Author: Sabin Adrian Luca, Sibiu / Hermannstadt Universität

Revue: Apulum, 39, 2002, p. 31-56, ISSN 1013-428X.

Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

NOI DESCOPERIRI DE PLASTICĂ ENEOLITICĂ

LA TĂRTĂRIA ȘI LUMEA NOUĂ, JUD. ALBA

…. ȘI CÂTEVA PROBLEME ALE TIPOLOGIEI ȘI CRONOLOGIEI ACESTORA [1]

 

Așezările preistorice ce cuprind straturi neolitice și eneolitice de la Tărtăria–Gura Luncii și Alba Iulia–Lumea Nouă reprezintă, prin varietatea și calitatea materialelor arheologice descoperite în cuprinsul lor, o piatră de încercare pentru orice cercetător care se ocupă cu studiul acestor perioade din Transilvania.

Aflându-se în zone agricole exploatate extrem de intens, materialele arheologice din cele două situri au fost și sunt răscolite, scoase fortuit la suprafață. Din această cauză, cele două situri stau la baza unor colecții particulare valoroase, dar au fost și studiate, prin cercetări sistematice, de foarte multe ori. Rezultatele cercetărilor sistematice, dar și a celor perieghetice, au adus celebritatea acestora.

Așezarea de la Tărtăria este cunoscută în urma unor descoperiri întâmplătoare semnalate de M. Roska.[2] Situl arheologic de la Gura Luncii este cercetat sistematic, pentru prima dată, de K. Horedt între anii 1942–1943.[3] Următoarele săpături aparțin lui N. Vlassa și s-au efectuat în anul 1961.[4] Ultimele săpături sistematice executate aici sunt cele din anul 1989. Aceste cercetări au fost conduse de I. Paul.[5]

I. Descrierea plasticii neolitice și eneolitice de la Tărtăria–Gura Luncii (colecția Gheorghe Alungulesei)

 

1. Fragment de statuetă (Pl. I/3; Foto 1/1). Se păstrează capul și pornirea dinspre gât a corpului.

Fragmentul de statuetă este, după caracteristicile sale de bază, unul dintre cele mai timpurii din noul lot de la Tărtăria. Masca statuetei este evoluată și ușor pentagonală. Ochii sunt redați prin două incizii, cea din dreapta feței fiind mai oblică decât cea din stânga. Nasul este rotund, una dintre nări fiind realizată printr-o impresiune sub formă de lacrimă. Caracteristică foarte importantă pentru încadrarea cronologică a piesei, creștetul capului acesteia este tras spre spate, ca la atâtea alte reprezentări din Banat și Transilvania, la acest orizont cronologic și cultural.

Piesa este realizată dintr-o pastă brună, nisipoasă și grosieră. Arderea la care a fost supusă statueta este bună.

Partea păstrată reprezintă zona superioară a unui „idol coloan㔠evoluat din cei atât de caracteristici culturii Starèevo-Criș și întâlniți mai ales la sfârșitul fazei timpurii a culturii Vinèa.

2. Fragment de statuetă (Pl. I/4; Foto 1/5). Se păstrează capul.

Piesa prezintă o mască triunghiulară, cu nasul proeminent. Fața este împărțită în două printr-o incizie foarte fină, întreruptă de nas. Creștetul piesei este teșit. După toate probabilitățile, privirea reprezentării era îndreptată în sus. Slipul din vechime al statuetei este căzut în totalitate.

Culoarea fragmentului este cărămizie, factura nisipoasă și cu arderea slabă, coaptă.

Statueta poate aparține, din punct de vedere cultural și cronologic, unei faze a culturii Vinèa, varianta transilvăneană.

3. Cap de statuetă (Pl. I/6; Foto 4/3).

După toate aparențele, capul piesei nu are mască. Stilul de realizare a feței (sprâncenele proeminente; ochii redați prin incizii puțin oblice față de nas; nasul redat realist, chiar și nările fiind reprezentate prin două impresiuni; gura rotundă) ne indică faptul că piesa este realizată sub influența unei culturi extracarpatice (Gumelnița, Sălcuța, Precucuteni).

Fragmentul este brun, prezintă flecuri de ardere. Statueta este degresată cu nisip, pleavă și are arderea foarte bună. Piesa este lustruită și slipuită.

Reprezentarea poate fi încadrată cronologic și cultural într-o etapă a culturii Petrești sau, poate, Lumea Nouă..

4. Fragment de altăraș (Pl. II/3; Foto 1/2-3; 4/4).

Partea păstrată din altăraș are două picioare–postament și o parte dintr-un mic recipient. De asemenea, se mai păstrează și o protomă antropomorfă, cu mască pentagonală–rotunjită și ochii aproape perpendiculari pe nas, redați prin incizii. De asemenea, constatăm redarea sprâncenelor cu precizie. Nasul protomei este proeminent și prelung.

Piesa este de culoare cărămizie (interiorul vasului este negru), cu factura semifină, nisipoasă, spatulată și cu arderea bună (secundară în urma unui incendiu, după câte se pare).

Altărașul face parte dintre piesele nivelurilor eneolitice, după factură și modul de realizare, poate Petrești sau Lumea Nouă, de aici.

5. Fragment de statuetă (Pl. II/4; Foto 3/3) din care se păstrează capul.

Piesa avea pe față o mască pentagonală din care nu se mai păstrează partea inferioară, ruptă de mai mult timp. Ochii sunt redați prin incizii adânci, iar nasul este modelat sub forma unui gurgui de mici dimensiuni. De sub nas pornește o altă incizie, adâncă. Nu știm cât de mult va fi continuat aceasta. Bănuim că nu foarte mult, ea reprezentând mai mult ca sigur o nară. Ceafa statuetei este teșită. Sânii piesei sunt teșiți

Reprezentarea este de culoare gălbuie, cu factura fină, nisipoasă. Piesa este slipuită și cu arderea foarte bună.

Toate aceste caracteristici ne îndeamnă să atribuim fragmentul de statuetă nivelurilor târzii, eneolitice, din acest sit.

