]. La 1382 Sibiul obţine de la Ludovic I, în chiar anul morţii acestuia, dreptul de antrepozit pentru comerţul cu Ţara Românească[10]. În textul documentului nu se vorbeşte explicit despre obligaţia de antrepozit; ea rezultă însă din prevederea ca negustorilor străini să le fie interzis să-şi treacă mărfurile spre Ţara Românească prin Sibiu[11]. Regina Maria, în 1384, acordă privilegiul de depozit cetăţii Sibiului, Sigismund de Luxemburg în 1387, 1406 şi 1414 acordă şi el privilegii şi întăreşte dreptul de depozit[12]. La 12 martie 1435 au fost scutiţi de vamă toţi negustorii sibieni: ab omnia tributaria solutione de rebus tam marcimonialibus quam aliis quibuscumque[13].

In secolele XIV-XV negustorii - cum am mai spus - erau şi meşteri sau mai exact meşterii breslaşi erau şi negustorii propriilor produse. Pe lângă activitatea lor economică, negustorii îndeplineau de multe ori şi funcţii de diplomaţi, împuterniciţi ai oraşelor săseşti sau chiar ai voievodului Transilvaniei, pe lânga curţile voievodale ale Ţării Româneşti şi Moldovei. De aceea atunci când se intreţineau bune relaţii între voievodate se realiza şi o vie activitate comercială. Schimburile comerciale între ţările române au fost deci puternic influenţate de stadiul în care se aflau relaţiile politice dintre ele. Pe lângă aceste piedici de ordin extern, în anumite perioade au existat şi altele de ordin intern, care au frânat  dezvoltarea normală a legăturilor comerciale. Astfel, perioadele de anarhie din voievodate sunt slabe în legături politice şi economice, fapt ilustrat şi de scăderea numărului de documente ce redau legăturile inter-oraşe şi inter-voievodate. Cronologic vorbind, Ştefan Pascu distinge o perioada de regres economic la sfârşitul secolul al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea, între moartea lui Mattia Corvin (1490) şi bătălia de la Mohacs (1526)[14].

In Transilvania se reglementează producţia meşteşugărească după această perioadă de instabilitate abia în 1541, când provincia devine principat autonom - acum fixându-se şi acele "limitaţii", adică preţurile la produsele meşteşugăreşti[15]. Acum au loc chiar înnobilări de meşteri, dovadă a importanţei socio-economice dobândite de meşterii conducători de breaslă[16].

In secolul al XV-lea ca dovadă a puterii oraşelor de frontieră, Sibiul şi Braşovul au arendat "vigesima" Transilvaniei deţinând-o pentru suma de 7000 de florini aur în anii 1493-1496 şi apoi încă doi ani împreună cu cele 7 Scaune şi districtul Bistriţa[17].

In oraşele transilvane Braşov, Sibiu şi Cluj cu ocazia târgurilor vin negustori din oraşele vecine sau din cele de dincolo de Carpaţi. Mărturie pentru aceasta stau şi desele intervenţii ale autorităţilor din Moldova şi Ţara Românească - pe lânga prietenii din oraşele amintite - pentru a permite oamenilor lor să târguiască în bazarele crăieşti din acele oraşe[18].

Fig. 4 - Originea negustorilor din Ţara Românească sosiţi cu mărfuri la Sibiu

(sec. XIV-XVII) – după Th. Nägler

 

Legăturile se efectuau pe drumul comercial ce făcea legătura între Moldova şi Transilvania via Braşov. Această arteră Sibiu - Braşov - Suceava, era principala cale de comerţ. Pe teritoriul Moldovei vama efectuându-se în târgurile Roman, Bacău, Trotuş, Adjud şi Suceava[19]. Drepturile de negoţ ale negustorilor saşi sibieni erau acordate de voievodul Moldovei, astfel că la 9 aprilie 1433 burgmeisterul Sibiului, Iacob, însoţit de juraţii Gaspar şi Johann, delegaţii breslaşilor sibieni, se afla în Moldova pentru a cere de la Iliaş-vodă drept de negoţ, ceea ce s-a acordat[20].

Mărfurile prevăzute în cărţile de privilegii acordate cu această ocazie erau: postavuri, seceri, coase, arme (săbii, platoşe, pumnale, scări de şa), corturi[21]. Toate aceste mărfuri trebuia să treacă prin Adjud, unde era punctul vamal principal pentru negustorii sibieni. Stabilirea vămii aici s-a făcut din necesitatea de a nu se întâlni negustorii sibieni cu cei braşoveni în acelaşi punct vamal, ştiindu-se că exista o permanentă rivalitate între Sibiu şi Braşov pentru obţinerea de noi pieţe de desfacere a produselor.

In timpul campaniilor lui Ioan de Hunedoara au fost date acte prohibitive privind comerţul cu arme[22], asfel că pentru o scurtă perioadă de timp breasla armurierilor sibieni a livrat arme doar  armatei voievodale transilvane.

