Plan 2. Amplasarea complexului GC1/1998 Ón cadrul secţiunii S2/1998