6. Fragment de statuetă (Pl. II/6; Foto 4/2).

Una dintre cele mai frumoase piese ale acestui lot i s-a păstrat doar torsul. Capul, brațele – de la umeri până la încheieturi – și picioarele – din dreptul coapselor în jos – sunt rupte din vechime. Partea păstrată arată o grijă deosebită a autorului străvechi de a reda corect amănunte anatomice (de exemplu, numărul degetelor). După toate aparențele aceasta era așezată pe un tron asemenea multor statuete din cultura Tisa I.

Statueta este maronie cu slip cenușiu și arderea foarte bună (miezul piesei este negru). Piesa este degresată cu nisip fin.

Caracteristicile statuetei ne fac să o încadrăm, eventual, nivelurilor Petrești sau Lumea Nouă din acest sit.

7. Cap (?) realizat dintr-o piatră de râu (Foto 1/6).

De la Tărtăria provine și un bolovan de râu rotunjit, pe care se disting trăsăturile unei fețe de om. Aceasta are sprâncenele și ochii semicirculari. Gura este, de asemenea, semicirculară, largă. Amănuntele de redare a feței, mai degrabă grotești decât realiste, chiar dacă schematizate, așa cum este arta neoliticului în general, ne îndeamnă să gândim că ne aflăm – în cel mai fericit caz – în fața unui joc al naturii.

Așezarea preistorică de la Tărtăria–Gura Luncii este unul dintre cele mai importante situri arheologice transilvănene.[6] Am putea încadra, măcar tipologic, unele dintre piesele descoperite întâmplător aici în stratigrafia deja cunoscută.

Primele săpături sistematice efectuate în anii 1942–1943 publicate, cele ale lui K. Horedt[7], sunt – după cum ne-o arată ilustrația articolului[8] – mult mai ample decât cele executate de N. Vlassa în anul 1961[9]. Acesta din urmă a mai adăugat secțiunilor și suprafețelor A, C, D, E și BF, cercetate în anii 1942–1943, secțiunea H și suprafața G, ambele executate în anul 1961.[10] Cercetările cele mai consistente sunt cele din suprafața G care a verificat, de fapt, profilurile suprafeței C cercetate de savantul sibian.

K. Horedt ne spune că în săpătura A stratul de cultură are 1,15 m. Chiar dacă și-a adâncit cercetările până la 2,80 m, acesta nu a mai găsit nimic. Cea mai interesantă observație a lui K. Horedt este cea după care ceramica turdășană apare la orice adâncime.[11]

Alta este situația în săpătura B. Acum, stratul de cultură s-a adâncit până la 2,60 m, iar locuința adâncită descoperită cu acest prilej a fost cercetată până la 3,80 m.[12]

În săpătura C ceramica pictată pătrunde până la 1,40 m, ceramica turdășană fiind prezentă, din nou, în toate nivelurile.[13]

În suprafața E s-a ajuns la pământul virgin la 3,20 m.[14]

După toate aceste săpături, K. Horedt denumește nivelurile descoperite (Tărtăria I – cu bordeie; Tărtăria IIa, b și c – cu locuințe de suprafață).[15] Foarte importantă este și paralelizarea nivelului Tărtăria IIb cu Boian A, pe baza unui import ceramic.[16]

Săpăturile lui N. Vlassa au fost – după cum mai afirmam – doar verificări ale stratigrafiei cunoscute anterior. Concluziile lui N. Vlassa le-am folosit într-o lucrare foarte recentă pentru a paraleliza stratigrafia de la Tărtăria–Gura Luncii cu cea de la Turdaș–Luncă.[17]

Stratul 1 de la Tărtăria este similar – cel puțin în mare – cu nivelul I de la Turdaș–Luncă.[18] Stratul de cultură este subțire și întrerupt, pe alocuri, în ambele situri, iar locuințele sunt reprezentate prin bordeie cu foarte mult material arheologic.[19]

Cât privește încadrarea culturală a stratului 1 de la Tărtăria, ne putem permite să constatăm că între timp s-a demonstrat faptul că Tisa I clasică este contemporană cu Vinèa C, ceea ce ridică un semn de întrebare la încadrarea – extrem de timpurie – propusă pentru stratul 1 de la Tărtăria (în care se află, după autorul citat, și elemente Starèevo-Criș – de fapt, reminiscențe ale acestei culturi semnalate pe seama apariției plevei tocate folosită ca degresant, paralelizate, în mare, cu Vinèa A) paralelizat cu Vinèa B1 datorită prezenței elementelor Tisa I ! Între timp s-a demonstrat că ultimul element genetic, cel Tisa I, este mai nou, paralel cu Vinèa B2 (faza timpurie Tisa I) și Vinèa C1 (faza clasică Tisa I).[20] Prezența plevei ca degresant este, după observațiile noastre din stațiunile turdășene cercetate în ultimii 10 ani, slabă dar consecventă. Punem aceasta pe seama dezvoltării întârziate a culturii timpurii vinciene, a perpetuării unor tehnologii arhaice de realizare a pastei ceramicii, observată de noi – de atâtea ori – în ultima vreme.

Gh. Lazarovici – care este și cel mai bun cunoscător al realităților vinciene timpurii din România – observa, încă din anul 1979, că: La Tărtăria, în afara plasticii, . . ., nu au apărut elemente sigure Vinèa A. Prin factura ceramicii, motive și forme, descoperirile din nivelul I sunt mai târzii (n.n.) decât cele de la Balta Sărată I, Trnovaèka, Banija, Aradac, stațiuni aparținând orizontului Vinèa A / B1.[21] Același autor arăta, în continuare, că: În Transilvania . . .Cele mai multe elemente socotite Tisa, aparțin în prezent culturii Szakálhát, grupului Bucovăț sau grupului Turdaș – dezvoltat independent de Vinèa.[22]

Toate aceste observații concură la o încadrare mai târzie a stratului, poate într-o perioadă contemporană cu nivelul I de la Turdaș–Luncă, fiind încadrat, astfel, în cultura Turdaș, faza veche, sau puțin înaintea acesteia.

