Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

   

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

X

Arheologie şi istorie (II)

Descoperiri din Banat

Autor: Sabin Adrian LUCA. Editura Economică, Sibiu 2005. Web: Cosmin Suciu

CUVÂNT ÎNAINTE

Acum mai mulţi ani începeam activitatea de repertoriere a descoperirilor arheologice din Transilvania şi Banat, ca o necesitate imediată pentru cunoaşterea cât mai bună a realităţilor istorice din aceste zone. Pe atunci îmi pusesem în plan doar judeţul Sibiu. Repertoriul istorico-arheologic al acestui judeţ a apărut, cu ajutorul decisiv al colegilor dr. Zeno Karl PINTER şi Adrian GEORGESCU. [1]

Mai apoi, într-un context în care am revitalizat informaţia colectată în cei şase ani de activitate la Muzeul judeţean Reşiţa şi în anul petrecut la Muzeul Judeţean Arad, am scris şi publicat repertoriul arheologic al judeţului Caraş-Severin. [2]

De aici şi până la redactarea prezentului repertoriu a fost doar un pas. După ce am adăugat unele informaţii la repertoriul anterior, am colectat informaţiile necesare pentru realizarea acestei variante, destul de telegrafice a Repertoriului arheologic al Banatului. De altfel, această lucrare se înscrie într-o serie începută anul trecut [3] , în care doresc să tipăresc mai multe repertorii „de buzunar”, în care informaţia să fie cât mai concisă, fără ilustraţie, cu notele la subsolul paginii… „repertoriu de teren” – dacă doriţi. Bineînţeles că lucrarea prezentă este un instrument de lucru, realizat în aşa mod încât să asigure o cât mai facilă apropiere de informaţia istorico-arheologică bănăţeană.

Variantele scurte ale repertoriilor scrise deja sau în curs de redactare vor fi lansate, cât mai curând posibil, şi la adresa de internet http://arheologie.ulbsibiu.ro, ca o primă parte a unui repertoriu regional… mai târziu naţional.

Consider această carte doar o etapă a unui excurs extenuant, dar necesar, de colectare teoretică a cât mai multă informaţie referitoare la descoperirile arheologice. După terminarea acestei etape vom realiza băncile de imagini, grafice, desene, fotografii şi schiţe şi vom definitiva – într-un colectiv mult mai larg, cu siguranţă – repertoriul arheologic al Banatului, Crişanei şi Transilvaniei.

Dar până atunci Vă pun la dispoziţie această variantă a repertoriului arheologic al Banatului.

Nu închei până nu mulţumesc tuturor colegilor de la muzeele bănăţene cu care m-am întâlnit în muzee, la sesiuni de comunicări, cursuri, discuţii, întâmplări fericite şi – din nefericire – uneori, triste, pentru ajutorul acordat explicit sau implicit.

Doresc, în final, să urez multă sănătate profesorului Florin MEDELEŢ, cel care a fost adoptat de Banat şi dedicat acestuia.

 

Sibiu la 15 martie 2004

 

Prof.dr. Sabin Adrian LUCA[1] Luca et alii 2003.

[2] Luca 2004.

[3] Luca 2004a.