Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

XI

Arheologie şi istorie (II)

Descoperiri din Banat

Autor: Sabin Adrian LUCA. Editura Economică, Sibiu 2005. Web: Cosmin Suciu

 

 

LISTA PRESCURTĂRILOR BIBLIOGRAFICE

 

Agotha şi Resch

Agotha Andrei, Resch Friederich, Ceramica Petreşti şi Foeni de la Parţa-Tell 2, în ActaMN 4 (1997, 1), p. 473-479.

Alicu 1973

Alicu Dorin, Turnuri de porţi la castrele romane din Dacia, în ActaMN 10 (1973), p. 107-126.

Alicu 1999-2000

Alicu Dorin, Templul lui Mithras de la Pojejena (jud. Caraş-Severin), în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 219-220.

Alicu 2000

Alicu Dorin, Templul lui Apollo de la Tibiscum. Cronologie şi tipologie, în Tibiscum 10 (2000), p. 299-304.

Alicu 2002

Alicu Dorin, Addenda la repertoriul templelor romane din Dacia, în Apulum 39 (2002), p. 201-236.

Alicu 2004

Alicu Dorin, Édifices de culte dédié à des divinités gréco-romaines sur le sites à caractère militaire de la Dacie romaine, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 327-329.

Alicu şi Crişan 2003

Alicu Dorin, Crişan Ioan Horaţiu, Medicina la romani. Cluj-Napoca (2003).

Albu 1979

Albu Ioan, File din istoria localităţii Gherteniş, în Banatica 5 (1979), p. 547-552.

Albu 1981

Albu Ioan, Berzovia – file de istorie, în Banatica 6 (1981), p. 471-476.

Andriţoiu 1992

Andriţoiu Ioan, Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului. În: BT 2 (1992).

Andriţoiu 1993

Andriţoiu Ioan, Metalurgia bronzului în sud-vestul Transilvaniei. Epoca bronzului (I), în AnB 2 (1993), p. 85-118.

Anghel 1980

–  Anghel Gheorghe, Despre apariţia primelor donjoane de piatră din Transilvania, în Apulum 18 (1980), p. 195-208.

Ardeţ 1988

Ardeţ Adrian, Consideraţii privind aşezarea Baden de la Timişoara-Freidorf, în Tibiscum 7 (1988), p. 121-133.

Ardeţ 1993

Ardeţ Adrian, Amfora romană în Banat, în Tibiscum 8 (1993), p. 95-140.

Ardeţ 1993a

Ardeţ Adrian, Din colecţia Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş – Noi descoperiri arheologice, în Tibiscum 8 (1993), p. 339-360.

Ardeţ 1996

Ardeţ Adrian, Caransebeş, jud. Caraş-Severin, Strada Romanilor, în SAC – I (1996), p. 25.

Ardeţ 1996a

Ardeţ Adrian, Petroşniţa, în CCA – campania 1995 (1996), p. 88.

Ardeţ 1996b

Ardeţ Adrian, Cercetările arheologice la biserica medievală de la Cărbunari-Ţigăneşti (sec. XIII-XIV), în ActaMN 33 (1996), p. 415-424.

Ardeţ 2000

Ardeţ Adrian, O construcţie romană descoperită la Petroşniţa (jud. Caraş-Severin), în Banatica 15 (2000, 1), p. 217-222.

Ardeţ 2000a

Ardeţ Adrian, Un vas Terra Sigillata de tip Westendorf descoperit la Tibiscum, în Tibiscum 10 (2000), p. 305-314.

Ardeţ 2003

Ardeţ Adrian, Cartografia modernă şi Tibiscum-ul antic, în Tibiscum 11 (2003), p. 293-308.

Ardeţ 2004

Ardeţ Adrian, The roman province of Dacia: aspects of commerce in light of Amphoras, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 330-341.

Ardeţ L. 1997

Ardeţ Lucia C., O protomă dionisiacă descoperită la Tibiscum, în AnB(SN) 5 (1997), p. 79-82.

Ardeţ L. 2003

Ardeţ Lucia C., Un fragment de caserolă din bronz descoperită la Tibiscum, în Banatica 16 (2003, 1), p. 305-308.

Ardeţ L. 2004

Ardeţ Lucia C., Figurative bronze pieces used as furniture handles from Teregova, Caraş-Severin county, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 342-344.

Ardeţ şi Ardeţ 1995

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Tibiscum, Oraşul roman, judeţul Caraş-Severin, în CCA – campania 1994 (1995), p. 47.

Ardeţ şi Ardeţ 1995a

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Jupa, Sector Ţigănaşi, judeţul Caraş-Severin, în CCA – campania 1994 (1995), p. 47.

Ardeţ şi Ardeţ 1997

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Tibiscum (Caransebeş), Oraşul roman, judeţul Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 67-68.

Ardeţ şi Ardeţ 2000

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin (Tibiscum), în CCA – campania 1999 (2000), p. 46.

Ardeţ şi Ardeţ 2001

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin (Tibiscum), în CCA – campania 2000 (2001), p. 102-103.

Ardeţ şi Ardeţ 2001a

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Teregova, com. Teregova, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 255.

Ardeţ şi Ardeţ 2002

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 154-156.

Ardeţ şi Ardeţ 2002a

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 177-179.

Ardeţ şi Ardeţ 2002-2003

– Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., O nouă fortificaţie militară romană descoperită la Tibiscum-Iaz, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 109-130.

Ardeţ şi Ardeţ 2003

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 148.

Ardeţ şi Ardeţ 2003a

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 171-172.

Ardeţ şi Ardeţ 2004

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Tibiscum. Aşezările romane, Cluj-Napoca (2004).

Ardeţ şi Ardeţ 2004a

Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin (Tibiscum). La Drum – Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri, în CCA – campania 2003 (2004), p. 167-168.

Ardeţ şi Popescu 1996

Ardeţ Adrian, Popescu Octavian, Die Burg von Karansebesch – archäologische Forschungen, în ForVL 39 (1996, 1-2), p. 127-132.

Ardeţ şi alii 2003

Ardeţ Adrian, Iaroslavschi Eugen, Bozu Ovidiu, Noi ştampile de amforă de la Vărădia, în Banatica 16 (2003, 1), p. 309-316.

Ardevan 1994

Ardevan Radu, CIL III 1570 – o revizuire, în ActaMN 31 (1994, 1), p. 269-272.

Ardevan 2000

Ardevan Radu, Römisches Heer und Städtengründung – Der Fall Dakiens, în Army and Urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire, Alba Iulia (2000), p. 91-108.

Ardevan 2004

Ardevan Radu, Nochmals über Interfecti a Latronibus in Dakien, în Studia Historica et Archaeologica. In Honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara (2004), p. 21-26.

Babeş 1971

Babeş Mircea, Les fouilles archéologiques en Roumanie, în DaciaNS 15 (1971), p. 359-394.

Bader 1972

Bader Tiberiu, Apărătorul de braţ în bazinul carpato-danubian, în  StComSM 2 (1972), p. 91-100.

Bakić 1997

Bakić L., Findings of Coins from the Romanian Par of Banat Region in the Collection of the National Museum in Vrsac, în AnB(SN) 5 (1997), p. 55-62.

Barnea Al. 1989

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1981 – 1988 de Institutul de Arheologie din Bucureşti, în SCIVA 40 (1989, 3), p. 295-314.

Barnea Al. 1990

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1989 de Institutul de Arheologie din Bucureşti, în SCIVA 41 (1990, 3-4), p. 315-324.

Barnea Al. 1991

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1990 de Institutul de Arheologie din Bucureşti, în SCIVA 42 (1991, 3-4), p. 255-264.

Barnea Al. 1992

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1991 de Institutul de Arheologie din Bucureşti, în SCIVA 43 (1992, 4), p. 433-440.

Barnea Al. 1993

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1992 de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, în SCIVA 44 (1993, 4), p. 397-406.

Barnea Al. 1997

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1996 de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, în SCIVA 48 (1997, 4), p. 373-382.

Barnea Al. 1998

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1997 de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, în SCIVA 49 (1998, 3-4), p. 291-302.

Bădescu şi Băltean 2001

Bădescu Claudia, Băltean Ionuţ, Studiu preliminar asupra industriei litice din aşezarea neolitică de la Balta Sărată. Campaniile 1999-2000, în AnB(SN) 9 (2001), p. 41-52.

Bălănescu 1979

Bălănescu Dana, Plastica vinciană de la Gornea, în StComCar (1979), p. 33-52.

Bălănescu 1981

Bălănescu Dana, Descoperiri monetare din sudul Banatului (II), în Banatica 6 (1981), p. 147-152.

Bălănescu 1982

Bălănescu Dana, Plastica antropomorfă în aşezarea eneolitică de la Caransebeş-Balta Sărată, în StComCar 4 (1982), p. 113-120.

Bălănescu 1982a

Bălănescu Dana, Un nou tezaur cu monede romane imperiale din secolul IV descoperit la Moldova Veche (jud. Caraş-Severin), în ActaMN 19 (1982), p. 375-385.

Bălănescu 1983

Bălănescu Dana, Descoperiri monetare din sudul Banatului (III), în Banatica 7 (1983), p. 235-238.

Bălănescu 1985

Bălănescu Dana, Descoperiri monetare din sudul Banatului (IV), în Banatica 8 (1985), p. 173-186.

Bălănescu 1987

Bălănescu Dana, Monede romane din sec. IV descoperite în sudul Banatului (I), în Banatica 9 (1987), p. 271-280.

Bălănescu 1990

Bălănescu Dana, Monede romane din sec. IV descoperite în sudul Banatului (V), în Banatica 10 (1990), p. 187-204.

Bălănescu 1993

Bălănescu Dana, Descoperiri monetare din sudul Banatului (IV), în Banatica 12 (1993), p. 321-338.

Bălănescu 1995

Bălănescu Dana, Descoperiri monetare inedite, în Banatica 13 (1995, 1), p. 191-208.

Bălănescu 1995a

Bălănescu Dana, Autour du processus de la monétisation chez quelques populations celtiques et daciques dans la région danubiènne, în Kulturraum Mittlere und Untere Donau. Traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens, Reşiţa (1995), p. 91-104.

Bălănescu 2000

Bălănescu Dana, Câteva consideraţii privind „tezaurele” monetare romane din sec. IV descoperite la Răcăşdia (jud. Caraş-Severin), în Tibiscum 10 (2000), p. 129-148.

Bălănescu et alii 2000

Bălănescu Dana, Voia Elena, Popescu Octavian, Notă asupra tezaurului monetar roman târziu de la Moldova Nouă – Valea Tisa-Potoc, în Banatica 15 (2000, 1), p. 251-260.

Bălănescu şi Gudea 1983

Bălănescu Dana, Gudea Nicolae, Tezaurul monetar de la Răcăşdia (III), în ActaMN 20 (1983), p. 485-488.

Bălănescu şi Lazarovici 1979

Bălănescu Dana, Lazarovici Gheorghe, Consideraţii privind tipologia şi evoluţia vaselor-capac din cultura Vinča (descoperiri din „Clisura Dunării”), în Banatica 5 (1979), p. 17-26.

Bălănescu şi Rogozea 1986

Bălănescu Dana, Rogozea Petru, Monede romane din colecţia Muzeului Judeţean de Etnografie şi Istorie Locală Caransebeş, în Tibiscum 6 (1983), p. 219-232.

Bărbulescu 1972

Bărbulescu Mihai, Der Dianakult im römischer Dazien, în DaciaNS 16 (1972), p. 203-224.

Bărbulescu 1977

Bărbulescu Mihai, Cultul lui Hercules în Dacia romană (I), în ActaMN 14 (1977), p. 183-198.

Bejan 1973

Bejan Adrian, Complexul ceramic de la Lenauheim (jud. Timiş), în Banatica 2 (1973), p. 131-138.

Bejan 1975

Bejan Adrian, Cetatea Jdioara. Raport preliminar de săpătură – campania 1973, în Tibiscus 4 (1975), p. 155-166.

Bejan 1979

Bejan Adrian, Concluzii preliminare asupra săpăturilor arheologice de la cetatea feudală Jdioara, din anii 1973-1977, în Tibiscus 5 (1979), p. 199-206.

Bejan 1980

Bejan Adrian, Aşezarea din secolele III-IV e.n. de la Hodoni-Pustă, jud. Timiş, în MCA 14 (1980), p. 366-372.

Bejan 1980a

Bejan Adrian, Cetatea feudală Jdioara, com. Criciova, jud. Timiş, în MCA 14 (1980), p. 514-523.

Bejan 1981

Bejan Adrian, Aşezări rurale daco-romane din Banat din sec. III-IV e.n. în lumina unor recente cercetări arheologice, în AnB(SN) 1 (1981), p. 21-26.

Bejan 1981a

Bejan Adrian, Contribuţii arheologice la cunoaşterea aşezărilor rurale daco-romane din Banat în lumina descoperirilor de la Hodoni (jud. Timiş), în Banatica 6 (1981), p. 153-169.

Bejan 1983

Bejan Adrian, Contribuţii arheologice la istoria Banatului în secolele VII-IX e.n., în SCIVA 34 (1983, 4), p. 349-362.

Bejan 1983a

Bejan Adrian, Necropola de inhumaţie de sec. VIII-IX e.n. de la Timişoara – Podul Modoş, în ActaMN 20 (1983), p. 489-498.

Bejan 1985-1986

Bejan Adrian, Contribuţii arheologice la cunoaşterea aşezărilor rurale româneşti, databile în secolele VIII-IX, din sud-vestul României, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 223-238.

Bejan 1986

Bejan Adrian, Contribuţii la cunoaşterea culturii materiale din sud-vestul României în secolele XIII-IX. Aşezarea de la Remetea Mare „Gomila lui Pituţ”, în Tibiscum 6 (1986), p. 259-269.

Bejan 1993

Bejan Adrian, Contribuţii istoriografice privind continuitatea daco-romană, etnogeneza românească şi începuturile feudalismului românesc în sud-vestul României (Banat), în Banatica 12 (1993, 1), p. 273-294.

Bejan 1994

Bejan Adrian, Sânandrei, jud. Timiş, în CCA – campania 1993 (1994), p. 56.

Bejan 1995

Bejan Adrian, Banatul în secolele IV-XII. Timişoara (1995).

Bejan 1995a

Bejan Adrian, Ceramica romană târzie din aşezarea de la Hodoni (jud. Timiş), în AnB(SN) 4 (1995), p. 376-392.

Bejan 1995b

Bejan Adrian, Dovezi privind prelucrarea metalelor la Remetea Mare (jud. Timiş) în secolele VIII-X, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 775-783.

Bejan 1999-2000

Bejan Adrian, Habitatul rural de sec. III / IV-VII / VIII din spaţiul actual românesc. Metodologia cercetării (I), în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 515-534.

Bejan 2004

Bejan Adrian, La Dacie de South-Ouest (le Banat) aux IVe-VIIe siècles reflétée par les découvertes archéologiques, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 380-389.

Bejan şi Benea 1983

Bejan Adrian, Benea Doina, Aşezarea din secolele III-IV e.n. de la Timişoara – Cioreni, în MCA 15 (1983), p. 381-383.

Bejan şi Benea 1983a

Bejan Adrian, Benea Doina, Şantierul arheologic Hodoni – Pustă, în MCA 15 (1983), p. 388-394.

Bejan şi Benea 1985

Bejan Adrian, Benea Doina, Şantierul arheologic Hodoni – Pusta. Raport preliminar (1979-1984), în Banatica 8 (1985), p. 187-202.

Bejan şi Draşovean 1997

Bejan Adrian, Draşovean Florin, Sânandrei, jud. Timiş, în SAC  (1997), p. 94-95.

Bejan şi Grec 2000

Bejan Adrian, Grec Marius, Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: Selişte, în CCA – campania 1999 (2000), p. 89-90.

Bejan şi Grec 2001

Bejan Adrian, Grec Marius, Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: Selişte, în CCA – campania 2000 (2001), p. 222-224.

Bejan şi Grec 2002

Bejan Adrian, Grec Marius, Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: Selişte, în CCA – campania 2001 (2002), p. 282-284.

Bejan şi Grec 2003

Bejan Adrian, Grec Marius, Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: Selişte, în CCA – campania 2002 (2003), p. 271-273.

Bejan şi Mare 1993

Bejan Adrian, Mare Mircea, Sud-vestul României (Banatul) în secolele III / IV-VII (Repere actuale ale cercetării), în AnB(SN) 2 (1993), p. 222-228.

Bejan şi Mare 1994

Bejan Adrian, Mare Mircea, Aşezarea feudală timpurie de la Teremia Mare (judeţul Timiş), în AnB(SN) 3 (1994), p. 322-328.

Bejan şi Mare 1997

Bejan Adrian, Mare Mircea, Dudeştii-Vechi-Pusta Bucova. Necropola şi mormintele de inhumaţie din secolele VI-XII (I), în AnB(SN) 5 (1997), p. 139-148.

Bejan şi Mare 1998

Bejan Adrian, Mare Mircea, Dudeştii Vechi-Pusta Bucova, necropola şi mormintele de inhumaţie din sec. VI-XII (II), în AnB(SN) 6 (1998), p. 323-338.

Bejan şi Moga 1979

Bejan Adrian, Moga Marius, Necropola feudal-timpurie de la Hodoni (jud. Timiş), în Tibiscus 5 (1979), p. 159-168.

Bejan şi Rogozea 1982

Bejan Adrian, Rogozea Petru, Descoperiri arheologice mai vechi şi mai recente prefeudale şi feudal timpurii din Banat, în StComCar 4 (1982), p. 213-226.

Bejan şi Tănase 2001

Bejan Adrian, Tănase Daniela, Dudeştii Vechi, com. Dudeştii Vechi, jud. Timiş. Punct: În spatele gării, Movila lui Dragomir, în CCA – campania 2000 (2001), p. 79-80.

Bejan şi Tănase 2002

Bejan Adrian, Tănase Daniela, Dudeştii Vechi, com. Dudeştii Vechi, jud. Timiş. Punct: În spatele gării, Movila lui Dragomir, în CCA – campania 2001 (2002), p. 129.

Bejan et alii 1997

Bejan Adrian, Iambor Petru, Matei Ştefan, Grec Marius, Sânnicolau Mare,  Selişte, jud. Timiş, în CCA – campania 1996 (1997), p. 52-53.

Bejan et alii 1997a

Bejan Adrian, Benea Doina, Mare Mircea, Hodoni-Pustă. , com. Satchinez, jud. Timiş, în SAC 2 (1997), p. 48-50.

Bejan et alii 1998

Bejan Adrian, Iambor Petru, Matei Ştefan, Grec Marius, Sânnicolau Mare,  Selişte, jud. Timiş, în CCA – campania 1997 (1998), p. 68.

Bejan et alii 2004

Bejan Adrian, Măruia Liviu, Grec Marius, Sânnicolau Mare, jud. Timiş. Punct: Selişte, în CCA – campania 2003 (2004), p. 294-296.

Bejinariu 2002-2003

Bejinariu Ioan, Piese din necropola de epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad) aflate în colecţia Muzeului din Zalău, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 57-72.

Beldiman 1999-2000

Beldiman Corneliu, Industria materiilor dure animale în aşezarea neolitică timpurie de la Dudeştii Vechi (jud. Timiş), în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 163-192.

Benea 1975

Benea Doina, Observaţii cu privire la topografia Diernei în epoca romană, în Banatica 3 (1975), p. 91-97.

Benea 1975a

Benea Doina, Noi cărămizi ştampilate din sec. IV descoperite la Sviniţa (judeţul Mehedinţi), în Tibiscus 4 (1975), p. 125-128.

Benea 1976

Benea Doina, Officina militară de la Dierna (sec. III-IV e.n.), în ActaMN 13 (1976), p. 205-214.

Benea 1977

Benea Doina, Tipare şi medalioane de ceramică din colecţia Muzeului Banatului, în Banatica 4 (1977), p. 161-168.

Benea 1978

Benea Doina, Cărămizi ştampilate din colecţia Muzeului Porţilor de Fier, în Apulum 16 (1978), p. 199-209.

Benea 1979

Benea Doina, Cu privire la transferarea legiunii a IIII-a Flavia Felix din Dacia în Moesia Superior, în StComCar (1979), p. 219-228.

Benea 1979a

Benea Doina, Tibiscum în lumina izvoarelor epigrafice, în Tibiscus 5 (1979), p. 141-148.

Benea 1979b

Benea Doina, Opaiţe romano-bizantine în Colecţiile Muzeului Banatului, în Sargetia 14 (1979), p. 219-228.

Benea 1980

Benea Doina, Numerus Palmyrenorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de palmyreni din Dacia, în Apulum 18 (1980), p. 131-140.

Benea 1982

Benea Doina, Contribuţii la cunoaşterea unităţilor militare din castrul roman de la Tibiscum, în StComCar 4 (1982), p. 173-184.

Benea 1982a

Benea Doina, Capsule romane pentru protejarea sigiliilor, descoperite la Tibiscum, în ActaMN 19 (1982), p. 337-343.

Benea 1982b

Benea Doina, Atelierele ceramice de la Tibiscum (contribuţii la istoria atelierelor ceramice din sud-vestul Daciei), în Potaissa 3 (1982), p. 22-41.

Benea 1983

Benea Doina, Cercetări arheologice în aşezarea civilă de la Tibiscum – Edificiul VII, în Banatica 7 (1983), p. 203-224.

Benea 1983a

Benea Doina, Din istoria militară a Moesiei Superior şi a Daciei. Legiunea a VII-a Claudia şi legiunea a IIII-a Flavia. Cluj-Napoca (1983).

Benea 1983b

Benea Doina, Die Glasswerkstätten von Tibiscum und der Perlenexport ins Barbaricum im 2. bis 4. Jhr., în Apulum 21 (1983), p. 115-120.

Benea 1985

Benea Doina, Numerus Maurorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de mauri din Dacia, în Banatica 8 (1985), p. 139-154.

Benea 1986

Benea Doina, Mărturii arheologice de la Tibiscum din secolele III-IV, în Tibiscum 6 (1986), p. 241-258.

Benea 1990

Benea Doina, Lampes romaines de Tibiscum, în DaciaNS 34 (1990), p. 139-168.

Benea 1993

Benea Doina, Castrul de pământ (I) de la Tibiscum, în Banatica 12 (1993), p. 213-218.

Benea 1993a

Benea Doina, Beiträg zum Studium der palmyrenischen Grabdenkmäler in Dakien, în AnB(SN) 2 (1993), p. 188-194.

Benea 1993b

Benea Doina, Un atelier metalurgic la Criciova (jud. Timiş), în Ziridava 18 (1993), p. 79-88.

Benea 1993c

Benea Doina, Vicus Tibiscensis. Contribuţii la istoria vici-lor militari din Dacia, în SCIVA 44 (1993, 3), p. 267-291.

Benea 1994

Benea Doina, Banatul în timpul lui Traian, în AnB(SN) 3 (1994), p. 309-321.

Benea 1995

Benea Doina, Colegiul utricularilor din Dacia, în AnB(SN) 4 (1995), p. 302-310.

Benea 1995a

Benea Doina, Jupa-Tibiscum, Castru, în CCA – campania 1994 (1995), p. 47.

Benea 1995b

Benea Doina, Oraşul antic Tibiscum. Consideraţii istorice şi arheologice, în Apulum 32 (1995), p. 149-173.

Benea 1995-1996

Benea Doina, Interferenţe spirituale în aşezările daco-romane din sud-vestul Daciei în secolele III-IV, în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 369-384.

Benea 1996

Benea Doina, Jupa-Tibiscum, Castru de pământ, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 64.

Benea 1996a

Benea Doina, Jupa-Tibiscum, Castru Mare, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1995 (1996), p. 67.

Benea 1996b

Benea Doina, Dacia sud-vestică în secolele III-IV. Timişoara (1996, 1).

Benea 1997

Benea Doina, Tibiscum (Caransebeş), jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 66-67.

Benea 1997a

Benea Doina, Cohors I Brittonum Ulpia torquata Pia Fidelis civium Romanorum, în ActaMN 34 (1997, 1), p. 53-60.

Benea 1997b

Benea Doina, Timişoara – Freidorf, jud. Timiş, în SAC 2 (1997), p. 113-114.

Benea 1998

Benea Doina, Reliefuri sculpturale tibiscense (I), în AnB(SN) 6 (1998), p. 233-240.

Benea 1999

Benea Doina, Die Beziehungen zwischen Dakien und Pannonien zur Zeit des Kaisers Traian, în Apulum 36 (1999), p. 175-186.

Benea 1999a

Benea Doina, Dacia sud-vestică în secolele III-IV. Timişoara (1999, 2).

Benea 1999-2000

Benea Doina, Organizarea internă a aşezărilor vicane ale castrelor auxiliare (II), în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 191-204.

Benea 2000

Benea Doina, Die innere Organisierung der Militärivici aus Dakien (Die Wohnungen), în Army and Urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire, Alba Iulia (2000), p. 31-62.

Benea 2002

Benea Doina, Integrarea culturală a palmyrenilor în Dacia romană, în Apulum 39 (2002), p. 185-200.