Analizând situația siturilor vinciene timpurii din Transilvania (Vinèa A1–3 și B1)[23] constatam că este posibil ca materialele de această factură din Transilvania să poată fi încadrate și în momente cronologice mai noi, din cauza unui proces de regionalizare ce se va fi întâmplat în această provincie istorică a României. Din cauza fenomenului amintit, ca și pentru faptul că legăturile cu zonele vinciene–mamă se vor fi rupt pentru aproximativ două sute de ani, neoliticul dezvoltat transilvănean îmbracă forme arhaice, de tradiția vinciană timpurie, peste care se suprapune o ceramică pictată a cărei origini trebuie să o căutăm în zonele de NV și V ale României.[24]

Stratul 2 de la Tărtăria, numit de N. Vlassa și de „fază Turdaș–Petrești”, are exclusiv locuințe de suprafață[25], spre deosebire de așezările de la Turdaș–Luncă (nivelul II – inferior este alcătuit din bordeie, doar nivelul II – superior fiind alcătuit din locuințe de suprafață) și Orăștie–Dealul Pemilor, punct X2 [26], în care nivelurile „clasice” turdășene au un moment „de venire” (cu locuințe adâncite) și un altul, ulterior, de „sedentarizare”  (cu locuințe de suprafață).

Această observație ne sugerează minimum două idei, deosebite ca finalitate, în ceea ce privește judecarea stratigrafiei celor două stațiuni:

1. Fie că la Turdaș–Luncă existența celor două niveluri vechi de bordeie ar sugera două momente deosebite de venire și – implicit – un posibil hiatus între acestea, observația pledând pentru vechimea mare a primelor bordeie din ambele situri, dar nu mai devreme de Vinèa B;

2. Fie că la Tărtăria stratul 1 este legat prin aceeași relație (venire–sedentarizare) ca și în nivelul II (sau intermediar) de la Turdaș–Luncă și Orăștie–Dealul Pemilor, punct X2 (faza veche – faza nouă) și atunci acesta este Vinèa B2.

Aceste observații – ca și cea conform căreia stratul 2 de la Tărtăria are 1 m grosime[27] – ar sugera că în el este cea mai bună stratigrafie pentru cultura Turdaș.

Stratul 3 de la Tărtăria este numit de N. Vlassa și Petrești–Turdaș.[28] Remarcăm, din nou, similitudinea dintre stratigrafia de la Turdaș–Luncă și Tărtăria (nivelul III din prima stațiune aparține culturii Petrești A–B – poate A –, pe când stratul 3 de la Tărtăria aparține, în mare, tot acestei faze).

Trebuie menționată observația conform căreia: . . .la Tărtăria lipsește un strat Petrești pur, lipsit de elemente turdășene, așa cum găsim în așezările Petrești ce-și încep existența mai târziu și într-o zonă ce depășește aria de maximă extensiune a culturii Turdaș. De altfel, I. Paul merge și mai departe în monografia dedicată culturii Petrești, domnia sa afirmând că: Conviețuirea Turdaș – Petrești pare a fi fost de mai lungă durată în această zonă. Ea se încheie până la urmă, și aici, cu generalizarea treptată a culturii Petrești, sub forma unor așezări de mare întindere și cu o densă locuire, corespunzătoare fazelor mijlocii (A–B) și, mai ales, târzii (B).[29] După cum putem observa, situația nu este de loc clară în ceea ce privește această conviețuire, aceasta părând – de cele mai multe ori – a se datora a cel puțin doi factori :

1.      Antrenarea unor materiale arheologice turdășene în urma construirii locuințelor și complexelor arheologice petreștene.

2.      Preluarea unor motive incizate de către petreșteni, acestea având o evoluție proprie în cadrul culturii Petrești.

Stratul 4 de la Tărtăria este numit de același regretat cercetător clujan, Petrești–Coțofeni. Domnia sa credea că dintr-un Petrești târziu, neornamentat prin pictare, se poate trece la cultura Coțofeni.[30] Sigur că distanța cronologică dintre cultura Petrești, faza B, și cultura Coțofeni este semnificativ㠖 la nivelul cunoștințelor noastre actuale –, fapt ce exclude validarea acestei teorii.

H. Dumitrescu observă faptul că purtătorii culturii Coțofeni prefer㠖 cel puțin pentru fazele timpurii – același tip de habitat ca și comunitățile neolitice de tip Turdaș sau Petrești[31], observație care ni se pare semnificativă pentru definirea tipului economic caracteristic la sfârșitul eneoliticului.[32]

La toate aceste observații se pot adăuga și cele obținute în anul 1989, când nivelurile de locuire stabilite anterior s-au confirmat.

Toate aceste idei au fost reamintite cititorului avizat pentru a încerca să încadrăm cronologic și cultural măcar unele dintre piesele colecției publicate cu acest prilej. Ne referim la piesele de la Pl. I/3-4, 6 ; II/3-4, 6. Luate după caracteristicile tipologico–stilistice de bază aceste statuete pot fi împărțite în cel puțin două loturi ce ar aparține și la două orizonturi cronologice distincte.

Lotul 1 cuprinde statuetele de la Pl. I/3-4 și II/3-4. În interiorul lotului 1 s-ar putea distinge și subloturi. Acestea sunt cerute de existența statuetei de la Pl. I/3 pe de o parte, a statuetelor de la Pl. I/4; II/4 pe de altă parte și, în sfârșit, a altărașului de la Pl. II/3.

Aceste subgrupe ar avea și valențe cronologice, subgrupa 1 fiind cea mai veche, prin piesa de la Pl. I/3. Pe baza unor statuete asemănătoare s-a cerut și vechimea mare a complexului ritual descoperit de N. Vlassa la Tărtăria. [33] Acesta era alcătuit din 26 de statuete din lut ars, doi idoli cicladici de alabastru, o brățară din scoică Spondylus și trei tăblițe cu semne incizate. Lângă acestea se aflau osemintele în dezordine ale unui individ de 35–40 ani trecute prin foc, iar altele sparte. N. Vlassa se gândea și la o formă de canibalism ritual. [34]

Văzând cum arată piesele antropomorfe de lut din arealul vincian, la orizontul cronologic invocat, constatăm că statuetele antropomorfe de la Gornea[35], Balta Sărată[36] sau Liubcova[37] pot fi baza tipologică pentru statuetele din lotul de la Tărtăria, dar nici unele din cele invocate nu reprezintă o secvență atât de comprimată structural ca și depozitul transilvănean. Impresia pe care o am este că acest complex – cel descoperit de N. Vlassa – este cu adevărat ritual și nu are legătură cu stratigrafia cunoscută până acum în acest sit, mai precis cu stratul 1 –, groapa în care s-au depus piesele neținând de straturile de locuire de la Tărtăria, ci de un moment mai vechi, localizat cronologic într-o etapă anterioară. Cei care au depus statuetele în groapă erau fie în trecere, fie au realizat un ritual de inițiere sau consacrare ale cărui semnificații ne scapă, locul sacru nefiind locuit decât după ce s-a uitat care sunt semnificațiile actului religios în sine sau când populația neolitică și-a modificat ceva din modul specific de a se raporta la divinitate. Această modificare s-a împlinit o dată cu apariția culturii Turdaș, așa cum o definim noi astăzi.