Activitatea de schimb comercial se efectua şi dinspre Moldova spre Transilvania, mai ales cu animale şi cu produse agricole. La 20 ianuarie 1473 Mattia Corvin scria tuturor românilor din părţile Moldovei să vină cu lucrurile lor aici, adică în Transilvania, asigurându-le libera intrare şi întoarcere liberă[23]. Ca urmare a acestui îndemn negustorii moldoveni sunt prezenţi la Sibiu cu produsele lor, făcând schimb cu produse sibiene[24]. În această perioadă articolele cele mai cerute erau armele şi ca dovadă  a acestui fapt stau şi desele scrisori ale lui Ştefan cel Mare, prin care cerea să se permită omului său să cumpere  săbii şi arme, ca să ne fie împotriva păgânilor, căci avem nevoie de ele; sau să  aducă platoşe  <<loricae>> , care sunt la ei (la sibieni )[25].

Pe lângă aprovizionarea moldovenilor cu diferite materiale de război breasla armurierilor sibieni înarma şi trupe locale, care luptau în Moldova alături de oastea voievodală de acolo împotriva turcilor. Dovada pentru acest fapt este participarea unor unităţi sibiene la luptele duse contra lui Mahomed II,  de către Ştefan cel Mare,  în zona Breţcu la data de 14 august 1476[26]. După această perioadă de intense legături, ca urmare a răcirii relaţiilor dintre Mathias Corvin şi Ştefan cel Mare, este interzis din nou comerţul cu arme spre Moldova şi redeschiderea activităţii de schimburi are loc abia în 1488. La 3 noiembrie acel an primarul oraşului Sibiu, Thoma Altberger, scria, de la Viena, că regele a hotarât libertate deplină pentru a se vinde arme voievodului Moldovei cât va dori să aibă[27]. Este posibil ca Thomas Altemberger să fi fost investit de breasla armurierilor sibieni ca  purtător de cuvânt al ei pe lângă  Mathias Corvin, pentru a-i solicita ridicarea interdicţiei asupra comerţului cu arme.

Pe lângă motivele de ordin politic, blocarea schimburilor comerciale cu Moldova a mai avut loc şi datorită unor carantine impuse ca urmare a izbucnirii unor epidemii în cele două ţări române. Astfel, legăturile economice şi politice au fost întrerupte, din nou, pentru sc  urt timp, din 6 octombrie 1495 şi pâna în 28 august 1496, drept consecinţă a unei epidemii de ciumă izbucnită în Sibiu[28]. Această întrerupere a legăturilor s-a datorat atât voievodului Transilvaniei cât şi celui al Moldovei, ca o măsură împotriva extinderii molimei. Reluarea legăturilor politice şi economice este documentată şi prin scrisoarea din 9 septembrie 1497, adresată sibienilor de către voievodul Ardealului, Bartholomeu Dragffy. Prin aceasta voievodul cerea sibienilor, deci breslei armurierilor, 6 tunuri şi pulberea necesară, precum şi mobilizarea pedestraşilor şi călăreţilor pentru a veni în ajutorul lui Ştefan cel Mare, împotriva lui Ioan Albert regele Poloniei[29]tefan voievodul Moldovei ne cheamă cu toată oastea noastră în ţara moldovenească şi azi 9 septembrie 1497 omul lui, prin care ne‑a chemat, e la noi. De aceea, dacă  întârziaţi cu trimiterea tunurilor atunci ele nu ne mai pot ajunge aici în ţară, pentru care lucru din nou vă înştiinţez ca să nu faceţi altfel, sub pedeapsa pierderii capetelor voastre[30]). Ca urmare a acestei cereri imperative Sibiul a înarmat unităţile cerute şi a trimis cele 6 tunuri, care au fost folosite sub comanda lui Bartholomeu Dragffy împotriva trupelor regelui polonez. Armamentul necesar corpului de oaste transilvan, care se ridica la numărul de 12000 de soldaţi, a fost asigurat şi de breslele armurierilor din Sibiu, care au contribuit cu tunuri, ghiulele şi pulbere ca şi cu armament uşor de infanterie pentru unitatea trimisă de oraş[31].

După această perioadă de intense contacte moldo-sibiene a urmat o alta de circa 5 ani în care comerţul cu arme spre Moldova cunoaşte o oarecare stagnare. Dar, ca urmare a presiunilor veneţiene şi papale asupra lui Ştefan cel Mare, pentru a-l antrena în lupta antiotomană, acesta va căuta să se înarmeze. Astfel, spre sfârşitul domniei sale, voievodul Moldovei achiziţionează din Sibiu platoşe şi alte arme în cantităţi mari. Aceste arme au fost procurate în vederea bătăliei preconizate împotriva turcilor, dar au fost folosite împotriva tătarilor în bătălia de la Sărata[32]. Procurarea de arme de către moldoveni a continuat şi după trecerea pericolului turco-tătar, lucru atestat şi de o cerere făcută la 7 iulie 1502 de primarul oraşului Braşov, care cerea armurierilor sibieni să predea omului lui Ştefan cel Mare zalele pentru care fusese trimis[33].