Benea 2002-2003

Benea Doina, A possible mithraism spelaeum at the Veterani Cave, în StIB 26-27 (2002-2003), p. 9-16.

Benea 2003

Benea Doina, Septimius Severus şi Tibiscum, în PB 2 (2003), p. 91-94.

Benea 2003a

Benea Doina, Cu privire la o notiţă de arheologie creştină, în PB 2 (2003), p. 95-100.

Benea 2003b

Benea Doina, Istoria aşezărilor de tip vici militares din Dacia romană. Timişoara (2003).

Benea 2004

Benea Doina, Ceramica glazurată de la Tibiscum, în Apulum 41 (2004), p. 203-218.

Benea 2004a

Benea Doina, Septime Sévère et l'Urbanisation de la province de Dacie, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 390-393.

Benea et alii 1980

Benea Doina, Medeleţ Florin, Bona Petru, Petrovszky Richard, Cercetările arheologice de la Tibiscum, în MCA 14 (1980), p. 298-303.

Benea et alii 1996

Benea Doina, Bona Petru, Petrovszky Richard, Rogozea Petru, Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Jupa-Tibiscum, Oraşul roman, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 64.

Benea et alii 1996a

Benea Doina, Bona Petru, Rogozea Petru, Petrescu Sorin Mihai, Jupa-Tibiscum, Între ziduri, jud. Caraş-Severin, în SAC I (1996), p. 64.

Benea et alii 1998

Benea Doina, Timoc Călin, Crânguş Maria, Regep-Vlascici S., Derbac M., Jupa-Tibiscum, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1997 (1998), p. 46.

Benea et alii 2000

Benea Doina, Timoc Călin, Crânguş Maria, Regep-Vlascici S., Jupa-Tibiscum, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1999 (2000), p. 46.

Benea et alii 2001

Benea Doina, Lalescu I., Regep-Vlascici S., Mehadia, com. Mehadia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 142-143.

Benea et alii 2001a

Benea Doina, Timoc Călin, Micle Dorin, Hurduzeu N., Zăgujeni, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 274-275.

Benea et alii 2002

Benea Doina, Timoc Călin, Regep-Vlascici S., Lalescu I., Socol G., Mehadia, com. Mehadia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 202.

Benea et alii 2002a

Benea Doina, Regep-Vlascici S., Crânguş M., Timoc C., Micle D., Socol G., Zăgujeni, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 342-343.

Benea et alii 2003

Benea Doina, Regep-Vlascici S., Timoc Călin, Crânguş M., Socol G., Agotici S., Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2003 (2003), p. 169-171.

Benea et alii 2003a

Benea Doina, Regep-Vlascici S., Lalescu I., Crânguş M., Hurduzeu N., Ştefănescu At., Timoc C., Mehadia, com. Mehadia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 193-194.

Benea et alii 2004

Benea Doina, Crânguş Maria, Ştefănescu A., Dalboşeţ, com. Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin. Dragomireana, în CCA – campania 2003 (2004), p. 111-112.

Benea et alii 2004a

Benea Doina, Timoc Călin, Regep-Vlascici S., Micle Dorin, Socol G., Popescu M., Agotici St., Jupa, mun. Caransebeş, jud. Caraş-Severin (Tibiscum). Zidină, în CCA – campania 2003 (2004), p. 165-167.

Benea şi Bejan 1987-1988

Benea Doina, Bejan Adrian, Viaţa rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I), în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 247-260.

Benea şi Bejan 1989-1993

Viaţa rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I), în ActaMN 26-30 (1989-1993), p. 127-148.

Benea şi Bona 1994

Benea Doina, Bona Petru, Tibiscum. Bucureşti (1994).

Benea şi Crânguş 2001-2002

Benea Doina, Crânguş Maria, Evoluţia Vicus-ului de la Tibiscum în sec. II-III. Cu privire la principalele căi de acces în aşezare, în Sargetia 30 (2001-2002), p. 181-194.

Benea şi Hica

Benea Doina, Hica Ioana, Damnatio Memoriae în arhitectura romană târzie de la Dunărea de Jos. Timişoara (2004).

Benea şi Lalescu 1997-1998

Benea Doina, Lalescu I., Contribuţii la istoria aşezării de la Ad Mediam – (Băile Herculane), în Sargetia 27 (1997-1998, 1), p. 267-302.

Benea şi Şchiopu 1974

Benea Doina, Şchiopu Ana, Un mormânt gnostic de la Dierna, în ActaMN 11 (1974), p. 115-124.

Bitiri 1959

Bitiri Maria, Un nou tip de unealtă între microlitele de la Băile Herculane, în SCIV 10 (1959, 2), p. 453-458.

Bizerea et alii 1970

Bizerea M., Herşcovici O., Munteanu R., în Studii de geografie a Banatului 1 (1970).

Blăjan et alii 1983

Blăjan Mihai, Fleşer Gheorghe, Stoicovici Eugen, Un topor de aramă descoperit la Băile Herculane (jud. Caraş-Severin), în Apulum 21 (1983), p. 53-56.

Blăjan şi Dörner 1978

Blăjan Mihai, Dörner Egon, Probleme de demografie istorică pe baza studiului căldăruşelor de lut (sec. XI-XIII) descoperite pe teritoriul judeţului Arad, în Ziridava 10 (1978), p. 123-138.

Boboş 1991

Boboş Radu Iuliu, Artefacte silicioase din cultura Vinča – mineralogie, petrografie, geochimie, surse geologice . Reşiţa (1991).

Bodor şi Winkler 1979

Bodor Andrei, Winkler Iudita, Un atelier de artizanat de la Dierna (Orşova), în ActaMN 16 (1979), p. 141-156.

Bolomey 1973

Bolomey Alexandra, An outline of the late Epipaleolithic economy at the „Iron Gates”: the evidence on bones, în DaciaNS 17 (1973), p. 41-52.

Bona 1996

Bona Petru, Caransebeş, jud. Caraş-Severin, Centrul oraşului, în SAC – I (1996), p. 25.

Bona şi Petrovszky 1977

Bona Petru, Petrovszky Richard, Tibiscum şi drumurile romane din Banat. Însemnări pe marginea unui articol, în StComCar 2 (1977), p. 377-388.

Bona şi Pop 1979

Bona Petru, Pop Constantin, Noi piese sculpturale de la Tibiscum, în StComCar 3 (1979), p. 273-275.

Bona şi Pop 1983

Un vas antropomorf descoperit la Jupa (Tibiscum), în Banatica 7 (1983), p. 231-234.

Bona şi Rogozea 1985

Bona Petru, Rogozea Petru, Tibiscum – cercetări arheologice (III), în Banatica 8 (1985), p. 155-168.

Bona şi Rogozea 1985-1986

Necropola dacică de la Iaz, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 439-451.

Bona şi Rogozea 1993

Bona Petru, Rogozea Petru, Tibiscum III, jud. Caraş-Severin, în MCA 17 (1993, 2), p. 279-286.

Bona et alii 1982

Bona Petru, Petrovszky Richard, Petrovszky Maria, Rogozea Petru, Tibiscum – cercetări arheologice (II) (1980-1981), în StComCar 4 (1982), p. 185-208.

Bona et alii 1982a

Bona Petru, Petrovszky Richard, Petrovszky Maria, Rogozea Petru, Tibiscum – cercetări arheologice (II) (1976-1979), în ActaMN 19 (1982), p. 311-330.

Bona et alii 1983

Bona Petru, Petrovszky Richard, Petrovszky Maria, Rogozea Petru, Tibiscum – cercetări arheologice (II) (1976-1979), în ActaMN 20 (1983), p. 405-432.

Bona et alii 1985-1986

Bona Petru, Rogozea Petru, Pop Constantin, Noi piese figurate descoperite la Tibiscum, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 537-540.

Bordea 1996-1998

Bordea Gheorghe-Petre, Découvertes monétaires en Roumanie – 1994-1995, în DaciaNS 40-41 (1996-1998), p. 425-466.

Bordea şi Mitrea 1989

Bordea Gheorghe-Petre, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1988, în DaciaNS 33 (1989), p. 259-266.

Bordea şi Mitrea 1990

Bordea Gheorghe-Petre, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1989, în DaciaNS 34 (1990), p. 299-308.

Bordea şi Mitrea 1991

Bordea Gheorghe-Petre, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1990, în DaciaNS 35 (1991), p. 215-228.

Bordea şi Mitrea 1992

Bordea Gheorghe-Petre, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1991, în DaciaNS 36 (1992), p. 199-206.

Bordea şi Mitrea 1993

Bordea Gheorghe-Petre, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1992, în DaciaNS 37 (1993), p. 307-320.

Bordea şi Mitrea 1994-1995

Bordea Gheorghe-Petre, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1993, în DaciaNS 38-39 (1994-1995), p. 459-478.

Bordea şi Mitrea 1996-1998

Bordea Gheorghe-Petre, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1994-1996, în DaciaNS 40-42 (1996-1998), p. 425-466.

Boroffka 1987

Boroffka Nikolaus, Folosirea fierului în România de la începuturi până în sec. VIII î.e.n., în Apulum 24 (1987), p. 55-77.

Boroffka 1994

Boroffka Nikolaus, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in Südosteuropa. În: UPA 19 (1994, 1-2).

Boroneanţ 1966

Boroneanţ Vasile, Cultura Kostolac de la Cuina Turcului, în SCIV 17 (1966, 2), p. 345-354.

Boroneanţ 1968

Boroneanţ Vasile, Neoliticul timpuriu în zona Porţilor de Fier, în Comunicări 7 (1968), p.

Boroneanţ 1970

Boroneanţ Vasile, Un mormânt din perioada de trecere de la paleoliticul superior a epipaleolitic, în SCIV 21 (1970, 1), p. 129-132.

Boroneanţ 1973

Boroneanţ Vasile, Recherches archéologique sur la culture Schela Cladovei de la zone de „Portes de Fer”, în DaciaNS 17 (1973), p. 5-40.

Boroneanţ 1975

Boroneanţ Vasile, Locuirea din secolele XII-XIII de la Ogaşul Neamţului – comuna Berzasca, în, Banatica 3 (1975), p. 123-130.

Boroneanţ 1976

Boroneanţ Vasile, Sondajul arheologic privind feudalismul timpuriu de la Zăbrani-Sătuţ, în Ziridava 6 (1976), p. 57-72.

Boroneanţ 1979

Boroneanţ Vasile, Consideraţii asupra istoriei străvechi a judeţului Arad în lumina cercetărilor de la Conop, Zăbrani şi Cladova, în Ziridava 11 (1979), p. 109-116.

Boroneanţ 1985

– Boroneanţ Vasile, Cimitirul feudal timpuriu de la Sviniţa – km fluvial 1004, în Drobeta 6 (1985), p. 111-118.

Boroneanţ 2000

– Boroneanţ Vasile, Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti (2000).

Boroneanţ 2000a

– Boroneanţ Vasile, Paleolithique Superieur et Epipaleolithique dans zone des Portes de Fer. Bucureşti (2000).

Boroneanţ şi Boroneanţ 2002

– Boroneanţ Vasile, Boroneanţ Adina, Paleoliticul de la Zăbrani, în Ziridava 23 (2002), p. 13-52.

Boroneanţ şi Demşea 1974

Boroneanţ Vasile, Demşea Dan, Cercetări arheologice la Lipova-Hodaie, în Ziridava 3-4 (1974), p. 11-23.

Borza 1941-1944

Borza Alexandru, Information nouvelles sur le camp romain de Cenad, în Dacia 9-10 (1941-1944), p. 551-553.

Bozu 1977

Bozu Ovidiu, Cohors I Sagittariorum la Zăvoi (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 4 (1977), p. 131-134.

Bozu 1977a

Bozu Ovidiu, Lăpuşnicel-Cetate, în Banatica 4 (1977), p. 434.

Bozu 1979

Bozu Ovidiu, Cercetările arheologice din punctul „Cetate”, comuna Lăpuşnicel, judeţul Caraş-Severin (I), în Banatica 5 (1979), p. 187-200.

Bozu 1981

Bozu Ovidiu, Construcţia romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 6 (1981), p. 125-136.

Bozu 1982

Bozu Ovidiu, Depozitul de bronzuri de la Fizeş (judeţul Caraş-Severin), în StComCar 4 (1982), p. 137-154.

Bozu 1983

Bozu Ovidiu, Consideraţii cu privire la un opaiţ paleocreştin descoperit la Gornea (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 7 (1983), p. 225-230.

Bozu 1990

Bozu Ovidiu, Aşezarea daco-romană de la Grădinari-Sălişte (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 10 (1990), p. 147-186.

Bozu 1993

Bozu Ovidiu, Obiecte creştine inedite de uz casnic. Furcile de tors pentru deget datate în secolele IV-VI e.n., în AnB(SN) 2 (1993), p. 206-214.

Bozu 1995

Bozu Ovidiu, Grădinari, Sălişte, în CCA – campania 1994 (1995), p. 37-38.

Bozu 1996

Bozu Ovidiu, Grădinari, Sălişte, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 55-56.

Bozu 1996a

Bozu Ovidiu, Moldova Nouă, Ogaşul Băieşului, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 77-78.

Bozu 1996b

Bozu Ovidiu, Moldova Veche, Vinograda-Vlaskicrai, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 78.

Bozu 1996c

Bozu Ovidiu, Şoşdea, Munteanu, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 106-107.

Bozu 2000

Bozu Ovidiu, Consideraţii cu privire la Banat, în Banatica 15 (2000, 1), p. 147-160.

Bozu 2000a

Bozu Ovidiu, Obiecte din bronz descoperite în aşezarea romană de la Mehadia, jud. Caraş-Severin, în Banatica 15 (2000, 1), p. 223-241.

Bozu 2001

Bozu Ovidiu, Obiecte din bronz descoperite în aşezarea romană de la Mehadia, judeţul Caraş-Severin (II), în AnB(SN) 9 (2001), p. 147-164.

Bozu 2003

Bozu Ovidiu, Descoperiri arheologice în hotarul satului Duleu (com. Fârliug, jud. Caraş-Severin), în Banatica 16 (2003, 1), p. 377-396.

Bozu şi El Susi 1987

Bozu Ovidiu, El Susi Georgeta, Aşezarea romană târzie de la Moldova Veche din punctul „Vinograda-Vlaskicrai” (judeţul Caraş-Severin, în Banatica 9 (1987), p. 239-270.

Bozu şi Săcărin 1979

Bozu Ovidiu, Săcărin Caius, O expediţie arheologică în Valea Almăjului. Realităţi şi perspective, în Banatica 5 (1979), p. 553-558.

Branga 1979

Branga Nicolae, Laus vitae. Pe marginea unor inscripţii din Tibiscum, în Sargetia 14 (1979), p. 655-658.

Branga 1980

Branga Nicolae, Urbanismul Daciei romane. Timişoara (1980).

Caraş-Severin 1981

Caraş-Severin. Monografie. Bucureşti (1981).

Cădariu 1974

Cădariu Ştefan, Două aşezări Coţofeni în hotarul oraşului Bocşa (jud. Caraş-Severin, în Tibiscus 3 (1974), p. 75-80.

Cădariu 1981

Cădariu Ştefan, Curăţirea şi restaurarea ceramicii încrustate, în Banatica 6 (1981), p. 469-470.

Cădariu şi Petrovszky 1975

Cădariu Ştefan, Petrovszky Richard, Cercetări arheologice pe valea Caraşovei, în Tibiscus 4 (1975), p. 147-154.

Căpăţână 1995

Căpăţână Dan, Făget, „Cetate”, jud. Timiş, în CCA – campania 1994 (1995), p. 30.

Căpăţână et alii 1996

Căpăţână Dan, Achim Viorel, Rădulescu Alexandru, Marcu Daniela, Gladna Română, jud. Timiş, în SAC 1 (1996), p. 54.

Căpăţână et alii 1996a

Căpăţână Dan, Rădulescu Alexandru, Tomoni Dumitru, Făget-Cetate, Timişoara, jud. Timiş, în CCA – campania 1995 (1996), p. 42-43.

Cârciumaru 1971

Cârciumaru Marin, Analiza polinică a unor sedimente würmiene din Peştera Hoţilor de la Băile Herculane, în SCIV 22 (1971) 1, p. 15-18.

Cârciumaru 1973

Cârciumaru Marin, Analyze polinique des coprolithes livrés par quelques stations archéologiques des deux bords du Danube dans la zone des „Portes de Fer”, în DaciaNS 17 (1973), p. 53-60.

Cârciumaru 1973a

Cârciumaru Marin, Analiza polinică a coprolitelor din staţiunea arheologică de la Icoana (defileul Dunării), în SCIV 24 (1973, 1), p. 5-14.

Cârciumaru 1974

Cârciumaru Marin, Condiţiile climatice din timpul sedimentării depozitelor pleistocene din Peştera Hoţilor de la Băile Herculane, în SCIV 25 (1974, 3), p. 351-558.

Cârciumaru 1982

Cârciumaru Marin, Câteva datări C14 în contextul Schemei paleoclimatice a pleistocenului superior din România, în SCIVA 33 (1982, 4), p. 395-401.

Cedică 1998

Cedică Valentin, Descoperiri din prima epocă a fierului făcute la Sânnicolau Mare (jud. Timiş), în AnB(SN) 6 (1998), p. 209-214.

Cedică şi Medeleţ 2002

Cedică Valentin, Medeleţ Florin, Fortificaţia de pământ de la Herneacova (com. Recaş, jud. Timiş), în PB 1 (2002), p. 85-86.

Chirilă şi Groza 1971

Chirilă Eugen, Groza Liviu, Tezaurul feudal de la Caransebeş, în Apulum 8 (1971), p. 103-108.

Chirilă şi Gudea 1972

Chirilă Eugen, Gudea Nicolae, Descoperiri monetare antice din Banat, în Apulum 10 (1972), p. 713-718.

Chirilă şi Stratan 1975

Chirilă Eugen, Stratan Ion, Descoperiri monetare antice şi bizantine din Banat (I), în StComB 19 (1975), p. 81-88.

Chiu 2002-2003

Chiu Florentina, Cercetări arheozoologice în situl neolitic de la Foeni-Cimitirul ortodox (jud. Timiş). Campania 2002, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 13-20.

Chiu 2003

Chiu Florentina, Raport preliminar al materialului faunistic din aşezarea fortificată din prima epocă a fierului de la Herneacova (jud. Timiş), în PB 2 (2003), p. 87-90.

Chiurchici 1974

Chiurchici Nicolae, Un plan al fortificaţiilor de la Orşova din secolul al VIII-lea, în Drobeta (1974), p. 215-220.

Ciobotaru 1994

Ciobotaru Dan, O statuetă descoperită la Sânandrei, capodoperă a artei neolitice, în AnB(SN) 3 (1994), p. 94-96.

Ciobotaru 1998

Ciobotaru Dan, Plastica neolitică din aşezarea de la Foeni-Sălaş (jud. Timiş), în AnB(SN) 6 (1998), p. 73-82.

Ciugudean 2000

Ciugudean Horia, Eneoliticul final în Transilvania şi Banat. În: BHAB 26 (2000).

Ciugudean 2002

Ciugudean Horia, The Cooper Metallurgy in the Coţofeni Culture (Transylvania and Banat), în Apulum 39 (2002), p. 95-106.

Cociş et alii 1989

Cociş Sorin, Rogozea Petru, Chiţu Ştefan, Note privind câteva tipare şi vase cu medalioane în relief din Dacia romană, în Apulum 25 (1989), p. 247-250.

Comşa 1965

Comşa Eugen, Consideraţii cu privire la complexele neolitice din preajma Dunării, în sud-vestul României, în SCIV 16 (1965, 3), p. 545-554.

Comşa 1966

Comşa Eugen, Materiale de tip Starčevo descoperite la Liubcova (r. Moldova Nouă), în SCIV 17 (1966, 2), p. 355-362.

Comşa 1969

Comşa Eugen, Donées concernant la civilisation Vinča du sud-ouest de la Roumanie, în DaciaNS 13 (1969), p. 11-44.

Comşa 1971

Comşa Eugen, Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din aşezările culturii Vinča din zona Porţilor de Fier, în Banatica 1(1971), p. 85-92.

Comşa 1971a

Comşa Eugen, Silexul de tip bănăţean, în Apulum 9 (1971), p. 15-20.

Comşa 1973

Comşa Eugen, Parures néolithiques en coquillages marins découvertes en territoire roumain, în DaciaNS 17 (1973), p. 61-76.

Comşa 1979

Comşa Eugen, Aşezarea neolitică de la Liubcova, în Banatica 5 (1979), p. 537-540.

Comşa 1991

Comşa Eugen, Masques des figurines de la culture Vinča du sud-ouest de la Roumanie et leur sens symbolique, în Banatica 11 (1991), p. 125-132.

Comşa 1993

Comşa Eugen, Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului, în AnB(SN) 2 (1993), p. 13-18.

Comşa 1995-1996

Comşa Eugen, Les figurines anthropomorphes des cultures Turdaş et Vinča (Ressemblances et différrences), în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 91-104.

Comşa 1998

Comşa Eugen, Ocupaţiile comunităţilor culturii Vinča din Banat şi din Oltenia, în AnB(SN) 6 (1998), p. 121-128.

Comşa şi Răuţ 1969

Comşa Eugen, Răuţ Octavian, Figurine antropomorfe aparţinând culturii Vinča descoperite la Zorlenţu Mare, în SCIV 20 (1969, 1), p. 3-15.

Comşa M. 1967

Comşa Maria, Cu privire la caracterul organizării social-economice şi politice de pe teritoriul ţării noastre în epoca migraţiilor, în SCIV 18 (1967, 3), p. 431-442.

Corvătescu şi Rădulescu 1979

Corvătescu Adrian, Rădulescu Alexandru, Despre ansamblul fortificat de la Tricule-Sviniţa (jud. Mehedinţi), în Tibiscus 5 (1979), p. 169-182.

Cosma 2002

Cosma Călin, Vestul şi nord-vestul României în secolele VIII-X d.H. Cluj-Napoca (2002).

Coteţ şi Băcănaru 1965

Coteţ Petru, Băcănaru Ion, în Natura, seria Geografie, Geologie 18 (1965, 2).

Crăciunescu 1995

Crăciunescu Gabriel, La culture de Basarabi dans le départament de Mehedinţi, în ThD 16 (1995, 1-2), p. 139-150.

Crăciunescu 1998

Crăciunescu Gabriel, Aria de formare şi răspândire a culturii Verbicioara, în AnB(SN) 6 (1998), p. 171-182.

Crăciunescu 2000

Crăciunescu Gabriel, Rit şi ritual funerar în cadrul culturii Verbicioara, în Tibiscum 10 (2000), p. 263-268.

Crăciunescu 2003

Crăciunescu Gabriel, Descoperiri Basarabi în localitatea Rogova, jud. Mehedinţi, în Banatica 16 (2003, 1), p. 273-286.

Crăciunescu 2004

Crăciunescu Gabriel, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei. În: BT 41 (2004).

Crânguş 1995

Crânguş Maria, Atelierele de pietrărie în sud-vestul Daciei romane, în BCSS 1 (1995), p. 91-96.

Crânguş 2002-2003

Crânguş Maria, Le culte de Mithras à Pojejena, în StIB 26-27 (2002-2003), p. 205-210.

Crânguş 2002-2003a

Crânguş Maria, Elemente ornamental-sombolistice pe monumentele din sud-vestul Daciei, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 147-156.

Crânguş 2004

Crânguş Maria, Considerations regarding the two register inscriptions from Tibiscum, în Studia Historica et Archaeologica. In Honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara (2004), p. 103-110.

Crânguş et alii 2003

Crânguş Maria, Hurduzeu N., Ştefănescu At., Dalboşeţ, com. Dalboşeţ, judeţul Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 114-115.

Crişan 1974

Crişan Ioan Horaţiu, Descoperiri celtice păstrate în Muzeul judeţean Arad, în Ziridava 3-4 (1974), p. 37-86.

Crişan 1978

Crişan Ioan Horaţiu, Dacii din zona Aradului. 2000 de ani de la atestarea Ziridavei, în Ziridava 10 (1978), p. 45-54.

Crişan 1979

Crişan Ioan Horaţiu, Fortificaţia feudală de la Căpâlnaş (jud. Arad), în Tibiscus 5 (1979), p. 197-206.

Crişan 1986

Crişan Ion Horaţiu, Spiritualitatea geto-dacilor. Bucureşti (1986).

Crişan S. 1998

Crişan Sorin, Câteva consideraţii privind procesele de interferenţă între culturile Baden şi Coţofeni în vestul României, în Ziridava 21 (1998), p. 3-13.

Daicoviciu C. 1965

Daicoviciu Constantin, Diploma militară de la Tibiscum, în ActaMN 2 (1965), p. 135-140.

Daicoviciu C. 1966

Daicoviciu Constantin, Severus Alexander şi provincia Dacia, în ActaMN 3 (1966), p. 153-172.

Dörner 1960

Dörner Egon, Mormânt din epoca avară la Sânpetru German, în SCIV 11 (1960, 2), p. 432-451.

Dörner 1970

Dörner Egon, Cercetări şi săpături arheologice în judeţul Arad, în MCA 9 (1970), p. 445-466.