De câte ori s-a analizat acest complex de cult a fost foarte greu ca el să se raporteze și cronologic la stratigrafia de aici, tipologia statuetelor cerând o încadrare timpurie, iar ceramica nepermițând, decât forțat, aceasta.[38] Credem că aici este cheia problemei încadrării cronologice a complexului ritual de la Tărtăria, dar și a unor niveluri vechi a stațiunilor cu stratigrafie deja consacrată din Transilvania. Conservatorismul comunităților vinciene timpurii de aici – amintit deja – se poate observa atât în păstrarea unor caracteristici arhaice, vinciene vechi, în ceramica turdășană dar, mai ales, în plastica ce apare în aceste stațiuni. Aceasta, cultura Turdaș, respectă, la un orizont cronologic Vinèa B sau C, cutumele stabilite de vincieni încă din faza A a culturii lor, după ce aceștia le abandonaseră de mult în zonele de origine. Cum se poate explica altfel faptul că masca statuetelor din Transilvania este triunghiular㠖 sau ușor pentagonal㠖, simplă, în tot neoliticul dezvoltat, dar și în cultura Turdaș, așa cum este caracteristică doar în fazele timpurii ale culturii Vinèa în Yugoslavia și Banatul de S ?[39] Cum se poate explica faptul că toate statuetele vinciene și turdășene din Transilvania au ochii incizați după cel mai simplu tipar vincian, mult complicat în fazele dezvoltate și finale ale culturii în zonele–mamă ?[40] Pentru exemple din Transilvania în sprijinul acestor observații nu mă pot referi decât la descoperirile stratigrafiate, din ultimul timp, de la Romos[41] și Turdaș–Luncă [42], neuitând de descoperirile mai vechi de la Turdaș[43], dar și de cele de la Tărtăria, publicate de N. Vlassa.

Emblematic este și faptul că masca Statuetei de la Liubcova este triunghiulară, nu pentagonală cum ar cere-o orizontul cronologic și cultural la care se încadrează piesa.[44] Tot pilduitor este și exemplul așezării de tip tell de la Chișoda Veche unde statuetele realizate într-un stil vechi, cu mască triunghiulară, apar în aceleași bordeie cu cele având mască pentagonală.[45] Deci, tipologia formelor de mască nu respectă întotdeauna – nici chiar în cultura Vinèa – cutumele stabilite până acum drept reguli generale.

Lotul 2 cuprinde statuetele de la Pl. I/6 și II/6.

Modul de schematizare a feței în cazul piesei de la Pl. I/6 este apropiat de cel din culturile de la sud de Carpați [46] , chiar dacă maniera de lucru a statuetei păstrează certe influențe locale.

În cazul celei de a doua piese (PL. II/6) observăm că suntem în fața unei statuete ce provine, cu siguranță, din nivelurile eneolitice de tip Petrești din acest sit. Bustul își regăsește analogii în cultura Vinèa [47] , acest tip de statuetă putând să fie înrudită și cu cele figurate pe tron, din cultura Tisa I [48] .

Ambele tipuri de piese arată deschiderea spre vest și spre sud a lumii eneolitice transilvănene și legăturile culturale și – de ce nu ? – comerciale din epocă.

Probabil că aceste piese provin dintr-un nivel stratigrafic în care se produce o sinteză între elementele turdășene, Lumea Nouă și Petrești.

 

II. Descrierea plasticii neolitice și eneolitice de la Alba Iulia–Lumea Nouă (colecția Gheorghe Alungulesei)

 

Stațiunea de la Alba Iulia–Lumea Nouă este cunoscută din anul 1942 când, în urma unor construcții edilitare, s-a descoperit un strat compact de arsură și fragmente ceramice. În același an s-au făcut și primele determinări asupra sitului arheologic. Cercetările arheologice propriu-zise s-au desfășurat în anii 1944, 1945 și 1947.[49] Următoarele săpături sistematice s-au desfășurat în anul 1961.[50]

 

8. Fragment de statuetă (Pl. I/1; Foto 3/1-2) din care se păstrează doar capul.

Masca de pe fața statuetei este pentagonală, arcuită. Ochii sunt incizați și oblici. Nasul este realist, legat de sprâncene și are o singură nară redată printr-o impresiune rotundă. Creștetul capului este teșit și perforat vertical–transversal, din loc în loc.

Piesa este cărămizie, nisipoasă, fină și cu arderea foarte bună.

Piesa poate aparține nivelului celui mai vechi de la Lumea Nouă, mai precis culturii Vinèa sau Turdaș.

9. Fragment de statuetă (Pl. I/2; Foto 2/1-2). Se păstrează corpul acesteia.

Piesa este modelată respectând calitățile realismului generalizat în neolitic și eneolitic. Postamentul pe care este figurat bustul reprezintă picioarele. La baza acestuia se află două incizii scurte, paralele și suprapuse. Postamentul prezintă o alveolare rotundă la partea sa inferioară. Sânii, care trădează sexul feminin ai reprezentării – la fel ca și fesele, ferm reprezentate –, sunt modelați realist, fiind figurate până când și sfârcurile acestora. Pe spatele statuetei se pot observa mai multe incizii. Către fese sunt două incizii, dinspre care pornesc spre umeri incizii reprezentând un triunghi cu vârful în jos, umplut cu o rețea complicată de incizii scurte. Brațele reprezentării sunt desfăcute în lateral.

Acest fragment de statuetă ne sugerează faptul că, uneori, inciziile ce sunt realizate pe piesele neolitice sau eneolitice pot să reprezinte nu numai părți de vestimentație ci chiar tatuaje.

Reprezentarea este cărămizie, nisipoasă, semifină și cu arderea bună.

Piesa poate aparține nivelurilor timpurii din situl de la Lumea Nouă, mai precis culturii Vinèa sau Turdaș.

