Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

   

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

X

Arheologie şi istorie (II)

Descoperiri din Banat

Autor: Sabin Adrian LUCA. Editura Economică, Sibiu 2005. Web: Cosmin Suciu

H. 

1. Epoca paleolitică; 2. Epoca neolitică şi eneolitică; 3. Epoca bronzului; 4. Hallstatt; 5. Latène; 6. Epoca daco-romană; 7. Epoca prefeudală; 8. Epoca medievală

Nr. crt. (din lucrare)

Denumirea localităţii

Jud.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

284.

Herendeşti (comuna Victor Vlad Delamarina)

TM

-

-

-

X

-

-

-

X

285.

Herneacova (oraş Recaş)

TM

-

-

-

X

X

X

-

-

289.

Hodoni (comuna Satchinez)

TM

-

X

-

-

-

X

-

X

290.

Hodoş (comuna Darova)

TM

-

-

-

-

-

X

X

-

291.

Homojdia (comuna Curtea)

TM

-

X

-

-

-

-

-

-

292.

Honorici (comuna Victor Vlad Delamarina)

TM

-

X

-

-

-

-

-

-

 

283. Hăuzeşti (comuna Fârdea, judeţul Timiş)

¤

284. Herendeşti (comuna Victor Vlad Delamarina, judeţul Timiş)

1. Vestigii preistorice.

a) În sectorul nord-vestic al localităţii, spre hotarul satului Hodoş, a fost descoperită o aşezare hallstattiană. [1]

2. Vestigii medievale.

a) În hotarul de nord al satului, în lunca râului Cernobora, s-au descoperit fragmente ceramice medievale. [2]

3. Movile de pământ.

a) Punctul Gomila.

Pe unul dintre şesurile arabile din hotar se află acest microtoponimic. [3]

¤

285. Herneacova (oraş Recaş, judeţul Timiş)

1. Situri arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul Cetate sau Cetatea Turcească.

În hotarul localităţii, pe un bot de deal, la circa 3 km NNV de sat, care a fost fortificat cu trei şanţuri de apărare şi două valuri de pământ, s-a descoperit o aşezare hallstattiană. Fortificaţia se află lângă Pârâul Bencec.

Fortificaţia este hallstattiană. Aici se află şi o aşezare de secolele III-IV d.Chr. [4]

b) Punctul Între Salcâmi.

Sondajul arheologic executat aici a dus la recunoaşterea unei mici fortificaţii din a doua perioadă a epocii fierului. [5]

 2. Vestigii daco-romane.

Punctul Izvorul Rece.

Pe drumul Herneacova – Ianova, la 250 m NV de locul cu numele de mai sus, în urma defrişării unei porţiuni de pădure, s-au descoperit urmele unei aşezări databile în secolele III-IV d.Chr. [6]

¤

286. Hezeriş (comuna Coşteiu, judeţul Timiş)

¤

287. Hisiaş (comuna Ghizela, judeţul Timiş)

¤

288. Hitiaş (comuna Racoviţa, judeţul Timiş)

1. Movile de pământ.

a) Punctul La Gomilă, Cenevâr, Comoara sau Grădişte.

La circa 2,5 km NE de sat, peste Timiş, în partea din dreapta râului, se află o movilă de pământ. [7]

¤

289. Hodoni (comuna Satchinez, judeţul Timiş)

1. Situri arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul Pocioroane.

Aşezarea neolitică şi necropola medievală se află pe un promontoriu din dreapta drumului ce uneşte localitatea Hodoni cu Sânandrei, la circa 200 m SE de sat.

Aşezarea neolitică este locuită în vremea culturii Vinča, faza C şi în timpul culturii Tisa I.

Necropola medievală se încadrează în secolele X-XI d.Chr. (după autorii mai vechi între secolele XI-XII d.Chr.). [8]

b) Punctul Pustă.

În acest punct se află o aşezare fortificată din a doua jumătate a epocii bronzului şi o alta aparţinând daco-romanilor de secolele III-IV d.Chr. [9]

2. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Valea Gura Tomaşului.