Dörner 1971

Dörner Egon, Urme ale legiunii a V-a Macedonica la Aradu Nou ?, în ActaMN 8 (1971), p. 503-506.

Dörner 1971a

Dörner Egon, Dacii şi sarmaţii din sec. II-III e.n. în vestul României, în Apulum 9 (1971), p. 681-692.

Dörner 1976

Dörner Egon, Cu privire la tracii de pe teritoriul arădean la începutul Hallastattului timpuriu, în Ziridava 6 (1976), p. 41-46.

Dörner şi Boroneanţ 1968

Dörner Egon, Boroneanţ Vasile, O contribuţie cu privire la datarea valurilor de pământ din vestul ţării noastre, în Ziridava 2 (1968), p. 7-18.

Dragomir 1981

Dragomir Ion, Noi descoperiri arheologice în hotarul localităţilor Gornea şi Sicheviţa, în Banatica 6 (1981), p. 463-466.

Dragomir 1982

Dragomir Ion, Descoperiri arheologice ce indică prezenţa unei necropole-romane în punctul „Locurile Lungi” – Gornea (judeţul Caraş-Severin), în StComCar 4 (1982), p. 209-212.

Draşovean 1989

Draşovean Florin, Observaţii pe marginea unor materiale inedite privind raporturile dintre culturile Starčevo-Criş, Vinča A şi lumea liniară în nordul Banatului, în Apulum 26 (1989), p. 9-47.

Draşovean 1991

Draşovean Florin, Connections between Vinča C and Tisa, Herpály, Petreşti and Bucovăţ cultures in norther Banat, în Banatica 11 (1991), p. 209-211.

Draşovean 1991a

Draşovean Florin, Aşezarea vinciană Hodoni. Timişoara (1991).

Draşovean 1993

Draşovean Florin, Aşezarea neolitică de la Satchinez, în AnB(SN) 2 (1993), p. 25-48.

Draşovean 1994

Draşovean Florin, The Petreşti Culture in Banat, în AnB(SN) 3 (1994), p. 139-170.

Draşovean 1995

Draşovean Florin, Locuirile neolitice de la Hodoni, în Banatica 15 (1995), p. 53-137.

Draşovean 1996

Draşovean Florin, Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat. În: BHAB 1 Timişoara (1996).

Draşovean 1996a

Draşovean Florin, Relation of Vinča culture phase C with the Transylvanien region, în VCRCC (1996), p. 269-278.

Draşovean 1996b

Draşovean Florin, Foeni, jud. Timiş, în CCA – campania 1995 (1996), p. 44.

Draşovean 1996c

Draşovean Florin, Sânandrei, jud. Timiş, în CCA – campania 1995 (1996), p. 115.

Draşovean 2001

Draşovean Florin, Early neolithic settlement al Timişoara-Fratelia, în Festschrift für Gheorghe Lazarovici. În: BHAB 30 (2001), p. 33-40.

Draşovean 2003

Draşovean Florin, Transilvania şi Banatul în neoliticul târziu. O contribuţie la originile culturii Petreşti, în Apulum 40 (2003), p. 39-58.

Draşovean şi Fota 2003

Draşovean Florin, Fota Adrian, Noi descoperiri arheologice pe teritoriul satului Cruceni (comuna Foeni, jud. Timiş), în PB 2 (2003), p. 55-68.

Draşovean şi Mariş 1998

Draşovean Florin, Mariş Tiberiu, Aşezarea neolitică târzie de la Zlaşti (jud. Hunedoara), în AnB(SN) 6 (1998), p. 93-120.

Draşovean şi Topolovici 1989

Draşovean Florin, Topolovici Milan, O piesă de cult descoperită la Parţa (com. Şag, jud. Timiş), în SCIVA 40 (1989, 2), p. 199-202.

Draşovean et alii 1996

Draşovean Florin, Gogâltan Florin, Rogozea Petru, Româneşti, „Peştera cu Apă”, com. Tomeşti, jud. Timiş, în SAC  (1996), p. 96-97.

Draşovean et alii 1997

Draşovean Florin, Ciubotaru Leopold Dan, Szentmiklosi, Foeni, jud. Timiş, în CCA – campania 1996 (1997), p. 17-18.

Draşovean et alii 2000

Draşovean Florin, Cedică Valentin, Ciubotaru Leopold Dan, Gogâltan Florin, Foeni, jud. Timiş. Punct: Cimitirul Ortodox, în CCA – campania 1999 (2000), p. 37.

Draşovean et alii 2004

Draşovean Florin, Doinea Benea, Mircea Mare, Marius Muntean, Daniela Tănase, Mariana Crânguş, Florentina Chiu, Dorel Micle, Simona Regep-Vlascici, Alexandru Szentmiklosi, Atalia Ştefănescu, Călin Timoc, Săpăturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa. DN 6 – varianta ocolitoare Timişoara, km. 549+076-DN 69, km. 6+430. În: BHAB 33 (2004).

Draşovean et alii 2002

Draşovean Florin, Ciubotaru Leopold, Lazarovici Gheorghe, Parţa, jud. Timiş. Punct: Tell II, în CCA – campania 2001 (2002), p. 227-228.

Drăgoescu 1995

Drăgoescu Maria, Descoperiri arheologice şi numismatice pe teritoriul Banatului între anii 1872-1918, în AnB(SN) 4 (1995), p. 315-375.

Dulea 2001

Dulea Olivian, Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII d.Hr. (I. Aşezări), în AnB(SN) 9 (2001), p. 207-264.

Dulea 2001-2002

Dulea Olivian, Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII d.Hr., în Sargetia 30 (1999-2000), p. 209-244.

Dulea 2002-2003

Dulea Olivian, Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII p.Chr. (III. Monede şi descoperiri izolate), în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 245-266.

Dumitraşcu 1969

Dumitraşcu Sever, în Lucrări ştiinţifice, seria A, Oradea, p. 517-518.

Dumitraşcu şi Mărghitan 1971

Dumitraşcu Sever, Mărghitan LiviuSargetia 8 (1971), p.

Dumitrescu 1962

Dumitrescu Vladimir, Keramik der Vučedol-Kultur aus Moldova Veche im Banat, în DaciaNS 6 (1962), p. 411-428.

Dumitrescu şi Stratan 1967

Dumitrescu Vladimir, Stratan Ion, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Vişag (r. Lugoj, reg. Banat), în SCIV 18 (1967, 1), p. 71-82.

El Susi 1985-1986

El Susi Georgeta, Analiza materialelor faunistice provenite din aşezările Starčevo-Criş de la Gornea-Locurile Lungi şi Moldova Veche-Rât, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 41-50.

El Susi 1985

El Susi Georgeta, Prezenţa lui Equus (Asinus) Hydruntinus reg. În aşezarea vinciană de la Gornea-Căuniţa de Sus (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 8 (1985), p. 79-82.

El Susi 1985a

El Susi Georgeta, Consideraţii privind materialul faunistic provenind din aşezarea dacică de la Stenca Liubcovei (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 8 (1985), p. 123-138.

El Susi 1987

El Susi Georgeta, Economia animalieră a comunităţii vinciene timpurii de la Gornea-Căuniţa de Sus, în Banatica 9 (1987), p. 43-56.

El Susi 1988

El Susi Georgeta, Materialul faunistic din aşezarea daco-romană de la Timişoara-„Freidorf” (jud. Timiş), în Crisia 18 (1988), p. 131-138.

El Susi 1988a

El Susi Georgeta, Consideraţii privind fauna din aşezarea hallstattiană timpurie de la Remetea mare – Gomila lui Pituţ, în ThD 9 (1988, 1-2), p. 153-160.

El Susi 1989

El Susi Georgeta, Materialul faunistic din aşezarea din secolul al VIII-lea e.n. de la Gornea-„Căuniţa de Sus” (com. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin), în SCIVA 40 (1989, 4), p. 371-376.

El Susi 1990

El Susi Georgeta, Consideraţii preliminare asupra materialului faunistic din aşezarea medievală de la Berzovia-„Pătruieni, în Banatica 10 (1990), p. 281-288.

El Susi 1990a

El Susi Georgeta, Ofrande animale din necropola de incineraţie de la Voiteg (jud. Timiş), în ThD 11 (1990), p. 249-251.

El Susi 1991

El Susi Georgeta, La faune de l’établissement vincien de Liubcova-Orniţa (dép. Caraş-Severin), în Banatica 11 (1991), p. 9-18.

El Susi 1991a

El Susi Georgeta, Analiza resturilor de faună din aşezarea Starčevo-Criş de la Pojejena-„Nucet” (judeţul Caraş-Severin), în RevMuz (1991, 2), p. 20-24.

El Susi 1993

El Susi Georgeta, La faune de l’établissement énéolithique de Cuptoare „Sfogea” (dép. Caraş-Severin), în Banatica 12 (1993), p. 53-64.

El Susi 1993a

El Susi Georgeta, Studiul resturilor de faună din aşezarea Coţofeni de la Moldova Veche – Ostrov (Caraş-Severin), în Tibiscum 8 (1993), p. 35-40.

El Susi 1994

El Susi Georgeta, Rapport préliminaire sur le matériel faunistique de l’établissement Vatina de Foeni (département Timiş), în AnB(SN) 3 (1994), p. 184-191.

El Susi 1995

El Susi Georgeta, Analiza resturilor de faună din aşezarea de epoca bronzului (cultura Vatina) de la Gornea-„Păzărişte” (jud. Caraş-Severin), în AnB(SN) 4 (1995), p. 226-243.

El Susi 1995a

El Susi Georgeta, Economia animalieră a comunităţilor neo-eneolitice de la Parţa (jud. Timiş), în Banatica 13 (1995, 1), p. 23-52.

El Susi 1995b

El Susi Georgeta, The Animal Husbandry during the Late Neolithic and Bronze Age in Settlements of Danube Valley (Southern Banat), în Kulturraum Mittlere und Untere Donau. Traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens, Reşiţa (1995), p. 65-72.

El Susi 1996

El Susi Georgeta, A general survey on the animal husbandry in the tell of Parţa by compareing with the Vinča communities in the Danube valley, în VCRCC (1966), p. 309-322.

El Susi 1997

El Susi Georgeta, Resturile de faună dintr-o locuinţă hallstattiană de la Remetea Mare-Gomila lui Gabor (judeţul Timiş), în AnB(SN) 5 (1997), p. 47-53.

El Susi 1998

El Susi Georgeta, Studiu preliminar al materialului faunistic din aşezarea neolitică Parţa-tell II (jud. Timiş), în AnB(SN) 6 (1998), p. 129-152.

El Susi 1998a

El Susi Georgeta, Archaeozoological researches in the Neolithical site of Foeni (Timiş county), în LNMDR (1998), p. 139-164.

El Susi 1999-2000

El Susi Georgeta, Studiul resturilor de faună din aşezarea neolitică târzie de la Sânandrei (jud. Timiş), în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 193-204.

El Susi 2000

El Susi Georgeta, Analiza resturilor faunistice dintr-un mormânt de epoca bronzului de la Balta Sărată (jud. Caraş-Severin), în Banatica 15 (2000, 1), p. 103-104.

El Susi 2000a

El Susi Georgeta, Animal Offerings in Hallstattian Cemeteries from Banat (South-West of Romania), în Tombes tumulaires de l'Âge du Fer dans le Sud-Est de l'Europe, Tulcea (2000), p. 203-206.

El Susi 2001

El Susi Georgeta, Cercetări arheozoologice preliminare în situri Starčevo-Criş timpurii din Câmpia Banatului. Fauna de la Foeni-Gaz şi Dudeştii Vechi (jud. Timiş), în AnB(SN) 9 (2001), p. 15-40.

El Susi 2002-2003

El Susi Georgeta, Cercetări arheozoologice preliminare în cetatea medievală de la Caraşova (jud. Caraş-Severin), în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 285-298.

El Susi 2003

El Susi Georgeta, Analogii şi diferenţe între economiile animaliere ale comunităţilor Vinča C şi grupul Foeni în aşezări din Banat, în Banatica 16 (2003, 1), p. 135-151.

Fazekaş 1996-1997

Fazekaş Gruia, Aspecte privind aşezările culturii Otomani de pe teritoriul României, în Crisia 26-27 (1996-1997), p. 51-65.

Fâc 1998

Fâc Sorin, Fortificaţii dacice în Clisura Dunării (jud. Caraş-Severin), în BCSS 4 (1998), p. 97-103.

Feneşan 1979

Feneşan Constantin, Districtul românesc Mehadia la sfârşitul secolului al XIV-lea, în Banatica 5 (1979), p. 265-276.

Ferenczi 1974

Ferenczi István, Opinii vechi şi noi în legătură cu drumurile între Dacia, Pannonia şi Moesia Superior prin „Barbaricum, în Tibiscus 3 (1974), p. 111-125.

Ferenczi 1979

Ferenczi István, Consideraţii asupra limes-ului roman din Dacia de vest, în Ziridava 11 (1979), p. 125-140.

Ferenczi şi Barbu 1978

Ferenczi István, Barbu Mircea, Cercetările arheologice de la Bulci şi împrejurimi, în Ziridava 10 (1978), p. 67-80.

Ferenczi şi Barbu 1979

Ferenczi István, Barbu Mircea, Săpăturile arheologice de la Bulci (jud. Arad), în MCA 13 (1979), p. 289-290.

Florea 1998

Florea Gelu, Ceramica pictată. Artă, meşteşug şi societate în Dacia preromană (sec. I.a.Chr.-I. p.Chr.). Cluj-Napoca (1998).

Florescu 1997

Florescu Radu, Cele două Tibiscum şi graniţa de vest a Daciei romane, în CA 10 (1997), p. 365-370.

Fluture 1999-2000

Fluture Alexandru, Săpăturile arheologice din castrul Bersobis – campaniile anilor 1998-1999, în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 373-376.

Fluture 1999-2000a

Fluture Alexandru, Despre două ştampile tegulare de la Tibiscum, în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 373-386.

Fluture 2001

Fluture Alexandru, Săpăturile arheologice din principia castrului legionar de la Bersobis – 2000-2001, în AnB(SN) 9 (2001), p. 131-146.

Fluture 2002-2003

Fluture Alexandru, Ştampilele tegulare ale legiunii a IV-a Flavia Felix de la Bersobis, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 157-162.

Geangu 2001

Geangu A., Cercetări de suprafaţă în hotarul localităţilor Carani (com. Sânandrei, jud. Timiş) şi Hodoni (com. Satchinez, jud. Timiş), în AnB(SN) 9 (2001), p. 169-180.

Germann şi Resch 1981

Germann Carol, Resch E. Friedrich, Depozitul ceramic de la Parţa, în Banatica 6 (1981), p. 11-34.

Germann şi Resch 1994

Germann Carol, Resch E. Friedrich, Die Rolle der Schleuder als Waffe in der neusteinzeitlischen Siedlung von Parţa I (Kreis Temesch, Banat, Rumänien, în AnB(SN) 3 (1994), p. 97-105.

Ghinescu 1998

Ghinescu Irina, Cultul Nimfelor în Dacia romană, în EN 8 (1998), p. 123-144.

Glodariu 1966

Glodariu Ioan, Legio IV Flavia Felix în Dacia, în ActaMN 3 (1966), p. 429-436.

Glodariu 1971

Glodariu Ioan, Consideraţii asupra circulaţiei monedei străine în Dacia (sec. II î.e.n. – I e.n.), în ActaMN 8 (1971), p. 71-90.

Glodariu 1974

Glodariu Ioan, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană. Cluj-Napoca (1974).

Glodariu 1983

Glodariu Ioan, Arhitectura dacilor – civilă şi militară – (sec. II î.e.n.-I e.n.). Cluj-Napoca (1983).

Glodariu 2004

Glodariu Ioan, Roads across the Carpathians during the Dacian antiquity, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 538-541.

Glodariu 2004a

Glodariu Ioan, Amplasarea fortificaţiilor în sud-vestul regatului dac, în Studia Historica et Archaeologica. In Honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara (2004), p. 183-188.

Glodariu şi Iaroslavschi 1979

Glodariu Ioan, Iaroslavschi Eugen, Civilizaţia fierului la daci (sec. II î.e.n. – I e.n.), Cluj-Napoca (1979).

Gogâltan 1993

Gogâltan Florin, Materiale arheologice aparţinând culturii Cruceni Belegiş, în Tibiscum 8 (1993), p. 63-74.

Gogâltan 1993a

Gogâltan Florin, Vases de bronze réparé (Ha A-B), în EN 3 (1993), p. 7-25.

Gogâltan 1993b

Gogâltan Florin, Foeni, eine frühbronzezeitlische Siedlung aus dem Südwesten Rumäniens, în ThD 14 (1993, 1-2), p. 51-64.

Gogâltan 1994

Gogâltan Florin, Un oggeto di argento appartenendo alla fine di Hallstatt nei colectioni di Museo di Timişoara, în EN 4 (1994), p. 17-32.

Gogâltan 1994a

Gogâltan Florin, Foeni, jud. Timiş, în CCA – campania 1993 (1994), p. 24.

Gogâltan 1994b

Gogâltan Florin, Giroc, jud. Timiş, în CCA – campania 1993 (1994), p. 28.

Gogâltan 1995

Gogâltan Florin, Die Frühe Bronzezeit im Südwesten Rumäniens, în ThD 16 (1995, 1-2), p. 55-80.

Gogâltan 1995a

Gogâltan Florin, Die Frühe Bronzezeit im Südwesten Rumäniens. Stand der Forschung, în ThD 16 (1995, 1-2), p. 55-80.

Gogâltan 1998

Gogâltan Florin, Early and Middle Bronze Age chronology in South-West Romania, general aspects, în The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Bazin, Alba Iulia (1998), p. 191-212.

Gogâltan 1998a

Gogâltan Florin, Bronzul timpuriu şi mijlociu din Banat. Metalurgia aurului, în EN 8 (1998), p. 13-34.

Gogâltan 1999

Gogâltan Florin, Bronzul timpuriu şi mijlociu în Banatul românesc şi pe cursul inferior al Mureşului. În: BHAB 23 (1999).

Gogâltan 1999-2000

Gogâltan Florin, Über die Frühbronzezeitlischen Beile und Äxte im Banat, în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 229-252.

Gogâltan 1999-2000a

Gogâltan Florin, Aspecte privind metalurgia bronzului în bazinul carpatic. Ciocanele şi nicovalele cu toc de înmănuşare din România, în EN 9-10 (1999-2000), p. 5-55.

Gogâltan 2001

Gogâltan Florin, Le bronze ancien et le bronze moyen du sud-ouest de la Roumanie: une perspective critique sur le système chronologique, în Festschrift für Gheorghe Lazarovici. În: BHAB 30 (2001), p. 281-310.

Gogâltan 2004

Gogâltan Florin, Bronzul mijlociu în Banat. Opinii privind grupul Corneşti-Crvenka, Festschrift für Florin Medeleţ. Zum 60. Geburtstag. În: BHAB 32 (2004), p. 79-154.

Gogâltan 2004a

Gogâltan Florin, Tell-uri în Orientul Apropiat şi Bazinul Carpatic. O scurtă privire comparativă asupra habitatului preistoric (I), în ActaTS 3 (2004), p. 43-118.

Greenfield şi Draşovean 1994

Gogâltan Florin, Greemfield H.J., Draşovean Florin, Preliminary Report on the 1992 excavations at Foeni-Sălaş: an early neolithic Starčevo-Criş settlement in the Roumanian Banat, în AnB(SN) 3 (1994), p. 45-85.

Griselini 1984

Griselini F., Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei. Timişoara (1984).

Groza 1971

Groza Liviu, Aşezarea neolitică de la Balta Sărată, în Banatica 1 (1971), p. 61-76.

Groza 1976

Groza Liviu, Două interesante descoperiri arheologice din judeţul Caraş-Severin, în ActaMN 13 (1976), p. 1-6.

Groza şi Wollmann 1976

Groza Liviu, Wollmann Volker, Două inscripţii romane din zona Caransebeş, în ActaMN 13 (1976), p. 163-168.

Gruia 1995

Gruia Dorin, Terra sigillata de la Tibiscum – campania arheologică 1993, în BCSS 1 (1995), p. 87-90.

Gudea 1970

Gudea Nicolae, O cărămidă cu stampilă din secolul al IV-lea la Sviniţa (jud. Mehedinţi), în ActaMN 7 (1970), p. 555-560.

Gudea 1971

Gudea Nicolae, Descoperiri monetare antice şi bizantine din Banat, în Banatica 1 (1971), p. 139-148.

Gudea 1971a

Gudea Nicolae, Un relief al cavalerului trac de la Pojejena (jud. Caraş-Severin), în SCIV 22 (1971, 2), p. 345-350.

Gudea 1972

Gudea Nicolae, Tezaurul monetar de la Dalboşeţ, în Tibiscus 2 (1972), p. 53-60.

Gudea 1972a

Gudea Nicolae, Un donarium roman descoperit la Gornea (jud. Caraş-Severin), în SCIV 23 (1972, 4), p. 671-676.

Gudea 1973

Gudea Nicolae, Sondajul arheologic de la Teregova (jud. Caraş-Severin), în Banatica 2 (1973), p. 97-102.

Gudea 1973a

Gudea Nicolae, O locuinţă rustică din epoca romană la Gornea, în ActaMN 10 (1973), p. 569-593.

Gudea 1974

Gudea Nicolae, O contribuţie la toponimia limesului bănăţean al Dunării, în Tibiscum 3 (1974), p. 141-146.

Gudea 1974a

Gudea Nicolae, Monede din castrul roman de la Mehadia, în SCIV 26 (1975, 1), p. 147-152.

Gudea 1975

Gudea Nicolae, Date noi despre castrul roman de la Pojejena, în Banatica 3 (1975), p. 333-344.

Gudea 1975a

Gudea Nicolae, Săpăturile arheologice efectuate de M. Macrea şi M. Moga la baia castrului roman de la Mehadia (judeţul Caraş-Severin), în Tibiscus 4 (1975), p. 107-124.

Gudea 1975b

Gudea Nicolae, Tezaurul monetar de la Răcăşdia, în ActaMN 12 (1975), p. 183-190.

Gudea 1977

Gudea Nicolae, Gornea. Aşezări din epoca romană şi romană târzie, Reşiţa (1977).

Gudea 1978

Gudea Nicolae, Contribuţii la istoria artileriei antice, în Drobeta 3 (1978), p. 69-75.

Gudea 1980

Gudea Nicolae, Despre graniţa dintre provinciile romane Dacia şi Moesia Superior în secolele II-III e.n., în Drobeta 4 (1980), p. 87-108.

Gudea 1981

Gudea Nicolae, Tezaurul monetar de la Răcăşdia (II) din secolul IV e.n., în ActaMN 18 (1981), p. 483-490.

Gudea 1982

Gudea Nicolae, Despre graniţa de nord a provinciei Moesia I şi sectorul vestic al frontierei de nord a provinciei Dacia Ripensis de la 275 la 378 e.n., în Drobeta 5 (1982), p. 93-114.

Gudea 1987

Gudea Nicolae, Contribuţii la paleografia latină romană. I. Inscripţii pe cărămizi şi ţigle, în ActaMP 11 (1987), p. 91-158.

Gudea 1992

Gudea Nicolae, Archäologische Forschungen auf dem Limes der drei dakischen provinzien und auf den Grenzen der benachbarten Provinzen Moesia Superior und Moesia Inferior, în EN 2 (1992), p. 69-94.

Gudea 1999-2000

Gudea Nicolae, Evreii în provinciile dacice. 106-265 p.Chr., în EN 9-10 (1999-2000), p. 179-207.

Gudea 2002

Gudea Nicolae, Îndreptări arheologice. 1. Note la Mithraea în Dacia, în Apulum 39 (2002), p. 618-621.

Gudea 2003

Gudea Nicolae, Graniţa romană şi romană târzie în zona Porţilor de Fier. Câteva note critice şi statistice, în Banatica 16 (2002, 1), p. 171-194.

Gudea 2003a

Gudea Nicolae, Notiţe de arheologie creştină. 1. O clădire din aşezarea rurală de la Gornea între locuirea rustică şi basilica creştină, în Banatica 16 (2003, 1), p. 263-272.

Gudea et alii 1997

Gudea Nicolae, Ardevan Radu, Toma Nicolae, Tezaurul monetar de la Moldova Nouă (sec. IV p.Chr.), în AnB(SN) 5 (1997), p. 83-112.

Gudea şi Bozu 1977

Gudea Nicolae, Bozu Ovidiu, A existat un altar mithraic la Pojejena ?, în Banatica 4 (1977), p. 117-130.

Gudea şi Bozu 1977a

Gudea Nicolae, Bozu Ovidiu, Pojejena-Via Bogdanovici, în Banatica 4 (1977), p. 435.

Gudea şi Bozu 1978

Gudea Nicolae, Bozu Ovidiu, Descoperiri mithraice la Pojejena, în SCIVA 29 (1978, 4), p. 563-572.

Gudea şi Bozu 1979

Gudea Nicolae, Bozu Ovidiu, Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate la castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978, în Banatica 5 (1979), p. 181-186.