10. Fragment de statuetă (Pl. I/5; Foto 4/1). Din piesă se păstrează capul și o parte din corp.

Aceasta este una dintre cele mai realiste piese din lotul Lumea Nouă. Masca ce-i acoperă fața este triunghiulară. Trăsăturile feței sunt deosebit de realist redate, aidoma unui portret. Creștetul piesei este teșit și perforat vertical–transversal din loc în loc. Mai mult, pe părțile extrem–laterale ale piesei există dou㠄agățători” perforate. Din piesă s-a păstrat și sânul drept, teșit, precum și umărul din dreapta pe care se pot distinge niște „văluriri” care reprezintă, în viziunea noastră, modul de redare al părții superioare a îmbrăcămintei.

Statueta este brun–cenușie, degresată cu nisip și pleavă și cu arderea slabă, coaptă.

Piesa poate aparține nivelului cu același nume din așezarea de unde provine lotul de statuete.

11. Fragment de statuetă (Pl. II/1; Foto 1/4). Piesa prezentată reprezintă o parte din tors.

Partea păstrată din statuetă are atribute sexuale feminine și anume sânii redați prin două gurguie ascuțite și fesele modelate proeminent. La această piesă fesele sunt despărțite printr-o incizie adâncă. Pe spatele reprezentării se poate distinge un capăt de incizie oblică (parte din inciziile care figurau părul ?).

Piesa este neagră, semifină, nisipoasă și cu arderea bună.

După factură și caracteristicile generale statueta poate proveni din nivelurile culturii Lumea Nouă sau, poate, culturii Turdaș.

12. Fragment de statuetă (Pl. II/2; Foto 2/3). Piesa prezentată reprezintă o parte din tors păstrat de la gât până către primul sfert al coapselor.

Reprezentarea este ornamentată cu incizii dispuse după cum urmează. Pieptul prezintă un triunghi incizat cu vârful în jos. În interiorul său sunt incizii paralele cu una dintre laturi. Spatele prezintă trei incizii unghiulare, paralele, ce pornesc dinspre fese cu vârful în sus. Dinspre umeri pornesc alte incizii unghiulare dispuse invers. Aceste incizii pot să reprezinte o piesă de îmbrăcăminte (cămașă). Lucru inedit, piesa prezintă o umflătură modelată plastic la partea inferioară a torsului și nu are modelate fesele. Aceste amănunte ne îndeamnă să considerăm statueta ca fiind masculină, una dintre puținele cu acest sex din neolitic și eneolitic.

Brațele statuetei sunt modelate orientate în lateral, fiind perforate.

Piesa este neagră la culoare, semifină, nisipoasă și cu mică folosită ca degresant în pastă. Arderea la care a fost supusă este arderea bună.

Reprezentarea poate fi considerată ca aparținând culturii Lumea Nouă sau, poate, culturii Turdaș.

13. Fragment de statuetă (protomă ?) (Pl. II/5; 2/4).

Atașarea reprezentării la un vas a făcut ca modul de simbolizarea a atributelor sale esențiale să fie foarte schematizate. Privirea reprezentată prin ochii incizați este orientată în sus, nasul este prelung, nările sunt realizate prin două impresiuni rotunde. Inciziile de pe pieptul și spatele protomei sugereaz㠄înfășarea” acesteia.

Piesa este cărămizie, semifină, nisipoasă și cu arderea foarte bună.

După factură și caracteristicile generale statueta poate proveni din nivelurile culturii Lumea Nouă sau, poate, culturii Turdaș.

Acest articol ne permite să emitem și unele opinii care nici nu mai trebuie justificate prin trimiteri bibliografice deoarece sunt un bun comun pentru cei care cunosc realitățile neoliticului și eneoliticului din Banat, Crișana și Transilvania.

Observația de la care pornim este cea după care statuetele întregi apar extrem de rar în perioada străveche. Este clar, după noi, că această observație se poate transforma într-o axiomă, într-o regulă strictă a comunității neolitice sau eneolitice. Dacă statuetele întregi sunt mai dese în neoliticul timpuriu (mai ales cele de tip „Venus”, dar atenție, acestea au și atribute falice evidente), o dată cu neoliticul dezvoltat și cu eneoliticul acestea sunt tot mai rare. Puținele descoperite întregi sunt așa – în mod cert – datorită unor întâmplări.

Cum sunt rupte statuetele ?

Există mai multe modalități de rupere a capului de trunchi, dar și de fragmentare a trunchiului căruia în prealabil i s-a îndepărtat capul. Dar să vedem, mai departe, care sunt variantele acestui ritual.

Capul este secționat de corp prin mai multe procedee:

-         Prin prinderea într-o mână a corpului și în cealaltă a capului și, mai apoi, prin răsucirea s-au smulgerea capului; dacă acesta – capul – a fost modelat separat și prins de corp prin procedeele la îndemână în epocă, acesta rămâne întreg;

-         Prin lovirea capului statuetei de un obiect tare; în acest caz capul statuetei se desprinde la fel ca mai sus, dar părți ale capului (ceafa, creștetul, părți din mască) se desprind;

-         Prin lovirea capului de un suport elastic (dușumea, pământ etc.); în acest caz capul se poate desprinde alături de părți din umerii statuetei, secționarea acestuia nemaifiind atât de clară față de restul corpului;

-         Prin aruncarea statuetei; în acest caz, secționarea capului survine în urma unei întâmplări, deci desprinderea părții anatomice amintite nu mai rezultă după reguli bine stabilite înainte;

-         În sfârșit, ruperea statuetei se poate datora și unor intervenții ulterioare.

 

Corpul, o dată secționat, poate fi și el, la rândul său, resecționat:

-         Printr-una dintre metodele enumerate mai sus se secționează, de obicei, picioarele de restul corpului; această acțiune are drept rezultat ruperea picioarelor / postamentului sub fese, care rămân cu torsul.

 

Mâinile, ca parte a torsului statuetelor, se rup în mai multe moduri:

-         În cazul în care sunt modelate în lateral, schematizate, brațele se rup în dreptul perforațiilor în cazul în care acestea există sau se desprind în zona lipirii de corp;

-         În cazul în care acestea sunt modelate realist acestea se desprind în așa mod încât se pierd brațele și antebrațele;

-         Modalitățile de rupere a mâinilor survine tot în urma unor gesturi ca mai sus.