Legăturile comerciale s-au menţinut la fel de bune şi în timpul urmaşilor lui Ştefan cel Mare, dovadă stând şi faptul că Bogdan al III-lea primeşte în 1510, din ordinul regelui Ungariei Vladislav II, 200 de arghebuzieri. Aceşti arghebuzieri este de presupus că sunt înarmaţi de breasla armurierilor sibieni, deoarece ei sunt trimişi de oraşul Sibiu. Primarul de aici primind dispoziţia regală prin intermediul comitelui Emeric de Peren, palatin şi locotenent regal în Transilvania[34].

In anul 1538 apare o nouă interdicţie în comerţul cu arme, dar de data aceasta privind introducerea pe pământul crăiesc a topoarelor, halebardelor şi a altor produse de fierărie. Această interdicţie se datora faptului că saşii s-au opus venirii pe tronul Transilvaniei a lui Ioan Zapolya. Astfel, când acesta ajunge regele Ungariei, încearcă să limiteze accesul la materii prime provenite din exteriorul pământului crăiesc. Documentul care stipulează această interdicţie se află în copie la Arhivele Statului Sibiu, inventariat în cadrul Arhivei "Universităţii săseşti", fond Documente de breaslă. Documentul stipulează clar că anumite articole de fierărie şi armurărie sunt prohibite pentru a fi in Transilvania importarent[35]. Se pare că prin această interdicţie Zapolya urmărea să scadă producţia de armament a breslelor săseşti, armament care stocat putea să reprezinte o reală ameninţare pentru puterea centrală.

Începând cu secolul al XV-lea, mai exact cu sfârşitul acestui secol, în relaţiile cu Moldova începe să se impună tot mai mult Braşovul, care avea şansa că se afla mult mai aproape de oraşele moldave şi totodată era la fel de aproape şi de cele muntene, ceea ce i-a conferit o mai mare putere comercială in detrimentul Sibiului[36]. Motivele care au făcut ca Braşovul să preia iniţiativa în cadrul legăturilor comerciale cu Moldova şi Ţara Românească, au fost însă de natură politică. Legăturile mult mai lesnicioase, mai rapide cu cele doua capitale de voievodate, Suceava şi Târgovişte, au făcut ca şi contactele politice ale Braşovului cu ţările române să se dezvolte în mai mare măsură. De altfel în cursul Evului Mediu politicul şi economicul au fost strâns legate.

Cu toată această concurenţă a breslaşilor braşoveni, Sibiul a întreţinut în continuare legături comerciale şi politice pe toată perioada secolelor care au urmat până la desfiinţarea breslelor în anul 1898[37].

Documentele atestând legăturile comerciale ale Sibiului  cu Ţara Românească s-au rătăcit în mare parte, unele dintre ele fiind, totuşi, publicate de Silviu Dragomir în anul 1927[38]. Pe lângă actele oficiale de natură politică şi cele particulare dintre magistraţi şi meşterii breslaşi, pe de o parte şi voievozii şi boierii din Ţara Românească, pe de altă parte, o categorie aparte de documente, care se referă la relaţiile economice, sunt registrele vigesimale ale Sibiului, din cursul secolul al XVI-lea. Dintre acestea doar cel din anul 1500 a fost publicat integral în Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt[39]. Cu toata penuria de documente este cert că a existat o mai mare circulaţie economică spre Ţara Românească  decât lasă să se înţeleagă mărturiile documentare existente. O cauză a unor relativ slabe relaţii comerciale între Sibiu şi Ţara Românească este faptul că majoritatea fluxului comercial trecea, din motivele mai sus citate[40], prin Braşov, care deţinea, putem spune, aproape un monopol al comerţului cu Ţara Românească în perioada amintită.

Comerţul cu Ţara Românească se desfăşura în ambele sensuri, adică se exportau spre Ţara Românească o serie de produse meşteşugăreşti şi se  importau în Sibiu mai ales produse agricole şi materii prime. Importurile din  Ţara Românească au fost determinate de nevoia de produse alimentare şi materii prime a sibienilor[41]. Ele trebuie legate şi de dezvoltarea meşteşugurilor şi negoţului sibian şi de creşterea populaţiei cetăţii în cursul secolele XV-XVI, elemente care explică cererea crescândă de materii prime şi produse alimentare de pe piaţa sibiană[42]. Un alt factor favorizator al acestor importuri era şi faptul că nu existau restricţii, pentru negustorii sibieni, la cumpărarea produselor naturale din Ţara Românească. Radu cel Frumos, într-o scrisoare a sa, datată 29 iulie 1467-1470, spune clar: să fie liberi oamenii voştri [ai cetăţii Sibiu n.n.] cu de toate să se întoarcă [43].

