Fig. 9. Târgu Frumos: ace şi împungătoare realizate pe oase (aiguilles et poinçons réalisés en os).