Gudea şi Dragomir 1975

Gudea Nicolae, Dragomir Ion, Cărămida romană cu text cursiv din secolul al IV-lea descoperită la Gornea, în Banatica 3 (1975), p. 99-120.

Gudea şi Găzdac 2004

Gudea Nicolae, Găzdac Cristian, Monede cu defecte de batere şi imitaţii de secol IV p.Chr. în tezaure din Banat, în RevB 18 (2004), p. 123-138.

Gudea şi Ghiurco 1988

Gudea Nicolae, Ghiurco Ion, Din istoria creştinismului la români. Mărturii arheologice, Oradea (1988).

Gudea şi Moţu 1983

Gudea Nicolae, Moţu Ion, Observaţii în legătură cu istoria Banatului în epoca romană, în Banatica 7 (1983), p. 151-202.

Gudea şi Stancovici 1971

Gudea Nicolae, Stancovici Victor, Un relief cu cavalerul trac de la Pojejena, în Banatica 1 (1971), p. 107-110.

Gudea şi Uzum 1973

Gudea Nicolae, Uzum Ilie, Castrul roman de la Pojejena, în Banatica 2 (1973), p. 85-96.

Gumă 1977

Gumă Marian, Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 4 (1977), p. 69-104.

Gumă 1977a

Gumă Marian, Unele probleme şi perspective ale cercetării primei epoci a fierului în judeţul Caraş-Severin, în StComCar 2 (1977), p. 251-274.

Gumă 1979

Gumă Marian, Date noi privind descoperirile hallstattiene de la Gornea, în Banatica 5 (1979), p. 115-180.

Gumă 1981

Gumă Marian, O nouă contribuţie arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor, în ActaMN 18 (1981), p. 45-58.

Gumă 1982

Gumă Marian, O nouă descoperire aparţinând culturii Basarabi în sudul Banatului, în StComCar 4 (1982), p. 155-172.

Gumă 1983

Gumă Marian, Contribuţii la cunoaşterea culturii Basarabi în Banat, în Banatica 7 (1983), p. 65-138.

Gumă 1990

Gumă Marian, Câteva precizări asupra unor descoperiri aparţinând primei şi celei de a doua epoci a fierului din sud-vestul României, în Banatica 10 (1990), p. 95-106.

Gumă 1991

Gumă Marian, Câteva precizări asupra unor tipuri de coifuri de la sfârşitul primei epoci a fierului şi începutul celei de a doua descoperite în sud-vestul României, în ThD 12 (1991, 1-2), p. 85-104.

Gumă 1993

Gumă Marian, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României. În: BT 4 (1993).

Gumă 1995

Gumă Marian, The and of the Bronze Age and the begining of the Early Iron Age in SW Romania, N Serbia and NW Bulgaria. A schort review, în ThD 16 (1995, 1-2), p. 99-138.

Gumă 1997

Gumă Marian, Epoca bronzului în Banat. Orizonturi cronologice şi manifestări culturale În: BHAB 5 (1997).

Gumă et alii 1977

Gumă Marian, Gumă Nicoleta, Petrovszky Richard, Valea Timişului, în Banatica 4 (1977), p. 433.

Gumă et alii 1987

Gumă Marian, Luca Sabin Adrian, Săcărin Caius, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii 1985-1987, în Banatica 9 (1987), p. 199-238.

Gumă et alii 1995

Gumă Marian, Rustoiu Aurel, Săcărin Caius, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii 1988-1994. Principalele rezultate, în CANT 1 (1995), p. 401-426.

Gumă et alii 1996

Gumă Marian, Săcărin Caius, Rustoiu Aurel, Divici, Grad, com. Pojejena, jud. Caraş-Severin, în SAC I (1996), p. 42.

Gumă et alii 1996a

Gumă Marian, Rogozea Petru, Luca Sabin Adrian, Ticvaniu Mare, Ferma pomicolă numărul 2, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 115-116.

Gumă et alii 1997

Gumă Marian, Rustoiu Aurel, Săcărin Caius, Şantierul arheologic Divici. Cercetările din anii 1995-1996. Raport preliminar, în CANT 2 (1997), p. 373-397.

Gumă et alii 2000

Gumă Marian, Lazarovici Gheorghe, Petrescu Sorin Mihai, Săcărin Caius, Bădescu Carmen, Lazarovici Alice, Despre Grupul Balta Sărată. Note analitice, în Tibiscum 10 (2000), p. 193-212.

Gumă şi Dragomir 1981

Gumă Marian, Dragomir Ion, Câteva descoperiri din prima şi a doua epocă a fierului în Clisura Dunării, în Banatica 6 (1981), p. 107-124.

Gumă şi Dragomir 1985

Gumă Marian, Dragomir Ion, Un depozit de bronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (comuna Sicheviţa, judeţul Caraş-Severin), în Banatica 8 (1985), p. 107-122.

Gumă şi Gumă 1977

Gumă Marian, Gumă Nicoleta, Săpături de salvare la Valea Timişului (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 4 (1977), p. 45-68.

Gumă şi Oprinescu 1996

Gumă Marian, Oprinescu Adriana, Bolvaşniţa, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 15.

Gumă şi Oprinescu 1996a

Gumă Marian, Oprinescu Adriana, Vârciorova, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 123.

Gumă şi Petrovszky 1979

Gumă Marian, Petrovszky Richard, Noi descoperiri eneolitice timpurii în zona Caransebeşului, în Tibiscus 5 (1979), p. 97-114.

Gumă şi Popescu 1992

Gumă Marian, Popescu Octavian, Un nou depozit de bronzuri descoperit în zona Caransebeşului, în ThD 13 (1992, 1-2), p. 53-58.

Gumă şi Popescu 1995

Gumă Marian, Popescu Octavian, O necropolă din prima epocă a fierului la Iaz (com. Obreja, jud. Caraş-Severin), în AnB(SN) 4 (1995), p. 244-284.

Gumă şi Săcărin 1981

Gumă Marian, Săcărin Caius, Descoperiri „Coţofeni” inedite de la Bocşa Montană-Colţan (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 6 (1981), p. 59-98.

Gumă şi Săcărin 1996

Gumă Marian, Săcărin Caius, Liubcova, Stenca Liubcovei, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 66.

Gumă şi Săcărin 1996a

Gumă Marian, Săcărin Caius, Valea Timişului, Rovină, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 121.

Gumă N. Şi Bozu 2003

Gumă Nicoleta, Bozu Ovidiu, Obiecte legate de lumina cultică creştină din colecţiile muzeelor Banatului montan, în Tibiscum 11 (2003), p. 17-22.

Gurgu 2001

Gurgu Dana, Consideraţii asupra unui nou punct arheologic de la Ruginosu, în AnB(SN) 9 (2001), p. 53-60.

Hica 2004

Hica Ioana, Aspecte ale dezvoltării meşteşugurilor în secolele III-IV d.Chr.: reutilizări, transformări, reparaţii, în Studia Historica et Archaeologica. In Honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara (2004), p. 195-210.

Horedt 1965

Horedt Kurt, Cu privire la problema valurilor de pământ din Banat şi Transilvania, în SCIV 16 (1965, 4), p. 725-730.

Horedt 1973

Horedt Kurt, Die dakischen Silberfunde, în ActaMN 17 (1973), p. 127-168.

Hurezan şi Imre 1998

Hurezan Pascu, Imre Szatmári, Colecţia de cahle şi ochiuri de cahlă din Evul Mediu târziu a Muzeului din Arad, în Ziridava 21 (1998), p. 83-138.

Hurezan et alii 2003

Hurezan Pascu, Hügel Peter, Mărginean Florin, Rusu Adrian A., Burnichioiu Ileana, Frumuşeni, com. Fântânele, jud. Arad. Punct: Fântâna Turcului, în CCA – campania 2002 (2003), p. 127-128.

Hurezan et alii 2004

Hurezan Pascu, Mărginean Florin, Rusu Adrian A., Burnichioiu Ileana, Frumuşeni, com. Fântânele, jud. Arad. Punct: Fântâna Turcului, în CCA – campania 2003 (2004), p. 123-124.

Hügel 2000

Hügel Peter, Trei ipostaze ale văii inferioare a Mureşului de la Traian la Hadrian, în Ziridava 22 (2000), p. 31-38.

Hügel şi Barbu 1993

Hügel Peter, Barbu Mircea, Monede imperiale romane descoperite în zona arădeană, Ziridava 18 (1993), p. 63-78.

Hügel şi Barbu 1997

Hügel Peter, Barbu Mircea, Die Arader Ebene im 2. – 4. Jh. N.Chr., în ActaMP 21 (1997), p. 539-564.

Hügel şi Pop 1997

Hügel Peter, pop Constantin, Despre două piese figurate din Muzeul Judeţean Arad, în ActaMN 34 (1997, 1), p. 579-583.

Hügel et alii 2004

Hügel Petre, Hurezan Pascu, Boroneanţ Vasile, Boroneanţ Adina, Doboş Adrian, Popescu Gabriel, Zăbrani, com. Zăbrani, jud. Arad, în CCA . campania anului 2003 (2004), p. 378-379.

Iambor 1980

Iambor Petru, Contribuţii documentare privind unele aşezări româneşti din vestul ţării la începutul feudalismului, în ActaMN 17 (1980), p. 159-176.

Iambor 1989-1993

Iambor Petru, Izvoarele istorice şi terminologia privind aşezările fortificate din sec. IX-XIII, în ActaMN 26-30 (1989-1993, 2), p. 11-26.

Iambor 2000-2001

Iambor Petru, Contribuţii la istoria unor aşezări fortificate din Banat, în ActaMN 37-38 (2000-2001, 2), p. 9-17.

Iambor 2002

Iambor Petru, Contribuţii la istoria unor aşezări fortificate din Banat (sec. IX-XIV), în PB 1 (2002), p. 115-131.

Iambor et alii 1995

Iambor Petru, Matei Ştefan, Bejan Adrian, Cenad, jud. Timiş, în CCA – campania 1994 (1995), p. 19.

Iambor et alii 1982

Iambor Petru, Matei Ştefan, Bejan Adrian, Cercetări arheologice în aşezarea feudal-timpurie de la Cenad (1974, 1975), în Ziridava 14 (1982), p. 89-108.

Iambor şi Matei 1996

Iambor Petru, Matei Ştefan, Cenad, jud. Timiş, în CCA – campania 1995 (1996), p. 31.

Iaroslavschi 1973

Iaroslavschi Eugen, Depozitul de bronzuri de la Drencova, în Banatica 2 (1973), p. 79-84.

Iaroslavschi 1975

Iaroslavschi Eugen, O villa rustica la Caransebeş, în Banatica 3 (1975), p. 359-364.

Iaroslavschi 1976

Iaroslavschi Eugen, Cuptoarele pentru redus minereu de fier de la Şoşdea, jud. Caraş-Severin, în ActaMN 13 (1976), p. 231-237.

Iaroslavschi 1997

Iaroslavschi Eugen, Tehnica la daci. În: BMN XV, Cluj-Napoca (1997).

Iaroslavschi şi Bozu 1995

Iaroslavschi Eugen, Bozu Ovidiu, Vărădia, Dealul Chilii, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1994 (1995), p. 98.

Iaroslavschi şi Bozu 1996

Iaroslavschi Eugen, Bozu Ovidiu, Vărădia, Dealul Chilii, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 123.

Iaroslavschi şi Bozu 1997

Iaroslavschi Eugen, Bozu Ovidiu, Vărădia, Dealul Chilii, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 76.

Iaroslavschi şi Bozu 2001

Iaroslavschi Eugen, Bozu Ovidiu, Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 266-267.

Iaroslavschi şi Bozu 2001

Iaroslavschi Eugen, Bozu Ovidiu, Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 328.

Iaroslavschi şi Bozu 2003

Iaroslavschi Eugen, Bozu Ovidiu, Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pământ de pe Dealul Chilii (comuna Vărădia, judeţul Caraş-Severin), în Banatica 16 (2003, 1), p. 295-300.

Iaroslavschi şi Lazarovici 1978

Iaroslavschi Eugen, Lazarovici Gheorghe, Aşezări de secol IV în sudul Banatului, în ActaMN 15 (1978), p. 255-261.

Iaroslavschi şi Petrovszky 1974

Iaroslavschi Eugen, Petrovszky Richard, Cuptoarele de redus minereul de fier de la Fizeş (jud. Caraş-Severin), în Tibiscus 3 (1974), p. 147-155.

Ion 2003

Ion Remus Sorin, Cronologia unui coplex vincian din Banat pe baza extragerilor din bazele de date, în Tibiscum 11 (2003), p. 199-214.

Ioniţă 1977

Ioniţă Vasile, Identificarea pe baza toponimiei actuale a unor aşezări dispărute (I), în Banatica 4 (1977), p. 463-470.

Isac 1971

Isac Dan, Monumente votive romane din Banat, în Banatica 1 (1971), p. 111-126.

Isac 1975

Isac Dan, Helenius şi Saciro de la Westwrndorf. Consideraţii asupra unui vas terra sigillata de la Orşova, în ActaMN 13 (1976), p. 169-175.

Isac 1981

Isac Dan, Terra sigillata la Tibiscum, în Apulum 19 (1981), p. 109-125.

Isac şi Stratan 1973

Isac Dan, Stratan Ion, Monumente de artă provincială romană în Muzeul din Lugoj, în Banatica 2 (1973), p. 117-130.

Jongsma şi Greenfield 1996

Jongsma Tina, Greenfield Haskel, The vertebrate Fauna from Middle and Late neolithic Sânandrei, SW Romania, 1992, în VCRCC (1996), p. 295-308.

Jungbert 1978

Jungbert Béla, Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (I), în ActaMN 15 (1978), p. 1-18.

Jungbert 1979

Jungbert Béla, Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II), în ActaMN 16 (1979), p. 389-410.

Jungbert 1982

Jungbert Béla, Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III), în ActaMN 19 (1982), p. 543-556.

Jungbert 1985-1986

Jungbert Béla, Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV), în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 385-400.

Kacsó 1999

Kacsó Carol, Die Endphase der Otomani-Kultur und die darauffolgende kulturelle Entwicklung im nordwestwn Rumäniens, în Apulum 36 (1999), p. 107-134.

Kaiser 2004

Kaiser Ted, Latin-Palmyrenean inscriptions in the Museum of Banat at Timişoara, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 565-569.

Kalmar 1984

Kalmar Zoia-Maxim, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (I), în ActaMN 21 (1984), p. 391-404.

Kalmar 1985-1986

Kalmar Zoia-Maxim, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (II), în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 401-410.

Kalmar 1987-1988

Kalmar Zoia-Maxim, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (III), în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 465-483.

Kalmar-Maxim 1993

Kalmar-Maxim Zoia, Prelucrarea datelor arheologice de la Piatra Ilişovii cu ajutorul calculatorului, în Ziridava 18 (1993), p. 11-20.

Kalmar-Maxim 1999

Kalmar-Maxim Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice În: BMN 19 Cluj-Napoca (1999).

Kalmar et alii 1987

Kalmar-Maxim Zoia, Bagozki Claudiu, Lazarovici Gheorghe, Cercetări etno-arheologice şi sondaje în Munţii Banatului, în Banatica 9 (1987), p. 65-86.

Kalmar şi Corbu 1989

Kalmar-Maxim Zoia, Corbu Alexandru, Data processing of archaeological materials from the Vinča and Banat culture, în Archaeometry in Romania 2 (1989), p. 93-109.

Kalmar şi Oprinescu 1986

Kalmar-Maxim Zoia, Oprinescu Adriana, Descoperiri Baden – Coţofeni în Banat, în Tibiscum 6 (1986), p. 199-210.

Kalmar şi Tatu 1986-1987

Kalmar-Maxim Zoia, Tatu Hristache, Contribuţii la cunoaşterea unui grup cultural din epoca bronzului din banat, răspândit şi în sud-vestul Transilvaniei, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 35-44.

Kiss 1978

Kiss Nicolae, Câmpia Aradului – unul dintre centrele monetăriei geto-dacice, în Ziridava 9 (1978), p. 41-48.

Kiss 1980

Kiss Nicolae, Tezaure şi obiecte de podoabă traco-dacice descoperite în judeţul Arad, în Ziridava 12 (1980), p. 85-97.

Kuijt 1994

Kuijt I., Foeni, Romania 1992. Preliminary Report: Analysis of Chipped stone tools, în AnB(SN) 3 (1994), p. 86-93.

Kutzián 1944

Kutzián Ida Bognar, A Körös Kultura. Budapesta (1944).

Kutzián 1972

Kutzián Ida Bognar, The Early Cooper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Budapesta (1972).

Lalescu şi Timoc 1999-2001

Lalescu I., Timoc Călin, Două bronzuri romane descoperite întâmplător la Iablaniţa (jud. Caraş-Severin), în StIB 23-24-25 (1999-2001), p. 199-202.

Lanevschi 1979

Lanevschi Gheorghe, Repertoriul monumentelor religioase de pe cursul inferior al Mureşului, în Ziridava 11 (1979), p. 999-1016.

Lazarovici 1969

Lazarovici Gheorghe, Cultura Starčevo-Criş în Banat, în ActaMN 6 (1969), p. 3-26.

Lazarovici 1970

Lazarovici Gheorghe, Cultura Vinča A în Banat, în ActaMN 7 (1970), p. 473-488.

Lazarovici 1971

Lazarovici Gheorghe, Unele probleme ale neoliticului din Banat, în Banatica 1 (1971), p. 17-60.

Lazarovici 1971a

Lazarovici Gheorghe, Faza a IV-a a culturii Starčevo-Criş în Banat, în ActaMN 8 (1971), p. 409-422.

Lazarovici 1972

Lazarovici Gheorghe, Aşezarea neolitică de la Parţa, în Tibiscus 2 (1972), p. 3-26.

Lazarovici 1973

Lazarovici Gheorghe, Tipologia şi cronologia culturii Vinča în Banat, în Banatica 2 (1973), p. 25-56.

Lazarovici 1974

Lazarovici Gheorghe, Cu privire la neoliticul din Banat, în Tibiscus 3 (1974), p. 45-64.

Lazarovici 1975

Lazarovici Gheorghe, Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat, în Banatica 3 (1975), p. 7-24.

Lazarovici 1975a

Lazarovici Gheorghe, Despre eneoliticul timpuriu din Banat, în Tibiscus 4 (1975), p. 9-32.

Lazarovici 1975b

Lazarovici Gheorghe, Tipologia şi cronologia materialului vincian de la Balta Sărată – Caransebeş (Campania din 1963), în ActaMN 12 (1975), p. 13-34.

Lazarovici 1976

Lazarovici Gheorghe, Fragen der neolithischen Keramik im Banat, în Festschrift für Richard Pittioni zum siebzigsten Geburtstag, Viena (1976), p. 203-234.

Lazarovici 1977

Lazarovici Gheorghe, Periodizarea culturii Vinča în România, în Banatica 4 (1977), p. 19-44.

Lazarovici 1977b

Lazarovici Gheorghe, Gornea. Preistorie. În: CB 5 (1977).

Lazarovici 1979

Lazarovici Gheorghe, Die Starčevo-Criş Kultur (Allgemeine Fragen), în StComCar (1979), p. 27-32.

Lazarovici 1979a

Lazarovici Gheorghe, Legăturile culturii Vinča A cu zona nord-thessalică şi sud-balcanică (contribuţii la originea culturii Vinča), în Tibiscus 5 (1979), p. 57-66.

Lazarovici 1979b

Lazarovici Gheorghe, Neoliticul Banatului, în BMN 4 (1979, 1-2).

Lazarovici 1981

Lazarovici Gheorghe, Importuri Tiszapolgár în aşezarea sălcuţeană de la Cuptoare-Sfogea. Contribuţii la legăturile cronologice şi culturale ale culturilor Sălcuţa şi Tiszapolgár, în Banatica 6 (1981), p. 35-42.

Lazarovici 1981a

Lazarovici Gheorghe, Die Periodisierung der Vinča-Kultur in Rumänien, în PZ 56 (1981, 2), p. 169-196.

Lazarovici 1983

Lazarovici Gheorghe, Neoliticul timpuriu din zona Porţile de Fier (Clisură), în Banatica 7 (1983), p. 9-34.

Lazarovici 1983a

Lazarovici Gheorghe, Principalele probleme ale culturii Tiszapolgár în România, în ActaMN 20 (1983), p. 3-32.

Lazarovici 1985

Lazarovici Gheorghe, Noi descoperiri Bodrogkeresztúr în Banat, în Banatica 8 (1985), p. 83-90.

Lazarovici 1987

Lazarovici Gheorghe, „Şocul” Vinča C în Transilvania. Contribuţii la geneza eneoliticului timpuriu, în ActaMP 11 (1987), p. 33-56.

Lazarovici 1987-1988

Lazarovici Gheorghe, Sincronismele Vinča A – Starčevo-Criş, în ActaMN 24-25, p. 17-28.

Lazarovici 1988

Lazarovici Gheorghe, Venus din Zăuan. Despre credinţele şi practicile religioase. Partea I-a, în ActaMP 12 (1988), p. 23-70.

Lazarovici 1989

Lazarovici Gheorghe, Venus din Zăuan. Despre credinţele şi practicile religioase. Partea II-a, în ActaMP 13 (1989), p. 10-29.

Lazarovici 1990

Lazarovici Gheorghe, Migration et diffusion dans les cultures du Banat et de l'Alföld, în Rubané et Cardial, (1990), p. 21-37.

Lazarovici 1990a

Lazarovici Gheorghe, Über neo- bis äneolithische Befestigungen aus Rumänien, în Jschr. Mitteldt. Vorgesch., Halle/Saale 73 (1990), p. 93-117.

Lazarovici 1991

Lazarovici Gheorghe, Venus de Zăuan. Despre credinţele şi practicile religioase-magice, în ActaMP 14-15 (1991), p. 11-35.

Lazarovici 1991a

Lazarovici Gheorghe, Aşezarea şi grupul Bucovăţ. Timişoara (1991).

Lazarovici 1991b

Lazarovici Gheorghe, Săpăturile neolitice de la Zorlenţu Mare. Reşiţa (1991).

Lazarovici 1991c

Lazarovici Gheorghe, Aşezarea vinciană de la Gornea. Reşiţa (1991).

Lazarovici 1994

Lazarovici Gheorghe, Der Vinča C – schock im Banat, în RelTIH (1994), p. 62-100.

Lazarovici 1998

Lazarovici Gheorghe, Plastica monumentală de la Parţa, în AnB(SN) 6 (1998), p. 83-92.

Lazarovici 1998a

Lazarovici Gheorghe, About the Neolithisation process of the second migration of the Early Neolithic, în LNMDR (1998), p. 7-38.

Lazarovici 1998b

Lazarovici Gheorghe, Monumentale Plastik in Parţa, în ActaMN 35 (1998, 1), p. 9-16.

Lazarovici 2000

Lazarovici Gheorghe, The eye – symbol, gesture, expression, în Tibiscum 10 (2000), p. 115-128.

Lazarovici 2000a

Lazarovici Gheorghe, Vinča – Lengyel and Transylvania, în ActaMN 37 (2000, 1), p. 7-20.

Lazarovici 2003

Lazarovici Gheorghe, Pâinea, grâul şi râşnitul sacru în neolitic, în Tibiscum 11 (2003), p. 65-86.

Lazarovici et alii 1977

Lazarovici Gheorghe, Uzum Ilie, Gumă Marian, Gornea-Liubcova, în Banatica 4 (1977), p. 433.

Lazarovici et alii 1979

Lazarovici Gheorghe, Bozu Ovidiu, Uzum Ilie, Gumă Marian, Săcărin Caius, Raport preliminar de cercetare arheologică la Gornea Liubcova, în MCA 3 (1979), p. 391-394.

Lazarovici et alii 1981

Lazarovici Gheorghe, Resch Friedrich E., Germann Carol, Aşezarea preistorică de la Unip (jud. Timiş). Raport preliminar, în AnB(SN) 1 (1981), p. 13-20.

Lazarovici et alii 1983

Lazarovici Gheorghe, Resch Friedrich E., Germann Carol, Descoperiri arheologice la Timişoara-Freidorf, în Banatica 7 (1983), p. 35-52.

Lazarovici et alii 1985

Lazarovici Gheorghe, Kalmar Zoia, Draşovean Florin, Luca Sabin Adrian, Complexul neolitic de la Parţa, în Banatica 8 (1985), p. 7-72.

Lazarovici et alii 1991

Lazarovici Gheorghe, Draşovean Florin, Kalmar-Maxim Zoia, Luca Sabin Adrian, Nica Marin, Cultura Vinča în România. Timişoara (1991).

Lazarovici et alii 1991

Lazarovici Gheorghe, Draşovean Florin, Tulbure Liviu, Sanctuarul neolitic de la Parţa. Timişoara (1991).

Lazarovici et alii 1993

Lazarovici Gheorghe, Maxim Zoia, Ţeicu Dumitru, Oprinescu Adriana, Şantierul arheologic Gornea. 1989, în Banatica 12 (1993), p. 295-320.

Lazarovici et alii 1994

Lazarovici Gheorghe, Kalmar Zoia, Draşovean Florin, Complexul neolitic de la Parţa (III), în AnB(SN) 3 (1994), p. 106-134.

