Authors:Sabin Adrian Luca, Constantin Ilieș

Revue: AICSUS, 4, 1997, p. 35-41, ISSN 1223-1088

Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

UNELTE ȘI ARME DE CUPRU, BRONZ ȘI PIATRĂ AFLATE ÎN COLECȚIILE LICEULUI „EMANOIL GOJDU” DIN ORADEA

– în memoria lui Marian Gum㠖

 

German: KUPFERNE, BRONZENE UND STEINERNE WERKZEUGE UND WAFFEN AUS DEN SAMMLUNGEN DES „EMANOIL GOJDU” – LYZEUMS AUS GROSSWARDEIN / ORADEA / NAGYVÁRAD

 

Liceul „Emanoil Gojdu” din Oradea este una dintre instituțiile de învățământ liceal reprezentative pentru vestul României care posedă, între altele, o valoroasă colecție de antichități adunate cu pasiune și conștiinciozitate de-a lungul timpului de unul dintre slujitorii învățământului orădean, profesorul Titus Roșu. Pasionatul profesor nu s-a limitat numai la strângerea obiectelor ce constituie colecția, ci a încercat – în limitele cunoștiințelor sale arheologice – să și valorifice științific materialele adunate [1].

Vizitând mini – muzeul amenajat într-una dintre sălile liceului atrag atenția, pe lângă uneltele și vasele întregi aparținând la epoci istorice diferite [2], și materialele arheologice preistorice ce ne-au oferit prilejul redactării acestor rânduri. Acestea sunt un topor realizat din piatră (Fig. 2/1 a-b), două topoare de cupru (Fig. 1/1 a-b – 2 a-b) și cinci celturi din bronz (Fig. 2/2 a-b; 3/1 a-b – 2 a-b; 4/1 a-b – 2 a-b). Cu excepția piesei de la Fig. 4/1 a-b care provine de la Șuncuiuș, toate celelalte artefacte au fost descoperite pe hotarul comunei Palota (jud. Bihor). Donația acestor piese s-a făcut în anul 1958. Chiar dacă majoritatea uneltelor și armelor au fost aduse în același timp, ele reflectă o realitate istorico – arheologică complexă.

Vom descrie, în primul rând, piesele de cupru:

a. Topor de tip Ploènik (Fig. 1/1 a-b). Dimensiunile piesei sunt de 17,5 / 3,6 (la tăiș) și 2,3 (la ceafă) cm. Toporul are o patină verzui – roșiatică și suprafața vălurită, corodată. Inventar G. 61. Proveniență: Palota (jud. Bihor).

b. Topor – ciocan (Fig. 1/2 a-b). Dimensiunile piesei sunt de 15,4 / 6,1 cm. Toporul are patină verzuie cu reflexe arămii. Ceafa piesei este tocită din cauza folosirii. Tot din aceeași cauză se constată și un început de fisurare în dreptul găurii de prindere în mâner. Inventar G. 59. Proveniență: Palota (jud. Bihor).

 

Cele două piese de cupru sunt deosebite atât din punct de vedere cronologic, cât și tipologic. În timp ce topoarele de tip Ploènik sunt caracteristice eneoliticului de început și dezvoltat, deschizând și seria tipologică a topoarelor de cupru [3], toporul – ciocan pare un tip interimar, de tranziție, în evoluție între tipul Székely și Agnita [4]. Pentru prima piesă, analogiile directe nu pun probleme deosebite [5], fapt ce nu se poate spune și despre al doilea topor [6].

Toporul – ciocan pare a fi caracteristic eneoliticului dezvoltat, poate și celui târziu.

 

Eșantionul de unelte și arme studiat are și o piesă de piatră:

c. Topor cu disc realizat din piatră (Fig. 2/1 a-b). Piesa este realizată deosebit de îngrijit dintr-o rocă dură de culoare deschisă. Perforarea este realizată dintr-o singură parte. Șlefuirea piesei este deosebit de bună. Starea de conservare lasă să se înțeleagă că piesa a fost folosită intens deoarece are știrbituri atât la tăiș, cât și pe disc. Dimensiunile toporului sunt de 14,3 / 5,1 cm. Grosimea piesei este de 4 cm la gaura de prindere și 3,8 cm la tăiș. Diametrul discului este de 4 cm. Inventar G. 51. Proveniență: Palota (jud. Bihor).

 

Piesa de piatră este – după toate probabilitățile – o încercare de imitare a topoarelor de bronz cu disc răspândite în epoca bronzului [7]. Apariția acestor topoare este caracteristică unor manifestări culturale din epoca bronzului transilvănean [8], dar nu numai [9].

 

În continuare vom enumera piesele de bronz existente în colecția liceului orădean. Credem că este important să specificăm, în primul rând, că structura eșantionului denotă existența a două loturi de materiale. Lotul nr. 1 este alcătuit din patru celturi de bronz [10], iar lotul al doilea dintr-unul singur (Fig. 4/1).

