Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

   

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

X

Arheologie şi istorie (II)

Descoperiri din Banat

Autor: Sabin Adrian LUCA. Editura Economică, Sibiu 2005. Web: Cosmin Suciu

E.

1. Epoca paleolitică; 2. Epoca neolitică şi eneolitică; 3. Epoca bronzului; 4. Hallstatt; 5. Latène; 6. Epoca daco-romană; 7. Epoca prefeudală; 8. Epoca medievală

Nr. crt. (din lucrare)

Denumirea localităţii

Jud.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

225.

Eftimie Murgu (comună)

CS

-

X

-

-

-

X

-

-

226.

Ersig (comuna Vermeş)

CS

-

-

-

-

-

-

-

X

227.

Ezeriş (comună)

CS

-

-

-

-

-

-

-

X

 

 

225. Eftimie Murgu (comună, judeţul Caraş-Severin)

1. Vestigii preistorice.

a) Punctele Cioaca Mare, Piatra Olarului (Oborului ?) şi Coveiul lui Trăilă.

Pe Dealul Socolăţ situat în imediata apropiere a satului, înspre sud, există două locuri apropiate pe care s-au găsit urme Coţofeni.

S-au văzut şi monede ce provin din acest punct. [1]

2. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul La Spânzurători şi La Comoară.

La SV de comună, în comun cu hotarul Prilipăţului, se întinde un platou mărginit la sud de Dealul La Spânzurători.

În anul 1895, şi mai apoi, s-au descoperit aici sarcofage romane.

În partea de vest a platoului, în punctul La Comoară, s-au descoperit urme romane. [2]

b) Punctul La Izlaz.

În hotarul Prilipăţului, drumul roman trecea râul Nera. [3]

3. Descoperiri monetare.

a) Punctul Faţa Ruşnicului.

De aici provin monede republicane şi imperiale romane. [4]

¤

226. Ersig (comuna Vermeş, judeţul Caraş-Severin)

1. Vestigii daco-romane.

a) Punctul Dealul Dâmb.

Pe panta dealului, în apropierea drumului Berzovia – Ersig – Vermeş s-au descoperit urmele unor ateliere metalurgice de secolele III-IV d.Chr. [5]

b) În imediata apropiere a podeţului de ciment de pe drumul Berzovia – Vermeş s-a descoperit un cuptor de redus minereul datat între secolele III-IV d.Chr.

2. Vestigii medievale.

a) Pe o parte şi alta a râului Sieu se află două movile de pământ considerate movile de hotar medievale. [6]

¤

227. Ezeriş (comună, judeţul Caraş-Severin)

1. Vestigii preistorice.

a) În hotar, în obârşia Văii Trestiei, sunt amintite, fără alte precizări, patru movile de pământ. [7]

¤[1] Moga şi Gudea 1975, p. 138; Petrovszky şi Cădariu 1979, p. 48, 63; Bozu şi Săcărin 1979, p. 556; Ciugudean 2000, p. 71.

[2] Moga şi Gudea 1975, p. 138; Bozu şi Săcărin 1979, p. 556; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 143.

[3] Bozu şi Săcărin 1979, p. 556.

[4] Idem., p. 557; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 143; Medeleţ 1994a, p. 261.

[5] Ţeicu 1999-2000, p. 457; Mare 2004, p. 173.

[6] Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 111.

[7] Idem., p. 130.