Cu toată cantitatea mare de produse exportate, Ţara Românească avea importul mult mai mare şi mai diversificat, fiind determinat de dezvoltarea mai slaba a meşteşugurilor, ceea ce făcea ca ea să fie o bună piaţă de desfacere pentru meşteşugarii sibieni[44]. Evaluarea importului  din Sibiu al Ţării Româneşti se poate face începând din anul 1500, pe baza registrelor vamale menţionate, pentru perioada anterioară ştirile lipsind cu totul sau fiind prea sărace[45]. Legătura cu Ţara Românească se făcea prin defileul Oltului, singura cale existentă[46]. Drumul de la Sibiu la Târgovişte şi mai târziu la Bucureşti, înainte de a trece pe malul stâng al Oltului la Slatina, se ramifică spre dreapta, ajungând, prin Craiova, peste Jiu, la vadul Vidinului, unde cetatea Calafatului era punct vamal pe teritoriul românesc, fiind atestat ca atare la 1424: vama de la Calafat e de la 1424 a lui Dan-voda II[47]. Punctul vamal de tranzit între Ţara Românească şi Transilvania a fost fixat la Turnu Roşu, unde în secolul al XIV-lea se ridică şi o cetate de pază[48]. La 29 iulie 1473, Mathias Corvin permite sibienilor să lărgească drumul de la Turnu Roşu - care toamna şi iarna devenea impracticabil datorită inundaţiilor şi zăpezilor - cu condiţia să păzească această intrare în Transilvania[49].  Cetatea de pază de la Turnu Roşu (Rubea Turris) a devenit un punct vamal destul de mare, iar în secolul al XVI-lea, ca urmare a intensificării comerţului, a mai fost organizat un punct vamal şi la Tălmaciu[50].

Mărfurile pe care le comercializau negustorii din Ţara Românească erau în special produse naturale, produse meşteşugăreşti, dar acestea în cantităţi infime şi mărfuri orientale procurate pe filiera otomană[51]. Produsele sibiene cu care erau schimbate erau îndeosebi meşteşugăreşti : oţel, fier, aramă, cuţite şi produse occidentale, mai ales postavuri, catifele şi arme[52]. Negustorii munteni târguiau mărfurile la Sibiu în bazarul crăiesc[53].

Articolele de armurărie şi fierărie, care se exportau spre Ţara Românească, erau în principal: cuţite, scuturi, securi, buzdugane[54]. Preţurile percepute de meşterii breslaşi pentru produsele lor erau : 1000 cuţite - 12 florini, 4 buzdugane - 4 florini[55].

Negustorii sibieni exportau pe lângă produsele mai sus amintite şi postav, pânza de in, de cânepă, arme (săgeţi, arcuri, săbii, muschete, tunuri), şei, obiecte de orfevrărie[56]. Negoţul cu diferite arme este atestat şi prin prezenţa, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea la Sibiu, a meşterilor făurari de  spade, suliţe, scuturi, zale, platoşe şi de arme de foc[57].

In privinţa cantităţii importului de arme al Ţării Româneşti nu se poate determina exact nici cantitatea, nici valoarea, deoarece mărfurile erau trecute în registrul vamal în mod global, fără diferenţieri pe produse[58]. Preţurile pentru produsele din oţel au fost fixate de dietele din Cluj (25 XI - 7 XII 1556) şi Aiud (10 - 15 III 1560) -preţuri care reflectau tendinţa de creştere spre sfârşitul secolulului al XVI-lea[59]. Astfel avem:

     

1 sapă              16 ‑ 20 denari

1 secure             3 ‑ 10 denari

1 cântar oţel       300 denari[60]

 

Pentru anul 1500 tabelul statistic al mărfurilor importate de Ţara Românească din Sibiu arată astfel[61]:

 


materii prime

oţel şi fier

     4020 denari

unelte

coase şi alte unelte

     8350 denari

arme

179500 cuţite

 215400 denari

 

Total

227770 denari

 