Lazarovici et alii 1994a

Lazarovici Gheorghe, Kalmar Zoia, Draşovean Florin, Parţa, jud. Timiş, în CCA – campania 1993 (1994), p. 46.

Lazarovici et alii 1995

Lazarovici Gheorghe, Kalmar Zoia, Draşovean Florin, Săpăturile arheologice de la Parţa (campania 1990), în AnB(SN) 4 (1995), p. 3-44.

Lazarovici et alii 2001

Lazarovici Gheorghe, Kalmar Zoia, Draşovean Florin, Parţa. I.1-2. În: BHAB 13 (2001).

Lazarovici et alii 2003

Lazarovici Gheorghe, Petrescu Sorin, Negrei Dorin, Ion S., Daniela Gurgu, Balta Sărată. Campaniile 1999-2003 (I. Arhitectura), în Tibiscum 11 (2003), p. 143-198.

Lazarovici et alii 2004

Lazarovici Gheorghe, Petrescu Sorin, Ţârdoiu D., Negrei Dorin, Ion S., Balta Sărată (Caransebeş), jud. Caraş-Severin. Câmpul lui Poşta, în CCA – campania anului 2003 (2004), p. 48-51.

Lazarovici şi Ciubotaru 2002

Lazarovici Gheorghe, Ciubotaru Leopold, Dudeştii Vechi, com. Dudeştii Vechi, jud. Timiş. Punct: Movila lui Deciov (Östelep), în CCA – campania 2001 (2002), p. 129-130.

Lazarovici şi Dragomir 1993

Lazarovici Gheorghe, Dragomir Ion, O nouă sculptură neolitică în Clisură,  în Banatica 12 (1993), p. 7-20.

Lazarovici şi Kalmar 1993

Lazarovici Gheorghe, Kalmar Zoia Maxim, Parţa. Despre arhitectura culturii Banatului, în Tibiscum 8 (1993), p. 41-62.

Lazarovici şi Kalmar 1994

Lazarovici Gheorghe, Kalmar Zoia Maxim, Despre necropolele tumulare din Transilvania şi Banat, în ActaMN 31 (1994, 1), p. 11-36.

Lazarovici şi Kalmar 1995

Lazarovici Gheorghe, Kalmar Zoia Maxim, Parţa und die Architektur der Banater Kultur, în Mem.Muzeo.Civ.St.Nat. Verona. Sez. Scienze Uomo 4 (1992 (1995)), p. 55-66.

Lazarovici şi Lazarovici 2002

Lazarovici Gheorghe, Lazarovici Magda-Cornelia, Contribuţii privind arhitectura neolitică timpurie, în PB 1 (2002), p. 9-42.

Lazarovici şi Munteanu 1982

Lazarovici Gheorghe, Munteanu Ioan, Aşezarea eneolitică de la Slatina Timiş, în StComCar 4 (1982), p. 121-136.

Lazarovici şi Petrescu 2000

Lazarovici Gheorghe, Petrescu Sorin Marius, Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1999 (2000), p. 16.

Lazarovici şi Petrescu 2002

Lazarovici Gheorghe, Petrescu Sorin Marius, Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 48-49.

Lazarovici şi Petrescu 2003

Lazarovici Gheorghe, Petrescu Sorin Marius, Caransebeş, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 74-76.

Lazarovici şi Săcărin 1979

Lazarovici Gheorghe, Săcărin Caius, Epoca bronzului în „Clisura Dunării, în Banatica 5 (1979), p. 71-106.

Lazarovici şi Stratan 1973

Lazarovici Gheorghe, Stratan Ion, Aşezarea neolitică de la Homojdia (jud. Timiş), în ActaMN 10 (1973), p. 455-464.

Lazarovici şi Sfetcu 1990

Lazarovici Gheorghe, Sfetcu Octavian, Descoperiri arheologice de la Silagiu-Buziaş, în Banatica 10 (1990), p. 45-58.

Lazarovici şi Uzum 1977

Lazarovici Gheorghe, Uzum Ilie, Cuptoare-Sfogea, în Banatica 4 (1977), p. 433.

László 1975

László Atilla, Începuturile metalurgiei fierului pe teritoriul României, în SCIVA 26 (1975, 1), p. 17-41.

Leahu 1965

Leahu Valeriu, Mormânt hallstattian descoperit la Brebu, în SCIV 16 (1965, 1), p. 159-162.

Luca 1985

Luca Sabin Adrian, Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova-Orniţa (Raport preliminar pe anul 1985), în Banatica 8 (1985), p. 465-468.

Luca 1985a

Luca Sabin Adrian, Observaţii pe marginea unui material ceramic inedit de la Bodrogu Nou-Către Vale, în Crisia 15 (1985), p. 279-290.

Luca 1986

Luca Sabin Adrian, Discuţii asupra materialului ceramic din staţiunea neolitică de la Lipova-„Hodaie”, în Apulum 23 (1986), p. 43-54.

Luca 1987

Luca Sabin Adrian, Aşezarea Starčevo-Criş de la Liubcova-Orniţa (săpăturile din anul 1985), în Banatica 9 (1987), p. 13-29.

Luca 1987a

Luca Sabin Adrian, Un atelier de perforat topoare la Lipova-Hodaie, în Ziridava 15-16 (1987), p. 25-28.

Luca 1988-1991

Luca Sabin Adrian, Stratigrafie şi cronologie. Cel mai timpuriu raport stratigrafic dintre culturile Starčevo-Criş şi Vinča. Corelaţia dintre nivelurile V şi IV de la Liubcova-Orniţa, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 1-14.

Luca 1989

Luca Sabin Adrian, Precizări asupra încadrării cronologice şi culturale a „Statuetei de la Liubcova”, în Apulum 26 (1989), p. 49-54.

Luca 1990

Luca Sabin Adrian, Contribuţii la istoria artei neolitice – plastica aşezării de la Liubcova-Orniţa (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 10 (1990), p. 6-44.

Luca 1990-1993

Luca Sabin Adrian, Cea mai timpurie manifestare Vinča C în Clisura Dunării (I), în Apulum 27-30, p. 63-78.

Luca 1991

Luca Sabin Adrian, Stratigraphie et chronologie. Le plus ancien rapport stratigraphique d’entre les cultures Starčevo-Criş et Vinča – corrélation d’entre les niveaux Ve et IVe de Liubcova-„Orniţa, în Banatica 11 (1991), p. 141-156.

Luca 1993

Luca Sabin Adrian, Aşezarea eneolitică de la Jupa-Sud (jud. Caraş-Severin), în Tibiscum 8 (1993), p. 27-34.

Luca 1993a

Luca Sabin Adrian, Contribuţii la problema modelelor de cuptoare în cultura Starčevo-Criş, în AnB(SN) 2 (1993), p. 19-24.

Luca 1995

Luca Sabin Adrian, Aşezarea aparţinând culturii Starčevo-Criş de la Pojejena-„Nucet” (jud. Caraş-Severin), în Banatica 13 (1995, 1), p. 5-22.

Luca 1996

Luca Sabin Adrian, Ilidia, Ogaşul cu raci, jud. Caraş-Severin, în SAC I (1996), p. 62.

Luca 1996a

Luca Sabin Adrian, Pojejena, Nucet, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 89-90.

Luca 1997

Luca Sabin Adrian, Liubcova-Orniţa, jud. Caraş-Severin, în SAC – II (1997), p. 50-51.

Luca 1998

Luca Sabin Adrian, Liubcova-Orniţa. Târgovişte (1998).

Luca 1998-2000

Luca Sabin Adrian, Répertoire de découvertes de la culture Bodrogkeresztúr sur le territoire de Roumanie, în CA 11 (1988-2000, 1-2), p. 305-316.

Luca 1999

Luca Sabin Adrian, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – cultura Bodrogkeresztúr –. În: BMA 11 (1999).

Luca 2001

Luca Sabin Adrian, Daten Bezüglich der „Statuette aus Liubcova II”, în AnB(SN) 9 (2001), p. 61-72.

Luca 2001a

Luca Sabin Adrian, Archäologische untersuhungen bei Grosswaradein-Salca und einige Probleme bezüglich der Salca-Herpály – Kultur, în Festschrift für Gheorghe Lazarovici. În: BHAB 30 (2001), p. 123-190.

Luca 2002

Luca Sabin Adrian, Date despre „Statueta de la Liubcova II”, jud. Caraş-Severin, în ActaTS 1 (2002), p. 15-28.

Luca 2003

Luca Sabin Adrian, Noch Einmal zum Siebenbürgen neolithikum und Äneolithikum, în PB 2 (2003), p. 69-86.

Luca 2004

Luca Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Caraş-Severin. Bucureşti (2004).

Luca 2004a

Luca Sabin Adrian, Arheologie şi istorie. Descoperiri din judeţul Caraş-Severin. Bucureşti (2004).

Luca şi Dragomir 1985

Luca Sabin Adrian, Dragomir Ion, Despre o nouă descoperire arheologică de la Gornea-Locurile Lungi, în Banatica 8 (1985), p. 73-78.

Luca şi Dragomir 1987

Luca Sabin Adrian, Dragomir Ion, Date cu privire la o statuetă inedită de la Liubcova-Orniţa (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 9 (1987), p. 31-42.

Luca şi Dragomir 1989

Luca Sabin Adrian, Dragomir Ion, Die Statuette von Liubcova-Orniţa (jud. Caraş-Severin), în DaciaNS 33 (1989), p. 229-234.

Luca şi El Susi 1989

Luca Sabin Adrian, El Susi Georgeta, Consideraţii privind uneltele de corn şi os din staţiunea neolitică de la Liubcova-Orniţa, în Apulum 25 (1989), p. 49-58.

Luca et alii 2003

Luca Sabin Adrian, Pinter Zeno Karl, Georgescu Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu. (situri, monumente arheologice şi istorice). Sibiu (2003).

Luminosu 1972

Luminosu Doru, Contribuţie la cunoaşterea istoricului cercetărilor privind cultura Periam-Pecica de pe teritoriul R.S. România, în Tibiscus 2 (1972), p. 27-34.

Macrea 1969

Macrea Mihail, Viaţa în Dacia romană. Cluj-Napoca (1969).

Macrea et alii 1993

Macrea Mihail, Gudea Nicolae, Moţu Ion, Praetorium. Castrul şi aşezarea romană de la Mehadia. În: BA 51 (1993).

Marcu 2004

Marcu Felix, Military tile-stamps as a Guide for the garrisons of several forts in Dacia, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 570-594.

Mare 1997

Mare Mircea, Tipuri de locuinţe din Banat între sec. IV-IX d.Hr., în AnB(SN) 5 (1997), p. 113-138.

Mare 1997b

Mare Mircea, Timişoara-Freidorf, jud. Timiş, în CCA – campania 1996 (1997), p. 68-69.

Mare 1998

Mare Mircea, Rituri şi ritualuri de înmormântare în Banatul românesc între sec. IV-IX, în AnB(SN) 6 (1998), p. 285-306.

Mare 1998a

Mare Mircea, Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 1997, în AnB(SN) 6 (1998), p. 712.

Mare 1999-2000

Mare Mircea, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate la Timişoara-Freidorf între anii 1994-1998, în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 491-514.

Mare 2003

Mare Mircea, Timişoara, jud. Timiş. Punct: Freidorf, în CCA – campania 2002 (2003), p. 327.

Mare 2002-2003

Mare Mircea, Obiecte de cult din perioada secolelor III/IV-IX din Banat, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 199-232.

Mare 2004

Mare Mircea, Banatul între secolele IV-IX. Timişoara (2004).

Mare 2004a

Mare Mircea, Cercetări arheologice în aşezări rurale din mileniul I d.Hr. efectuate în perimetrul municipiului Timişoara, în Studia Historica et Archaeologica. In Honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara (2004), p. 231-236.

Mare şi Tănase 2001

Mare Mircea, Tănase Daniela, Timişoara, jud. Timiş. Punct: Freidorf, în CCA – campania 2000 (2001), p. 256.

Mare şi Tănase 2002

Mare Mircea, Tănase Daniela, Timişoara, jud. Timiş. Punct: Freidorf, în CCA – campania 2001 (2002), p. 317.

Mare şi Toma 1996

Mare Mircea, Toma Nicoleta, Timişoara, jud. Timiş. Punct: Freidorf, în CCA – campania 2001 (2002), p. 128-129.

Marta 1991

Marta Doru, Aspecte tipologice ale armamentului ofensiv roman de pe teritoriul Daciei. Săgeţi (I), în Crisia 21 (1991), p. 34-51.

Marta 1992

Marta Doru, Aspecte tipologice ale armamentului ofensiv roman de pe teritoriul Daciei. Suliţe (II), în Crisia 22 (1992), p. 5-26.

Marţiş 2001

Marţiş Florentina, Reprezentări de zeităţi pe ceramica neolitică, în AnB(SN) 9 (2001), p. 73-82.

Marţiş 2002

Marţiş Florentina, Studiul traseologic al materialului litic cioplit din aşezarea neolitică de la Sânandrei (jud. Timiş), în PB 1 (2002), p. 77-84.

Marţiş şi Popescu 2002-2003

Marţiş Florentina, Popescu Octavian, Uneltele de piatră şlefuită din locuirile neolitice de la Hodoni (jud. Timiş), în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 21-44.

Matei 1973

Matei Ştefan, Câteva consideraţii despre arhitectura romanică în Banat, în Banatica 2 (1973), p. 311-319.

Matei 1979

Matei Ştefan, Fortificaţiile de pe teritoriul Banatului în lumina izvoarelor scrise, în Banatica 5 (1979), p. 255-264.

Matei şi Iambor 1980

Matei Ştefan, Iambor Petre, Observaţii privind aşezările fortificate din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu, în ActaMN 17 (1980), p. 507-516.

Matei şi Ţeicu 1996

Matei Ştefan, Ţeicu Dumitru, Mehadia, Ulici, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 70.

Matei şi Uzum 1972

Matei Ştefan, Uzum Ilie, Date noi asupra bisericii şi fortificaţiei de la Ilidia, în ActaMN 9 (1971), p. 555-564.

Matei şi Uzum 1973

Matei Ştefan, Uzum Ilie, Cetatea de la Pescari, în Banatica 2 (1973), p. 141-156.

Maxim 1988-1991

Maxim Zoia Kalmar, Cercetările etno-arheologice din Munţii Cerna-Vâr, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 15-24.

Maxim 1993

Maxim Zoia Kalmar, L’habitation Coţofeni de Piatra Ilişovei, în Banatica 12 (1993), p. 65-74.

Măndescu 2002

– Măndescu Dragoş, Fibulele de schemă tracică în Banat şi Transilvania, în Ziridava 23 (2002), p. 57-62.

Mărghitan 1974

Mărghitan Liviu, Urme romane pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, în Ziridava 3-4 (1974), p. 87-92.

Mărghitan 1979

Mărghitan Liviu, Banatul în lumina arheologiei. Timişoara (1979, 1).

Mărghitan 1980

Mărghitan Liviu, Consideraţii referitoare la geneza şi evoluţia societăţii dace pe meleagurile bănăţene, în Ziridava 12 (1980), p. 71-84.

Mărghitan 1980a

Mărghitan Liviu, Banatul în lumina arheologiei. Timişoara (1980, 2).

Mărghitan 1985

Mărghitan Liviu, Banatul în lumina arheologiei. Timişoara (1985, 3).

Mărghitan 1993

Mărghitan Liviu, Meleagurile arădene, vatră de continuitate daco-romană şi românească, în Ziridava 18 (1993), p. 55-62.

Medeleţ 1974

Medeleţ Florin, Die Bronzesitula von Remetea Mare (Kreis Timiş), în DaciaNS 18 (1974), p. 95-102.

Medeleţ 1975

Medeleţ Florin, Situla de la Remetea Mare (jud. Timiş), în Banatica 3 (1975), p. 49-57.

Medeleţ 1991

Medeleţ Florin, O locuinţă hallstattiană de la Remetea Mare-„Gomila lui Gabor” (jud. Timiş, în ThD 12 (1991, 1-2), p. 63-84.

Medeleţ 1993

Medeleţ Florin, În legătură cu fortificaţia de pământ de la Corneşti (comuna Orţişoara, judeţul Timiş), în AnB(SN) 2 (1993), p. 119-150.

Medeleţ 1993a

Medeleţ Florin, Au suget d’une grande spirale dacique en argent du Musée National de Belgrade, în Banatica 12 (1993, 1), p. 177-211.

Medeleţ 1994

Medeleţ Florin, În legătură cu o mare spirală dacică din argint aflată în Muzeul Naţional din Belgrad, în AnB(SN) 3 (1994), p. 192-230.

Medeleţ 1994a

Medeleţ Florin, Contribuţii la repertoriul numismatic al Banatului, Epoca Latène. Secolul IV î.Chr.-106, în AnB(SN) 3 (1994), p. 239-308.

Medeleţ 1995

Medeleţ Florin, Sarea Daciei preistorice, în AnB(SN) 4 (1995), p. 285-301.

Medeleţ 1995a

Medeleţ Florin, Câmpurile de urne funerare din Banat. Unele probleme ale ritului şi ritualului funerar la tracii nordici timpurii de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 289-302.

Medeleţ 1997

Medeleţ Florin, Zona Porţilor de Fier ale Dunării. Istoricul cercetărilor arheologice dintre Baziaş şi Orşova pe malul românesc al Dunării (Partea I – până la cucerirea romană a Daciei), în AnB(SN) 5 (1997), p. 63-74.

Medeleţ 1998

Medeleţ Florin, O descoperire de factură avară la Sânnicolau Mare (jud. Timiş), în AnB(SN) 6 (1998), p. 307-316.

Medeleţ 2000

Medeleţ Florin, Contribuţii la istoria începuturilor Muzeului din Reşiţa, în Banatica 15 (2000, 1), p. 11-16.

Medeleţ 2000a

Medeleţ Florin, Un capac de vas dacic cu mânerul în formă de pajură de la Divici (jud. Caraş-Severin), în Tibiscum 10 (2000), p. 285-294.

Medeleţ 2001

Medeleţ Florin, Un couvercle de vase dacique au manche en forme de tête d'aigle decouvert a Divici (le dep. de Caraş-Severin), în Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Deva (2001), p. 243-251.

Medeleţ et alii 1971

Medeleţ Florin, Soroceanu Tudor, Gudea Nicolae, Descoperiri arheologice din epoca dacică la Pescari (jud. Caraş-Severin), în ActaMN 8 (1971), p. 465-475.

Medeleţ et alii 2001

Medeleţ Florin, Bozu Ovidiu, Fluture Alexandru, Berzovia, com. Berzovia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 38.

Medeleţ et alii 2001a

Medeleţ Florin, Tănase Daniela, Gáll Ervin, X. Századi honfoglalás kori temetörészlet Vejtén (Temes megye, Románia), în 126 (2001, 1-2), p. 99-112.

Medeleţ et alii 2002

Medeleţ Florin, Fluture Alexandru, Bozu Ovidiu, Voişian Viorel, Berzovia, com. Berzovia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 60.

Medeleţ et alii 2002-2003

Medeleţ Florin, Cedică Valentin, Mare Mircea, Chiu Florentina, Rogozea Petru, Cercetările arheologice de la Herneacova-Cetate (com. Recaş, jud. Timiş). Campania 2003, v.I, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 93-96.

Medeleţ et alii 2003

Medeleţ Florin, Fluture Alexandru, Bozu Ovidiu, Voişian Viorel, Lucescu L., Berzovia, com. Berzovia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 53.

Medeleţ şi Bugilan 1974

Medeleţ Florin, Bugilan Ion, Câteva puncte arheologice în judeţul Timiş, în Tibiscus 3 (1974), p. 81-91.

Medeleţ şi Bugilan 1987

Medeleţ Florin, Bugilan Ion, Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, în Banatica 9 (1987), p. 87-198.

Medeleţ şi Cedică 2002-2003

Medeleţ Florin, Cedică Valentin, Coiful greco-ilir de la Găvojdia (jud. Timiş), în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 97-100.

Medeleţ şi Fluture 2002

Medeleţ Florin, Fluture Alexandru, Castrul roman de la Berzovia. Istoricul cercetărilor arheologice, în PB 1 (2002), p. 95-100.

Medeleţ şi Petrovszky 1974

Medeleţ Florin, Petrovszky Richard, Cercetări arheologice în castrul roman de la Berzovia (jud. Caraş-Severin), în Tibiscus 3 (1974), p. 133-136.

Medeleţ şi Szentmiklosi 2003

Medeleţ Florin, Szentmiklosi Alexandru, Peciu Nou, com. Peciu Nou, jud. Timiş. Punct: Bociar, în CCA – campania 2002 (2003), p. 227-228.

Medeleţ şi Tănase

Medeleţ Florin, Tănase Daniela, Timişoara, jud. Timiş. Punct: Pădurea Verde – Muzeul Satului Bănăţean, str. Aleea CFR nr. 1, în CCA – campania 2000 (2001), p. 256-257.

Meşter 1995

Meşter Mihai, Fortificaţii cu şanţ, val şi palisadă din principalele aşezări neolitice din România, în ActaMN 32 (1995), p. 333-349.

Micle 2002

Micle Dorin, Un posibil amfiteatru roman la Tibiscum, loc. Jupa, jud. Caraş-Severin, în PB 1 (2002), p. 87-94.

Micle 2003

Micle Dorin, e-Tibiscum şi e-Praetorium. Valorificarea patrimoniului arheologic şi cultural bănăţean prin Internet, în PB 2 (2003), p. 127-136.

Mihat 1993

Mihat Lucia, Restaurarea pieselor metalice descoperite în biserica medievală din Caransebeş, în Tibiscum8 (1993), p. 441-454.

Mihăilescu 1978

Mihăilescu Vasile, în Studii şi cercetări de Geologie, Geografie şi Biologie, Reşiţa (1978).

Mitrea 1958

Mitrea Bucur, Découvertes récentes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire de la République Populaire Roumaine, în DaciaNS 2 (1958), p. 493-498.

Mitrea 1958a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul Republicii Populare Române, în SCIV 9 (1958, 1), p. 150-156.

Mitrea 1959

Mitrea Bucur, Découvertes récentes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire de la République Populaire Roumaine, în DaciaNS 3 (1959), p. 603-606.

Mitrea 1959a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul RPR, în SCIV 10 (1959, 1), p. 155-158.

Mitrea 1960

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul RPR, în SCIV 11 (1960, 1), p. 189-194.

Mitrea 1960a

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques en Roumanie, în DaciaNS 4 (1960), p. 587-592.

Mitrea 1961

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques en Roumanie, în DaciaNS 5 (1961), p. 583-594.

Mitrea 1961a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul RPR, în SCIV 12 (1961, 1), p. 144-154.

Mitrea 1962

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques en Roumanie, în DaciaNS 6 (1962), p. 533-542.

Mitrea 1962a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RPR, în SCIV 13 (1962, 1), p. 215-224.

Mitrea 1963

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RPR, în SCIV 14 (1963, 2), p. 466-474.

Mitrea 1963a

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie, în DaciaNS 7 (1963), p. 589-600.

Mitrea 1964

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Populară Română, în SCIV 15 (1964, 4), p. 568-580.

Mitrea 1964a

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie, în DaciaNS 8 (1964), p. 5371-384.

Mitrea 1965

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie, în DaciaNS 9 (1965), p. 489-502.

Mitrea 1965a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RS România, în SCIV 16 (1965, 3), p. 605-622.

Mitrea 1966

Mitrea Bucur, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie, în DaciaNS 10 (1966), p. 403-413.

Mitrea 1966a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 17 (1966, 2), p. 415-428.

Mitrea 1967

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 18 (1967, 1), p. 189-202.

Mitrea 1967a

Mitrea Bucur, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumaine, în DaciaNS 11 (1967), p. 377-394.

Mitrea 1968

Mitrea Bucur, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumaine, în DaciaNS 12 (1968), p. 445-460.

Mitrea 1969

Mitrea Bucur, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire Roumaine, în DaciaNS 13 (1969), p. 539-551.

Mitrea 1969a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 20 (1969, 1), p. 161-192.

Mitrea 1970

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 21 (1970, 2), p. 331-348.

Mitrea 1971

Mitrea Bucur, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en République Socialiste Roumaine, în DaciaNS 15 (1971), p. 395-414.

Mitrea 1971a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 22 (1971, 1), p. 115-134.

Mitrea 1972

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 23 (1972, 1), p. 133-148.

Mitrea 1972a

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en République Socialiste Roumaine, în DaciaNS 16 (1972), p. 359-374.

Mitrea 1973

Mitrea Bucur, Découvertes de monnaies antiques et byzantines en République Socialiste Roumaine, în DaciaNS 15 (1971), p. 399-416.

Mitrea 1973a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 24 (1973, 1), p. 133-152.

Mitrea 1975

Mitrea Bucur, Découvertes de monnaies antiques et byzantines en Roumaine, în DaciaNS 19 (1975), p. 309-317.

Mitrea 1975a

Mitrea Bucur, Découvertes de monétaires en Roumaine, în DaciaNS 19 (1975), p. 318-326.

Mitrea 1976

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 20 (1976), p. 287-294.

Mitrea 1977

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 21 (1977), p. 375-382.