 

De cele mai multe ori, procesul de rupere, distrugere a statuetelor este intenționat, desfășurat rațional.


CATALOGUL PLANȘELOR

 

Pl. I. Tărtăria–Gura Luncii și Alba Iulia–Lumea Nouă. Plastică eneolitică din colecția Gheorghe Alungulesei.

1.           Alba Iulia–Lumea Nouă. Fragment de statuetă. Cap. Cărămizie, nisipoasă, fină, cu arderea foarte bună.

2.           Alba Iulia–Lumea Nouă. Fragment de statuetă. Corp. Cărămizie, nisipoasă, semifină, cu arderea bună.

3.           Tărtăria–Gura Luncii. Fragment de statuetă. Cap și pornirea corpului. Brună, nisipoasă, grosieră, cu arderea bună.

4.           Tărtăria–Gura Luncii. Fragment de statuetă. Cap. Cărămizie, nisipoasă, cu arderea slabă, coaptă.

5.           Alba Iulia–Lumea Nouă. Fragment de statuetă. Cap și o parte din corp. Brun–cenușie, degresată cu nisip și pleavă, cu arderea slabă, coaptă.

6.           Tărtăria–Gura Luncii. Cap de statuetă. Brună cu flecuri de ardere, degresată cu nisip și pleavă, cu arderea foarte bună, lustruită și slipuită.

 

Pl. II. Tărtăria–Gura Luncii și Alba Iulia–Lumea Nouă. Plastică eneolitică din colecția Gheorghe Alungulesei.

1.           Alba Iulia–Lumea Nouă. Fragment de statuetă. Parte din trunchi. Neagră, semifină, nisipoasă, cu arderea bună.

2.           Alba Iulia–Lumea Nouă. Fragment de statuetă. Parte din trunchi. Neagră, semifină, nisipoasă, mică, cu arderea bună.

3.           Tărtăria–Gura Luncii. Fragment de altăraș. Cărămiziu (interiorul vasului negru), semifin, nisipos, spatulat, cu arderea bună (secundară).

4.           Tărtăria–Gura Luncii. Fragment de statuetă. Cap. Gălbuie, fină, nisipoasă, slipuită, cu arderea foarte bună.

5.           Alba Iulia–Lumea Nouă. Fragment de statuetă (protomă ?). Cărămizie, semifină, nisipoasă, cu arderea foarte bună.

6.           Tărtăria–Gura Luncii. Fragment de statuetă. Maronie, slip cenușiu, cu arderea foarte bună (miezul piesei este negru).

 


 

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

Periodice

 

AAASH – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapesta.

AAC                – Acta Archaeologica Carpathica, Cracovia.

AB(SN)            – Analele Banatului (serie nouă), Timișoara.

ActaMN            – Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.

ActaMP            – Acta Musei Porolissensis, Zalău.

AD                   –

AÉ                   – Archaeologiai Értesitö, Budapesta.

AICSU             – Anuarul Institutului de Cercetări Socio–Umane, Sibiu.

APA                – Acta Praehistorica et Archaeologica, Berlin.

Apulum – Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.

AR                   – Archaeometry in Roumania, București.

AttiX                – Atti del X Simposio Internaționale sulla fine del Neolitico e gli inizi dell'Etá del Bronzo in Europa (în volumul Il passagio del neolitico all'etá del Bronzo nella regione Alpine), Lazise – Verona, 8–12 aprile, 1980.

AVSL              – Archiv des Verains für Siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge, Hermannstadt/Sibiu.

Balcanica – Balcanica. Annuaire de L'Institut des études Balkaniques, Belgrad.

Banatica            – Banatica, Reșița.

BA                  – Biblioteca de arheologie. Institutul de arheologie, București.

BAI                  – Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iași.

BBAMÉ            – Á Béri Bálogh Adam Muzeum Évkőnyvé, Székszárd.

BCSS               – Buletinul cercurilor științifice studențești, Alba Iulia.

BHAB             – Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, Timișoara.

BMA                – Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia.

BMN                – Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca.

CA                   – Comori arheologice, București.

CB                   – Caiete Banatica – seria arheologie, Reșița.

CCA                – Cronica Cercetărilor Arheologice, București.

CCDJ               – Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, Călărași.

CI                    – Cercetări istorice, Iași.

CISPP 2 – Actes VIII CISPP (Congresul internațional de științe pre- și protoistorice), Belgrad.

ComSA            – Comunicări. Seria arheologie, Craiova.           

Corviniana            – Corviniana. Acta Musei Corvinensis, Hunedoara.

Corresp. – Correspondenzblatt der Deutschen Gesselschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Berlin.

Crisia                – Crisia, Oradea.

Cumidava            – Cumidava, Brașov.

Dacia               – Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, București.

DaciaNS – Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, Nouvelle Série, București.

DolgSz             – Dólgózatók a Szegedi Jószef Tudományegyetem Archaeologiái Interzeből, Szeged.

Drobeta            – Drobeta, Drobeta-Turnu Severin.

ÉrdMúz            – Érdély Múzeum, Cluj.

ForVL              – Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu.

FRP                 – Festschirft für Richard Pittioni, Viena.

FU                   – Freiburger Universitätsblätter, Freiburg.

HTRTÉ – A Hunyadmegyei Történelmi és régészeti Társulat Évkönyve, Deva.

Germania – Germania. Anzeigen der Römisch–Germanischen Kommision des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt.

Godišnyak            – Godišnyak, Centar za balkaniloska ispitivanja, Beograd.

ITSR                – Istorie și tradiție în spațiul românesc, Sibiu.

JAMÉ              – Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyiregyháza.

KözlC               – Közlemények, Cluj.

LNMDR – The Late Neolithic of the Middle Danube Region, Timișoara.

LNTR              – The Late Neolithic of the Tisza Region, Budapesta – Szolnok.

Marisia             – Marisia. Studii și materiale, Târgu Mureș.

MCA                – Materiale și cercetări arheologice, București.

MCD                – In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj.

MemA              – Memoria antiquitatis, Piatra Neamț.

MemMCSN            – Memoria Museo Civico Stato Nationale, Verona.

Mitteilungen – Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum, Sibiu.

MFMÉ             – A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged.