Relaţiile comerciale ale breslaşilor sibieni cu Ţara Românească au avut de suferit în perioadele când Ungaria sau voievodatul Transilvaniei se aflau în conflict cu aceasta. Astfel, ca urmare a conflictului izbucnit între Vlaicu-vodă, voievodul Ţării Româneşti şi Ludovic cel Mare, regele Ungariei, a fost interzisă vânzarea armelor către Ţara Românească[62]. Pe lângă impedimentele de ordin politic breasla armurierilor sibieni a avut de înfruntat şi rivalitatea breslaşilor braşoveni cu care a intrat în concurenţă. In acest război comercial saşii sibieni au încercat în timpul domniei lui Alexandru Aldea să-i înlocuiască pe saşii braşoveni în relaţiile cu voievodatul sud-carpatic[63]. Dar la scurt timp Braşovul începe să câştige teren - în 1500 valoarea produselor cumpărate de Ţara Românească din Sibiu era de abia 4500 de florini, în timp ce la 1503 de la Braşov erau cumpărate mărfuri în valoare de 26000 de florini[64]. In lupta pentru supremaţie pe piaţa munteană breslaşii sibieni încercau să obţină cât mai multe convenţii, ce stipulau dreptul de comerţ exclusiv cu anumite produse. In acest sens se şi încheie o convenţie cu Vlad Ţepeş, care dădea drept de negoţ saşilor sibieni cu condiţia ca ei să nu adăpostească pretendenţi la tronul Ţării Româneşti. Această convenţie este certificată în două acte din 1457 şi 1458 privind relaţiile dintre Ţara Românească şi Transilvania, documente aflate la Arhivele Statului din Sibiu. Ambele sunt emise de Mihail Szilagy, cumnatul lui Ioan de Hunedoara[65]. Documentele nu s-au păstrat în original ci numai în copii contemporane şi sunt scrise pe cele două pagini ale unei coli de hârtie simplă, fără filigran, de mâna unuia şi aceluiaşi copist, probabil notarul oraşului şi al provinciei Sibiu[66]. Ele tratează perioada de lupte pentru tronul Ungariei de după moartea lui Ioan de Hunedoara. Mihail Szilagy a căutat să întărească poziţia taberei huniazilor în Transilvania şi Ungaria intrând în conflict cu regele Ladislau al V-lea -  conflict în care Braşovul şi Sibiul erau de partea regelui. Voievodul  Vlad Ţepeş s-a situat de partea lui Mihail Szilagy, în cele din urmă Sibiul, în schimbul asigurării că nu va sprijini nici un pretendent la tronul muntean, încheie un tratat comercial cu Vlad Ţepeş, care dorea astfel să-şi acopere spatele pentru a putea opera nestingherit alături de Mihail Szilagy[67].

In acest context de frământări politice, urmaşii lui Vlad Ţepeş au căutat să-şi procure pentru armata lor arme cât mai bune, prin comenzi adresate armurierilor sibieni. Dovadă a acestui fapt stă şi scrisoarea lui Basarab II cel Bătrân din 1474:

Din mila lui Dzeu Io Basaraba voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multă sănătate bunilor noştri prieteni, burgmeşterului şi judelui crăiesc şi celor 12 pârgari din Sibiu...şi iarăşi am trimis pe oamenii noştri buni Chirca a lui Marin şi Giurca şi Minea să-mi cumpere arcuri şi scuturi şi postav şi una alta, de ce are nevoie domnia mea..[68]

Reiese din acest document că Basarab vodă nu este la prima achiziţie de mărfuri sibiene prin aceiaşi oameni, deoarece el spune în scrisoare şi iarăşi am trimis pe oamenii noştri buni Chirca a  lui  Marin şi Giurca şi Minea. S-ar putea interpreta şi

ordinea în care cere mărfurile ‑ arcuri şi scuturi şi postav şi una alta ‑ presupunându-se că avea mai mare nevoie de arme, întrucât se cunoaşte că în această perioadă a anilor '70 ai secolului al XV-lea au avut loc frământări politice în Ţara Românească manifestate prin dese schimbări de domni. In 1474, când face cererea de arme către sibieni, Basarab II cel Bătrân a fost pus pe tron de către Ştefan cel Mare, în ideea creării unui front comun antiotoman. Deci, şi acest lucru este în sprijinul ideii enunţate mai sus.

La doi ani după acest fapt, când Mattia Corvin a sprijinit acţiunea împotriva lui Laiotă Basarab, care se închinase turcilor, Sibiul a înarmat o unitate de 50 de călăreţi şi a trimis şi bombarde, tunuri cu proiectile de piatră[69]. Cererea regelui către primarul oraşului a fost făcută la 6 septembrie 1476 şi se referea la unităţile care luptaseră în Moldova la Breţcu, alături de Ştefan cel Mare la 14 august 1476[70]. Unităţile trebuiau trimise lui Ştefan Bathory, jude al curiei regale şi comandant suprem în Transilvania, care avea să comande contingentul transilvan, ce urma să intre în Ţara Românească[71]. La 2 octombrie 1476 tot Mathias Corvin cerea spre evitarea pedepsei de înaltă trădare şi a pierderii capului şi a bunurilor[72] bombarde, tunuri cu proiectile de piatră şi 50 de călăreţi din cei mai buni, ce urmau să fie preluaţi de nobilul Ladislau Kuthory. Toate aceste forţe armate au fost puse sub comanda lui Ştefan Bathory, care împreună cu Ştefan cel Mare, aveau misiunea să-l reîntroneze pe tronul Ţării Româneşti pe Vlad Ţepeş.