Mitrea 1978

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 22 (1978), p. 363-370.

Mitrea 1979

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 23 (1979), p. 371-376.

Mitrea 1980

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 24 (1980), p. 371-378.

Mitrea 1981

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 25 (1981), p. 381-390.

Mitrea 1984

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 28 (1984), p. 183-190.

Mitrea 1985

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 29 (1985), p. 171-174.

Mitrea 1986

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 30 (1986), p. 191-194.

Mitrea 1987

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 31 (1987), p. 173-178.

Mitrea 1988

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 32 (1988), p. 215-230.

Moga 1970

Moga Marius, Pagus Tibisciensis. În legătură cu teritoriul rural al Ulpiei Traiana, în Tibiscus 1 (1970), p. 41-50.

Moga 1970a

Moga Marius, Castrul Berzobis, în Tibiscus 1 (1970), p. 51-55.

Moga 1970b

Moga Marius, Garnizoana romană de la Tibiscum, în ActaMN 7 (1970), p. 135-150.

Moga 1972

Moga Marius, Noi tablete votive de la Tibiscum închinate cavalerilor danubieni, în Tibiscus 2 (1972), p. 39-52.

Moga şi Benea 1977

Moga Marius, Benea Doina, Unelte agricole romane descoperite la Tibiscum, în StComCar 2 (1977), p. 321-330.

Moga şi Benea 1979

Moga Marius, Benea Doina, Tibiscum şi războaiele marcomanice, în Tibiscus 5 (1979), p. 133-140.

Moga şi Bochiş 2001

Moga Marius, Bochiş Bogdan, Ceramica Tiszapolgár de la Româneşti-Peştera cu Apă (com. Curtea, jud. Timiş). Săpături Marius Moga, 1948, în AnB(SN) 9 (2001), p. 83-94.

Moga şi Gudea 1975

Moga Marius, Gudea Nicolae, Contribuţii la repertoriul arheologic al Banatului, în Tibiscus 4 (1975), p. 129-146.

Moga şi Radu 1977

Moga Marius, Radu Ortansa, Contribuţie la cunoaşterea culturii Tisa I în lumina descoperirilor de la Hodoni (1959-1960), în StComCar 2 (1979), p. 231-239.

Moga şi Sîrbu 2002-2003

Moga Marius, Sîrbu Mihai-Sorin, Ceramica Coţofeni de la Româneşti – Peştera cu Apă (com. Curtea, jud. Timiş), în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 45-56.

Moga et alii 1979

Moga Marius, Medeleţ Florin, Benea Doina, Petrovszky Richard, Cercetările arheologice din castrul Tibiscum, în MCA 3 (1979), p. 215-218.

Moga V. 1972

Moga Vasile, Detaşamentele legiunii a XIII-a Gemina în Dacia, în Apulum 10 (1972), p. 151-164.

Mogoşanu 1960

Mogoşanu Florea, Unele aspecte ale paleoliticului de sfârşit din ţara noastră, în SCIV 11 (1960, 1), p. 125-130.

Mogoşanu 1967

Mogoşanu Florea, Prezenţa lamelelor Dufour în aşezările anopaleolitice din Banat, în SCIV 18 (1967, 1), p. 141-146.

Mogoşanu 1968

Mogoşanu Florea, Paleoliticul superior cuarţitic din Banat, în SCIV 19 (1968, 2), p. 303-312.

Mogoşanu 1968a

Mogoşanu Florea, Din nou despre prezenţa lamelelor de tip Dufour în paleoliticul superior din Banat, în SCIV 19 (1968, 4), p. 643-648.

Mogoşanu 1970

Mogoşanu Florea, Descoperiri paleolitice la Gornea (Porţile de Fier), în SCIV 21 (1970, 4), p. 531-538.

Mogoşanu 1971

Mogoşanu Florea, Rezultatele ultimelor săpături arheologice privind paleoliticul din Peştera Hoţilor de la Băile Herculane, în SCIV 22 (1971) 1, p. 3-14.

Mogoşanu 1972

Mogoşanu Florea, Information générale sur le paléolithique du Banat (Sud-Ouest de la Roumanie), în DaciaNS 16 (1972), p. 5-28.

Mogoşanu 1973

Mogoşanu Florea, Date cu privire la paleoliticul din judeţul Caraş-Severin, în Banatica 2 (1973), p. 13-24.

Mogoşanu şi Stratan 1966

Mogoşanu Florea, Stratan Ion, Noi descoperiri paleolitice în Banat, în SCIV 17 (1966, 2), p. 335-344.

Monah 1994

Monah Felicia, Determinări arheobotanice pentru staţiunea neolitică de la Parţa (comuna Şag, jud. Timiş), în ActaMN 31 (1994), p. 81-85.

Moravetz 2003

Moravetz I., The study of Phitolits at Dudeştii Vechi, în PB 2 (2003), p. 27-54.

Morintz 1972

Morintz Sebastian, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1971), în DaciaNS 16 (1972), p. 335-358.

Morintz 1973

Morintz Sebastian, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1972), în DaciaNS 17 (1973), p. 361-398.

Moroz-Pop 1979

Moroz-Pop Maria, Aşezarea feudală timpurie de la Sacoşu Mare (jud. Timiş), în Tibiscus 5 (1979), p. 149-158.

Moroz-Pop 1979a

Moroz-Pop Maria, Aşezarea eneolitică de la Sacoşu Mare (raport preliminar), în Banatica 5 (1979), p. 541-546.

Moroz-Pop 1983

Moroz-Pop Maria, Plastica vinciană din aşezarea de la Sălbăgelu Vechi (com. Govăjdia, jud. Timiş), în Banatica 7 (1983), p. 53-58.

Moroz-Pop 1983a

Moroz-Pop Maria, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor din judeţul Timiş din paleolitic şi până în Evul Mediu, în Banatica 7 (1983), p. 469-490.

Moroz-Pop 1993

Moroz-Pop Maria, Contribuţii privind cercetarea civilizaţiei materiale din Banat, în epoca migraţiilor, în Tibiscum 8 (1993), p. 153-168.

Moroz-Pop 1993a

Moroz-Pop Maria, Aşezarea prefeudală de la Jabăr-Cotun, jud. Timiş, în MCA 17 (1993, 2), p. 349-354.

Moroz-Pop 1995

Moroz-Pop Maria, Lugoj-„Cetatea Veche”, jud. Timiş, în CCA – campania 1994 (1995), p. 52-53.

Mureşan 2002

– Mureşan Augustin, O brăţară de bronz descoperită la Vinga, judeţul Arad, în Ziridava 23 (2002), p. 53-55.

Muntean 1995

Muntean Marius, Consideraţii antropologice asupra unor oase umane provenite din peştera de la Româneşti (jud. Timiş), în Banatica 15 (1995, 1), p. 145-148.

Muntean 1996

Muntean Marius, Die antropologische Bestimmung eines der neolitischen Petreşti-Kultur / Foeni Group angehörenaden Skelettes aus Foeni (Kreis Timiş, Rumänien), în VCRCC (1996), p. 287-294.

Muntean 1997

Muntean Marius, Consideraţii antropologice asupra unor oase calcinate provenite dintr-o necropolă de la Voiteni, judeţul Timiş, datată la sfârşitul epocii bronzului, în AnB(SN) 5 (1997), p. 27-30.

Muntean 1997a

Muntean Marius, Determinarea antropologică a unor schelete provenite dintr-un cimitir descoperit în comuna Satchinez, judeţul Timiş, datat în secolele XVII-XIX, în AnB(SN) 5 (1997), p. 159-176.

Muntean 1998

Muntean Marius, Determinarea antropologică a unui craniu din perioada prefeudală (sec. VII-VIII) găsit la Sânnicolau Mare (jud. Timiş), în AnB(SN) 6 (1998), p. 317-322.

Muntean 1998a

Muntean Marius, Studiul antropologic al scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Simeria veche (jud. Hunedoara), în AnB(SN) 6 (1998), p. 339-372.

Muntean 1999-2000

Muntean Marius, Determinarea antropologică a scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Timişoara-Cioreni (sec. X d.Chr.), în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 535-554.

Muntean şi Muntean 2001

Muntean Marius, Muntean Corina, Studiu antropologic şi de ritual funerar asupra unor schelete provenite de la Sânandrei (jud. Timiş), datate în secolele VII-VIII, în AnB(SN) 9 (2001), p. 265-280.

Muntean şi Vermeşan 1994

Muntean Marius, Vermeşan Horaţiu, Determinarea antropologică a unui schelet din perioada neolitică, provenit de la Parţa – tellul II, în AnB(SN) 3 (1994), p. 135-138.

Munteanu 1981

Munteanu Luminiţa, Cercetări arheologice în aşezarea feudală timpurie de la Mănăstirea Bodrog, jud. Arad, în CA 4 (1981), p. 90-99.

Munteanu 1982

Munteanu Luminiţa, Date arheologice referitoare la Mănăstirea Partoş, jud. Timiş, în CA 5 (1982), p. 109-118.

Munteanu 1983

Munteanu Luminiţa, Cercetări arheologice la obiectivul „La Chilii”, com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, în CA 6 (1983), p. 231-238.

Munteanu 2003

Munteanu Claudiu, Repertoriul descoperirilor monetare de tip PROVINCIA DACIA, în ActaTS 2 (2003), p. 107-124.

Müller 1965

Müller Cornel, Cercetări arheologice la Şmida Veche, în Apulum 5 (1965), p. 533-540.

Müller 1965a

Müller Cornel, Sceptrul de piatră de la Colţani-Bocşa, în Apulum 5 (1965), p. 541-550.

Nemeti 1998

Nemeti Sorin, Cultul lui Sucellus-Dis Pater şi al Nantosueltei-Proserpina în Dacia romană, în EN 8 (1998), p. 95-121.

Németh 1991

Németh Eduard, Römische Ausrüstungsgegenstände aus Tibiscum, în DaciaNS 35 (1991, p. 205-210.

Németh 1996

Németh Eduard, Jupa, Vicusul militar, în CCA – campania 1995 (1996), p. 68-69.

Németh 1997

Németh Eduard, Die Romanisierung in den Auxiliartruppen aus dem Südwesten Dakiens, în AnB(SN) 5 (1997), p. 75-78.

Németh 1997a

Németh Eduard, Die Numeri im römischen Heer Dakiens, în EN 7 (1997), p. 101-116.

Németh 1998

Németh Eduard, Două antefixe romane de la Berzovia, în AnB(SN) 6 (1998), p. 227-232.

Németh 1999-2000

Németh Eduard, Die südwestlische Grenze der Römischen Provinz dakien. Allgemeine Bemerkungen, în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 387-392.

Németh şi Bozu 2000

Németh Eduard, Bozu Ovidiu, Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1999 (2000), p. 112.

Németh şi Bozu 2001

Németh Eduard, Bozu Ovidiu, Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 267.

Németh şi Bozu 2002

Németh Eduard, Bozu Ovidiu, Vărădia, com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 328-329.

Nica 1996

Nica Marin, Date noi cu privire la geneza şi evoluţia culturii Verbicioara, în Drobeta 7 (1996), p. 18-34.

Nicolăescu-Plopşor 1956

Nicolăescu-Plopşor C.S., Rezultatele principale ale cercetărilor paleolitice în ultimii patru ani în R.P.R., în SCIV 7 (1956, 1-2), p. 7-40.

Nicolăescu-Plopşor 1959

Nicolăescu-Plopşor C.S., Discuţii pe marginea paleoliticului de sfârşit şi începuturile neoliticului nostru, în SCIV  10 (1959, 2), p. 222-227.

Nicolăescu-Plopşor et alii 1957

Nicolăescu-Plopşor C.S., Bolomey Alexandra, Comşa Eugen, Păunescu Alexandru, Şantierul arheologic Băile Herculane, în MCA 3 (1957), p. 51-60.

Nicolăescu-Plopşor şi Comşa 1957

Nicolăescu-Plopşor C.S., Comşa Eugen, Microlitele de la Băile Herculane, în SCIV 8 (1957, 1-4), p. 17-26.

Nicolăescu-Plopşor şi Păunescu 1961

Nicolăescu-Plopşor C.S., Păunescu Alexandru, Azilianul de la Băile Herculane în lumina noilor cercetări, în SCIV 12 (1961, 2), p. 203-213.

Nicolăescu-Plopşor şi Stratan 1960

Nicolăescu-Plopşor C.S., Stratan Ioan, Săpăturile de la Tincova, în MCA 7 (1960), p. 29-32.

Nicolăescu-Plopşor et alii 1965

Nicolăescu-Plopşor C.S, Cercetările arheologice de la Cazane, în SCIV 16 (1965, 2), p. 407-411.

Niţu 1974

Niţu Anton, Venus de la Sânpetru German, în Ziridava 3-4 (1974), p. 24-36.

Olariu şi Cădariu 1977

Olariu Martin, Cădariu Ştefan, Peşteri cu urme de locuire de pe Valea Nerei (Sectorul Chei), în Banatica 4 (1977), p. 9-18.

Olteanu 1974

Olteanu Ştefan, Cuptoare de ars piatra de var de la Sviniţa (jud. Mehedinţi) din secolele III-IV e.n., în Drobeta (1974), p. 179-186.

Oprinescu 1981

Oprinescu Adriana, Răspândirea culturii Tiszapolgár-Româneşti în Banat, în Banatica 6 (1981), p. 43-50.

Oprinescu 1990

Oprinescu Adriana, Depozitul de bronzuri de la Pojejena (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 10 (1990), p. 81-88.

Oprinescu 1993

Oprinescu Adriana, Die menschen- und tiergestaltige Plastik der äneolithischen Siedlung von Cuptoare „Sfogea, în Banatica 12 (1993), p. 25-52.

Oprinescu 1995

Oprinescu Adriana, Un topor de cupru aparţinând culturii Sălcuţa, în Banatica 13 (1995, 1), p. 138-144.

Oprinescu 1995a

Oprinescu Adriana, Cuptoare, Sfogea, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1994 (1995), p. 27.

Oprinescu 1995b

Oprinescu Adriana, Uberlagerungen im Äneolithischen Banat, în Kulturraum Mittlere und Untere Donau. Traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens, Reşiţa (1995), p. 57-64.

Oprinescu 1996

Oprinescu Adriana, Bocşa Română, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 14.

Oprinescu et alii 1996

Oprinescu Adriana, Lazarovici Gheorghe, Muntean Ioan, Slatina Timiş, Gura Ilovei, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 104.

Oprinescu şi Bozu 1996

Oprinescu Adriana, Bozu Ovidiu, Moldova Nouă, Hunca, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 76-77.

Oţa 1998

Oţa Silviu Ioan, Mormintele bogomile din sudul Banatului (secolele XII-XV), în AM 2 (1998), p. 113-124.

Oţa 2000

Oţa Silviu Ioan, Câteva consideraţii în legătură cu necropolele medievale rurale din sudul Banatului (sec. XII-XIV), în Banatica 15 (2000, 1), p. 161-176.

Oţa 2002-2003

Oţa Silviu Ioan, Domenii ale pecenegilor şi cumanilor în Banatul istoric, în StIB 26-27, p. 219-242.

Oţa 2004

Oţa Silviu Ioan, Populaţii nomade de stepă din Banat (secolele XI-XIV) I. Pecenegii şi cumanii, în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila (2004), p. 489-520.

Oţa L. 2000

Oţa Lucia, Necropolele din Moesia inferior în secolele I-III p.Chr., în Apulum 37 (2000, 1), p. 279-292.

Panait 1974

Panait Ion Panait, Un plan al fortificaţiilor de la Orşova din secolul al XVIII-lea, în Drobeta (1974), p. 215-221.

Pascu şi Ţeicu 1996

Pascu Ştefan, Ţeicu Dumitru, Mehadia, Şanţul Mic, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 70.

Pădureanu 1973

Pădureanu Eugen, Noi descoperiri neolitice şi din epoca bronzului în judeţul Arad, în Banatica 2 (1973), p. 395-402.

Pădureanu 1979

Pădureanu Eugen, Descoperiri arheologice în hotarul comunei Vladimirescu, în Ziridava 11 (1979), p. 145-180.

Pădureanu 1982

Pădureanu Eugen, Noi descoperiri eneolitice în judeţul Arad, în Ziridava 14 (1982), p. 35-48.

Pădureanu 1985

Pădureanu Eugen, Contribuţii la repertoriul arheologic de pe valea Mureşului inferior şi a Crişului Alb, în Crisia 15 (1985), p. 27-54.

Pădureanu 1987

Pădureanu Eugen, Noi fortificaţii pe teritoriul judeţului Arad, în Ziridava 15-16 (1987), p. 29-36.

Pădureanu 1987-1988

Pădureanu Eugen, Noi aşezări de epoca bronzului din judeţul Arad, în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 507-528.

Pădureanu 1988

Pădureanu Eugen, Preliminariile epocii bronzului şi epoca bronzului în judeţul Arad, în ST 6 (1988), p. 38-39.

Pădureanu 1988a

Pădureanu Eugen, Aşezări de sec. III-IV pe cursul inferior al Mureşului, în Crisia 18 (1988), p. 381-406.

Pădureanu 1989

Pădureanu Eugen, în ST 7 (1989), p.

Pădureanu 1990

Pădureanu Eugen, Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul judeţului Arad, în ST 8 (1990), p. 141-142.

Pădureanu 1993

Pădureanu Eugen, Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul judeţului Arad, în Ziridava 18 (1993), p. 21-34.

Pădureanu 2002

– Pădureanu Eugen, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Arad, în Ziridava 23 (2002), p. 63-74.

Pădureanu 2002-2003

– Pădureanu Eugen, Două accesorii vestimentare descoperite în zona Mureşului, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 101-108.

Păunescu 1970

Păunescu Alexandru, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României. În: BA 15 (1970).

Păunescu 1970a

Păunescu Alexandru, Epipaleoliticul de la Cuina Turcului-Dubova, în SCIV 21 (1970, 1), p.  3-48.

Păunescu 1979

Păunescu Alexandru, Cercetările arheologice de la Cuina Turcului-Dubova (jud. Mehedinţi), în Tibiscus 5 (1979), p. 11-56.

Păunescu 2001

Păunescu Alexandru, Paleoliticul şi Mezoliticul din spaţiul transilvan. Bucureşti (2001).

Petculescu 1982

Petculescu Liviu, Obrăzare de coifuri romane din Dacia, în ActaMN 19 (1982), p. 291-300.

Petculescu 1983

Petculescu Liviu, Prinzătoare de teacă romane din Dacia, în ActaMN 20 (1983), p. 451-466.

Petolescu 1983

Petolescu Constantin C., Un fragment de diplôme militare de Tibiscum, în DaciaNS 27 (1983), p. 193-194.

Petrescu 1985-1986

Petrescu Sorin Marius, Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum (I), în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 521-526.

Petrescu 1986

Petrescu Sorin Marius, Descoperirile de epoca bronzului de la Ictar Budinţ (com. Topolovăţul Mare, jud. Timiş), în Tibiscum 6 (1986), p. 211-217.

Petrescu 1988

Petrescu Sorin Marius, Ceramica din aşezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraş-Severin), în Tibiscum 7 (1988), p. 135-152.

Petrescu 1993

Petrescu Sorin Marius, Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (II), în Tibiscum 8 (1993), p. 5-26.

Petrescu 1995

Petrescu Sorin Marius, Aşezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 589-617.

Petrescu 1997

Petrescu Sorin Marius, Descoperirile aparţinând epocii fierului în peşterile din Munţii Aninei, în AnB(SN) 5 (1997), p. 31-46.

Petrescu 1999-2000

Petrescu Sorin Marius, Cercetări arheologice în Valea Cernei (IV), în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 129-148.

Petrescu 2000

Petrescu Sorin Marius, Un mormânt de incineraţie din Epoca Bronzului descoperit la Balta Sărată (Caransebeş, jud. Caraş-Severin), în Tibiscum 10 (2000), p. 255-262.

Petrescu 2000a

Petrescu Sorin Marius, Locuirea umană a peşterilor din Banat până în epoca romană. În: BHAB 27, Timişoara (2000).

Petrescu 2001

Petrescu Sorin Marius, Bogâltin, com. Cornereva, jud. Caraş-Severin, în CCA (2001), p. 41.

Petrescu 2001a

Petrescu Sorin Marius, Iaz, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în CCA (2001), p. 103.

Petrescu 2003

Petrescu Sorin Marius, Cercetări arheologice la Caransebeş-Sat Bătrân, în Banatica 16 (2003, 1), p. 287-294.

Petrescu 2003a

Petrescu Sorin Marius, O statuetă a zeului Osiris la Tibiscum, în Banatica 16 (2003), p. 301-304.

Petrescu 2003b

Petrescu Sorin Marius, Câteva ocupaţii ale comunităţilor din peşterile din Banat, în PB 2 (2003), p. 109-126.

Petrescu 2004

Petrescu Sorin Marius, Locuirea umană a peşterilor din Banat din epoca romană până în sec. XXI. Cluj-Napoca (2004).

Petrescu şi Cedică 2002

Petrescu Sorin Marius, Cedică Valentin, Iaz, punct Şuşara, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 156-157.

Petrescu şi Rogozea 1990

Petrescu Sorin Marius, Rogozea Petru, Tibiscum – principia castrului mare de piatră (I), în Banatica 10 (1990), p. 126-136.

Petrescu şi Popescu 1990

Petrescu Sorin Marius, Popescu Octavian, Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (I), în Banatica 10 (1990), p. 59-80.

Petrescu şi Popescu 2000

Petrescu Sorin Marius, Popescu Octavian, Piese metalice descoperite în peşteri din Valea Caraşului (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 15 (2000, 1), p. 207-216.

Petrescu-Dîmboviţa 1977

Petrescu-Dîmboviţa Mircea, Depozitele de bronzuri din România. Bucureşti (1977).

Petrescu-Dîmboviţa şi Vulpe 2001

Petrescu-Dîmboviţa Mircea, Vulpe Alexandru (coord.), Istoria Românilor.  Bucureşti (2001, I).

Petrovszky 1973

Petrovszky Richard, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin, din paleolitic până în secolul al V-lea î.e.n. (partea I), în Banatica 2 (1973), p. 385-394.

Petrovszky 1975

Petrovszky Richard, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin, din paleolitic până în secolul al V-lea î.e.n. (partea II), în Banatica 3 (1975), p. 365-378.

Petrovszky 1977

Petrovszky Richard, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin, din paleolitic până în secolul al V-lea î.e.n. (partea III), în Banatica 4 (1977), p. 437-462.

Petrovszky 1979

Petrovszky Richard, Tipuri de morminte romane în zona Caransebeşului, în Banatica 5 (1979), p. 201-214.

Petrovszky 1979a

Petrovszky Richard, Peşteri din judeţul Caraş-Severin – cercetări arheologice (I), în StComCar3 (1979), p. 229-262.

Petrovszky 1979b

Petrovszky Richard, Sondajul arheologic de la Iaz (com. Obreja, jud. Caraş-Severin), în Tibiscus 5 (1979), p. 67-96.

Petrovszky et alii 1981

Petrovszky Richard, Popescu Octavian, Rogozea Petru, Peşteri din judeţul Caraş-Severin, cercetări arheologice, în Banatica 6 (1981), p. 429-462.

Petrovszky şi Petrovszky 1977

Petrovszky Maria, Petrovszky Richard, O construcţie romană descoperită la Caransebeş, în StComCar 2 (1977), p. 311-320.

Petrovszky şi Cădariu 1979

Petrovszky Richard, Cădariu Ştefan, Aşezări ale culturii Coţofeni în judeţul Caraş-Severin, în Banatica 5 (1979), p. 35-70.

Petrovszky şi Gumă 1979

Petrovszky Richard, Gumă Marian, Un nou grup cultural al epocii bronzului în sud-vestul României – Descoperirile de tip Balta Sărată, în StComCar (1979), p. 53-110.

Petrovszky şi Russu 1975

Petrovszky Richard, Russu Ion I., O diplomă militară din Tibiscum, în Banatica 3 (1975), p. 61-74.

M. Petrovszky şi Wollmann 1979

Petrovszky Maria, Wollmann Volker, Materiale epigrafice descoperite la Tibiscum, în StComCar (1979), p. 253-264.

Petru et alii 2001

Petru Lucian, Hurduzeu Nicolae, Timoc Călin, Fortificaţii romane în Banat (I). Cornuţel, în BCSS 7 (2001), p. 113-116.

Pinca 1999-2001

Pinca Radu, Spade medievale din colecţia Muzeului de Istorie şi Etnografie din Lugoj, în StIB 23-25 (199-2001), p. 223-226.

Pinca 2001

Pinca Radu, Cahle medievale din colecţia Muzeului de Istorie şi Etnografie din Lugoj, în AnB(SN) 9 (2001), p. 329-360.

Pinca 2002-2003

Pinca Radu, Pinteni medievali şi piese de harnaşament din colecţiile Muzeului din Lugoj, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 267-284.

Pinca 2003

Pinca Radu, Capete de buzdugan din colecţia Muzeului din Lugoj, în Banatica 16 (2003, 1), p. 333-338.