Primul lot are următoarea componență:

d. Celt realizat din bronz (Fig. 2/2 a-b). Patina piesei este de culoare verde închis. În partea superioară piesa prezintă două nervuri puternic profilate. Din acestea – mai precis din cea dispusă în partea inferioară, către tăiș – pornesc o serie de nervuri care se arcuiesc către laturile piesei. Dimensiunile celtului sunt de 11,5 cm lungime și 5 cm lățime (maximă), grosimea piesei nedepășind 3 cm. Inventar G. 63a. Proveniență: Palota (jud. Bihor).

e. Celt realizat din bronz (Fig. 3/1 a-b). Piesa – având o patină verde închis – este ornamentată cu nervuri ce pornesc imediat de sub partea superioară și se arcuiesc către marginile acesteia, aidoma ornamentului celtului descris anterior. Piesa s-a păstrat în condiții proaste fiind ruptă în partea superioară din cauza folosirii (?). Dimensiunile celtului sunt de 10,2 cm lungime / 4,4 cm lățime maximă, în timp ce grosimea maximă este de 3,3 cm. Inventar G. 63b. Proveniența: Palota (jud. Bihor).

f. Celt realizat din bronz (Fig. 3/2 a-b). Această piesă are o patină nobilă, de culoare verde închis. La o distanță de aproximativ 1 cm de gaura pentru fixarea în coada de lemn, piesa este ornamentată cu caneluri paralele delimitate prin nervuri. La baza acestora, de jur-împrejurul piesei, se află un ornament realizat dintr-o nervură dispusă în zig – zag. În partea opusă urechiușei de prindere celtul este fisurat din cauza folosirii – după câte se pare. Dimensiunile celtului sunt de 10,4 cm lungime / 5,3 cm lățime maximă. Grosimea maximă a piesei este de 4 cm. Inventar G. 60. Proveniență: Palota (jud. Bihor).

g. Celt realizat din bronz (Fig. 4/2 a-b). Această piesă este una dintre cele mai frumoase din depozit având o patină nobilă de culoare verde închis. Nervurile ce pornesc dinspre gaura de fixare în coadă către tăiș sunt arcuite către laturile piesei și sunt foarte proeminente. Și această piesă este puțin fisurată în partea opusă urechiușei de fixare. Remarcăm tăișul arcuit și echilibrul estetic al ornamentării celtului. Dimensiunile piesei sunt de 9,4 cm lungime / 4,9 cm lățime maximă. Grosimea celtului este de 2,9 cm. Inventar G. 63c. Proveniență: Palota (jud. Bihor).

 

Depozitul de obiecte de bronz (celturi) descris de noi are o soartă curioasă în ceea ce privește atribuirea la un loc sigur de descoperire. Creatorul muzeului, profesorul Lucian Roșu, publică colecția și nu amintește locul sigur al descoperirii [11]. Cercetătorii care s-au ocupat ulterior cu studierea colecției de față au opinii diferite în ceea ce privește localizarea acestei descoperiri. S. Dumitrașcu crede că depozitul provine dintr-o localitate a județului Bihor, fără alte precizări [12], iar N. Chidioșanu crede că depozitul este de pe teritoriul Oradei [13], idee preluată de C. Kacsó [14] și C. Ilieș [15]. Părerea cea mai pertinentă asupra acestui depozit o găsim la M. Petrescu-Dâmbovița [16] care observă că depozitul este găsit în jurul orașului Oradea. Această supoziție este confirmată de cercetarea actuală, inventarul colecției arătând clar proveniența pieselor din hotarul comunei Palota (jud. Bihor) punându-se pune, astfel, semnul egalității între depozitul Crișana I [17] și cel de la Palota astfel că avem locul sigur de descoperire al pieselor!

Din punctul de vedere al încadrării cronologice și culturale, depozitul de la Palota se încadreaz㠖 după cu specifică profesorul M. Petrescu-Dâmbovița [18]– în seria Jupalnic – Turia, din Hallstattul A2.

 

Ultima descoperire o vom cunoaște prin următoarele rânduri:

n. Celt realizat din bronz (Fig. 4/1 a-b). Celtul prezintă o patină nobilă verde închis fiind foarte uzat în partea superioară (rupt în urma unei întrebuințări îndelungate?). Suprafața piesei nu prezintă urme de ornamentare prin procedeul nervurilor. Dimensiunile celtului sunt de 9,3 cm lungime / 4,3 cm lățime maximă. Grosimea maximă a piesei este de 2,6 cm. Inventar G. 54. Proveniență: Șuncuiuș (jud. Bihor).

Caracteristicile piesei ne fac să o încadrăm în bronzul târziu, în seria Uriu – Domănești [19].

 

În concluzie, considerăm că publicarea sau republicarea unor piese din colecția Liceului „Emanoil Gojdu” din Oradea arat㠖 pe de o parte – deosebita valoare a colecției, iar – pe de altă parte – că, uneori, se por strecura greșeli în localizarea pe teren a descoperirilor.

