Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS II

ISSN 1583-1817

Editura Economică, Sibiu 2003

pag.(pages):45-93

autor: Florin Gogâltan

 

Tell-urile epocii bronzului în Bazinul Carpatic. Probleme de terminologie

Lista figurilor

 

Fig. 1. 1. Tell Susa. Planul general (după Morgan 1927); 2. Tell Susa. Profil stratigrafic (după Morgan 1927); 3. Troia la 1881 (după Schlmann 1881).

Fig. 2. 1. Çadir Hüyük (după Bittel 1934); 2. Alişar Hüyük (după Bittel 1934); 3. Movile în regiunea Varna (după Škorpil, Škorpil 1898); 4. Gomba „Várhegy“ (după Kubinyi 1861).

Fig. 3. 1. Stratigrafia tell-ului de la Metchkur (după Seure, Degrand 1906); 2. Ras Shamra. Profil stratigrafic (după Schaeffer 1948); 3. Yümük Tepe de la Mersin. Evoluţia pe verticală a aşezării (după Garstang 1952).

Fig. 4. 1. Kıyıcak (după Auranche 1999); 2. Feudvar. Fragment de perete şi reconstituirea sa (Hänsel 1991).

Fig. 5. Çatal Hüyük (după Eichmann 1991).

Fig. 6. 1. Tipuri de movile din Macedonia grecească (după Traeger 1902); 2. Tószeg. Profil stratigrafic în 1876 (după Rómer 1878); 3. Aşezarea şi stratigrafia de la Nagyrév la 1876 (după Rómer 1878).

Fig. 7. 1. Tószeg. Un profil al cercetărilor lui L. Márton (după Banner şi colab. 1959); 2. Tószeg. Săpăturile lui L. Márton. Grundul nr. 3 (după Banner şi colab. 1959); 3. Pecica. Profilul săpăturii lui M. Roska din 1910 (după Roska 1912).

Fig. 8. Pecica. Grundurile săpăturii lui M. Roska din 1910 (după Roska 1912).

Fig. 9. 1. Feudvar. O secvenţă din profilul de vest al casetei W. Stadiul cercetărilor până la 1990 (Hänsel, Medović 1991). 2. Kastanas.  Profilul principal (după Hänsel 1989).

Fig. 10. 1. Semnul cuneiform pentru du6=tillu (după Borger 1978); 2. Corneşti. O porţiune a profilului sudic al S I platou (după Soroceanu, Radu 1975); 3. Százhalombatta. O secvenţă din profilul vestic al secţiunii I (după Poroszlai 2000b).

Fig. 11. 1. Berettyóújfalu „Herpály-Földvár=Herpályidomb“. Detaliu din profilul vestic al suprafeţei II (după Kalicz, Raczky 1984). 2. Košice-Barca (după Prošek 1959); 3. Tószeg (după Bóna 1992c).


Fig. 1.


Fig. 2.


Fig. 3.


Fig. 4.


Fig. 5.


Fig. 6.


Fig. 7.


Fig. 8.


Fig. 9.


Fig. 10.


Fig. 11.