b  

Cuprins

   

Prescurtări

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I

 

CAPITOLUL II

 

CAPITOLUL III

 

CAPITOLUL IV

 

GLOSAR DE TERMENI

 

Abstract in English

 

 

 BRESLELE PRODUCĂTORILOR DE ARME DIN SIBIU, BRAŞOV ŞI CLUJ

SECOLELE XIV-XVI

 

Autor: Ioan Marian Ţiplic.

ISBN 973-651-337-8, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2001.

© copyright Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European, Marian Ţiplic

Seria Bibliotheca Septemcastrensis I, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

Cuvânt înainte

 

 

 

 

 

Cercetarea breslelor transilvănene, ca parte a evoluţiei societăţii medievale, se loveşte de o dublă dificultate: complexitatea fenomenului şi fragilitatea documentaţiei pe care se reazămă reconstituirea istoriei lor.

Interesul pentru producţia de arme şi în special pentru piesele cu o încărcătură istorică specială s-a manifestat de foarte timpuriu. Interesul pentru arme a atins apogeul în perioada de final a secolului al XIX-lea datorită, în mare parte, istoriografiei romantice, care a revitalizat şi repus în circulaţie virtuţile cavalerilor medievali. S-a născut astfel o adevărată modă ca fiecare persoană publică să-şi organizeze o colecţie particulară de arme. Această situaţie a dus şi la apariţia unor lucrări ce tratau istoricul unor piese de colecţie sau al unor colecţii întregi. Deşi implicarea celor ce făureau arme a fost în domeniile cele mai variate - economic, politic, social şi militar -, apariţia şi dezvoltarea multora dintre breslele transilvănene rămân procese insuficient cercetate şi clarificate de istoriografia modernă, fie ea de limbă română, germană sau maghiară, singura lucrare de sinteză, în limba română, referitoare la breslele transilvane este cea a lui Ştefan Pascu, de la apariţia căreia au trecut aproape 50 de ani.

Ca şi trecutul pe care îl cercetează, istoria, ca disciplină umanistă, este o permanentă devenire, orice nouă descoperire impune reinterpretarea faptelor, iar aceasta atrage reînnoirea interpretărilor. Lucrarea de faţă, pornită iniţial ca o temă de cercetare în perioada studenţiei, nu se vrea a fi un capăt de drum, ci doar un eventual instrument de lucru pentru cei care se apleacă asupra studiului istoriei economice a Transilvaniei în perioada secolelor XIV-XVI. Alegerea celor trei oraşe - Sibiu, Braşov şi Cluj - nu are altă motivaţie decât aceea că sunt principalele oraşe ale Transilvaniei medievale şi nu numai, fiind şi principalele centre de producere a armelor din Transilvania.

Nu putem să încheiem aceste câteva rânduri introductive fără să aducem mulţumiri celor care prin sfatul şi îndrumarea lor au concurat la închegarea acestui studiu şi ne gândim aici la prof. dr. Th. Nägler, conf. dr. Zeno K. Pinter, cei care au fost îndrumătorii cei mai apropiaţi, la prof. Gh. Săbău, M. Crîngaci, cei care s-au aplecat cu răbdare asupra textului, tuturor le sunt recunoscător.

 

iunie 2001