Credem că materialele din colecție ce provin de la Palota (Fig. 1/1-2; 2/1-2; 3/1-2 și 4/2) reprezintă o colecție personală achiziționată in integrum de pasionatul profesor Lucian Roșu. Varietatea pieselor, care sunt – în mod sigur – descoperiri izolate, disparate sau depozite, încadrate cronologic din neolitic până în hallstattul A2, demonstrează faptul că acestea au fost făcute în timp îndelungat și că scopul colecționarului a fost canalizat către adunarea uneltelor și armelor din piatră, cupru și bronz din zona localității amintite (Palota). Faptul că preocupările sale tindeau spre colecționarea acestui tip de obiecte se demonstrează și prin existența piesei de la Șuncuiuș (Fig. 4/1). În inventarul liceului nu aflăm de la cine s-a achiziționat această colecție, dar unitatea categorială a acesteia ne îndreptățește să afirmăm că aceasta a fost alcătuită de o singură persoană, cu dorința de a aduna un tip anume de obiecte.

Publicarea acestor materiale arheologice rotunjește imaginea asupra ocupațiilor vechilor locuitori din județul Bihor, cu vizare directă a celor de pe valea Crișului Repede.


 

 

 

 

 

 

LISTA ILUSTRAȚIILOR

 

Abb. 1. 1. Topor de cupru de tip Ploènik. Palota (jud. Bihor). 2. Topor – ciocan din cupru. Palota (jud. Bihor).

Abb. 2. 1. Topor cu disc de piatră. Palota (jud. Bihor). 2. Celt de bronz. Palota (jud. Bihor).

Abb. 3. 1. Celt de bronz. Palota (jud. Bihor). 2. Celt de bronz. Palota (jud. Bihor).

Abb. 4. 1. Celt de bronz. Șuncuiuș (jud. Bihor). 2. Celt de bronz. Palota (jud. Bihor).

 [1] T. L. Roșu, Colecția arheologică a Liceului Nr. 1 din Oradea, în Revista Muzeelor, IV, 1967, 4, p. 354-355.

[2] Colecția este deosebit de bogată și reprezentativă pentru istoria municipiului Oradea și împrejurimile acestuia. Există materiale arheologice adunate de la Oradea-Salca ca și din alte puncte arheologice ale orașului care pot fi atribuite epocilor neolitică, eneolitică, a bronzului, fierului, perioadei dacice și romane, precum și celei a migrațiilor și evului mediu. Eșantioanele și piesele expuse sunt extrem de tipice pentru perioadele amintite, făcând din această colecție una foarte completă.

[3] Al. Vulpe, Die Äxte und Beile in Rumänien, II, München, PBF, Bd. IX, 5, 1975, Abb. 1/2.

[4] Idem., Abb. I/39, 52.

[5] Idem., Abb. 1/1-3, 5-6, 8-9, 11-12; 2/14-15.

[6] Idem., Tafel 4/39-43; 5/44-48A; 6; 7/54-57. Menționăm că în colecție a mai fost un topor cu brațe în cruce, actualmente pierdut, variantă a tipului Jászladány (Idem., Abb. 1/128) gab: T. L. Roșu, op. cit., Fig. 2 (jos). Aceeași piesă este semnalată și de S. Dumitrașcu, Note privind colecția arheologică a Liceului „Emanoil Gojdu“ din Oradea. Contribuția profesorului T. L. Roșu la cunoașterea și salvarea patrimoniului cultural orădean, în Crisia, IX, 1979, p. 809, Pl. III/6; ca și de același T. L. Roșu, în Oradea – Cetatea Bihor, străveche vatră românească, Oradea, 1992, p. 28, Pl. XXI/2.

[7] M. Petrescu-Dâmbovița, Depozitele de bronzuri din România, București, 1977, p. 39-51 (epoca mijlocie a bronzului).

[8] N. Boroffka, Die Wietenberg– Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in Südosteuropa, Bonn, 1994, planșa tipologică 30/16.

[9] Varianta este caracteristică epocii mijlocii a bronzului.

[10] M. Petrescu-Dâmbovița, op. cit., p. 122, Fig. 288/3-6.

[11] T. L. Roșu, op. cit., p. 354-355, Fig. 2.

[12] S. Dumitrașcu, op. cit., p. 809.

[13] N. Chidioșanu,  Note referitoare la prima epocă a fierului pe teritoriul municipiului Oradea, în Crisia, IX, 1981, p. 70.

[14] C. Kacsó, Precizări cu privire la câteva descoperiri de bronzuri din Bihor (I), în Crisia, XX, 1990, p. 27.

[15] C. Ilieș, în Istoria orașului Oradea, Oradea, 1995, p. 38.

[16] M. Petrescu-Dâmbovița, op. cit., loc. cit..

[17] Ibidem.

[18] Idem., p. 121-125.

[19] Idem., S. 51-73. O piesă asemănătoare publicată recent: N. Boroffka – S. A. Luca, Archäologische Metallfunde aus der Schulsammlung Beliu, Kr. Arad, în Bronzefunde aus Rumänien, PAS, Bd. 10, Berlin, 1995, p. 226, Abb. 1/15.