MN                  – Muzeul Național, București.

OrăștieFD            – Orăștie. Fragmentarium documentar, Orăștie.

PBF                 – Prähistorische Bronzefunde.

Peuce               – Peuce, Tulcea.

PMJH              – Publicațiile Muzeului Județean Hunedoara, Deva.

Pontica             – Pontica, Constanța.

PPS                  – Proceedings of the Prehistoric Society, Cambrige.

PZ                    – Prähistorische Zeitschrift, Berlin.

RA                  – Rassegna di Archaeologia (L'Etá del Rame in Europa), 7, Firenze, 1988.

RC                   – Rubané et Cardial, Liège, 1990.

RevMuz            – Revista Muzeelor, București.

RTIH               – Rellation Thraco–Illyro–Helleniques, București 1994.

Sargetia            – Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva.

SAA                 – Studia Antiqua et Archaeologica, Iași.

SC                    – Studii și comunicări, Sfântu Gheorghe.

SCIV(A) – Studii și comunicări de istorie veche (și arheologie), București.

SIBan               – Studii de istorie a Banatului, Timișoara.

SIT                   – Studii de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca.

StComB            – Studii și Comunicări Brukenthal, Sibiu.

StComCar            – Studii și Comunicări de etnografie și istorie, Caransebeș.

StComSM            – Studii și Comunicări. Satu Mare, Satu Mare.

StUnivBB            – Studia Universitatis Babeș–Bolyai, Series Historiae, Cluj.

StUnivBBT – Studia Universitatis Babeș–Bolyai, Theologia graeco–catholica Varadiensis, Oradea.

StŽ                   – Studijné Žvesti, Nitra.

TÉG (red.) – G. Téglás, Hunyadvármegye Története (I, Hunyadvármegye földejének története az őskortól a honfoglalásig), Budapesta 1(1902).

Tib – StComC – Tibiscum – Studii și comunicări Caransebeș, Caransebeș.

Tibiscus            – Tibiscus, Timișoara.

VAH               – Varia Archaeologica Hungarica. Neolithic of Southeastern Europe and ist near Eastern Connections, Szolnok – Szeged.

VCRCC – The Vinèa Culture, its Role and Cultural Connections, Timișoara.

VPMIST – Viață privată, mentalități colective și imaginar social în Transilvania, Oradea – Cluj-Napoca.

VW                  – Vinèa and its World, Belgrad.

Zf.E                 – Zeitschrift für Ethnology, Berlin.

Ziridava            – Ziridava, Arad.


Literatură

 

ALDEA 1968 – Aldea I. Al., O statuetă cu cap mobil de la Petrești. Sargetia 5 (1968) 11-13.

BĂLĂNESCU 1979 – Bălănescu D., StComCar (1979) 33-41, 9 planșe.

1982 – StComCar 4 (1982) 113-120.

BERCIU 1968 – Berciu I., Apvlvm 7 (1968, 1) 53-60.

BERCIU–BERCIU 1949 – Berciu D., Berciu I., Apvlvm 3 (1949) 1-43.

COMȘA 1971b – Comșa E., Banatica 1 (1971) 85-89.

1995 – Statuetele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României. BA 13, București (1995).

DRAȘOVEAN 1996 – Drașovean Fl., Cultura Vinèa târzie (faza C) în Banat. BHAB 1 (1996).

DUMITRESCU 1968 – Dumitrescu Vl., Arta neolitică în România. București (1968).

1974 – Arta preistorică în România. București (1974).

1980 – The Neolithic Settlement at Rast (South-West Oltenia, Roumanie). BAR 72 (1980).

1987–1988 – ActaMN 24–25 (1987–1988) 29-68.

HEGEDÜS–MAKKAY 1987 – Hegedüs K., Makkay J., Véstö–Mágor. LNTR (1987) 85-104.

HOREDT 1949 – Horedt K., Apvlvm 3 (1949) 44-69.

KALMAR 1999 – Kalmar Z., Neo–Eneoliticul din Transilvania. Cluj-Napoca (1999).

KOREK 1987 – Korek J., Szegvár–Tüzköves. LNTR (1987) 47-60.

1989 – Die Theiss-Kultur in der Mittleren und Nordischen Theissgegend. Budapesta (1989).

LAZAROVICI 1970 – Lazarovici Gh., Cultura Vinèa A în Banat. ActaMN 7 (1970) 473-488.

1971b – Faza a IV-a a culturii Starèevo-Criș în Banat. ActaMN 8 (1971) 409-413.

1971c – Difuziunea unor civilizații neolitice la Dunărea de Jos. Pontica 4 (1971) 31-40.

1973a – Tipologia și cronologia culturii Vinèa în Banat. Banatica 2 (1973) 25-56.

1975 – ActaMN 12 (1975) 13-34.

1977c – Gornea–Preistorie. CB 5 (1977).

1979 – Neoliticul Banatului. BMN 4 (1979).

LAZAROVICI–KALMAR 1991 – Tărtăria. Cluj-Napoca (1991).

LAZAROVICI–STRATAN 1973 – Lazarovici Gh., Stratan I., ActaMN 10 (1973) 455-464.

LAZĂR 1974–1975 – Lazăr A., Sargetia 11–12 (1974–1975) 11-18.

LEKOVIÆ 1990 – Lekoviæ V., The vinèanization of Starèevo Culture. VW (1990) 67-74.

LUCA 1989(1990) – Luca S. A.,  Apvlvm 26 (1989 / 1990) 49-54.

1990 – Banatica 10 (1990) 6-44.

1991 – BAI 4 (1991) 266-271.

1994 – SCIVA 45 (1994, 4) 363-367.

1995 – ForVL 38 (1995, 1 – 2) 85-90.

1995–1996 – Sargetia 26 (1995–1996, 1) 45-62.

1997 – Așezări neolitice pe valea Mureșului (I). Habitatul turdășean de la Orăștie–Dealul Pemilor (punct X2). Alba Iulia, BMA 4 (1997).

1997a – Un complex ritual de la Turdaș–Luncă (jud. Hunedoara). Apvlvm 34 (1997) 37-42.

1998 – Liubcova–Ornița. Monografie arheologică. Târgoviște (1998).

1999 – Apvlvm 36 (1999) 5-33.

2000 – SAA 7 (2000) 90-120.