Situl arheologic se află la circa 1,5 km vest de vatra satului, pe versantul din dreapta văii, pe o terasă înaltă. Materialele arheologice recoltate aparţin secolelor II-IV d.Chr. [10]

3. Vestigii medievale.

a) Punctul Curtea Domnească.

În acest punct din hotarul localităţii se află urme din secolele XVII-XVIII. [11]

¤

290. Hodoş (comuna Darova, judeţul Timiş)

1. Vestigii daco-romane.

a) În colţul de NV al satului, pe o terasă aflată la 800 m sud de şoseaua Buziaş – Lugoj, în grădini şi pe un teren agricol din spatele lor, s-au descoperit fragmente ceramice de secolele VII-IX d.Chr. [12]

¤

291. Homojdia (comuna Curtea, judeţul Timiş)

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul La Ivănanţu sau Dealu-Ivănanţu.

În hotarul aşezării, pe Dealul Ivănanţului, la circa 100 m distanţă de cursul de apă local, între râu şi pădure, s-a cercetat o aşezare neolitică aparţinând culturii Vinča. [13]

¤

292. Honorici (comuna Victor Vlad Delamarina, judeţul Timiş)

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Cremenitor.

În hotarul localităţii, pe Pârâul Lupoaie, se află o aşezare neolitică târzie. [14]

¤

293. Hora Mare (comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin)

¤

294. Hora Mică (comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin)

¤

295. Hunedoara Timişană (comuna Şagu, judeţul Arad)

¤



[1] Moroz-Pop 1983a, p. 473; Gumă 1993, p. 290.

[2] Moroz-Pop 1983a, p. 472.

[3] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 137.

[4] Babeş 1971, p. 374; Morintz 1972, p. 339; Gudea şi Moţiu 1983, p. 193; Gumă 1993, p. 290; Cedică şi Medeleţ 2002; Medeleţ et alii 2002-2003; Chiu 2003; *** 2002-2003a, p. 621.

[5] Babeş 1971, p. 374; Gumă 1993, p. 290.

[6] Bejan 1981, p. 157; 1981a, p. 22; Benea 1996b, p. 262; Mare 2004, p. 179.

[7] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 137.

[8] Lazarovici 1973, p. 53; 1974, p. 63; 1975, p. 23; 1975a, p. 7, 23; 1976, p. 203; 1979b, p. 199; 1987; Lazarovici şi Kalmar 1993, p. 41; Moga şi Radu 1977; Mărghitan 1979, p. 57-58; Gudea şi Moţiu 1983, p. 192; Mărghitan 1985, p. 69-72; Bejan şi Benea 1985, p. 187; Draşovean 1991, p. 209, 211; 1991a; 1995; 1996, p. 110; 1996a, p. 273, 275; Comşa 1993, p. 15; Bejan şi Mare 1998, p. 328; Bejan 1995, p. 117-119; Rădulescu 1999-2001, p. 62; Marţiş 2001, p. 74, 75; Marţiş şi Popescu 2002-2003; Oţa 2004, p. 510.

[9] Bejan 1980; 1981; 1981a, p. 22-23; 1995, p. 35-40; 1995a; 1999-2000, p. 523-525; 2004, p. 380, 381-382; Bejan et alii 1997a; Gudea şi Moţiu 1983, p. 194; Bejan şi Benea 1983a; 1985; 1996b, p. 262-263; Sânpetru 1992, p. 136; Mare 1997, p. 114-115; 2004, p. 37, 179-180; Geangu 2001, p. 169.

[10] Geangu 2001, p. 171-172.

[11] Bejan şi Benea 1985, p. 187; Bejan 1995, p. 117.

[12] Mare 2004, p. 180.

[13] Popescu D. 1970a, p. 433; Lazarovici 1975, p. 17; 1975a, p. 7, 17; 1976, p. 203; 1977, p. 22, 27; 1979b, p. 199; Lazarovici şi Stratan 1973; Gudea şi Moţiu 1983, p. 192; Draşovean 1996, p. 110.

[14] Lazarovici 1973, p. 53; 1975a, p. 17; 1979b, p. 199; Gudea şi Moţiu 1983, p. 192; Draşovean 1996, p. 111.