Spre sfârşitul secolul al XV-lea, ca urmare a stării de conflict între regatul Ungariei şi Imperiul Otoman, Ştefan Bathory interzice la 27 aprilie 1481, exportul de arme spre Ţara Românească: sagittas scuttela nec non ferrea arma et alias res bellicas ac pillios[73]. Această interdicţie lovea în interesele comerciale ale breslei armurierilor sibieni. De aceea cu titlu de ipoteză, deoarece suportul documentar este foarte lacunar în privinţa acestor activităţi, se poate spune că asemenea interdicţii nu stopau în întregime scurgerea de arme către beneficiari şi chiar dacă breslele conform statutelor lor, respectau interdicţia, mai existau meşteşugari care nu făceau parte din breaslă şi ei puteau sau nu să ţină cont de ea. Ca o dovadă indirectă privitoare la comerţul de contrabandă cu arme poate fi şi întărirea interdicţiei de comerţ cu aceste articole, dată tot de Ştefan Bathory. El specifica clar cu această ocazie mărfurile care erau prohibite la export: arme, cai şi oi. Totodată spre a stopa dorinţa unora de a trece peste graniţă mici cantităţi de arme cu titlul de arsenal propriu, acelaşi dă un edict prin care stabileşte clar cantitatea de arme pe care o persoană le poate trece peste graniţă în Muntenia: oricine va trece pe la pasul Branului în Ţara Românească nu poate duce cu sine mai mult de o sabie, un arc, un scut şi 8-9 săgeţi[74]. Acest document e în măsură să sprijine într-un fel ipoteza emisă mai sus, cu privire la comerţul de contrabandă cu arme. Actul nu-şi avea rostul dacă nu s-ar fi descoperit cazuri de încălcare a interdicţiei de a comercializa arme în Muntenia. El reducea simţitor posibilitatea de a mai trece prin vamă cantităţi de arme ce puteau fi vândute dincolo de Carpaţi. In sprijinul celor spuse până acum se poate cita şi documentul din 18 martie 1583, emis de Ştefan Bathory, regele Poloniei şi principele Transilvaniei, document prin care se porunceşte judelui secuilor, castelanului de Făgăraş şi magistraţilor oraşelor Sibiu şi Braşov, să închidă şi să păzească acele căi (occulta et obiltqua itinera) dintre Ţara Românească şi Ardeal, pe care se strecoară negustorii, evitând,  spre a nu plăti vama, drumurile publice de la Turnu Roşu, Bran, Teleajen şi Prahova[75]. Acest comerţ prohibit cu arme este atestat de numeroase documente din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, documente ce vorbesc de căile şi potecile ascunse ce serveau pentru schimbul de mărfuri între Transilvania şi Ţara Românească[76].

In anul 1511, regele Ungariei Vladislav II, poruncea o ridicare temporară a embargoului asupra comerţului cu arme spre Ţara Românească, permiţând ajutorarea lui Vlăduţ, domnitorul Munteniei, dar numai atât cât va avea nevoie pentru ai lui, spre a nu se trimite şi turcilor[77]. Actul de ridicare a interdicţiei este datat 4 august 1511 şi în el se stipulează clar, că se permite lui Vlad-vodă cumpărarea de arme de la armurierii sibieni[78]. Credinciosul lui Vlăduţ, Ruhan, trimis la Sibiu, în 24‑27 septembrie 1511 purta cu el împuternicirea din partea regelui Vladislav II, care îi îngăduia ca să putem cumpăra şi aduce arme împotriva viclenilor, preacruzilor duşmani ai legii creştine[79]. Ca urmare a ridicării embargoului, ridicare parţială, deoarece era nevoie de aprobarea specială a regelui Ungariei sau a voievodului Transilvaniei pentru a se face comerţ cu arme dincolo de Carpaţi, în februarie 1526 este atestată trimiterea de către armurierii sibieni lui Vladislav Vodă, domnul Ţării Româneşti, a 28 de puşti, praf de puşcă şi plumb în schimbul cărora Sibiul primeşte un act ce consfinţeşte legăturile paşnice cu Ţara Românească[80].

Spre sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XVI-lea, normalizându-se relaţiile între Transilvania şi Ţara Românească, sunt atestate tot mai multe daruri făcute de breslaşii sibieni în schimbul obţinerii de avantaje comerciale dincolo de Carpaţi. Astfel, Mircea Ciobanul primeşte de la ei în 26 mai 1551: un coif aurit, două scuturi (paysis) aurite şi o cupă de argint aurit[81]. La rândul său Pătraşcu vodă (1554‑1557) în ultimul an de domnie primeşte 5 vase cu praf de puşcă, 4 scuturi şi o cupă aurită, totul în valoare de 50 de florini şi 72 de denari, dar făcut  propter[...] bonam vicinitatem[82].

Patru ani mai târziu, în 1561, dieta din Turda şi cea din Cluj (11-18 aprilie 1561) au interzis exportul de arme ad regna exotica[83], adică în regiunile sud-dunărene.

In anul 1558, după moartea lui Pătraşcu cel Bun, revine pe tronul Ţării Româneşti Mircea Ciobanul, care este dăruit de armurierii sibieni, cu ocazia urcării pe tron şi în speranţa continuării unor fructuoase legături comerciale, cu un scut aurit şi doua spade, pe lângă alte daruri din partea primarului oraşului[84].

