Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

   

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

X

Arheologie şi istorie (II)

Descoperiri din Banat

Autor: Sabin Adrian LUCA. Editura Economică, Sibiu 2005. Web: Cosmin Suciu

U. 

1. Epoca paleolitică; 2. Epoca neolitică şi eneolitică; 3. Epoca bronzului; 4. Hallstatt; 5. Latène; 6. Epoca daco-romană; 7. Epoca prefeudală; 8. Epoca medievală

Nr. crt. (din lucrare)

Denumirea localităţii

Jud.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

618.

Uivar (comună)

TM

-

X

X

X

-

-

X

X

619.

Uliuc (comuna Sacoşu Turcesc)

TM

-

X

-

-

-

X

-

-

620.

Unip (comuna Sacoşu Turcesc)

TM

-

X

X

X

-

X

-

-

617. Uihei (comuna Biled, judeţul Timiş)

¤

618. Uivar (comună, judeţul Timiş)

1. Vestigii preistorice.

a) În hotarul localităţii s-au descoperit fragmente ceramice din epoca timpurie a bronzului. [1]

b) În hotarul localităţii s-a descoperit un lanţ de aur. [2]

c) Se aminteşte aici o fortificaţie care durează la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului. [3]

2. Situri arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul Gomilă.

Movila menţionată în literatura veche la SV de sat este o aşezare peste care s-a suprapus o necropolă. [4]

b) Punctul Pustiniş – Hodaie.

În acest punct se află un tell cu mai multe niveluri neolitice şi eneolitice (culturile Vinča şi Tiszapolgár), o necropolă prefeudală şi materiale medievale. [5]

3. Movile de pământ.

a) O movilă de pământ se află la 1,7 km NV de sat, în partea din dreapta căii ferate Cărpiniş – Ionel. [6]

4. Descoperiri monetare.

a) În anul 1937 s-a descoperit o drahmă din Lycia emisă cu numele împăratului Traian. [7]

¤

619. Uliuc (comuna Sacoşu Turcesc, judeţul Timiş)

1. Vestigii preistorice.

a) În hotarul localităţii, pe malul Timişului, lângă podul de cale ferată, se află o aşezare aparţinând culturii Starčevo-Criş. [8]

 2. Vestigii daco-romane.

a) De aici provin vase daco-romane. [9]

¤

620. Unip (comuna Sacoşu Turcesc, judeţul Timiş)

1. Situri arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul La Vişini.

În hotarul localităţii, la circa 2 km SV de sat, pe vechiul curs al Pogănişului, nu departe de vărsarea lui în Timiş, pe o întindere de 2 ha, se află un tell înalt de aproximativ 2 m.

Acesta a fost locuit în timpul culturii Starčevo-Criş, Vinča C, grupului Foeni (Petreşti) şi în epoca bronzului. [10]

2. Vestigii preistorice.

a) O spadă de bronz din Bz D-Ha A a fost descoperită aici. [11]

b) De aici provine şi un vârf de sabie din bronz. [12]

c) Aici se află, după toate probabilităţile, o necropolă plană de incineraţie preistorică. [13]

3. Vestigii daco-romane.

a) Pe teritoriul localităţii se semnalează descoperiri de epocă romană. [14]

4. Movile de pământ.

a) Punctele Ocoale (La Gomilă sau Gomila de la drumul Stamorii)  şi Cetăţuia.

Cele două movile nu au caracter funerar. Ele sunt, cu siguranţă, aşezări omeneşti. [15]

5. Descoperiri monetare.

a) Pe teritoriul localităţii se semnalează descoperiri monetare de secolul IV d.Chr. [16]

b) În anul 1900 s-a descoperit un tezaur alcătuit din monede din bronz mici şi mijlocii (Constantinus I şi urmaşii săi). [17]

c) În apropierea satului s-a descoperit o monedă din bronz de la Constantinus II. [18]

d) De aici provine o monedă mică din bronz emisă de Iulianus. [19]

¤

621. Urcu (comuna Şopotu Nou, judeţul Caraş-Severin)

¤

622. Urseni (comuna Moşniţa Nouă, judeţul Timiş)

¤

623. Ususău (comuna Dorgoş, judeţul Arad)

¤

624. Utvin (comuna Sânmihaiu Român, judeţul Timiş)

¤

 


[1] Gudea şi Moţiu 1983, p. 193; Drăgoescu 1995, p. 351; Gogâltan 1999, p. 201.

[2] Drăgoescu 1995, p. 351.

[3] Mărghitan 1980, p. 76.

[4] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 174; Drăgoescu 1995, p. 351; *** 1999-2000, p. 820; *** 1999-2000a, p. 823; *** 2001, p. 808; *** 2001a, p. 809; *** 2002-2003, p. 620.

[5] Schier şi Draşovean 2004; Gogâltan 2004a, p. 67, n. 191.

[6] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 174.

[7] Mitrea 1965, p. 499; 1965a, p. 617.

[8] Lazarovici şi Sfetcu 1990, p. 50.

[9] Benea 1996b, p. 295; Mare 2004, p. 210.

[10] Lazarovici et alii 1981;  Lazarovici şi Sfetcu 1990, p. 50; Draşovean 1991, p. 210; 1994, p. 152, 155; 1996, p. 114; 2001, p. 35; Gogâltan 1995a, p. 60.

[11] Gumă 1993, p. 257, 297.

[12] Ibidem.

[13] Idem., p. 297.

[14] Gudea şi Moţiu 1983, p. 194.

[15] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 175.

[16] Gudea şi Moţiu 1983, p. 194; Mare 2004, p. 210-211.

[17] Toma-Demian 2002-2003, p. 189; Mare 2004, p. 210-211.

[18] Toma-Demian 2002-2003, p. 189.

[19] Ibidem.