Pinter 1986

Pinter Zeno Karl, Consideraţii privind o spadă medievală din Valea Bistrei (jud. Caraş-Severin), în SCIVA 37 (1986, 2), p. 184-188.

Pinter 1987

Pinter Zeno Karl, Spadele medievale din colecţia Muzeului judeţean de etnografie şi istorie locală din Caransebeş (tipologie – corespondenţe în arta figurativă), în Banatica 9 (1987), p. 363-370.

Pinter 1989

Pinter Zeno Karl, O spadă medievală de la Jupa-Balastieră, în SCIVA 40 (1989, 4), p. 385-388.

Pinter 1998

Pinter Zeno Karl, Spade medievale din colecţia Muzeului Banatului din Timişoara (sec. X-XIV), în AnB(SN) 6 (1998), p. 373-380.

Pinter 1999

Pinter Zeno Karl, Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat (secolele IX-XIV). Reşiţa (1999).

Pinter şi Ţeicu 1995

Pinter Zeno Karl, Ţeicu Dumitru, Spada medievală de la Bucova, în Banatica 13 (1995, 1), p. 251-262.

Pintilie 1999-2000

Pintilie Mariana, Mithraea în Dacia, în EN 9-10 (1999-2000), p. 231-244.

Pippidi 1958

Pippidi Dumitru M., Les études classique en Roumanie 1946-1957, în DaciaNS 2 (1958), p. 499-511.

Pippidi şi Dumitrescu 1957

Pippidi Dumitru M., Dumitrescu Vladimir, Săpăturile arheologice din R.P. Română în anul 1956, în SCIV 8 (1957, 1-4), p. 353-358.

Piso 1996

Piso Ioan, Un graffite sur une brique de Teregova, în EN 6 (1996), p. 201-204.

Piso et alii 2002

Piso Ioan, Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Teregova, com. Teregova, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 316-317.

Piso et alii 2003

Piso Ioan, Ardeţ Adrian, Ardeţ Lucia C., Teregova, com. Teregova, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 325-327.

Piso şi Benea 1999

Piso Ioan, Benea Doina, Epigraphica Tibiscensa, în ActaMN 36 (1999, 1), p. 91-108.

Piso şi Rogozea 1985

Piso Ioan, Rogozea Petru, Ein Apolloheiligtum in der Nähe von Tibiscum, în ZPE 58 (1985), p. 211-218.

Pop 1972

Pop Constantin, Reprezentări din Dacia dedicate lui Liber Pater şi acoliţilor săi, în Apulum 10 (1972), p. 173-182.

Pop 1978

Pop Constantin, Statui imperiale de bronz în Dacia romană, în ActaMN 15 (1972), p. 135-165.

Pop 1997

Pop Constantin, Existau serii toreutice în antichitatea romană ?, în ActaMN 34 (1997, 1), p. 591-595.

Pop 2003

Pop Constantin, Viaţa spirituală în mediul rural din Dacia Superioară (II), în Tibiscum 11 (2003), p. 263-266.

Pop 2004

Pop Constantin, Viaţa spirituală în mediul rural din Dacia Superioară (I), în Apulum 41 (2004), p. 309-320.

Pop et alii 1982

Pop Constantin, Bona Petru, Petrovszky Richard, Bronzuri figurate în Dacia romană: un tip iconografic inedit, în ActaMN 19 (1982), p. 307-310.

Pop şi Benea 1981

Pop Constantin, Benea Doina, Un bronz roman de la Tibiscum, în ActaMN 18 (1981), p. 461-463.

Pop şi Bozu 1981

Pop Constantin, Bozu Ovidiu, O interesantă piesă romană descoperită la Pojejena, în ActaMN 18 (1981), p. 465-467.

Pop şi Uzum 1981

Pop Constantin, Uzum Ilie, Un bronz roman de la Gornea-Zomoniţe, în Banatica 6 (1981), p. 137-140.

Popa 1979

Popa Alexandru, Trei statuete de metal, din Dacia romană, în Tibiscus 5 (1979), p. 127-132.

Popa et alii 1996

Popa Radu, Căpăţână Dan, Rădulescu Alexandru, Tomoni Dumitru, Făget, jud. Timiş, în SAC  (1996), p. 47.

Popescu D. 1956

Popescu Dorin, Cercetări arheologice în Transilvania (I-IV), în MCA 2 (1956), p. 41-250.

Popescu D. 1957

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1956, în DaciaNS 1 (1957), p. 337-346.

Popescu D. 1958

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1957, în DaciaNS 2 (1978), p. 479-492.

Popescu D. 1958a

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice în Republica Populară Română în anul 1957, în SCIV 9 (1958, 1), p. 141-149.

Popescu D. 1959

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1958, în DaciaNS 3 (1959), p. 587-602.

Popescu D. 1959a

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice în Republica Populară Română în anul 1958, în SCIV 10 (1959, 1), p. 145-154.

Popescu D. 1960

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1959, în DaciaNS 4 (1960), p. 577-586.

Popescu D. 1960a

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice din RPR în anul 1959, în SCIV 11 (1960, 1), p. 182-188.

Popescu D. 1961

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1960, în DaciaNS 5 (1961), p. 567-582.

Popescu D. 1961a

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice din RPR în anul 1960, în SCIV 12 (1961, 1), p. 133-143.

Popescu D. 1962

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1961, în DaciaNS 6 (1962), p. 515-532.

Popescu D. 1962a

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice din RPR în anul 1961, în SCIV 13 (1962, 1), p. 201-214.

Popescu D. 1963

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice din RPR în anul 1962, în SCIV 14 (1963, 2), p. 451-465.

Popescu D. 1963a

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1962, în DaciaNS 7 (1963), p. 569-588.

Popescu D. 1964

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice din Republica Populară Română în anul 1963, în SCIV 15 (1964, 4), p. 551-568.

Popescu D. 1964a

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1963, în DaciaNS 8 (1964), p. 385-404.

Popescu D. 1965

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1964, în DaciaNS 9 (1965), p. 469-488.

Popescu D. 1965a

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România în anul 1964, în SCIV 16 (1965, 3), p. 587-604.

Popescu D. 1965b

Popescu Dorin, Asupra începuturilor epocii bronzului în România (partea I), în SCIV 16 (1965, 1), p. 129-148.

Popescu D. 1966

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1965, în DaciaNS 10 (1966), p. 383-402.

Popescu D. 1966a

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România în anul 1965, în SCIV 17 (1966, 4), p. 709-726.

Popescu D. 1966b

Popescu Dorin, Asupra începuturilor epocii bronzului în România (partea a IV-a), în SCIV 17 (1966, 1), p. 157-170.

Popescu D. 1966c

Popescu Dorin, Asupra începuturilor epocii bronzului în România (partea a V-a), în SCIV 17 (1966, 3), p. 557-570.

Popescu D. 1967

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România din anul 1966, în SCIVA 18 (1967, 3), p. 521-538.

Popescu D. 1967a

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1966, în DaciaNS 11 (1967), p. 357-376.

Popescu D. 1968

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România din anul 1967, în SCIVA 19 (1968, 4), p. 677-698.

Popescu D. 1968a

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1966, în DaciaNS 12 (1968), p. 421-444.

Popescu D. 1969

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques de 1968 dans la République Socialiste Roumaine, în DaciaNS 13 (1969), p. 507-537.

Popescu D. 1969a

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România din anul 1968, în SCIVA 20 (1969, 3), p. 471-502.

Popescu D. 1970

Popescu Dorin, Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România din anul 1969, în SCIVA 21 (1970, 3), p. 493-522.

Popescu D. 1970a

Popescu Dorin, Les fouilles archéologiques de 1969 dans la République Socialiste Roumaine, în DaciaNS 14 (1970), p. 431-464.

Popescu D. 1975

Popescu Dorin, Tezaurele de aur de la Sacoşu Mare şi Căuaş, în Tibiscus 4 (1975), p. 41-74.

Popescu 1988

Popescu Octavian, Piese de bronz dintr-un tumul din zona Iaz–Dâmb, judeţul Caraş-Severin, în Tibiscum 7 (1988), p. 275-276.

Pribac 1999-2001

Pribac Sorin, Turibula Tibiscenses, în StIB 23-24-25 (1999-2001), p. 203-212.

Protase 1967

Protase Dumitru, Legiunea III Flavia la nordul Dunării şi apartenenţa Banatului şi Olteniei de vest la Provincia Dacia, în ActaMN 4 (1967), p. 47-72.

Protase 1975

Protase Dumitru, Castrul roman de la Surducu Mare (jud. Caraş-Severin), în Banatica 3 (1975), p. 345-348.

Protase 1975a

Protase Dumitru, Villa rustica de la Dalboşeţ (jud. Caraş-Severin), în Banatica 3 (1975), p. 349-358.

Protase et alii 2001

Protase Dumitru, Benea Doina, Crânguş Maria, Hurduzeu N., Dalboşeţ, com. Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin, în CCA (2001), p. 77-78.

Protase et alii 2002

Protase Dumitru, Crânguş Maria, Benea Doina, Ştefănescu At., Dalboşeţ, com. Dalboşeţ, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 118-119.

Protase şi Petculescu 1975

Protase Dumitru, Petculescu Liviu, Coiful roman de la Berzovia, în Banatica 3 (1975), p. 85-90.

Radu 1970

Radu Ortansa, Asupra unui mormânt de incinerare de la Cruceni, în Tibiscus 1 (1970), p. 19-23.

Radu 1972

Radu Ortansa, Cultura „Vatina” în aşezarea de epoca bronzului de la Corneşti, jud. Timiş, în Tibiscus 2 (1972), p. 35-38.

Radu 1972a

Radu Ortansa, Descoperiri întâmplătoare de la Ciacova, jud. Timiş, în Tibiscus 2 (1972), p. 61-64.

Radu 1972b

Radu Ortansa, Contribuţii la cunoaşterea culturii Vatina, în SCIV 23 (1972, 2), p. 271-284.

Radu 1973

Radu Ortansa, Mormântul sarmatic de la Pădurea Verde, Timişoara, jud. Timiş (1969), în MCA 10 (1973), p. 147-150.

Radu 1973a

Radu Ortansa, Cu privire la necropola de la Cruceni (jud. Timiş), în SCIV 24 (1973, 3), p. 503-520.

Radu 1979

Radu Ortansa, Plastica neolitică de la Chişoda-Veche şi câteva probleme ale neoliticului din nordul Banatului, în Tibiscus 5 (1979), p. 67-76.

Radu et alii 1972

Radu Ortansa, Resch Friedrich Eugen, Germann Carol, Plastica antropomorfă şi zoomorfă de cultură Turdaş-Vinča de la Parţa (com. Şag, jud. Timiş), în Tibiscus 3 (1974), p. 65-70.

Radu 2002

Radu Oprinescu Adriana, Cultura Sălcuţa în Banat. Reşiţa (2002).

Radu 2002a

Radu Oprinescu Adriana, Petroşniţa, Bucoşniţa, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 231-232.

Radu 2002b

Radu Oprinescu Adriana, Slatina Timiş, Gura Ilovei, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 293-294.

Radu 2003

Radu Oprinescu Adriana, Câteva consideraţii asupra datărilor C14 şi a condiţiilor climatice referitoare la complexul cultural Bubanj-Sălcuţa-Krivodol, în Banatica 16 (2003, 1), p. 153-170.

Radu şi Ţeicu 2003

Radu Oprinescu Adriana, Ţeicu Dumitru, Berlişte, com. Berlişte, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 53.

Radu şi Ţeicu 2003a

Radu Oprinescu Adriana, Ţeicu Dumitru, Iam, com. Berlişte, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 145-146.

Radu şi Ţeicu 2003b

Radu Oprinescu Adriana, Ţeicu Dumitru, Nicolinţ, com. Giuchici, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 212-213.

Radu şi Ţeicu 2003c

Radu Oprinescu Adriana, Ţeicu Dumitru, Săpături arheologice de salvare în raza satului Nicolinţ, în Tibiscum 11 (2003), p. 309-322.

Rădulescu 1979

Rădulescu Adrian, Mărturii istorice în Piaţa Operei din Timişoara, în MCA 3 (1979), p. 405-408.

Rădulescu 1980

Rădulescu Adrian, Cercetările de la Satchinez, jud. Timiş, în MCA 14 (1980), p. 524-529.

Rădulescu 1980a

Rădulescu Adrian, Cercetările de la Mănăştiur, jud. Timiş, în MCA 14 (1980), p. 579-587.

Rădulescu 1994

Rădulescu Adrian, Gătaia-Valea Begului (aşezarea I-a), jud. Timiş, în CCA – campania 1993 (1994), p. 25.

Rădulescu 1996

Rădulescu Adrian, Gătaia-Valea Begului, jud. Timiş, în CCA – campania 1995 (1996), p. 45.

Rădulescu 1999-2001

Rădulescu Adrian, Cercetări arheologice medievale din Banatul de câmpie; scurt istoric, în StIB 23-24-25 (1999-2001), p. 45-86.

Răileanu şi Gog 1983

Răileanu Constantin, Gog Octavian, Contribuţii la problema continuităţii în vestul Banatului. Studiu preliminar topoarheologic şi numismatic la Teremia Mare, în Banatica 7 (1983), p. 491-508.

Răuţ et alii 1977

Răuţ Octavian, Bozu Ovidiu, Petrovszky Richard, Drumurile romane în Banat, în Banatica 4 (1977), p. 161-168.

Răuţ şi Bozu 1979

Răuţ Octavian, Bozu Ovidiu, Armata romană în Banat (I) (Unităţile auxiliare), în StComCar (1979), p. 195-218.

Regep 2002

Regep S.-Vlascici, Opaiţele de fier din Dacia romană, în Apulum 39 (2002), p. 265-272.

Regep 2002-2003

Regep S.-Vlascici, A fragment of Roman funerary stelae from Cenad (Timiş County), în StIB 22-23 (2002-2003), p. 195-198.

Regep 2002-2003a

Regep S.-Vlascici, O nouă lucerna descoperită la Tibiscum, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 163-166.

Regep şi Timoc 1999-2000

Regep S.-Vlasici, Timoc Călin, Despre vasele de cult din piatră descoperite în Dacia romană, în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 221-230.

Resch 1991

Resch Friedrich Eugen, Typologische Studie kultischer Geschichtsdeckel aus der jungsteinzeitlich Siedlung von Parţa I, în Banatica 11 (1991), p. 185-192.

Resch 1996

Resch Friedrich Eugen, Typologische Studie kultischer Geschichtsdeckel aus der jungsteinzeitlich Siedlung von Parţa I, în ActaMN 33 (1996, 1), p. 11-18.

Resch 1996a

Resch Friedrich Eugen, Untersuchungen am linken Temeschufer in der jungsteinzeitlich Siedlung von Parţa I, în ActaMN 33 (1996, 1), p. 249-266.

Resch şi Germann 1995

Resch Friedrich Eugen, Germann Karol, Schmuck aus Spondylus – Muscheln von Parţa, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 351-358.

Ridiche 2000

Ridiche Florin, Noi date privind cunoaşterea culturii Verbicioara (partea a I-a), în Oltenia 12 (2000), p. 41-73.

Ridiche 2001

Ridiche Florin, Noi date privind cunoaşterea culturii Verbicioara (partea a II-a), în Oltenia 13 (2001), p. 33-63.

Rogozea 1983

Rogozea Petru, Câteva descoperiri hallstattiene recente din Banat, în Banatica 7 (1983), p. 139-150.

Rogozea 1986

Rogozea Petru, Peşteri din judeţul Caraş-Severin – cercetări arheologice (III), în Tibiscum 6 (1986), p. 198-208.

Rogozea 1987

Rogozea Petru, Cercetări arheologice în endocarstul din sud-vestul României, în Banatica 9 (1987), p. 347—362.

Rogozea 1988

Rogozea Petru, Ceramica dacică din aşezarea romană de la Tibiscum (I), în Tibiscum 7 (1988), p. 165-180.

Rogozea 1990

Rogozea Petru, Unelte romane de la Tibiscum, în Banatica 10 (1990), p. 137-146.

Rogozea 1992

Rogozea Petru, Elemente inedite din plastica grupului cultural Balta Sărată, în ThD 13 (1992, 1-2), p. 49-52.

Rogozea 1994

Rogozea Petru, Cronologia grupului cultural Balta Sărată, în AnB(SN) 3 (1994), p. 179-191.

Rogozea 1994a

Rogozea Petru, New archaeological finds in the cave from Româneşti; Timiş county, în The Early Hallstatt period (1200-700 B.C.), în South-Eastern Europe, BMA 1 (1994), p. 155-166.

Rogozea 1995

Rogozea Petru, Cercetările arheologice din anul 1994 de la Sacu, jud. Caraş-Severin, în CANT 1 (1995), p. 189-198.

Rogozea 1995a

Rogozea Petru, Balta Sărată cultural groups ceramics. Ceramic artifacts decoration and shapes typology, în ThD 16 (1995, 1-2), p. 81-86.

Rogozea 1996

Rogozea Petru, Ciuta, Grajduri CAP, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 34.

Rogozea 1996a

Rogozea Petru, Var, La Dos, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 121.

Rogozea 1997

Rogozea Petru, Scurte consideraţii despre inelele de buclă („Lockenring-uri”) din Banat, în AnB(SN) 5 (1997), p. 11-20.

Rogozea 1998

Rogozea Petru, Repertoriul localităţilor cu descoperiri aparţinând grupului cultural Balta Sărată, în AnB(SN) 6 (1998), p. 183-196.

Rogozea şi Bona 1996

Rogozea Petru, Bona Petru, Iaz, Sat bătrân mare, com. Obreja, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 61.

Rogozea şi Cedică 1996

Rogozea Petru, Cedică Valentin, Sacu, Ţărinioara-Pelcea, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 98-99.

Rogozea şi Cedică 1996

Rogozea Petru, Cedică Valentin, Cercetările arheologice de la Sacu (jud. Caraş-Severin), din anii 1995-1996, în CANT 2 (1997), p. 54-62.

Rogozea şi Pinca 2002-2003

Rogozea Petru, Pinca Răzvan, O aşezare din epoca bronzului de la Lugoj, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 73-80.

Rogozea şi Sfetcu 1999-2000

Rogozea Petru, Sfetcu Octavian, Descoperiri arheologice din epoca bronzului la Silagiu (or. Buziaş, jud. Timiş), în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 253-260.

Roman 1971

Roman Petre Ion, Strukturänderungen des Endäneolithikums im Donau-Karpaten-Raum, în DaciaNS 15 (1971), p. 31-170.

Roman 1973

Roman Petre Ion, Modificări structurale ale culturilor eneoliticului final din regiunea carpato-danubiană, în Banatica 2 (1973), p. 57-78.

Roman 1976

Roman Petre Ion, Cultura Coţofeni. În BA 26 (1976).

Roman 1976a

Roman Petre Ion, Materiale aparţinând perioadei de tranziţie de la eneolitic spre epoca bronzului, în colecţiile Muzeului judeţean Arad, în Ziridava 6 (1976), p. 31-40.

Roman 1977

Roman Petre Ion, Noţiunea de „Cultură Kostolac”, în SCIVA 28 (1977, 3), p. 419-430.

Roman 1995

Roman Petre Ion, Das spätäneolitische Sălcuţa IV – Phänomen und seine Beziehungen, în ThD 16 (1995, 1-2), p. 17-24.

Roman şi Németi 1978

Roman Petre Ion, Németi István, Cultura Baden în România. În: BA 31 (1978).

Roman C.A. 2000

Roman Constantin A., Wheelmade Lamps of Roman Dacia, în ActaMN 37 (2000, 1), p. 99-140.

Roman C.A. 2001-2002

Roman Constantin A., Opaiţele din Dacia lucrate la roată, în Sargetia 30 (2001-2002), p. 129-168.

Roman Şt. 1974

Roman Ştefan, Descoperiri dacice de la Răzvrata – comuna Ogradena, în Drobeta (1974), p. 253-256.

Roska 1942

Roska Márton, Erdély Régészeti Repertoriuma. Cluj (1942).

Rus şi Lazarovici 1991

Rus Dana, Lazarovici Gheorghe, On the Developed Neotithic Architecture in Banat, în Banatica 11 (1991), p. 87-118.

Rustoiu 1993

Rustoiu Aurel, Observaţii cu privire la tipologia şi cronologia fortificaţiilor daco-getice cu ziduri din piatră nefasonată, în AnB(SN) 2 (1993), p. 179-187.

Rustoiu 1993a

Rustoiu Aurel, Observaţii privind ceramica Latène cu grafit în pastă din România, în ThD 14 (1993, 1-2), p. 131-142.

Rustoiu 1995

Rustoiu Aurel, Le premier horizon de fibules romaines en Dacie préromaine, în ThD 16 (1995, 1-2), p. 211-219.

Rustoiu 1996

Rustoiu Aurel, Metalurgia bronzului la daci (sec. II î.Chr – sec. I d.Chr.). Tehnici, ateliere şi produse de bronz. În: BT 15 (1996).

Rustoiu 1997

Rustoiu Aurel, Fibulele din Dacia preromană (sec. II î.e.n. – I e.n.). În: BT 22 (1997).

Rustoiu 2001

Rustoiu Aurel, Un suport de vas roman din cetatea dacică de la Divici, în AnB(SN) 9 (2001), p. 123-130.

Rustoiu 2001a

Rustoiu Aurel, Strecurători romane din perioada republicană târzie descoperite în cetatea dacică de la Divici (jud. Caraş-Severin), în Studii de istorie antică, Deva (2001), p. 199-206.

Rustoiu 2002

Rustoiu Aurel, Războinici şi artizani de prestigiu în Dacia preromană. Cluj-Napoca (2002).

Rusu 1963

Rusu Mircea, Die Verbreitung der Bronzehorte in Transsilvanien vom Ende Bronzezeit in die mittlere Hallstattzeit, în DaciaNS 7 (1963), p. 177-210.

Rusu 1971

Rusu Mircea, Cultura Tisa, în Banatica 1 (1971), p. 77-84.

Rusu 1971a

Rusu Mircea, Castrum, urbs, civitas (Cetăţi şi „oraşe” transilvănene din sec. IX-XIII), în ActaMN 8 (1971), p. 197-204.

Rusu 1972

Rusu Mircea, Consideraţii asupra metalurgiei aurului în Transilvania în Bronz D şi Hallstatt A, în ActaMN 9 (1972), p. 29-64.

Rusu 1977

Rusu Mircea, Transilvania şi Banatul în secolele VI-IX, în Banatica 4 (1977), p. 169-214.

Rusu 1979

Rusu Mircea, Rolul tracilor în partea de vest a României, în Ziridava 11 (1979), p. 117-124.

Rusu 1991

Rusu Mircea, Paleocreştinismul din Dacia romană, în EN 1 (1991), p. 81-108.

Rusu A.A. 1993

Rusu Adrian A., Mănăstirea franciscană din Haţeg, în AT 3 (1993), p. 137-143.

Rusu A.A. 1996

Rusu Adrian A., Catarame medievale în formă de stea, în EN 6 (1996), p. 281-290.

Rusu A.A. 1997

Rusu Adrian A., Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700. Satu Mare (1997).

Rusu A.A. 1998

Rusu Adrian A., Arheologia cetăţilor medievale ale Transilvaniei, în AM 2 (1998), p. 5-19.

Rusu A.A. 1999

Rusu Adrian A., Ioan de Hunedoara şi românii din vremea sa. Studii. Cluj-Napoca (1999).

Rusu A.A. 2002

Rusu Adrian A., Hurezan Pascu, Hügel Peter, Frumuşeni, com. Fântânele, jud. Arad. Punct: Mănăstirea Bizere, în CCA – campania 2001 (2002), p. 136-137.

Rusu A.A. şi Hurezan 1999

Rusu Adrian A., Hurezan Pascu, Cetăţi medievale din judeţul Arad. Arad (1999).

Rusu A.A. şi Hurezan 2000

Rusu Adrian A., Hurezan Pascu, Biserici medievale din judeţul Arad. Arad (2000).

Rusu et alii 2000

Rusu Adrian A., Sabău Nicolaie, Burnicioiu I., Leb I.V., Lupescu M.M., Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Cluj-Napoca (2000).

Rusu şi Alicu 2000

Rusu Adriana Pescaru, Alicu Dorin, Templele romane din Dacia. Deva (2000, 1).

Russu 1973

Russu Ion I., Inscripţii romane din castrul Praetorium, în Banatica 2 (1973), p. 103-116.

Sanie 1981

Sanie Silviu, Cultele orientale în Dacia romană (I). Cultele siriene şi palmirene. Bucureşti (1981).

Sanie 1981a

Sanie Silviu, Un nouveau fragment d’inscription palmyrénienne de Tibiscum et quelques considérations sur les épigraphes palmyréniennes de Dacie, în DaciaNS 25 (1981), p. 359-362.

Săcară 1970

Săcară Nicolae, Turnul medieval de la Ceacova, în Tibiscus 1 (1970), p. 257-272.

Săcară 1974

Săcară Nicolae, Mănăstirea Kemeche (jud. Timiş), în Tibiscus 3 (1974), p. 165-170.

Săcară 1975

Săcară Nicolae, Donjonul de la Turnu Ruieni, în Banatica 3 (1975), p. 303-310.