2001 – Apvlvm 38 (2001, 1) 27-54.

2001a – Festschrift für Gheorghe Lazarovici. BHAB 30 (2001) 123-191.

LUCA–CIUGUDEAN–ROMAN–DRAGOTĂ 2000 – Luca S. A., Ciugudean H., Roman C., Apvlvm 36 (2000, 1) 1-50.

2000a – Angvstia 5 (2000) 37-72.

LUCA–DRAGOMIR 1987 – Luca S. A., Dragomir I., Banatica 9 (1987) 31-42.

1989 – DaciaNS 33 (1989) 229-234.

LUCA–IERCOȘAN 1998 – Luca S. A., Iercoșan N., AB(SN) 6 (1998) 153-166.

LUCA – ILIEȘ – BULZAN 2000 – Luca S. A., Ilieș C., Bulzan S., StUnivBBT 45 (2000, 1) 109-163.

MAKKAY 1990 – Makkay J.,  A tartariai leletek. Budapesta (1990).

MILOJÈIÆ 1965 – Milojèiæ Vl., Germania 43 (1965) 261-273.

MOROZ 1983 – Moroz M.-P., Banatica 7 (1983) 53-58.

PAUL 1969 – Paul I., StComB 14 (1969) 33-88.

1992 – Cultura Petrești. București (1992).

1995 – Vorgeschichtlische Untersuchungen in Siebenbürgen. Alba Iulia (1995).

RACZKY 1987 – Raczky P., LNTS (1987) 61-84.

ROSKA 1928 – PMJH 3–4 (1928) 3-27.

1941 – Die Sammlung Zsófia von Torma. Cluj (1941).

1942 – Érdély régészeti repertoriumá. Cluj (1942).

STANKOVIÆ 1986 – Stankoviæ S., The Altars and Prosopomorphic Lids from Vinèa. Belgrad (1986).

TASIÆ 1973 – Tasiæ N., Neolitska Plastika. Belgrad (1973).

TASIƖTOMIÆ 1969 – Tasiæ N., Tomiæ E., Crnokalaèka Bara. Naselje starèevacke i vinèanske kulture. Kruševac–Belgrad (1969).

VASIÆ 1936 – Vasiæ M. M., Preistorièka Vinèa. Belgrad (1936, 3).

VLASSA 1962 – Vlassa N., StUnivBB (1962, 2) 23-30.

1963 – DaciaNS 7 (1963) 485-494.

1966 – Sargetia 4 (1966) 9-16.

1970 – ActaMN 7 (1970) 3-39.

1971 – Apvlvm 9 (1971) 21-63.

1976 – Neoliticul Transilvaniei. BMN 3 (1976).

1987 – The Late Neolithic of the Tisza Region. Budapesta–Szolnok (1987).

 [1] Materialele arheologice descrise cu acest prilej se află în colecția personală Gheorghe Alungulesei. Ele au fost recoltate în urmă cu mai mulți ani, în urma unor periegheze succesive efectuate pe cele două mari situri neolitice transilvănene. Piesele sunt păstrate la locuința descoperitorului.

[2] ROSKA 1942, 21, Nr. 77.

[3] HOREDT 1949, 44-57.

[4] VLASSA 1962, 23-30; 1963, 485-494; 1976, 28-43.

[5] Din colectivul de cercetare au mai făcut parte și Al. Aldea, H. Ciugudean, Fl. Drașovean și S. A. Luca.

[6] VLASSA 1976, 28-31.

[7] HOREDT 1949.

[8] Idem., Fig. 1, 4-8.

[9] VLASSA 1976, Fig. 1-3.

[10] Idem., Fig. 1.

[11] Idem., 49.

[12] Idem., 50.

[13] Idem., 51-52.

[14] Idem., 53.

[15] Idem., 53-54.

[16] Ibidem. Probabil Precucuteni I sau II.

[17] LUCA 2001, 147-151.

[18] Idem., 147.

[19] VLASSA 1976, 29.

[20] DRAȘOVEAN 1996, 87-89.

[21] LAZAROVICI 1979, 123.

[22] Idem., 159.

[23] LUCA–CIUGUDEAN–ROMAN–DRAGOTĂ 2000; 2000a; LUCA  2001, 97-124.

[24] LUCA – ILIEȘ – BULZAN 2000; LUCA 2001, 124-139; 2001a; 2001b.

[25] VLASSA 1976, 30.

[26] LUCA 1997b. Locuințele fazei vechi sunt adâncite, iar cele ale fazei noi sunt de suprafață.

[27] VLASSA 1976, 29.

[28] Idem., 30.

[29] PAUL 1992, 20.

[30] VLASSA 1976, 30.

[31] LAZAROVICI–DUMITRESCU 1985–1986, 8.

[32] CIUGUDEAN 2000.

[33] VLASSA 1976, 31, 34, Fig. 6; 125.

[34] Idem., 31.

[35] BĂLĂNESCU 1979; pentru încadrarea cronologică și culturală: LAZAROVICI 1977..

[36] BĂLĂNESCU 1982; pentru încadrarea cronologică și culturală: LAZAROVICI 1975.

[37] LUCA 1990; 1998a; nivelurile V–III.

[38] MILOJÈIÆ 1965; MAKKAY 1990.

[39] Tip a și b la TASIÆ 1973, 23, Sl. II.

[40] Idem., Sl. I – tip a.

[41] LUCA 1995–1996, T. III.

[42] LUCA 1997a; 2001, 81, 88-91, Fig. 6; 7/7.

[43] ROSKA 1928; 1941; 1942.

[44] LUCA–DRAGOMIR 1987; 1989; LUCA 1989(1990); 1991.

[45] RADU 1979, 67, Pl. I–III.

[46] DUMITRESCU 1974, Fig. 243, 251/1, 259- 261.

[47] TASIÆ 1973, T.XLVII/179;  LIII; LXI; LXVIII.

[48] KOREK 1987, 53-57, Fig. 14-16; RACZKY 1987, Fig. 32-35, 37; HEGEDÜS–MAKKAY 1987, Fig. 7-10; X X X 1987, copertă; vase de același tip se întâlnesc și în cultura Gumelnița: DUMITRESCU 1974, Fig. 256-258..

[49] BERCIU–BERCIU 1949, 1-2.

[50] BERCIU 1968, 54-55.