 

 

Fig. 5 - Scrisoarea-chitanţă a lui Calotă Banu (1601) – după P. P. Panaitescu

 

Un document, care atestă clar o tranzacţie cu arme, este scrisoarea chitanţă a lui Calotă banul, către armurierii sibieni, datând din 1599-1600. Prin acest act se confirma primirea a 100 de săbii în contul dajdiei Sibiului, săbii ce se predau dorobanţilor de la Strehaia[85]: <<1599‑1600>>.+ Iau banu Calotă dau în ştire că eu 100 de săbii de cetate Sebilu[i, în sama li vodă, să plătească [de] dajde ceta[t]ei, să de... [pen]tru săbieru şi bani...1060. Şi sabile le duce Matei izbaşe la Strehae dărăbanţi-loru[86].Documentul lasă să se înţeleagă că cele 100 de săbii au fost plătite meşterului de la care primarul oraşului le-a luat pentru a achita dajdea; altfel nu s-ar putea explica cuvintele sa de [pen]tru săbieru (s.n.) şi bani... 1060. Este posibil ca această ipoteză să nu fie viabilă, deoarece în această parte documentul este deteriorat şi lipsesc unele cuvinte sau părţi din cuvinte. Oricum ar fi e clar că săbiile, trimise la

Strehaia, au fost fabricate la Sibiu de către meşterii săbieri din breasla săbierilor.

Legăturile comerciale ale saşilor sibieni în domeniul exportului de arme nu s-au desfaşurat doar cu cele două voievodate româneşti de dincolo de Carpaţi; au avut loc contacte directe şi cu Turcia, fapt atestat de un document datat în anul 1499, emis de cancelaria regelui Vladislav II al Ungariei. Acesta, preocupat de prevenirea pericolului turcesc, a interzis negustorilor sibieni să exporte arme şi cai în Turcia[87]. Este foarte evident că prohibiţia viza ceea ce era de interes strategic pentru regatul Ungariei şi pentru voievodatul Transilvaniei şi este la fel de clar că anterior avuseseră loc relaţii de schimb comercial direct între Sibiu şi Imperiul otoman. Acest lucru este susţinut şi de actele care vorbesc de interzicerea comerţului cu arme ad regna exotica, acte emise de dietele din 1561.

Epoca hegemoniei regatului maghiar în sud-estul Europei avusese drept manifestare pe plan comercial regimul de largi concesii impuse Ţării Româneşti în favoarea celor două oraşe sud-transilvănene, concesii în privilegiile acordate de domnii ţării emporiului transilvan. Însă, la mijlocul secolului al XV-lea, dominaţia otomană, consolidată în Peninsula Balcanică şi la Dunăre, impune un nou echilibru în raporturile cu Ungaria, modificând poziţia şi statatul internaţional al Ţării Româneşti. Regatul maghiar s-a văzut nevoit să recunoască şi să confirme, fie şi numai pe termen limitat, raportul stabilit între Imperiul Otoman şi Ţara Românească în detrimentul propriilor sale autorităţi şi pretenţii[88].

 

 

statistici.ro[2] Pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale ale Ungariei sub Ludovic I şi Sigismund de Luxemburg cu Dunărea de Jos, unde se stabiliseră genovezii, vezi  Ş. Papacostea, Caffa et la Moldavie face a l’expansion ottomane (1453-1484), în Colocviul româno-italian: „Genovezii la Marea Neagră în secolele XIII-XIV, Bucureşti, 1977, p.143 sqq.

[3]  G. Gündisch, Patriciatul din Sibiu în evul mediu, în Transilvania şi saşii ardeleni în istoriografie. Din publicaţiile Asociaţiei de Studii Transilvane Heidelberg, Sibiu, 2001, p.131.

[4] V. Milea, Şt. Pascu, op.cit., p.3. 

[5] Şt. MeteŞ, Relaţiile comerciale, p.40.

[6] Ukb, vol.I, p.32, nr.43.

[7] Arh. St. Sb, U.II., nr.545.

[8] A. Dumitrescu-Jippa, N. Nistor, Sibiul  şi ţinutul în lumina istoriei, vol.I, Cluj-Napoca, 1976, p.40.

[9] Arh.St.Sb., U.II, nr.545.

[10]  Ukb, III, p.555.

[11]  vezi şi G. Gündisch, Patriciatul, p.131.

[12] Ukb, vol.I, nr.42, 51, 53; vol.II, nr.18, 87.

[13] Ukb, vol.IV, p.545-547, nr.2212.

[14] Şt. Pascu, Meşteşugurile, p.95.

[15] Ibidem.

[16] Idem, Relaţiile economice, p.206.

[17] Rechnungen Hermannstadt, vol.I, 1889, p.XIV.

[18] Şt. Pascu, Relaţiile economice, p.206.

[19] Ibidem, p.211.

[20] Al. I. Gonţa, Legăturile economice dintre Moldova şi Transilvania în sec.XIII-XVII, Bucureşti, 1989, p.59.

[21] Şt. Pascu, Relaţiile economice, p.210.

[22] Al. I. Gonţa, op.cit., p.9.

[23] Ibidem.

[24] Ibidem, p.211.

[25] DIR, XV, 1, p.158 (DIR).

[26] A. Dumitrescu-Jippa, N. Nistor, op.cit., p.89.