Săcară 2002

Săcară Nicolae, Donjonul de la Turnu Ruieni, în PB 1 (2002), p. 189-192.

Săcară 1975a

Săcară Nicolae, Castrum Myhald, în Tibiscus 4 (1975), p. 167-184.

Săcărin 1977

Săcărin Caius, Trei celturi de la Pescari, în Banatica 4 (1977), p. 111-115.

Săcărin 1979

Săcărin Caius, Depozitul de bronzuri de la Cozla, în Banatica 5 (1979), p. 107-114.

Săcărin 1979a

Săcărin Caius, Bronzuri descoperite pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, în StComCar (1979), p. 111-122.

Săcărin 1981

Săcărin Caius, Depozitul de bronzuri de la Ticvaniu Mare (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 6 (1981), p. 97-106.

Săcărin 1983

Săcărin Caius, O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării, în Banatica 7 (1983), p. 59-64.

Săcărin 1985

Săcărin Caius, Depozitul de bronzuri de la Liubcova-Ţiglărie, în Banatica 8 (1985), p. 91-106.

Săcărin 1993

Săcărin Caius, Descoperiri Gârla Mare în zona Porţilor de Fier, în Banatica 12 (1993), p. 75-84.

Săcărin 1996

Săcărin Caius, Divici, Ribiş, com. Pojejena, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 41-42.

Săcărin 1996a

Săcărin Caius, Gornea, Păzărişte, com. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 55.

Săcărin 1996b

Săcărin Caius, Liubcova, Ţiglărie, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 66.

Sânpetru 1992

Sânpetru Mihai, Vestul României în secolele IV-X e.n., în ThD 13 (1992, 1-2), p. 135-158.

Schier şi Draşovean 2004

Schier Wolfram, Draşovean Florin, Vorbericht über die rumänisch-deutschen Prospektionen und Ausgrabungen in der befestigten Tellsiedlung von Uivar, jud. Timiş, Rumänien (1998-2002), în PZ 79 (2004, 2), p. 145-230.

Sencu şi Băcănaru 1976

Sencu Vasile, Băcănaru Ioan, Judeţul Caraş-Severin. Bucureşti (1976).

Sfetcu 2001

Sfetcu Octavian, Buziaş. Temelii istorice şi teatrale. Timişoara (2001).

Soroceanu 1975

Soroceanu Tudor, Însemnătatea cimitirului de la Mokrin pentru cronologia epocii timpurii a bronzului din Banat, în Banatica 3 (1975), p. 33-48.

Soroceanu şi Radu 1975

Soroceanu Tudor, Radu Ortansa, Şantierul arheologic de la Corneşti (jud. Timiş). Săpăturile din 1973 şi 1974, în Tibiscus 4 (1975), p. 33-40.

Spataro 2003

Spataro Michela, Scientific Study of Ancient Pottery Production: A Case Srudy from the Early Neolithic site of Foeni Gaz, în PB 2 (2003), p. 7-26.

Spataro 2004

Spataro Michela, Early Neolithic pottery production in the Balkans: minero-petrographic analyses of the ceramics from the Starčevo-Criş site of Foeni-Sălaş (Banat, Romania), în ASPPF 14 (2004), p. 25-44.

Spânu 2001-2002

Spânu Un mormânt de epocă târzie Latène de la Dubova, în SCIVA 52-53 (2001-2002), p. 83-132.

Stanciu 2000

Stanciu Ion, Despre ceramica medievală timpurie de uz comun, lucrată la roata rapidă, în aşezări de pe teritoriul României (secolele VIII-X), în AM 3 (2000), p. 127-192.

Stoia 1975

Stoia Adriana, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1973-1974), în DaciaNS 19 (1975), p. 269-308.

Stoia 1976

Stoia Adriana, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1975), în DaciaNS 20 (1976), p. 273-286.

Stoia 1977

Stoia Adriana, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1976), în DaciaNS 21 (1977), p. 357-374.

Stoia 1978

Stoia Adriana, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1977), în DaciaNS 22 (1978), p. 348-362.

Stoia 1979

Stoia Adriana, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1978), în DaciaNS 23 (1979), p. 355-370.

Stoia 1980

Stoia Adriana, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1979), în DaciaNS 24 (1980), p. 355-370.

Stoia 1981

Stoia Adriana, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1980), în DaciaNS 25 (1981), p. 363-380.

Stoicovici 1978

Stoicovici Eugen, Un atelier de sticlă rubin de la Dierna (Orşova), în ActaMN 15 (1978), p. 245-250.

Stoicovici 1981

Stoicovici Eugen, Ateliere siderurgice din secolele IV şi XI-XII în partea de sud a Banatului, în Banatica 6 (1981), p. 173-180.

Stoicovici 1981a

Stoicovici Eugen, Metalografia unor diplome romane, în ActaMN 18 (1981), p. 451-454.

Stoicovici 1983

Stoicovici Eugen, Unele caracteristici ale zgurilor din atelierele metalurgice daco-romane ţi prefeudale, în Banatica 7 (1983), p. 239-248.

Stoicovici 1985-1986

Stoicovici Eugen, Calcedoniile de la Gornea – Sicheviţa, jud. Caraş-Severin, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 51-58.

Stoicovici 1985

Stoicovici Eugen, Cuptoarele siderurgice din Dealul Cioara – Reşiţa, în Banatica 8 (1985), p. 169-172.

Stratan 1962

Stratan Ion, Şantierul Tincova, în MCA 8 (1962), p. 123-126.

Stratan 1964

Stratan Ion, O nouă descoperire hallstattiană din Banat, în SCIV 15 (1964, 4), p. 523-528.

Stratan 1970

Stratan Ion, Contribuţii la cunoaşterea paleoliticului în Banat, în Tibiscus 1 (1970), p. 7-18.

Stratan 1974

Stratan Ion, Un mormânt cu ocru la Bodo (com. Balinţ, jud. Timiş), în Tibiscus 3, p. 71-74.

Suciu 1998

Suciu Viorica, Un nou lot de monede din tezaurul de la Răcăşdia, în Apulum 35 (1998), p. 181-186.

Szentmiklosi 1995

Szentmiklosi Alexandru, Celtul de tip transilvănean în Banat, în BCSS 1 (1995), p. 83-86.

Szentmiklosi 1997

Szentmiklosi Alexandru, Trei celturi inedite din Banat, în AnB(SN) 5 (1997), p. 21-26.

Szentmiklosi 1998

Szentmiklosi Alexandru, Câteva morminte plane de incineraţie de la sfârşitul epocii bronzului din hotarul comunei Voiteni, în AnB(SN) 6 (1998), p. 197-208.

Szentmiklosi 1999-2000

Szentmiklosi Alexandru, Un inel de tâmplă din aur de la Foeni, în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 577-588.

Szentmiklosi 2001

Szentmiklosi Alexandru, Un topor eneolitic de cupru găsit la Semlac (jud. Arad), în AnB(SN) 9 (2001), p. 95-108.

Szentmiklosi 2002-2003

Szentmiklosi Alexandru, Un mormânt de incineraţie aparţinând culturii Cruceni-Belegiš descoperit la Şag (jud. Timiş), în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 81-92.

Szentmiklosi şi Draşovean 2004

Szentmiklosi Alexandru, Draşovean Florin, Arta prelucrării bronzului în Banat. Timişoara (2004).

Szentmiklosi şi Şeptilici 2001

Szentmiklosi Alexandru, Şeptilici Radu M., A second flange-hited cutting sword from Moşniţa Veche, în AnB(SN) 9 (2001), p. 109-122.

Szöcs 2000

Szöcs Peter Levente, Probleme privind datarea şi cronologia ceramicii din secolele XVI-XVII din Transilvania, în AM 3 (2000), p. 5-10.

Şandor-Chicideanu 2003

Şandor-Chicideanu Monica, Cultura Žuto Brdo-Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară. Cluj-Napoca (2003, 1-2).

Şeptilici 2001

Şeptilici Radu M., Un taler contrafăcut de la Maximilianus al II-lea găsit în pădurea de la Rudna (jud. Timiş), în AnB(SN) 9 (2001), p. 323-328.

Şeptilici 2002

Şeptilici Radu M., O monedă barbară, imitaţie de denar republican, în colecţia Muzeului Banatului, în PB 1 (2002), p. 133-138.

Şeptilici 2002-2003

Şeptilici Radu M., Câteva descoperiri monetare din Banat, inedite sau mai puţin cunoscute, în AnB(SN)10-11 (2002-2003), p. 299-314.

Ştefănescu 1999-2000

Ştefănescu Aurel, Din nou despre donarium-ul de la Gornea (jud. Caraş-Severin), în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 231-236.

Tănase 1998

Tănase Daniela, În legătură cu câteva fragmente ceramice descoperite la Timişoara-Pădurea Verde în 1956, în AnB(SN) 6 (1998), p. 251-262.

Tănase 2002-2003

Tănase Daniela, Două morminte din sec. IV-V p.Chr. descoperite la Dudeştii Vechi (jud. Timiş), în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 233-244.

Tănase şi Gáll 1999-2000

Tănase Daniela, Gáll Erwin, Piese de podoabă din secolele X-XI descoperite la Beba Veche (jud. Timiş), în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 555-576.

Timoc 1996

Timoc Călin, Câteva precizări cu privire la monumentele epigrafice ale Cohortei I Sagittariorum la Tibiscum, în BCSS 2 (1996), p. 117-121.

Timoc 1997

Timoc Călin, Ein möglicher Eingangsweg der Iazygen Sarmaten nach den römischen Banat und die Militärprobleme der Organisierung der Wehrlinie Lederata – Tibiscum am Anfang des 2. Jhs. n.Chr., în ActaMP 21 (1997), p. 291-300.

Timoc 1998

Timoc Călin, Două geme romane descoperite în biserica medievală din Caransebeş, în BCSS 4 (1998), p. 115-117.

Timoc 1998-1999

Timoc Călin, O stelă funerară din colecţia Muzeului Băilor Herculane, în StComSM 15-16 (1998-1999), p. 103-106.

Timoc 2002-2003

Timoc Călin, Über die heutigen archäologischen Spuren von Herkulesbad, în StIB 26-27 (2002-2003), p. 199-204.

Timoc 2004

Timoc Călin, Beiträge zur geschichte der Cohors I Saggitariorum bei Tibiscum-Jupa, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 802-805.

Timoc 2004a

Timoc Călin, Primele locuinţe civile de la Tibiscum, în Studia Historica et Archaeologica. In Honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara (2004), p. 379-384.

Timoc şi Timoc 1999

Timoc Călin, Timoc G., Câteva urme de încălţăminte romană descoperite la Tibiscum, în BCSS 5 (1999), p. 155-160.

Timoc et alii 2003

Timoc Călin, Micle Dorin, Maniu A., Construcţia romană de la Halta Tibiscum, în PB 2 (2003), p. 101-108.

Toma-Demian 1999-2000

Toma-Demian Nicoleta, Un lot de monede romane târzii de la Pojejena, jud. Caraş-Severin, în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 473-490.

Toma-Demian 2002-2003

Toma-Demian Nicoleta, Repertoriul descoperirilor monetare dintre anii 275-383 p.Chr. din jud. Timiş, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 173-198.

Tudor et alii 1965

Tudor Dumitru, Comşa Eugen, Morintz Sebastian, Bujor Espectatus, Diaconu Petre, Constantinescu Nicolae, Cercetări arheologice în zona viitorului lac de acumulare al hidrocentralei „Porţile de Fier”, în SCIV 16 (1965, 2), p. 395-406.

Ţeicu 1981

Ţeicu Dumitru, Câteva consideraţii pe marginea unor podoabe medievale, în ActaMN 18 (1981), p. 491-500.

Ţeicu 1987

Ţeicu Dumitru, Cercetări arheologice în depresiunea Oraviţei, în Banatica 9 (1987), p. 317-346.

Ţeicu 1989

Ţeicu Dumitru, O reşedinţă feudală românească la începuturile Reşiţei medievale, în SCIVA 40 (1989, 1), p. 57-72.

Ţeicu 1989a

Ţeicu Dumitru, Câteva observaţii în legătură cu cetatea şi districtul medieval românesc Cuieşti, în Apulum 26 (1989), p. 355-369.

Ţeicu 1990

Ţeicu Dumitru, Cercetări de arheologie medievală la Berzovia, în Banatica 10 (1990), p. 279-280.

Ţeicu 1991

Ţeicu Dumitru, Cercetări arheologice în necropola medievală timpurie de la Şopotu Vechi-Mârvila (jud. Caraş-Severin), în Crisia  21 (1991), p. 305-308.

Ţeicu 1993

Ţeicu Dumitru, Necropole medievale (sec. X-XIV) din sudul Banatului, în Banatica 12 (1993), p. 229-272.

Ţeicu 1995

Ţeicu Dumitru, Über die Anfäge der mittelalterlichen Befestigungarchitektur im Banat, în Banatica 13 (1995, 1), p. 209-214.

Ţeicu 1995a

Ţeicu Dumitru, Atelierul metalurgic din secolul al XII-lea de la Gornea, în Banatica 13 (1995, 1), p. 215-226.

Ţeicu 1995b

Ţeicu Dumitru, Biserica medievală de la Cârnecea, în Banatica 13 (1995, 1), p. 227-250.

Ţeicu 1996

Ţeicu Dumitru, Cârnecea, Dealul Bisericii, com. Ticvaniu Mare, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 31.

Ţeicu 1996a

Ţeicu Dumitru, Reşiţa, Moroasa, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 96.

Ţeicu 1996b

Ţeicu Dumitru, Şopotu Vechi, Mărvilă, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 106.

Ţeicu 1996c

Ţeicu Dumitru, Forschungen mittelalterlicher Archäologie im Banat, în AM 1 (1996), p. 9-34.

Ţeicu 1998

Ţeicu Dumitru, Banatul montan în Evul Mediu. În BHAB 19 (1998).

Ţeicu 1999-2000

Ţeicu Dumitru, Opinii privind activitatea metalurgică din Banatul montan în secolele III-IV, în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 451-472.

Ţeicu 2001

Ţeicu Dumitru, Problema satelor medievale pustiite din Banat, în AnB(SN) 9 (2001), p. 283-300.

Ţeicu 2002-2003

Ţeicu Dumitru, Le monastière de Sirinia, în StIB 26-27 (2002-2003), p. 251-262.

Ţeicu 2003

Ţeicu Dumitru, Contribuţii la repertoriul arheologic al Banatului montan, în Banatica 16 (2003, 1), p. 339-376.

Ţeicu 2003a

Ţeicu Dumitru, Cozla, com. Berzasca, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003), p. 113.

Ţeicu 2003b

Ţeicu Dumitru, Studii istorice. Timişoara (2003).

Ţeicu et alii 1997

Ţeicu Dumitru, Rancu Dacian, Vidu Micli, Moceriş, Dealul Gruni, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 37.

Ţeicu et alii 2001

Ţeicu Dumitru, Oţa Sorin I., Oţa Lucia L., Caraşova, com. Caraşova, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2000 (2001), p. 57-59.

Ţeicu et alii 2002

Ţeicu Dumitru, Oţa Sorin I., Oţa Lucia L., Caraşova, com. Caraşova, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 85.

Ţeicu et alii 2002a

Ţeicu Dumitru, Rancu Dacian, Bozu Ovidiu, Micli Vidu, Gyömber I., Obreja, Sat Bătrân, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 219.

Ţeicu et alii 2002b

Ţeicu Dumitru, Rancu Dacian, Micli Vidu, Socol, Okrugliţa, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2001 (2002), p. 296.

Ţeicu şi Lazarovici 1996

Ţeicu Dumitru, Lazarovici Gheorghe, Gornea. Din arheologia unui sat medieval din Clisura Dunării. Reşiţa (1996).

Ţeicu şi Rancu 1997

Ţeicu Dumitru, Rancu Dacian, Obreja, Sat Bătrân, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 40-41.

Ţeicu şi Rancu 1997a

Ţeicu Dumitru, Rancu Dacian, Vrăniuţ, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 1996 (1997), p. 79.

Ţeicu şi Rancu 2000

Ţeicu Dumitru, Rancu Dacian, Locuirea din secolele III-IV de la Vrăniuţ, în Banatica 15 (2000, 1), p. 241-250.

Ţeicu şi Rancu 2003

Ţeicu Dumitru, Rancu Dacian, Baziaş, com. Socol, jud. Caraş-Severin, în CCA – campania 2002 (2003),  p. 48-49.

Trâncă 1981

Trâncă El Susi Georgeta, Studiu preliminar asupra resturilor de faună din aşezarea eneolitică de la Cuptoare-Sfogea, în Banatica 6 (1981), p. 51-58.

Trâncă 1983

Trâncă El Susi Georgeta, Observaţii pe marginea materialului faunistic din aşezarea medievală de la Ilidia (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 7 (1983), p. 311-320.

Trâncă 1986

Trâncă El Susi Georgeta, Analiza materialului faunistic provenit din aşezarea feudală timpurie de la Moldova Veche „Rât” (judeţul Caraş-Severin), în Tibiscum 6 (1986), p. 419-428.

Urziceanu 1993

Urziceanu Dana, Restaurarea unor fragmente textile descoperite la biserica medievală din Caransebeş, în Tibiscum 8 (1993), p. 417-440.

Uzum 1974

Uzum Ilie, Două cimitire feudale timpurii la Gornea şi Pojejena (jud. Caraş-Severin), în Tibiscus 3 (1974), p. 159-164.

Uzum 1975

Uzum Ilie, Cimitirul medieval de la Gornea Ţârchevişte, în Banatica 3 (1975), p. 131-144.

Uzum 1977

Uzum Ilie, Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Ţărmuri, în Banatica 4 (1977), p. 215-222.

Uzum 1979

Uzum Ilie, Die Rumänen aus der „Clisura Dunării” zwischen dem VI. Und XIV. Jahrhundert (Gheschichtlich-archäologische Betrachtungen, în Banatica 5 (1979), p. 215-224.

Uzum 1979a

Uzum Ilie, Aşezarea feudală timpurie de la Moldova Veche-„Rât” (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 5 (1979), p. 225-254.

Uzum 1979b

Uzum Ilie, Săpăturile arheologice de la Ilidia (com. Ciclova Română). Campania 1978, în MCA 13 (1979), p. 387-390.

Uzum 1980

Uzum Ilie, Consideraţii istorico-arheologice cu privire la aşezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV, în Drobeta 4 (1980), p. 125-139.

Uzum 1981

Uzum Ilie, Necropola feudală timpurie de la Gornea-Căuniţa de Sus (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 6 (1981), p. 181-210.

Uzum 1983

Uzum Ilie, Locuirile medievale româneşti de la Gornea-Zomoniţe, în Banatica 7 (1983), p. 249-298.

Uzum 1983a

Uzum Ilie, Un tezaur de podoabe medievale descoperit la Macovişte (comuna Ciuchici, judeţul Caraş-Severin), în ActaMN 20 (1983), p. 509-519.

Uzum 1987

Uzum Ilie, Consideraţii pe marginea cercetărilor din anii 1983-1985 în necropola feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea (com. Cornea, judeţul Caraş-Severin), în Banatica 9 (1987), p. 281-316.

Uzum 1990

Uzum Ilie, Mărturii arheologice de civilizaţie veche românească descoperite în satul Gornea-Căuniţa de Sus, în Banatica 10 (1990), p. 205-264.

Uzum et alii 1973

Uzum Ilie, Lazarovici Gheorghe, Dragomir Ion, Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea şi Sicheviţa, în Banatica 2 (1973), p. 403-416.

Uzum et alii 1996

Uzum Ilie, Lazarovici Gheorghe, Bozu Ovidiu, Oprinescu Adriana, Cuptoare, Sfogea, jud. Caraş-Severin, în SAC – I (1996), p. 39-40.

Uzum şi Lazarovici  1971

Uzum Ilie, Lazarovici Gheorghe, Aşezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor scrise, în Banatica 1 (1971), p. 157-162.

Uzum şi Lazarovici 1977

Uzum Ilie, Lazarovici Gheorghe, Ilidia-Obliţa, în Banatica 4 (1977), p. 436.

Uzum şi Ţeicu 1978

Uzum Ilie, Ţeicu Dumitru, Cuptorul de ars ceramică descoperit în aşezarea feudală timpurie de la Gornea-„Ţărmuri, în ActaMN 15 (1978), p. 295-305.

Uzum şi Ţeicu 1981

Uzum Ilie, Ţeicu Dumitru, Cercetările arheologice de la Ciclova Română (judeţul Caraş-Severin), în Banatica 6 (1981), p. 211-216.

Uzum şi Ţeicu 1983

Uzum Ilie, Ţeicu Dumitru, Precizări de ordin cronologic şi consideraţii istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reşiţa-Ogăşele, în Banatica 7 (1983), p. 297-310.

Vasiliev 1991

Vasiliev Valentin, Über die befestigten Hallstattaeitlischen Siedlungen aus dem innerkarpatischen Gebiet Rumänien, în EN 1 (1991), p. 3-10.

Vasiliev  1995

Vasiliev Valentin, Cercetările din 1994 de la Frumuşeni, jud. Arad, în CANT 1 (1995), p. 218-222.

Vlassa 1974

Vlassa Nicolae, Interpretarea plăcuţei de aur de la Dierna, în ActaMN 11 (1974), p. 125-142.

Vlassa 1977

Vlassa Nicolae, O nouă plăcuţă de aur gnostică de la Dierna, în ActaMN 14 (1977), p. 205-219.

Vlassa 1979

Vlassa Nicolae, În legătură cu două amfore cu inscripţie pictată, de la Gornea, în StComCar (1979), p. 233-252.

Vulpe 1975

Vulpe Alexandru, Die Äxte und Beile in Rumänien, în PBF 9 (1975, 5).

Winkler 1966

Winkler Iudita, Drahma şi hemidrahma în sistemul monetar al geto-dacilor, în ActaMN 3 (1966), p. 75-89.

Winkler 1968

Winkler Iudita, Tipurile monetare ale geto-dacilor şi aria lor de răspândire (partea I), în ActaMN 5 (1968), p. 33-50.

Winkler 1969

Winkler Iudita, Tipurile monetare ale geto-dacilor şi aria lor de răspândire (partea II), în ActaMN 6 (1969), p. 67-91.

Wollmann 1971

Wollmann Volker, Inscripţii şi sculpturi romane din sud-estul Banatului, în ActaMN 8 (1971), p. 539-553.

Wollmann 1973

Wollmann Volker, Cercetări privind carierele de piatră din Dacia romană, în Sargetia 10 (1973), p. 105-121.

Wollmann 1977

Wollmann Volker, Preocupări şi cercetări de epigrafie asupra Banatului roman, în StComCar 2 (1977), p. 363-376.

Wollmann 1996

Wollmann Volker, Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră în Dacia romană. În: BMN 13 (1996).

Zaharia şi Cădariu 1979

Zaharia Florentina, Cădariu Ştefan, Urme textile pe ceramica neolitică descoperită în judeţul Caraş-Severin, în Banatica 5 (1979), p. 27-70.

Zdroba şi Barbu 1976

Zdroba Mircea, Barbu Mircea, Săpăturile arheologice de la Felnac şi Vladimirescu, în Ziridava 6 (1976), p. 47-56.

Zirra 1991

Zirra Vlad Vintilă, Les plus anciennes fibules laténiennes en Roumanie, în DaciaNS 35 (1919), p. 177-184.

Zirra 1996-1998

Zirra Vlad Vintilă, Bemerkungen zu den thrako-getischen Fibeln, în DaciaNS 40-42 (1996-1998), p. 29-54.

Zirra şi Spânu 1992

Zirra Vlad Vintilă, Spânu Daniel, Observaţii asupra tezaurelor de argint din Latène-ul târziu, în SCIVA 43 (1992, 4), p. 401-424.

*** 1979

Noi descoperiri arheologice în judeţul Caraş-Severin (I), în StComCar 3 (1979), p. 431-436.

*** 1982

Noi descoperiri arheologice în judeţul Caraş-Severin (II), în StComCar 4 (1979), p. 323-330.

*** 1982a

Enciclopedia geografică a României. Bucureşti (1982).

*** 1986

Noi descoperiri arheologice în judeţul Caraş-Severin (III), în Tibiscum 6 (1986), p. 351-354.

*** 1988

Noi descoperiri arheologice în judeţul Caraş-Severin (IV), în Tibiscum 7 (1988), p. 264-274.

*** 1994

EAIVR I (1994), A-C.

*** 1996

EAIVR II (1996), D-L.

*** 1999

Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior. Judeţul Arad. În: BHAB 24 (1999).

*** 1999-2000

Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anii 1998-1999, în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 819-820.

*** 1999-2000a

Creşterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului între 1998-1999, în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 822-823.

*** 2000

EAIVR III (2000), M-Q.

*** 2001

Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2000, în AnB(SN) 9 (2001), p. 807-808.

*** 2001a

Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2001, în AnB(SN) 9 (2001), p. 809-810.

*** 2001b

Creşterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului în anul 2000-2002, în AnB(SN) 9 (2001), p. 811-812.

*** 2002-2003

Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2002, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 2), p. 620.

*** 2002-2003

Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2003, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 2), p. 621.