Fig. 1. Zona din nord-estul oraşului Târgu Frumos, în care se află aşezarea precucuteniană

(La zone nord-est de la ville de Târgu Frumos où on trouve l'habitat du type Précucuteni).

- x - x: limitele posibile ale aşezării (les limites supposées de l'habitat).