[27] I. Sabău, Relaţiile  politice ale Moldovei cu Transilvania în timpul lui Ştefan cel Mare, în  Studii cu privire la Ştefan cel Mare, p.225.

[28] Al. I.  Gonţa, op.cit., p.96.

[29] I. Sabău, op.cit., p.234.

[30] DIR, XV, 1, p.147-148, 260-270.

[31] Arh.St.Sb., U.II, nr.383.

[32] DIR, p.158, nr.290.

[33] I. Sabău, op.cit., p.235.

[34] Arh.St.Sb., Doc.lit., nr.173, L.13.

[35] Ibidem, Z.U., I, nr.52.

[36] Şt. MeteŞ, Relaţiile comerciale, p.40.

[37] Arh.St.Sb., Z.U., I, 544, cutia 33, nr.156.

[38] P. P. Panaitescu, Documente slavo-române, p.3.

[39] R. Manolescu, Relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Sibiul la începutul sec.XVI, în Analele Universităţii C.I.Parhon, Bucureşti, 1956, nr.5, p.210 (Relaţiile comerciale cu Sibiul)

[40] vezi şi Şt. MeteŞ, Relaţiile comerciale., p.20.

[41] R. Manolescu, Relaţiile comerciale cu Sibiul, p.213.

[42] Ibidem, p.214.

[43] S. Dragomir, Documente nouă privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Sibiul, Sibiu, 1922, p.11, nr.1 (Documente nouă).

[44] R. Manolescu, Relaţiile comerciale cu Sibiul, p.229.

[45] Ibidem, p.230.

[46] Şt.Meteş, Relaţiile comerciale, p.21.

[47] Ibidem, p.24.

[48] Ibidem, p.21.

[49] DIR, XV, 1, p.81, nota CXL.

[50] S. Goldenberg, Despre vama (vigesima) Sibiului în secolul al XVI-lea, în ActaMN, II, 1965, p.675.

[51] R. Manolescu, Relaţiile comerciale cu Sibiul, p.229.

[52] Ibidem.

[53] P. P. Panaitescu, op.cit., p.19, nr 11.

[54] Şt. Meteş, Relaţiile comerciale, p.103.

[55] Rechnungen Hermanstadt, p.103.Vezi pentru preţurile mărfurilor şi R. Fr. Kaidl, Geschichte der Deutschen in Karpathenlanders, vol.II, Gotha, 1907, p.332.

[56] A.Dumitrescu-Jippa, N.Nistor, op.cit., vol.cit., p.48.

[57] Ibidem.

[58] R.Manolescu, Relaţiile comerciale cu Sibiul, p.233.

[59] Ibidem, p.234.

[60] Monumenta Comitialia Transylvaniae, vol.II, p.70-71, 182.

[61] Ibidem.

[62] DIR, vol.I, 2, p.207.

[63] N. Iorga, Istoria comerţului românesc, Bucureşti, 1925, p.78, 94.

[64] A. Dumitrescu-Jippa, N. Nistor, op.cit.,p.49.

[65] G. Gundisch, Cu privire la relaţiile lui Vlad Ţepeş cu Transilvania în anii 1456-1478, în  Studii, XVI, 3, 1963, p.681.

[66] Arh.St.Sb., Nova collectio posterior, V, nr.1850.

[67] G. Gundisch, op.cit.,p.684.

[68] S. Dragomir, Documente nouă, p.14.

[69] Ibidem.

[70] Arh.St.Sb., U.II, nr.370.

[71] A. Dumitrescu-Jippa, N. Nistor, op.cit., p.89.

[72] Arh.St.Sb., U.II, nr.370.

[73] DIR, XV, doc. din 21 IV 1481.

[74] Ibidem, vol.I, 2, p.293-294, nr.262.

[75] Ibidem, sec. XV, 1, p.692-693, nr.1272.

[76]  Astfel de poteci erau cele ale Teleajenului şi Prahovei, menţionate în 1542 şi cele din Munţii Făgăraşului şi din zona secuimii, ce fac obiectul documentului din 1583. Şt. METEŞ, Relaţiile comerciale, p.43; DIR, XV, p.692.

[77] Arh.St.Sb., Doc.lit., nr.150, L.13.

[78] Ibidem.

[79] DIR, XV, 1, p.211-212, nr.382.

[80] Ibidem, XI, p.847, 849.

[81] Ibidem, p.863.

[82] Ibidem, p.868.

[83] Monumenta Comitialia Transylvaniae, vol.II, p.192, 198.

[84] DIR, XI, p.869-870.

[85] P. P. Panaitescu, op.cit., p.4.

[86] Ibidem, p.37, nr.XXVII.

[87] Arh.St.Sb., U.II, nr.642.

[88] Ş. Papacostea, Începuturile politicii comerciale a Ţării Româneşti şi Moldovei (sec. XIV-XVI). Drum şi stat, în SMIM, X, 1983, p.25. (mai departe Începuturile politicii comerciale).